Patenty so značkou «reakční»

Způsob úpravy reakční náplně pro výrobu syntetických diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260454

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kaška Lubomír, Dvořák Bohumil, Horák Jaromír

MPK: C01B 31/06

Značky: způsob, výrobu, náplne, úpravy, reakční, syntetických, diamantu

Text:

...formou roztoku, pasty na tíhlíkatý materiál, nebo vklädána ve formě lólie mezi rozpouštědlo a grafit. Vhodný límotnostííí poměr elektricky izolační látky ke gľüĺĺĺtt je 0,001 až 15.Izolační látkou se rozumí takový materiál, 4který má za normálních podmínek at 1 n. tlak-u a teploty 20 CJ v-oclivost menší než lüdřiQ/cm-ľ, nebo šírku zakázaného pásma,z hlediska pásmové teorie, větší než 3,0 elektrovnoltu.Vsázka byla uspciřádána takto...

Způsob izolace /5-3H/uridinu z reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270774

Dátum: 12.07.1990

Autori: Podvalová Zdislava, Tichá Anežka, Kölbl Jan

MPK: C07D 221/00, C07H 19/06

Značky: způsob, izolace, 5-3h/uridinu, reakční, směsi

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že se směs sloučenin, vznikajících při ĚÍÍEÉĚVÉ radioaktivního /5-BH/uridinu, dělĺ na sloupci hydrofobního sférickáho sorbentu /podstatou je kyselina tetrahydrokřemičitá, povrch silikagelu je pokryt oktadacylovými skupinami /za použití eluentu vodného roztoku kyseliny mravenčí o koncentraci 0,2 až 0,7 mol/l a 0,9 až 1,5 metanolu. S výhodou lze použit tuzemský sorbent Separon SGX C 18. Z eluovaného...

Způsob desoxidace taveniny železa v reakční nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265174

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dobrovský Ludovít, Lánský Vladislav, Hromek František, Chvojka Jan, Pětroš Jaroslav, Raška Pavel, Záviský Jaromír, Peška Rudolf, Macozsek Milan

MPK: C21C 7/00

Značky: desoxidace, reakční, způsob, taveniny, železa, nádobě

Text:

...desoxidace a legování taveniny železa. Proměnlivá úroveň aktivity kyslíku po ukončeném zkujňování, vliv sekundárdní oxidace železa během odpichu vzdušným kyslíkem, nerovnoměrné složení a množství nekovové fáze-strusky, která je ve styku s taveninou železa při odpichu v reakční nádobě i v pánvi má za následek proměnlivé využití desoxidačních a legujících přísad. Jelikož produktem desoxidačních reakcí mezi rozpuštěným kyslíkem a...

Skládaná směšovací a reakční komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 263413

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ehrenberger Jaroslav, Řeřicha Ladislav

MPK: G01N 1/00

Značky: komora, směšovací, skládaná, reakční

Text:

...stavebnice z různéno počtu modulů dvou typů. Jeden z těchto modulů je proveden jako trojoestný, druhý jako dvoucestný. Jejich kombinací lze sestavit různé varianty směšovacíoh komor podle druhu analyzy a aplikace přístroje. Oba moduly skládané směšovací komory jsou provedeny z umělé hmoty a do každého z nich je zalisuváno teflonové jádro s příslušným počtom otvorů pro připojerí vnějších obvodů. otvory obsahují vynrání pro těsnění a...

Způsob úpravy zbytků reakční směsi sestávající z polyolu, isokyanátu a pomocných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262334

Dátum: 14.03.1989

Autori: Paličková Jindra, Petrjánoš Luděk, Střešinka Josef

MPK: C08G 18/82

Značky: polyolů, látek, sestávající, zbytků, isokyanátů, způsob, úpravy, směsi, reakční, pomocných

Text:

...dochází k tvorbě nízkomolárních kapalných,nebo v chlorovaných uhlovodících rozpustných, metanových sloučenin. Při zpracování upravených zbytků reakční směsi v procesu výroby polyuretanů reagují pravděpodobně s izokyanátovou skupinou prostřednictvím vodíku uretanové skupiny.Nedostatkem práce s nižšími alkoholy je práce s kapalinami, hořlavinsmi I. tř., které vyžadují nevýbušné prostředí případně používání zvláětního bezpečnostního opatření....

