Patenty so značkou «reakcí»

Stabilizovaný roztok chromogenu pro enzymové stanovení močoviny Berthelotovou reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269205

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kosíková Libuše, Chromý Vratislav

MPK: G01N 33/50, G01N 33/573

Značky: chromogenu, močoviny, reakcí, berthelotovou, enzymové, stanovení, stabilizovaný, roztok

Text:

...snižuje katalytiekou aktivitu i stabilitu uredzy. Tím sice lze stanovení močoviny o jeden stupeň zjednoduäit, současně se ale značnö zvýäí jeho cena. Další nevýhodou, ktoré provází zvyšovaní obsahu ureázy v inkubačním roztoku,je rust abaorbance slepćho pokusu. Ureáza obsahuje vždy stopy amonných solí, která zvyšují absorbanci slepćho pokusu úmärně se zvyšovaním navažky enzymu.Uvedená nevýhody, apočívající v rozdílných a protikladných...

Způsob oddělování vody z reakčních směsí kondenzačních a eferifikačních reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268009

Dátum: 14.03.1990

Autori: Henke Heřman, Kocián Antonín, Mužíček Petr, Jabůrková Anežka

MPK: C08J 11/02

Značky: kondenzačních, eferifikačních, reakčních, oddělování, způsob, reakcí, směsi

Text:

...150 kg toluenu a 300 kg melamínu. Po proběhnutí adice formeldehydu na melamín se reakční směs přívede k varu. Páry z reaktoru vstupují do rektifikační kolony umístěné na hrdle víka reaktoru, reaktor je zároveň vařák kolony. Kolonu tvoří spodní díl o průměru 350 mm s výškou náplně l m a horní díl o průměru 400 mm.s výškou náplně 5 m. Oba díly kolony jsou naplněny nerszovými kroužky PALL 25 mm. Mezi oběma díly kolony je zabudována kontinuální...

Způsob výroby polyhalogensloučenin adiční reakcí katalyzovanou imobilizovanými katalyzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267459

Dátum: 12.02.1990

Autori: Švec František, Chvalovský Václav, Hájek Milan, Včelák Jaroslav, Hradil Jiří

MPK: C07C 17/28, C07C 19/02

Značky: imobilizovanými, způsob, katalyzovanou, polyhalogensloučenin, výroby, katalyzátory, adiční, reakcí

Text:

...etylenoimetakrylátu modifikovaném dietylentriaminem s koncentraci primárnich aminoskupin 1,30 mmol/g,specifickým povrchem 5 A,1 mz/g a objemom porú 1,091 ml/g o zrnitosti 400 až 500 um byl přilit roztok 0,469 dilú chloridu měůného rozpuštěného v 15 dilech aoetonitrilu. Po A hodinách michání vibračnim míchaolem při 20 GC byl polymer odfiltrován na frité v atmosféře dusiku, promyt pětkrát 5 díly acetonitrilu. Po vakuovém vysuseni obsahoval 0,736...

Reaktor pro provádění polymeračních reakcí v systémech s vysokou koncentrací polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266588

Dátum: 12.01.1990

Autor: Gordini Silvano

MPK: B01J 19/18

Značky: koncentrací, systémech, polymerů, vysokou, polymeračních, reaktor, provádění, reakcí

Text:

...během svého otáčení narážek u otvoru g, je na obsah reaktoru vyvozován tlak směřující k obvodu a tedy k otvoru 3.V ostatních zönách reaktoru mohou otáčející se lopatky dospět k narážkäm buä současně nebo tak jak bylo uvedeno shora, aby docházelo k dopravě hmoty směrem k obvodu.Hřídel míchadla je opatřena vnějším pláštěm łł, tvořeným trubkou, která je spojene do jednoho celku se spodním čelem reaktoru, aby nedocházelo k weissenbergovu...

