Patenty so značkou «reakce»

Modifikátor a urychlovač reakce epoxidových skupin s alifatickými polyaminy epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269341

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rajdl Josef, Krudenc Ladislav, Novák Jiří, Šnirch Josef

MPK: C08G 18/58

Značky: polyaminy, skupin, urychlovač, alifatickými, epoxidových, reakce, pryskyřic, modifikátor

Text:

...vyndlozu jo efektivní využití obtížnóho technologického odpedu pro uživateleky výhodné aodifikace běžných epoxidových pryekyřic. směsi etajnćho či blízkóho eložsní vznikají taká při rafinaci krystalizocí dianu z různých rozpouätědlových systémů nebo kryntalizací ediční sloučoniny dian-fenol či destilací za hlubokeho vakuo. Vo všech případech ee v rafinačni zbytku zkoncentrovávají látky nožádoucí v dia nu.Diakutovanó směsi tvoří polotuhou až...

Způsob zvýšení aktivity heterogenizovaného katalyzátoru pro adiční reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269311

Dátum: 11.04.1990

Autori: Švec František, Včelák Jaroslav, Chvalovský Václav, Hradil Jiří

MPK: B01J 37/00, C07B 37/02, B01J 31/28...

Značky: zvýšení, způsob, katalyzátoru, adiční, reakce, aktivity, heterogenizovaného

Text:

...ketelyzátoru bylo použito k adici 8 dílů tetrsohlormathsnu k 0.453 dílu styrenu při 70 °C za zcela stejných podmínek. Po 6 hod. zreągovalo 22,3 styrenu ne 1,1,1.3-tetreohlor-3-renylpropen. Dopování imobilizoveněho kstalyzátoru nízkomolekulárním eminem zvýší výtěžek udice l,4 krát.Vázený katalyzátor o obsahu 2,89 mgekv. Ou/g byl v tomto případě připraven na kopolymeru polystyrenu s divinylbenzenem o zrnění 0,3 až 0.5 m a hustotě 650 5/1,...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268956

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: alifatických, urychlující, reakce, epoxidy, plastifikátor, aminu

Text:

...je nutno použít zvýšené teploty, např. 70 °C) nebo jako produkty vhodné vedené reakce allylchloridu s.naftolem. Někdy je vhodné pro lepší zprscovatelnost přidat k urychlovači ínartní plastiŕikétor či ředidlo.Nové urychlující pleotifíkátory jsou obvykle tmavočervené čiré kapaliny bez výraznějšího zápachu 0 viskozitš 15 až 50 mPa.s/25 °C. Vzhledemok vyšší proměrné molekulové hmotnosti se mohou používat va většim množství než dosud užívané...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268955

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: aminu, reakce, epoxidy, alifatických, plastifikátor, urychlující

Text:

...až 35 dílo na 100 dílo epoxídu.Hlavním přínosem je současný efekt řadící, plaetífíkujicí e urychlujíci. Nizkávíekozite je zejména potřebná pro práci při nižších teplotách e pro případné plnění systému.Jako biafanoly se hlavně uživá bisfanoi A, ale může aa použit 1 biafanol F spod.Nová urychlujici plaatifikátory Jaou obvykle žluté až hnědá kapaliny o viakozitě 15 až 60 nPa.s/25 °C, nazapáchaji, biafenoly z nich navypadávaji. maji výrazně nižši...

Katalyzátor kondenzační reakce aminoformaldehydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265992

Dátum: 14.11.1989

Autori: Studnička Alexandr, Dostál Karel, Kouřil Milan, Mencl Jaromír, Alberti Milan, Kábela Josef

MPK: C08G 12/12, C08G 12/32, C08G 12/02...