Způsob izolace morfolinu z vodně morfolinové frakce reakční směsi z hydrogenační aminace diethylenglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258333

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kondelík Petr, Mrázová Cecylia, Volf Jiří, Dohnal Vladimír, Pašek Josef

MPK: C07D 295/02

Značky: hydrogenační, morfolinové, směsi, izolace, diethylenglykolu, morfolínu, aminace, reakční, frakce, vodné, způsob

Text:

...přičemž oxid uhličitý stále cirkuluje rektifikační kolonou v hmotnostnim poměru cca 2 díly oxidu na 1 a 1 vodní páry /NSR 2 Abs 911, 1974/- oxid uhličitý snižuje relativní těkavost primárnich a sekundárních aminů a proto se voda snáze separuje a neni třeba tak účinnéko 1 ony jako při prosté rektifikaci Hlavni nevýhodou tohoto po stupu je současné snížení relativní těkevosti C-methy 1 morfolinn, který zůstává obsažen v patovém produktu, tj. v...

Způsob výměny tepla při izolaci morfolinu z vodně morfolinové frakce reakční směsi hydrogenační aminace diethylenglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257989

Dátum: 15.07.1988

Autor: Pašek Josef

MPK: C07D 295/02

Značky: tepla, výměny, reakční, směsi, morfolinové, vodné, frakce, aminace, hydrogenační, izolaci, diethylenglykolu, morfolínu, způsob

Text:

...voda. Podle vynálezu je výparné teplo vody účelně využite dvěma způsoby, jednak na zahřátí studeného nástřiku vodně morfolinové směsi na teplotu 80 až 95 °C a zejména pro odpaŕování morfolinu ve vařáku třetí kolony. Využití kondenzačního tepla par z první kolony pro ohřev vařáku třetí kolony vyžaduje splnění jistých podmínek. Teplpça kondenzace par znečištěné vody je podle obsahu nečistot 97 až 99,8 °C a vařákový zbytek morfolinové...

Způsob stanovení reakce mezi antigenem a protilátkou a reakční činidlo k provádění tohoto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257757

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tsutsui Satoshi, Ito Michio, Sudo Tadamitsu

MPK: G01N 33/53

Značky: způsob, antigenem, protilátkou, postupu, reakční, tohoto, činidlo, stanovení, reakce, provádění

Text:

...prostředí, vhodne pro použití pro reakci mezi antigenem .a protilátkou je zejména vodné prostředí, jako voda, roztok soli nebo putru, tento roztok může obsahowat jednu nebo větší počet dalších přisad jako jsou stabilizátory, konzervační činidla, chelatační činidla, smáčedlwa a podobne.Pokud jde o pufr, je možno užít například pufr s glyclnem, pufr s kyselinou fosforečnou, s kyselinou citrónovou, barbitalový pufr, trás-pufr s...

Vícestupňová reakční soustava pro pohyblivé katalytické lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 247194

Dátum: 16.05.1988

Autori: Greeenko Alexadd, Šantrueek Jaroslav, Vachuda Jioí

MPK: B01J 8/12

Značky: katalytické, vícestupňová, pohyblivé, reakční, soustava, lože

Text:

...prstencovj zadržovací phstor, kolem něhož je rozváděcíprostor a který má vnitřní volný prostor omezený vnit. m zadtžovacím sítem. Dále nejspodnější reaktorová sekce obsahuje horní přepážku, krcrá zakrývá prster ovou zadržovací sekci pro katalyzátor, a prstencový kanál pro kôtäly 7 JuuE, který je omezen vnitŕnímPodle dalšího provedení vynálezu sestává několikastupňcvá soustava ze svislé protáhlé uzavřené nádoby, v níž jsou nad sebou 5...