Způsob regenerace a recirkulace odpadních vod z výroby difenylguanidinu připraveného reakcí anilínu a chlorkyanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266164

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pech Jaromír

MPK: C02F 1/00

Značky: reakcí, výroby, připraveného, odpadních, difenylguanidinu, chlorkyanem, anilinu, způsob, recirkulace, regenerace

Text:

...se vypírají zneutrallzovanými odpadními vodamiz výroby chlorkyanu. Tyto prací vody obsahují 6 až 12 Nacl, menší množství kyanidu a kyanatanu sodného a amonnéeole chlorid a mravenčan. V přímém styku se spalinami ss ohřejí na teplotu 100 až 110 °C. Dispergovaný chlorid a uhličitan sodný se ze spalín vyperoua podstatná část vody se 2 pracího roztoku odpaří a dojde tak k jeho zahuštění, takžena výstupu 2 vypíracího zařízení obsahuje 20 až 30 S...

Způsob řízení a ukončování azokopulačních reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265437

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bartošek Jan, Skalický Petr, Jaroš František

MPK: C07C 113/00

Značky: reakcí, řízení, způsob, azokopulačních, ukončování

Text:

...je ukončeno, když absolutní hodnota směrnice funkce, vyjadřující závislost redox potenciálu na čase, klesne na předem zvolenou hodnotu v mezích 0 až 5 mV/min. Hodnota směrnice, indikující dosažení konce kopulační reakce, závisí na rychlosti rozkladu diazoniové soli v daném reakčním prostředí a pro každý konkrétní případ se zjiščuje experimentálně.V porovnání s dosavadním stavem lze aplikací popsaného zpüsobu řízení dosáhnout vyšší...

Zařízení pro reakci plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263755

Dátum: 11.04.1989

Autori: Otásek Vojtěch, Nožička Zdeněk, Vyskočil Josef, Běhounek Ladislav

MPK: B01J 12/00

Značky: zařízení, reakcí, plynů

Text:

...připojeném výkrese, kde je schéma zařízení.zařízení sestava z pláště l s výhodou válcového tvaru, opatřeného tepelnou izo 1 aoí~ ll a uzavřeného zespoda dnem 3 a zeshora víkem l. Do víka l je zabudována trubka 4topení, která svým jedním koncem vyčnívá nad víko 3 a svým druhým koncem vyůstuje u dnagg vratné trubky §, soustředně a s vůlí umístěné okolo trubky l topení. Vratná trubkaQ je svým dnem 3 připevněná k roštu 1, umístěnému nad dnem g....

Způsob zvýšení spodní tlakové hranice tepelně iniciovaných explozivních chemických reakcí v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263692

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pola Josef

MPK: B01J 19/08

Značky: způsob, tlakově, iniciovaných, tepelně, spodní, explozivních, zvýšení, reakcí, fázi, plynné, hranice, chemických

Text:

...tzv. senzibilator, což je v daných podmínkách stabilní a zážení mimořádně dobře absorbující sloučenina. Při uvedeném avlívňování charakteru explozovních reakcí zářením kontinuálního C 02 laseru lze e úspěchem používat jako senzibilátor napr. fluorid sírový. fluorid křemičitý, nebo hexafluorbenzen.Reakční průběh a mechanizmu explozivních a pomalých reakcí týchž sloučenin býva často odlišný. Z tohoto hlediska si způsob zvýšení spodní tlakové...

Zařízení pro reakci předchlazených směsí plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263688

Dátum: 11.04.1989

Autori: Praha, Běhounek Ladislav, Jakeš Jan, Vyskočil Josef, Úvaly, Nožička Zdeněk

MPK: B01D 53/02

Značky: plynů, směsi, reakcí, zařízení, předchlazených

Text:

...i do reakční nádoby. zabudování chladiče do víka reakční nádoby snižuje hmotnost celku a podstatné snižuje pracnost při výrobě, montáži, demontáži a údržbě. Řešení dle vynálezu umožňuje jednoduché vyjímání a vkládání katalyzátoru do reakční nádoby bez nutnosti demontáže chladiče, v případě potřeby umožňuje jednoduchou demontáž víka nádoby a tím dobrý přístup k vnitřnímu prostoru chladiče i nádoby.Příklad provedení dle vynálezu je...