Značky: pryskyřic, aminoformaldehydových, katalyzátor, reakce, kondenzační

Text:

...ą s účinnosti chloridu amonného vyšší.Všechny tyto přednosti vyplynou z následujících příkladů. P ř 1 k 1 a d 1Impregnačni směsi pro výrobu dekoračnich nábytkářských fólii, obsahující 200 hmotnostnich dilů močovino-formaldehydové pryskyřice modifikované melaminem v molárnim poměru 1,001,800,05, 140 hmotnostnich dilů 50 vodné akrylátové disperze, 72 hmotnostnich dilů vody a 8 hmotnostnich dilů 10 vodného roztoku hexamidotrifosfazenu byl...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265857

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: alifatických, urychlující, aminu, reakce, plastifikátor, epoxidy

Text:

...1/~renol, trifenylfosfit a j.Nyní jsme zjistili, že řada výše uvedených potíží s urychp lením tvrzení epoxidovýoh pryskyřie nebo kspelných epoxidovýchelsstomerů alifetickými polyaminy se vyřeši užitím plestirikujíoiho uryohlovače eestávajíoiho hmotnostně z3 až 50 dílů biofenolů A,25 až 85 dílů diallyléteru bisfenolu A,5 až 25 dílů monoalyléterů bisfenolů A,2 až 10 dílů allylovaného monoallyléteru bisfenolů A a 3 až 18 äílů...

Zařízení pro zachycení reakce síly pro metrologickou kontrolu vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 264214

Dátum: 13.06.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: kontrolu, síly, reakce, zařízení, zachycení, metrologickou

Text:

...vah. Jeho podstata spočívá v tom, že reakci síly používané ke kontrole vah zachycuje na základový rám váhy z otevřených ocelových rofilů u vah, kde pákový systém není umístěn v rytu.Výhody zařízení pro zachycení reakce síly pro metrologickou kontrolu vah spočívají v tom, že toto zařízení především umožňuje použít zařízení pro metrologickou kontroluvah. Bez tohoto zařízení je tento způsob kontroly u vah, jejichž základový rám jevyroben...

Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263407

Dátum: 11.04.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: zatěžovacích, zařízení, prvků, reakce, zachycení, síly

Text:

...prvku rovnoběžně se směrem působení tíhové síly váženého materiálu. Posuvem opěr po základovém rámu váhy lze nastavit výslednici působíoích sil zatěžovacích prvků do směru, který je totožný se směrem tíhové síly váženého materiálu. Tím lze přesně vyrovnat hodnotu zatížení závažového ústrojí při silovém působení zatěžovaoích prvků s hodnotou tíhového působení váženého materiálu. Konečným výsledkem pak je zpřesnění metrologické kontroly vah....

Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262321

Dátum: 14.03.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: prvků, zatěžovacích, zachycení, zařízení, reakce, síly

Text:

...k této ose rozloženy po obou jejích stranách.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že posuvem spodních operných patek v otvorech základového rámu váhy lze jednotlivé konzoly přemístit do poloh, V nichž směr výslednice působících sil jednotlivých zatěžovacích prvků je totožný se směrem působení tíhové sílyK váženého materiálu. Tím lze přesně vyrovnat hodnotu zatížení závažového ústrojí při silovémpůsobení zatěžovacích prvků s hodnotou tíhového...

Zařízení pro zjišťování reakce vozovek a podobných konstrukcí na silový plus

Načítavanie...

Číslo patentu: 262066

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kocour Jan

MPK: G01N 3/30

Značky: podobných, zařízení, zjišťování, reakce, vozovek, silový, konstrukcí

Text:

...vidlici 2. Měřicí dotyk 1 je tvořen vozidlov-ým kolem opatřeným pryžovou obručí s výztuhou, je však možné opatřit měřicí dotyk 1 pneumatikou, s výhodou bez dušovou. Simulovat poměry při zatěžovánívozovky 4 vozidly s dvojmontáží kol lze s výhodou tak, že měřicí dotyk 1 je tvořen dvojici vozidlových kol opatřených pryžovou obručí, přičemž obě vozidlová kola mají společnou osu otáčení.Nad měřicím dotykem 1 je v rámu spořádán dynamometr 14, na...

Způsob dělení ocelových materiálů a prvků ocelových konstrukcí využitím aluminotermické reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259705

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: B23K 23/00

Značky: oceľových, dělení, reakce, aluminotermické, konstrukcí, materiálů, způsob, prvků, využitím

Text:

...vyvolá aluminotermická reakce, například aktivaci volně vsyponé aluminotermické směsi v násypníkové části jednorazové účelové formy.Výhodou způsobu dělení podle vynálezu je, že průběhu termlcké reakce ve v-ymezené dělicí rovině se dosáhne relativně úzkého přepalu, zvýšení spolehlivosti dělení, sníže~ ní pracnosti »a možnosti využití pro statickýnenamáhavé ocelové materiály, prvky ocelových konstrukcí. Další výhodou je bezpečnost způsobu V...