Reakční činidlo pro specifické stanovení pankreatické alfa-amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256383

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wahleffeld August, Jungfer Herbert, Naujoks Kurt, Albert Winfried, Wulff Karl, Hübner-parajsz Christa, Lenz Helmut, Gerhardt Willie

MPK: G01N 33/48

Značky: pankreatické, specifické, činidlo, stanovení, alfa-amylázy, reakční

Text:

...a tento komplex se pak přidá ke zkoumanému roztoku,který obsahuje alfa-amylázu. Je také možno nejprve přidat monoklonální protilátku a po inkubaci s alfa-amylázou ze slinných žláz teprve přidat protilátku proti protilátce za vzniku nerozpustného komplexu.K provádění tohoto zpüsobu se zásadné hodí jakékoliv protilátky. vytvořené pakusnými zvířaty proti monoklonální protilátce. Výhodnými pokusnými zvíŕaty pro toto použití jsou myši nebo...

Způsob oddělování lehkých podílů z reakční směsi z výroby methylisobutylketonu z acetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255727

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pašek Josef, Králík Petr, Židek Rudolf, Pexidr Václav, Kondelík Petr

MPK: C07C 49/04

Značky: methylisobutylketonu, oddělování, výroby, způsob, směsi, lehkých, reakční, acetónu, podílu

Text:

...směsi oddělí deetileoí eceton s lehkýmí podíly, tato rrakoe se omiohá e vodou v poměru 1,00,5 až 12 e vytvořená lehčí kapalná fáze se zo systému odetrení. Podstata vynálezu epočívá v tom, že přidáním vody do ecetonové frekce ee sníží rozpustnost 2-methy 1 pentenu e diisopropyletheru, které se oddělí jako samostatná kapalná fáze e obsahom méně než 10 hmot. acetonu.Popsený způsob oddělování lehkých podílů je tím účinnější,čím je vyšší...

Způsob izolace kyseliny 1-naftylamin-6-sulfonové a/nebo 1-naftylamin-7-sulfonové z reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 246485

Dátum: 15.12.1987

Autor: Špunda Petr

MPK: C07C 143/60

Značky: kyseliny, způsob, izolace, 1-naftylamin-7-sulfonové, směsi, reakční, 1-naftylamin-6-sulfonové

Text:

...a nižší obsah v pastě. Tento podíl je použitelný pro výrobu Cléve kyselín směsi po převedenĺ na amonno-u sůl. Dále je možno,postupovat tak, že se k filträtům po výkyselení .a izolací produktu, které dříve z výroby odcházely, přidá síran hlinitý a získa se tank další podíl Cleve kyseliny. Rovněž tento podíl je poněkud horší kvality a je ho nutno přepracovat převedením na amonnou sůl a vykyselením po kleracl.Pro bližší objasnění...

Způsob kontinuální extrakce reakční směsi z alkylace benzenu za katalýzy chloridem hlinitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 238586

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kondelík Petr, Laco Ján

MPK: B01D 11/04

Značky: katalýzy, hlinitým, extrakce, reakční, alkylace, kontinuální, směsi, chloridem, benzenu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Extrakce kyselých složek, především chlorovodíku, se provádí vodou nebo roztokem louhu. Podstatou navrženého extrakčního zařízení je dělení fází po rozmíchání organické reakční směsi s vodou nebo vodným roztokem. Dělení organické a vodné fáze se provádí ve dvou děličkách, jejichž zapojení dovoluje v první děličce získat jednu z dvou fází dokonale oddělenou, zatím co druhá fáze se vede do další děličky. V této děličce se ziskává zbývající fáze v...

Zapojení obvodů pro regulaci zkrácení reakční doby elektromagnetických brzd a spojek u strojů, zejména u tkacích strojů víceprošlupních

Načítavanie...

Číslo patentu: 243067

Dátum: 15.11.1987

Autori: Špieka Jaroslav, Branderský Marian, Jurica Ján

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacích, zkrácení, spojek, zejména, víceprošlupních, regulaci, zapojení, reakční, elektromagnetických, strojů, obvodů

Text:

...zastavit v požadované úhlové poloze. Když je zapotřebí zastavit stav v různých úhlových polohách, podle příčin,které vyvolaly signál k zastavení, například v závislosti na přetrhu útkové nebo osnovní nitě, musí známá elektrická soustava obsahovat tolik generátorů synchronízačního signálu, kolik je počet příčin vedoucích k zastavení stavu. Navíc známá elektrická soustava má nezbytné zpoždění, které je delší, než předem nastavená doba...