Filmové zařízení pro výměnu tepla se současným prováděním chemických reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244915

Dátum: 15.07.1988

Autori: Eermák Stanislav, Maléo Josef

MPK: B01D 1/14

Značky: výměnu, reakcí, chemických, prováděním, zařízení, tepla, filmové, současným

Text:

...přičemž jsou současně v tomto zařízení vytvořenv prvky ke zintenzívnění styku kapaliny s plynem a tím i ke značnému zvětšení účinné styčné plochy těchto dvou fází.Zařízení podle uvedeného vynálezu pracuje na principu tenkovrstvé odparky, V němž tenká vrstva vytvořené kapaliny mechanicky stéká dolů po stěně, která je současně teplovýníěiínou plochou, zahřívanou z opačné strany.Vynález bude v dalším textu blíže ilustrován pomocí připojených...

Způsob kontinuální výroby polymeru exotrermickou polymerační reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257764

Dátum: 15.06.1988

Autori: Jones Russel, Jones Thomas, Beret Samil, Jenkins John

MPK: B01J 8/18

Značky: kontinuální, výroby, reakcí, způsob, exotrermickou, polymerační, polymerů

Text:

...využitím postupu podle uvedeného vynálezu. V alternatívním provedení může být větší průměr reaktoru zachovän a rychlost recyklovaaného proudu může být snížena, což se zase prejaví v nižších pořizovncích o provozníchnákladoch týkající se kompresotu na recyk~Výhody postupu podle uvedeného vynálezu ve srovnání s jinými metodemí .odstraňování tepla z reakce, při kterých se využívá ízkondenzované kapaliny, spořčívají v jednoduchosti...

Trubková pec pro provádění reakcí v plynné fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 244117

Dátum: 15.07.1987

Autor: Zlatinský Emil

MPK: B01J 12/00

Značky: reakcí, fázi, provádění, plynné, trubková

Text:

...nebo krychle, opatřené vyzdívkou z tepelné stáleho, ohnivzdorného materiálu e pláětěm, například z plechu, dále je tvořena zahřívanou komorou 3, rekuperátorovou komorou 1 s příslušnými rekuperátory 1, odtahovým kanálem 2 pro plynne spaliny, vedením 1 plynných spalín e o sobě známymi regulačními orgány g pro spaliny, keramickými reakčními trubkami § a hořáky 2. Takovéto dvojité Jednotky se mohou v libovolném počtu uspořádat v řadě za...

Způsob vytváření tenkého povlaku na povrchu tělesa plazmaticky aktivovanou chemickou reakcí z plynné fáze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251011

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hortlík František, Havel Josef, Musil Jindřich, Bárdoš Ladislav

MPK: C23C 14/48

Značky: zařízení, aktivovanou, povlaků, plynné, chemickou, způsobu, tohoto, plazmaticky, povrchu, provádění, reakcí, tenkého, fáze, vytváření, tělesa, způsob

Text:

...depozice, ktere jsou nnohen vyšší než dosud známé. Účinné chlazení je dosaženo magnetickým rozaítánín elektronů od substrátu. Podle amerického patentu USP 4 066 659 je chráněn způsob a zařízení pro povlakování substrátu, při něnž se vytváří izolační vrstva na jedne části vodiveho terče a druhá část terče se udržuje bez izolační vrstvy iontovýa bonbardováním. Vodívý terč je na střídaven elektricke potenciálu dostatečně vysokého...

Způsob provádění a sledování enzymatických reakcí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238261

Dátum: 01.06.1987

Autori: Čerkasov Jiří, Linek Václav

MPK: C12Q 1/00

Značky: zařízení, tohoto, sledování, enzymatických, provádění, reakcí, způsob, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Enzymatický materiál se immobolizuje na povrch vyměnitelného míchadla, například magnetického nebo mechanického, nebo na povrchu jiné lehce vyjimatelné nepohyblivé součásti instalované v reaktoru buď přímo nebo prostřednictvím tkaniny připevněné vhodným způsobem na míchadlo nebo snadno vyjimatelný předmět v přebytku postačujícím k tomu, aby se koncentrace stanovené látky na povrchu enzymové vrstvy udržela na nulové hodnotě nebo blížící se nule...

Způsob provádění a sledování enzymatických reakci a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242997

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zeman Luboš, Rada Petr, Kraus Josef, Lang Pravdomil

MPK: C12M 1/40

Značky: zařízení, tohoto, způsob, sledování, způsobu, provádění, enzymatických, reakcí

Text:

...materiál.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V dosažení nižší rychlost vnější difúze substrátu k povrchu enzymu tak, že se vrstva enzymatického materiálu překryje membránou,propustnou pro všechny zúčastněné rozpuštěné substráty a produkty reakce.Při použití dostatečně tlusté krycí membrány, v níž je soustředěn Veškerý odpor proti sdílení hmoty substrátu k povrchu enzymu, není kalibrace závislá na intenzitě míchání kapal né vsádky...