Katalyzátor etherifikační reakce alkalických fenolátů s arylhalogenidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258162

Dátum: 15.07.1988

Autori: Stibor Ivan, Závada Jiří, Tichý Miloš, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Král Vladimír, Pánková Magdalena

MPK: C07C 43/20

Značky: arylhalogenidy, fenolátů, reakce, alkalických, etherifikační, katalyzátor

Text:

...etherífikace v přítomnosti soli Cu 3. Katalytická účinnost trojmocné mědi v porovnání 5 mědi v nižším mocenství je vyšší. soli mědi v oxidačním stavu 1 a 2 vyvalávají při etherifikaci katalytický účinek, nezávislý na povaze aniontu /H. Weingarten, J. Org. Chem. 29, 3 624,1964/, proti tomu účinnost trojmocné mědi je závislá na použitém aniontu.Výhodou katalyzátoru podle vynálezu je možnost provedení etherifikace při nižších teplotách, V...

Reaktor pro katalyzované reakce s průtokem plynných reakčních složek v radiálních směrech postupně jednotlivými komorami naplněnými katalyzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258104

Dátum: 15.07.1988

Autori: Watanabe Hiroshi, Zanma Jun, Ohsaki Kozo

MPK: B01J 12/00

Značky: plynných, katalyzátorem, směrech, komorami, jednotlivými, reakčních, průtokem, reakce, naplněnými, katalyzované, v, postupné, radiálních, reaktor, složek

Text:

...směsi plynného v-odííku s ,plynným dusíkem V poměru3 molů k 1 molu, jałkožto výchozího plynu je možno rychlost reakce k syntéze amoniaku V každém -místě lože .katvalyzátoru Vyjádřít vztahemV znamena rychlost syntézy amoniaku vyjádřenou v kg . mo.lech . h . .m 4 katalyzátoru, Ce znamená molární zlotmek rovnoväžné koncentrace amonialku, za reakční teploty a tlaku, v daném místě v loži ikataflyzátoru, C, znamená molärní zlomelk koncentrace...

Způsob měření času reakce brzdy těžního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245937

Dátum: 01.07.1988

Autori: Alexaddova Inissa Vasiljevna, Danilina Anastasija Nikolajevna

MPK: B66B 1/28

Značky: měření, reakce, brzdy, stroje, času, těžního, způsob

Text:

...stopek, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že vypnutím bezpečnostního obvodu těžního stroje se uvádějí do chodu elektrické stopky. Chod elektrických stopek se zastavuje počátkem reálneho brzdění těžního stroje, který je vyhod-v nocen jako okamžik nárůstu zpoždění pohybu těžního stroje nad stanovenou mez.Využitím způsobu měření času reakce brzdy těžního stroje podle vynálezu se dosahuje vysoké přesností údaje o skutečném času...

Způsob stanovení reakce mezi antigenem a protilátkou a reakční činidlo k provádění tohoto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257757

Dátum: 15.06.1988

Autori: Ito Michio, Tsutsui Satoshi, Sudo Tadamitsu

MPK: G01N 33/53

Značky: stanovení, protilátkou, antigenem, provádění, reakční, reakce, způsob, tohoto, činidlo, postupu

Text:

...prostředí, vhodne pro použití pro reakci mezi antigenem .a protilátkou je zejména vodné prostředí, jako voda, roztok soli nebo putru, tento roztok může obsahowat jednu nebo větší počet dalších přisad jako jsou stabilizátory, konzervační činidla, chelatační činidla, smáčedlwa a podobne.Pokud jde o pufr, je možno užít například pufr s glyclnem, pufr s kyselinou fosforečnou, s kyselinou citrónovou, barbitalový pufr, trás-pufr s...