Reakční produkty vyšších nasycených a/nebo nenasycených karboxylových kyselin s polytopickými aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252771

Dátum: 15.10.1987

Autori: Urbánek Josef, Buchta Jaroslav

MPK: C07C 103/54, C07C 103/70

Značky: nenasycených, produkty, nasycených, karboxylových, reakční, aminy, polytopickými, vyšších, kyselin

Text:

...potřeb zpracovatelů a oproti stávajíoím tuzemským a dovozovým produktům na bázi imidazolů jsou devizově významně méně náročné. Mají vyšší schopnost zvýšit přilnavost živice ke kamenivu a to i mokrému a kyselému. Vyrobené produktynemění časom své rheologioké vlastnosti e snadno se zprecovévejí za normální teploty a nemusí ee před použitím zahřívet na vyšší teploty. Toxikologioká testy prokázaly, že reakční produkty podle vynálezu jsou...

Mědí katalyzovaná reakční hmota a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244802

Dátum: 14.08.1987

Autori: Bulla Ján, Okánik Boris, Košalko Rudolf

MPK: C01B 33/107

Značky: výroby, její, způsob, katalyzovaná, hmota, mědi, reakční

Text:

...požadavky, není pro způsob podle vynálezu důležitý původ měděnćho katalyzátoru. Může být použito čisté mědi, kyseličníku mědného a kysličníku mědnatého. Nejlepších výsledků se dosáhne, jestliže se použije jednotné oxidovaných mědí /Cu/Cuzo/Cuo/. Mezi tyto jednotné oxidované mědi patří cementová měâ /měd vyloučená z roztoku/ a oxidovaná rozprášená měd.Menší velikost částic měděného katalyzátoru umožňuje použít menšiho množství měděného...

Reakční činidlo pro stanovení lipázy a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236458

Dátum: 16.03.1987

Autori: Krämer Werner, Zwez Werner, Neumann Ulrich, Knitsch Karl-wolfgang, Röder Albert, Ziegenhorn Joachim

MPK: G01N 31/22

Značky: způsob, stanovení, reakční, výroby, lipázy, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Reakční činidlo pro stanovení lipázy v suchém stavu, rekonstituovatelné přidáním vody na emulzi pro použití při turbidimetrickém stanovení s obsahem oleje jako substrátu, ochranného koloidu na bázi polyhydroxysloučenin, jako monomerní nebo polymerní hexózy nebo pentózy o 1 až 10 pentózových nebo hezózových jednotkách v molekule a/nebo pevného polyethylenglykolu, emulgátoru a aktivátoru, s výhodou chloridu sodného, chloridu vápenatého nebo...

Způsob úpravy zbytků reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247724

Dátum: 15.01.1987

Autori: Střešinka Jozef, Petrjánoš Luděk, Paličková Jindra

MPK: C08J 11/04, C08G 18/82

Značky: reakční, způsob, zbytků, úpravy, směsi

Text:

...výrobního zařízení, při kterém se na 1 díl bin-ot. reakční směsi působí 0,1 až 10 hmot. díly látky a/nebo směsi látek -o-bsahujícícli v molekule aktivní vodik s prüměrnou hmotnosti 1 až 2, s výhodou jed-nonrooneho alkoholu s 1 až 12 atomy uhlíku a/neb-o jejich směsí s vo~dou a chlorovanými uhlovodíky s teplotou varu do 130 °C v množství 0,1 až 10 hmot. dílů. ąMnožství přídávaného reakčníhr činidla závisí na složení receptury reakční směsi a...

Způsob zpracování reakční směsi při výrobě methylisobutylketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234604

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hájek Jaroslav, Židek Rudolf, Pexidr Václav, Pašek Josef

MPK: C07C 49/04

Značky: výrobe, směsi, methylisobutylketonu, způsob, reakční, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se z reakční směsi kontinuálně oddestiluje aceton a popřípadě isopropylalkohol na koncentraci maximálně 10 % obou látek dohromady, zbytek se rozdělí na organickou a vodnou fázi, vodná fáze se podrobí kontinuální rektifikaci, přičemž se páry z hlavy kolony zavádějí bez kondenzace do spodní části kolony na oddestilování acetonu, resp. isopropylalkoholu a organická fáze se zpracuje na methylisobutylketon...