Způsob katalýzy diizokyanátových reakcí při přípravě polyuretanových pěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 232900

Dátum: 01.01.1987

Autori: Tesař Petr, Kroupa Jiří, Maxa Milan, Tesařová Anna

MPK: C08G 18/14, C08G 18/18

Značky: polyuretánových, katalýzy, přípravě, způsob, reakcí, diizokyanátových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalezení způsobu katalýzy diizokyanátových reakcí odstraňující hygienické potíže při dosavadních způsobech. Účelu bylo dosaženo katalýzou diizokyanátových reakcí při přípravě polyuretanových pěn podle vynálezu N, N-di (2-hydroxyetyl)anilínem.

Způsob úpravy kyanurchloridu, vhodného k reakci ve vodném roztoku nebo suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 235501

Dátum: 15.11.1986

Autori: Wagner Fritz, Vollbrecht Heinz-rüdiger

MPK: C07D 251/28

Značky: suspenzí, vodném, vhodného, kyanurchloridu, roztoku, způsob, reakcí, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy kyanurchloridu, vhodného k reakci ve vodném roztoku nebo suspenzi, vyznačující se tím, že se do plynného proudu vznikajícího při výrobě kyanurchloridu zavede před sublimací kyanurchloridu jemně práškové hydrofobní plnivo v hmot. množství až 10 %, výhodně 0,1 až 3 %, zejména 0,2 až 0,7 %, přičemž ani toto plnivo ani hydrofobizační činidlo nevstupuje v reakci s kyanurchloridem, jeho reakčními partnery a výsledným produktem....

Zařízení k provádění tepelných procesů s endotermickou reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228349

Dátum: 15.09.1986

Autori: Hanuš Jiří, Wykrent Čestmír, Michálek Zdeněk, Kučeřík Oldřich

Značky: provádění, tepelných, reakcí, zařízení, procesu, endotermickou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení podle vynálezu je regulací množství paliva vstupujícího do výměníku tepla a do rotační pece ovlivňovat stupeň výpalu a snížit tepelnou spotřebu. Tohoto účelu se dosahuje v podstatě tím, že výměník tepla je opatřen na svém horním konci otvory k přivádění spalovacího vzduchu a odvádění odpadních plynů a na svém spodním konci otvory pro přívod spalin z rotační pece a vzduchu z chladiče.

Způsob zpracování odpadních látek z destilace etylénglykolu vznikajícího polykondenzační reakcí při výrobě polyetyléntereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233684

Dátum: 01.07.1986

Autori: Kozojed Václav, Svoboda Josef, Heran Jozef, Dřevo Josef

MPK: C07C 31/20

Značky: polyetyléntereftalátu, látek, způsob, reakcí, polykondenzační, vznikajícího, destilace, zpracování, odpadních, výrobe, etylénglykolu

Zhrnutie / Anotácia:

Při destilaci etylénglykolu vznikajícího polykondenzační reakcí při výrobě polyetyléntereftalátu odpadá předková frakce s 25 až 65 % vody a nízkou výhřevností, která se obvykle vypouští do odpadních vod, dále destilační zbytek s obsahem oligomerů 40 až 75 % a teplotou tuhnutí nad 60 °C a další destilační zbytek s obsahem dietylénglykolu 20 až 3,0 % alkalického hydroxidu a z takto vzniklé směsi se při teplotě nad 120 °C oddestiluje jak volný,...