Zařízení pro biokatalytické reakce pomocí imobilizovaných enzymů a buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 256203

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hasal Pavel, Běhůnek Vladimír, Vojtíšek Vladimír, Salvet Miroslav, Křovák Přemysl

MPK: C12M 1/40

Značky: pomocí, imobilizovaných, zařízení, reakce, enzymů, buněk, biokatalytické

Text:

...uvnitř rotoru. Na podobném účinku je založen 1 vynález dle čsl. A 0 č. 228 22 L který se však týká zařízení pro fermentace mikroorganismů, zejména viskosních aerobních médií. Toto zařízení má jen hydrodynamické funkce /míchání, homogenizace, rozstřik kapaliny,čerpání kapaliny cdstředivým polem vzhůru, sušení apod./. Liší se od něho především tím,že dutina rotoru není vyplněná aktivní hmotou, která ovlivñuje reakční biochemické dějeZařízení...

Zařízení pro provádění absorpce a chemické nebo biochemické reakce v systému nízkotlaký plyn-kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254878

Dátum: 15.02.1988

Autori: Urbánek Bedřich, Čermák Ján, Kratochvíl Jan, Kaštánek František

MPK: B01D 53/18, B01J 19/00

Značky: chemické, absorpce, plyn-kapalina, nízkotlaký, zařízení, provádění, systému, biochemické, reakce

Text:

...sekci vlnité trubky nebo poslednímu úseku seriově zapojených trubek.Výstupní element 3 je současně rozdělovačem fází po reakci. odvod plynu Ě může býtvýhodně napojen na sání łâ Venturiho trubice lg (obr. 4). Nutný podtlak pro sání plynuje tvořen nuceným tlačením proteklé kapaliny do Venturiho trubice. Kapalina se obvykle čerpá ze zásobníku lg, umístěného mezi výstupním elementem A a čerpadlem lg. Výstup z difuscrull Venturiho trubice łi...

Způsob vytváření chemicky aktivního prostředí pro plazmochemické reakce, zejména pro depozici tenkých vrstev a zařízení pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246982

Dátum: 15.10.1987

Autori: Legeza Vasil, Losenický Miroslav, Koliáš Jan, Koemenák Lubomír

MPK: H05H 1/00

Značky: zařízení, vytváření, zejména, depozicí, způsob, provádění, plazmochemické, prostředí, aktivního, způsobu, chemicky, vrstev, tenkých, reakce

Text:

...s první elektrodou Q.Aktivovatelný plyn l se zavádí do vakuové komory 1 tryakou g v první elektrodä á,pracovní plyn j se zavadí vlastním natrubkem do vakuově komory 1. Obě elektrody 1, g jsou umístěny v oblasti A generovaní plazmetus mezi elektrodami á, § je umístěn pevný eubatrdt 2 v dosahu zóny 2 aktivovaného plynu a na jeho povrchu se vytváří tenké vrstva m. Pevný substrát 2 je upevněn v upínací části pohybového ústrojí | 1.Na obr. 3 je...

Senzitizované činidlo ve formě částic pro imunologické reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241506

Dátum: 15.09.1987

Autori: Noshi Yoshibumi, Elszász Rezsö, Sugahara Yujiro

MPK: G01N 33/531

Značky: formě, imunologické, činidlo, reakce, senzitizované, částic

Text:

...nosiče senzitizujĺ antigenem nebo protilátkou známým způsobem a v případě potřeby se uvedou ve styk se stabilizátorem, načež se nosič uvede v suspenzi ve vodném prostředí známým způsobem.Reakční činidlo podle vynálezu je možno přímo užít nebo je zásobnim roztokem pro metody, prováděné na podložním sklíčku nebo ve zkumavce, výsledek je možno odečítat pouhým okem nebo měřit opticky.Reakční činidlo je vhodné k imunologickým reakcím svrchu...

Čidlo pro sledování teplotních změn provázející chemické reakce vysoce korozivních a abrazivních médií za zvýšeného tlaku a teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242763

Dátum: 15.05.1987

Autor: 1ubek Ján

MPK: G01K 1/10

Značky: korozivních, sledování, chemické, provázející, médií, reakce, teplotních, vysoce, tlaku, abrazivních, změn, čidlo, teploty, zvýšeného

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že teploměrné čidlo, platinový keramický odporový teploměr. je umístěný přímo v louženém rmutu v tlakovém prostoru autoklávu, případně potrubí, a to tak, že není použito teploměrné jímky, ani jiné ochrany vlastního čídla, přičemž tlak v měřeném prostoru je zachycován tlakovou elektrickou průchodkou, jejímž prostřednictvím jsou vyvedeny vývody odporového teploměru mimo...