Zariadenie tvoriace reakční stupeň výroby formaldehydu a/alebo vyšších aldehydov na kovových katalyzátoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227155

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sabadoš Július, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Kováč Jozef, Žedényi Mikuláš, Zlacký Aloiz

Značky: aldehydov, katalyzátoroch, zariadenie, reakční, stupeň, tvoriace, výroby, formaldehydu, vyšších, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie, tvoriace reakčný stupeň výroby formaldehydu a/alebo vyšších aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou metanolu a/alebo príslušných vyšších alkoholov na kryštalickom striebre, vyznačujúce sa tým, že v smere prúdenia plynnej zmesi, pozostáva z vrstvy kovového kryštalického katalyzátora (1), kovovej podložky (2) a trubkovnice (3) výmenníka tepla, ktorá má, nezávisle na profile vo svojom priereze v horizontálnom a vertikálnom smere, na...

Způsob oddělování kyseliny sírové z reakční směsi vznikající při sulfoxidaci parafinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227027

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ramloch Herbert, Mees Bernhard

Značky: parafinů, sulfoxidaci, oddělování, vznikající, kyseliny, způsob, reakční, sírové, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oddělování kyseliny sírové z reakční směsi vznikající při sulfoxidaci parafinů, vyznačující se tím, že se k reakční směsi přidává při teplotě 20 až 130 °C, výhodně 90 až 100 °C, organický amin obecného vzorce v němž R1 znamená alkylovou skupinu se 3 až 18 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu s 5 až 8 atomy uhlíku, fenylovou skupinu, která je popřípadě substituována 1 až 3 alkylovými skupinami s 1 až 4 atomy uhlíku nebo jednou alkylovou...

Způsob zpracování parciálně rozložené reakční směsi po redukci D,L-2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nistrofenyl)-1-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231441

Dátum: 15.06.1986

Autori: Nedbal Jindřich, Maternová Miluše, Jarý Jiří, Kostkan Jan, Potáčová Miloslava

MPK: C07C 103/40, C07C 31/20

Značky: rozložené, reakční, d,l-2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nistrofenyl)-1-propanonu, směsi, parciálně, zpracování, způsob, redukci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby širokospektrého antibiotika chloramfenikolu. Řeší zpracování reakční směsi po Meerweinově, Ponndorfově a Verleyově redukci s recyklací 2-propanolu.

Ústrojí pro nastavení a udržování konstantní vzduchové mezery mezi akční částí a reakční částí jednostranného lineárního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231661

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kuhn Jan

MPK: B65G 35/06, H02K 41/02

Značky: konstantní, jednostranného, nastavení, ústrojí, akční, reakční, částí, mezery, vzduchové, udržování, lineárního, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ústrojí pro nastavení a udržování konstantní vzduchové mezery mezi akční částí jednostranného lineárního motoru řeší problematiku spolehlivého provozu kolejových vozidel poháněných tímto motorem. Pro účel nastavení a udržování vzduchové mezery je reakční část motoru, zavěšená ke kolejovému vozidlu, přitlačována ke kladkám jež vyčnívají v hnacím úseku nad akční částo o tloušťku vzduchové mezery. Pro zajištění spolehlivé činnosti je před...

Způsob zpracování reakční směsi po redukci p-nitro-a-acetamido-ß-hydroxypropiofenonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227460

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bártlová Věra, Nedbal Jindřich, Šimon Jan

Značky: reakční, redukci, směsi, p-nitro-a-acetamido-ß-hydroxypropiofenonu, způsob, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování reakční směsi po redukci p-nitro-alfa-acetamido-beta-hydroxypropio-fenonu chlorisopropylátem hlinitým na p-nitrofenyl-2-acetamido-1,3-propandiol, v prostředí isopropylalkoholu, při teplotě 30 až 70 °C, vyznačující se tím, že se reakční směs nejprve zahustí odpařením isopropylalkoholu o 15 až 20 % původního objemu, odparek se rozkládá vodným roztokem kyseliny sírové o hmotnostní koncentraci 15 až 40 %, s výhodou 25 %, při...