Způsob odstranění rušivého vlivu kyseliny askorbové v testovaném systému při důkazu oxidačně redukčních reakcí a diagnostický prostředek k provádení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231174

Dátum: 15.06.1986

Autori: Werner Wolfgang, Rittersdorf Walter, Koevér Laszlo

MPK: G01N 31/22

Značky: provádění, rušivého, oxidačne, testovaném, redukčních, reakcí, kyseliny, odstranění, askorbové, prostředek, vlivů, důkazu, způsob, způsobu, systému, diagnostický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování rušivého vlivu kyseliny askorbové při důkazu oxidačně redukčních reakcí, jehož podstata spočívá v tom, že se do testovaného systému vnese systém redox reagencií, přičemž rušivá kyseliny askorbová, obsažená v testovaném systému, se z něj odstraní přídavkem přebytku jodičnanu. Dále se tyká diagnostického prostředku, který obsahuje tyto redox reagencie, jakož i rozpustný jodičnan.

Způsob provádění absorpce s exotermní reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231630

Dátum: 01.05.1986

Autori: Mitschka Pavel, Wichterle Kamil, Červenka Jan

MPK: B01J 19/04

Značky: způsob, absorpce, reakcí, exotermní, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob provádění absorpce s exotermní reakcí, při kterém se absorpční kapalina střídavě uvádí do styku s plynnou směsí obsahující absorbující se složku při teplotě kapaliny pod jejím bodem varu a s plynným chladícím prostředím. Střídavý styk absorpční kapaliny s plynnou směsí obsahující absorbující se složkou a s plynným chladicím prostředím se uskutečňuje v recyklu kapaliny, kterou je kvsela směs z výroby minerálních...

Zařízení pro nanášení tenkých vrstev plazmochemickou reakcí z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 227837

Dátum: 15.04.1986

Autori: Musil Jindřich, Bárdoš Ladislav, Lončar Gojko, Taras Petr

Značky: vrstev, nanášení, tenkých, reakcí, plynné, zařízení, fáze, plazmochemickou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nanášení tenkých vrstev plazmochemickou reakcí z plynné fáze, probíhající mimo oblast plazmatu, vytvořené z reaktoru, ze zdroje elektrického napětí a z čerpadla, vyznačené tím, že do prvního ústí (16) reaktoru (1), které je upraveno v jeho střední části, je zařazena trubice (3) přívodu aktivovaného reakčního plynu, provlečená koaxiálním vysokofrekvenčním elementem, odborně označeným surfatron (6), spojeným napájecím vedením s...

Přístroj k provádění mžikových startů termochemických reakcí na povrchu obrobku ze železného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223813

Dátum: 15.04.1986

Autor: Engel Stephen August

Značky: povrchu, obrobků, mžikových, startu, železného, provádění, reakcí, prístroj, termochemických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje k provádění mžikových startů termomechanických reakcí na povrchu obrobku ze železného kovu pohybovaného vůči přístroji, který obsahuje odokujovací jednotku s odokujovací tryskou pro odokujovací kyslík, opatřenou vypouštěcím otvorem a namířenou středovou osou pod ostrým úhlem na tento povrch obrobku, jakož i podávací ústrojí pro podávání konce drátu směrem k povrchu obrobku. Vynález řeší problém, jak dosáhnout provádění...

Způsob přípravy 1,4-dilithiobutanu reakcí 1,4-dichlorbutanu s lithiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223304

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sufčák Miloslav, Pleska Alexander, Seyček Otakar, Turečková Olga, Trekoval Jiří

Značky: reakcí, 1,4-dichlorbutanu, způsob, 1,4-dilithiobutanu, přípravy, lithiem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1,4-dilithiobutanu reakcí 1,4-dichlorbutanu s lithiem, vyznačený tím, že 1,4-dichlorbutan reaguje s lithiem dispergovaným v aromatickém nebo nasyceném alifatickém uhlovodíku C6 nebo C7, s výhodou v benzenu, přičemž velikost částic lithia je v rozmezí 40 až 100 µm, za stálého míchání a při reakční teplotě v rozmezí od bodu varu použitého uhlovodíku do teploty až o 20 °C nižší, s výhodou při teplotě 75 až 85 °C.

Způsob provádění reakcí v reaktoru na syntézu amoniaku a reaktor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221262

Dátum: 15.01.1986

Autor: Pagani Giorgio

Značky: způsob, reakcí, reaktor, způsobu, amoniaku, syntézu, reaktoru, provádění, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob provádění reakcí v reaktoru na syntézu amoniaku je uskutečňován tak, že plyn je veden z tepelného výměníku do prvního katalytického lože a odtud částečně do parního kotle a částečně do středového prostoru, kde se oba proudy spojují a proudí do druhého katalytického lože a poté do tepelného výměníku. K vedení plynů do prvního a druhého katalytického lože slouží mezery vytvořené prodlouženou stěnou tepelného výměníku a prodlouženou stěnou...