Zařízení pro snímání vzniklého průběhu chemické reakce výbušného charakteru u výrobků, obsahujících výbušninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237265

Dátum: 01.05.1987

Autori: Šlimar František, Černošek Jaroslav, Valenta Pavel, Vizina Jaroslav

MPK: G01N 33/22

Značky: snímání, zařízení, reakce, obsahujících, charakteru, výbušninu, chemické, výrobků, výbušného, průběhu, vzniklého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontroly funkce, zejména časových intervalů výrobků s obsahem výbušniny, zejména iniciátorů. Pro sledování časového intervalu od okamžiku po popudu k rozvoji výbušné chemické reakce do okamžiku vnějšího projevu výbuchu, který vytvoří elektromagnetické pole, se pro okamžik "stop" elektronického časového vyhodnocovacího zařízení použije dvojice elektrod tvořící kapacitní soustavu, přičemž jedna elektroda je vložena ke zkoušenému...

Reaktor pro chemické, zejména katalytické reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 235065

Dátum: 15.02.1987

Autori: Lafon Pierre, Descoins Daniel, Portes Alain

MPK: B01J 8/02

Značky: reakce, zejména, chemické, katalytické, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká reaktoru pro chemické, zejména katalytické reakce, při kterých se uvádí ve styk plyn nebo tekutina s ložem pevné látky, který má radiální odstředivou nebo dostředivou cirkulaci, a který je tvořen válcovým pláštěm, ve kterém je proveden přívod reakčního plynu nebo tekutiny a umístěn vnější válcovitý perforovaný plášť a vnitřní válcovitý perforovaný plášť spojený s odvodem zreagovaného plynu nebo tekutiny, jehož podstata spočívá v...

Zařízení pro zachycení reakce točivých momentů dvojice převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232371

Dátum: 01.01.1987

Autori: Rottenberg Augustin, Hřívna Ludvík

MPK: F16H 57/00

Značky: momentu, točivých, zachycení, převodovek, dvojice, zařízení, reakce

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení zachycení reakcí točivých momentů dvojice převodových skříní stejných výstupních točivých momentů, zabírající do společného ozubení, kde reakce od točivých momentů převodovek uložených v centrážích rámu vedle sebe, je dosud zachycována u každé převodovky samostatně, což zvyšuje pracnost a zabírá stavební prostor na rámu. Vynález řeší tento úkol tím, že převodovky jsou svými přilehlými boky vzájemně mechanicky...

Zařízení pro snímání vzniklého průběhu chemické reakce výbušného charakteru u výrobků, obsahujících výbušinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233661

Dátum: 01.07.1986

Autori: Šlimar František, Černošek Jaroslav, Vizina Jaroslav, Valenta Pavel

MPK: G01N 33/22

Značky: výbušného, vzniklého, výbušinu, chemické, zařízení, snímání, reakce, výrobků, charakteru, průběhu, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro signalizaci vzniku výbuchu při funkčních zkouškách výrobků, obsahujících výbušiny, zejména při stanovení časového odstupu od okamžiku počátečního impulsu ke vzniku výbuchu. Je tvořeno solenoidem alespoň s jedním závitem uloženým v dosahu elektromagnetického pole v okamžiku výbuchu, které má gradient alespoň 1 uV/m. Konce solenoidu jsou izolovaně vedeny přes tvarovací člen na vstup časového vyhodnocovacího zařízení,...

Způsob odstraňování katalyzátorů reakce fenolu s formaldehydem z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 231828

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šňupárek Jaromír, Černý Jaroslav, Kaška Jiří, Drábek Jan, Smrčka Jindřich, Makovský Leopold

MPK: C08F 6/08

Značky: fenolformaldehydových, rezolových, reakce, formaldehydem, způsob, odstraňování, roztoku, pojiv, fenolů, vodných, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování katalyzátorů reakce fenolu s formaldehydem z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv, a to stykem těchto roztoků s větším než ekvivalentním množstvím karboxylového měniče iontů na bázi polyakrylové nebo polymethakrylové kyseliny po dobu potřebnou k dosažení hodnoty pH roztoku pojiva 8,0 až 6,6 a následným oddělením roztoku pojiva od iontoměniče. Jeho podstata spočívá v tom, že po oddělení...