Reakční směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 230782

Dátum: 01.04.1986

Autori: Socha Jaromír, Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel Dvůr Králové Nad Labem

MPK: D06M 13/46, D06M 13/10

Značky: směs, reakční

Text:

...báze.Reakční směs, obsahující sloučeniny obecného vzorce 1,je možno připrevit kvarternizací trietyléndiaminu epichlőrhydrinem ve vodním prostředí. Trietyléndiamín se před kvarternizací protonizuje silnou anorganickou nebo organickou ky selinou. x i CH - CH x C 9/ 2 Z® ~ o H-N-CH 2-CH 2-N-H 2 CH 2 -/CH-CH 2 C 1 CH - cH/ oV reakčním schématu značí X aníont zmíněné kyseliny.Působením alkálií na tato látky vznikají sloučeninySloučeniny...

Způsob izolace sloučenin rhodia z reakční směsi po hydrogenaci substituovaných a-acylaminoakrylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220634

Dátum: 15.12.1985

Autor: Novák Pavel

Značky: reakční, izolace, rhodia, a-acylaminoakrylových, způsob, hydrogenaci, sloučenin, směsi, substituovaných, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace sloučenin rhodia z reakční směsi po hydrogenaci substituovaných (-acylaminoakrylových kyselin, v níž je obsažen ve formě komplexu s organickými fosfiny. Ten se po zředění reakční směsi vodou opakovaně extrahuje benzenem nebo toluenem a odparek extraktu se zpracuje na rhodium. Z vodné fáze se získá další podíl rhodia odpařením a/nebo adsorpcí na aktivní uhlí.

Způsob zpracování reakční směsi po redukci 2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nitrofenyl)-1-propanonu 2-propanolátem hlinitým nebo směsí 2-propanolátu a chloro-bis-(2-propanolátu)hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219985

Dátum: 15.10.1985

Autori: Potáčová Miloslava, Kostkan Jan, Šimon Jan, Jarý Jiří, Čapek Karel, Maternová Milena

Značky: 2-propanolátem, 2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nitrofenyl)-1-propanonu, hlinitým, 2-propanolátu, chloro-bis-(2-propanolátu)hlinitého, směsi, zpracování, způsob, reakční, redukci

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování reakční směsi po redukci 2-acetamido-3-hydroxy-1(4-nitrofenyl)-1-propanonu (I) 2-propanolátem hlinitým nebo směsí 2-propanolátu hlinitého a chloro-bis-(2-propanolátu) hlinitého (tzv. Meerweinova, Ponndorfova a Varleyova redukce). Účelem vynálezu je zpracování reakční směsi po redukci látky I směsí 2-propanolátu hlinitého a chloro-bis-2-propanolátu hlinitého, resp. 2-propanolátu hlinitého. Podle vynálezu se jedná o způsob...

Způsob izolace sloučenin rhodia z reakční směsi po hydrogenaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 219981

Dátum: 15.10.1985

Autor: Novák Pavel

Značky: izolace, sloučenin, hydrogenaci, způsob, rhodia, směsi, reakční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace sloučenin rhodia z reakční směsi po hydrogenaci substituovaných alfa-acylaminoakrylových kyselin, v níž je obsažen ve formě komplexu s organickými fosfiny, jehož podstata spočívá v tom, že produkt hydrogenace rozpuštěný v reakční směsi, se převede amoniakem na amonnou sůl, která se oddělí a zbylý roztok sloučenin rhodia v organickém rozpouštědle se odpaří k suchu a z odparku se známým způsobem získá rhodium.

Vertikální symetrická reakční nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 221889

Dátum: 15.06.1985

Autori: Krejčík Jaroslav, Brodský Artur

Značky: nádrž, symetrická, vertikální, reakční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nový typ vertikální válcové reakční nádrže s kuželovým dnem se symetrickým uspořádáním odvzdušňovače a přívodního potrubí v ose nádrže, u které je přívodní spádové potrubí opatřené dvěma nebo více výtoky a u které je spodní zahušťovač umístěn uvnitř kuželového dna a s prostorem reakční nádrže propojen otvory v úžlabí mezi dnem nádrže a krytem zahušťovače umístěn uvnitř kuželového dna a s prostorem reakční nádrže propojen otvory v...