Zařízení pro provádění chemických reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220389

Dátum: 15.11.1985

Autori: Němec Miloslav, Holman Oldřich

Značky: provádění, zařízení, chemických, reakcí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro provádění chemických reakcí tvořené v podstatě trubkovým reaktorem, jehož trubkovnice je uspořádána tak, že obsahuje sací trubku cirkulačního čerpadla, která nasává z mezitrubkového prostoru teplonosnou kapalinu a podle potřeby ji vytlačuje do chladiče nebo ohřívače. Zařízení je možno použít ve všech chemických provozech, kde se pracuje s trubkovými reaktory za použití katalyzátorů.

Způsob přípravy nukleosidů nukleosidační reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223948

Dátum: 15.11.1985

Autori: Točík Zdeněk, Beránek Jiří

Značky: nukleosidační, nukleosidů, přípravy, reakcí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nukleosidů nukleosidační reakcí, vyznačený tím, že se k substituovanému cukernému derivátu vybranému ze skupiny tri-0-benzoyl-1-0-acetylribofuranosa, methyl-di-0-p-toluyl-2-deoxyribofuranosid nebo methyl-tri-0-benzoyl-arabinofuranosid v organickém rozpouštědle přidá jodid sodný nebo draselný s trimetkylchlorsilan, načež teto směs se nechá reagovat s nukleobasí, která se předem převede známým postupem na silylderivát, nebo sůl s...

Způsob přípravy uhlovodíků reakcí uhlí s vodíkem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222296

Dátum: 15.08.1985

Autor: Koch Klaus

Značky: přípravy, způsob, uhlí, reakcí, provádění, zařízení, způsobu, uhlovodíku, tohoto, vodíkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zařízení k provedení způsobu reakční přeměny hydrogenace suchých částic uhlí vodíkem na uhlovodíky, jako například pohonné hmoty nebo paliva. Účelem vynálezu je spojit více výrobních operací hydrogenačního procesu, jako je stlačování suchého uhlí, vyhřívání, plastifikace a hydrogenace, a provádět je s vynaložením minimálních výrobních nákladů v jediném zařízení. Zařízení sestává z válce, ve kterém je přípravná komora s...

Zařízení k provádění exotermních reakcí, zejména suspenzních, emulzních, roztokových nebo blokových polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 215263

Dátum: 01.08.1985

Autori: Svoboda Milan, Dočekal Jiří

Značky: roztokových, suspenzních, reakcí, zejména, emulzních, provádění, exotermních, blokových, zařízení, polymeraci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k provádění exotermních reakci, provázených vesměs silným vývodem reakčního tepla. Zařízení podle vynálezu sestává z půltrubky šroubovitě navinuté na vnitřní plášť reaktoru, který může být opatřen rovněž i zpětným chladičem. Duplikátor je vytvořen jako vícechodá šroubovice, nejlépe dvouchodá, kde půltrubky lichých chodů jsou přivařeny k vnějšímu obvodu pláště reaktoru a půltrubky sudých chodů jsou uspořádány v mezerném...

Imobilizované enzymy pro katalýzu organických reakcí a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214984

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vaněk Tomáš, Verouvič Budimír, Kubánek Vladimír, Semenov Anatolij Nikolajevič, Bláha Karel, Martínek Karel, Turková Jaroslava, Berezin Ilja Vasiljevič Člen Korespondent Av Sssr

Značky: enzymy, katalýzu, jejich, výroby, způsob, imobilizované, organických, reakcí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výroba imobilizovaných enzymů pro katalýzu organických reakcí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že enzymy sou navázány na polymerní sorbent, vytvořený například na bázi polyetylenterefta1átu, po1ykaprolaktamu, polyfenylenoxidu, blokového kopolymeru, polyetylenoxidu a polykaprolaktamu, polykondenzátu melaminu s formaldehydem o specifickém povrchu 1 až 700 m2/g. Imobilizace enzymů na polymerní sorbent se provádí prostorovou...