Způsob izolace DL-threo-2-acetamido-1-/4-nitrofenyl/-1,3-propandiolu z reakční směsi po redukci podle Meerweina, Ponndorfa a Verleye D,L-2-acetamido-3-hydroxy-1-/4-nitorfenyl/-1-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225321

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kostkan Jan, Maternová Miluše, Gleich Svatopluk, Kraus Jan, Durdil Petr, Potáčová Miloslava, Jarý Jiří

Značky: meerweina, způsob, ponndorfa, reakční, podle, verleye, směsi, izolace, redukci

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace D,L-threo-2-acetamido-1-/4-nitrofenyl/- 1,3-propandiolu z reakční směsi po redukci podle Meerweina, Ponndorfa a Verleye D,L-2-acetamido-3-hydroxy-/-4-nitrofenyl/-1-propanonu vyznačený tím, že se na tuto směs působí vodným roztokem 2-propanolu při teplotě 20 - 85°C o hmotnostní koncentraci 20 - 98 %, přičemž množství vody tímto způsobem dodané do reakční směsi odpovídá 70 - 200 hmotnostním procentům obsahu hliníku v redukčním...

Způsob izolace 2-benzyl-4-chlorfenolu z reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 225059

Dátum: 01.12.1984

Autori: Müller Karel, Crkal Jan

Značky: izolace, způsob, směsi, 2-benzyl-4-chlorfenolu, reakční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace 2-benzyl-4-chlorfenolu z reakční směsi, připravené reakcí p-chlorfenolu a benzylchloridu za přítomnosti kyselého katexu. 2-benzyl-4-chlorfenol se připravuje reakcí p-chlorfenolu s benzylchloridem v přebytku p-chlorfenolu, při teplotách nad 100 °C, katalyzovanou katexem. Výsledná reakční směs obvykle obsahuje 20 až 35 % hmt. 2-benzyl-4-chlorfenolu, 55 až 75 % jmt.nezreagovaného

Způsob přípravy reakční směsi pro krystalizaci dodekahydrátu síranu chromitodraselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 224994

Dátum: 01.12.1984

Autori: Fakan František, Veverka František

Značky: dodekahydrátu, směsi, krystalizaci, způsob, chromitodraselného, síranu, přípravy, reakční

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy reakční směsi pro krystalizaci dodekahydrátu síranu chromitodraselného, vyznačený tím, že se síran draselný při teplotě nad 65 °C rozpustí v kyselině sírové o koncentraci 5 až 50 % hmotnosti za vzniku roztoku, který v dalším reaguje s ferrochromem či jiným zdrojem chromu.

Způsob kontroly srážení železnatých iontů v reakční směsi po redukci aromatických nitrolátek železem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225411

Dátum: 01.10.1984

Autori: Vojíř Vladimír, Skalický Petr

Značky: redukci, srážení, aromatických, nitrolátek, způsob, železnatých, iontů, směsi, kontroly, železem, reakční

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontroly srážení železnatých iontů v reakční směsi po redukci aromatických nitrolátek železem vyznačený tím, že se k reakční směsi za stálého míchání připouští roztok anorganického hydroxidu sodného nebo uhličitanu sodného až k poklesu potenciálního rozdílu mezi železnou nebo železo obsahující elektrodou zasahující do reakční směsi a elektrodou referentní pod hodnotu experimentálně předem zjištěnou pro dané podmínky a uspořádání.

Způsob destilačního dělení reakční směsi při výrobě vodného roztoku peroxidu vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 215358

Dátum: 29.02.1984

Autor: Moráň Vlastimil

Značky: vodíku, reakční, dělení, směsi, způsob, vodného, peroxidu, roztoku, destilačního, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dělení reakční směsi při výrobě vodného roztoku peroxidu vodíku oxidací isopropanolu molekulárním vzdušným kyslíkem. Část hlavového produktu z prvního destilačního stupně je po oddělení vodného roztoku peroxidu vodíku od směsi isopropanolu a acetonu zavedena v plynné fázi přímo do druhého destilačního stupně. Vynález je možno využít při výrobě peroxidu vodíku oxidací isopropanolu vzdušným kyslíkem.