Způsob nepřetržitého provádění chemické reakce a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231152

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gobron Georges, Roux Bernard, Diet Jean, Falize Claude, Bouchet Roland, Alhéritiére Louis

MPK: B01J 10/00

Značky: způsob, reakce, zařízení, provádění, chemické, nepřetržitého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nepřetržitého provádění chemických reakcí za atmosférického tlaku nebo za tlaku vyššího než je atmosférický se samovolnou a nepřetržitou cirkulací reakční směsi v kapalném prostředí, je poměr výšky k průměru v rozmezí 0,5 : 1 až 2 : 1, a je důkladně míchána, přičemž dochází k rychlému rozptýlení nebo emulgování plynné nebo parní fáze v reakční směsi obsahující hustou fázi, a objemové množství husté směsi vracející se z dekantační zóny do...

Způsob mžikového zahajování termochemické reakce na povrchu obrobku ze železného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226160

Dátum: 15.03.1986

Autor: Engel Stephen August

Značky: železného, termochemické, zahajování, mžikového, povrchu, reakce, způsob, obrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mžikového zahajování termochemické reakce na povrchu obrobku ze železného kovu, při kterém se předem zvolený bod na tomto povrchu, kde má odokujovací reakce započít, přivede do styku s koncem drátu ze železného kovu, vyznačující se tím, že konec kovového drátu se předehřeje na jeho zápalnou teplotu v kyslíkové atmosféře a vrhá se paprsek plynného kyslíku o vysoké intenzitě na povrch obrobku za předem zvoleným bodem (A), potom se započne...

Zařízení ke zkoušení koroze vzorků kovu v tavenině, zvláště v tavenině produktů reakce sodíku s vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 223297

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bár Jaromír, Blažková Jaroslava, Červinka Jiří

Značky: produktů, vodou, koroze, vzorků, zkoušení, reakce, tavenině, zvláště, sodíku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke zkoušení koroze vzorků kovu, zvláště v tavenině produktů reakce sodíku s vodou, především u parních generátorů jaderných elektráren s rychlým sodíkovým reaktorem. U provedení podle vynálezu zařízení sestává ze vzorkové nádoby s první přírubou dosedající přes kovové těsnění ke druhé přírubě příklopné nádoby a ve vzorkové nádobě je umístěn nejméně jeden vzorek kovu ponořený do taveniny, jejíž objem je menší, než je...

Prostředek ke zpomalení polyadiční reakce polyhydroxylových sloučenin s isokyanáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 225467

Dátum: 15.04.1985

Autor: Procházka Vlastislav

Značky: reakce, isokyanáty, sloučenin, polyhydroxylových, polyadiční, zpomalení, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek ke zpomalení polyadiční reakce polyhydroxylových sloučenin s isokyanáty katalysované aminy, organokovovými sloučeninami, či jejích směsí, vyznačený tím, že je tvořen jednosytnou nebo dvojsytnou alifatickou karboxylovou kyselinou s počtem 2 až 24 atomů uhlíku v molekule nebo směsí těchto kyselin, popřípadě rozpuštěnou v ricinovém oleji, polyesteralkoholu nebo polyetheralkoholu s hydroxylovým číslem 50 až 550 mg KOH/g.

Způsob reaktivace katalyzátoru pro oxidační reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 216833

Dátum: 15.01.1985

Autor: Partenheimer Walter

Značky: reakce, reaktivace, způsob, katalyzátoru, oxidační

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob reaktivace katalyzátoru pro oxidační reakce, zvláště pro výrobu aldehydů, ketonů, kyselin a jejich anhydridů, zejména pro výrobu maleinanhydridu z butanu, přičemž katalyzátor je na bázi kyslíkového komplexu fosforu a vanadu s 0,5 až 5 atomy fosforu na atomu vanadu a obsahuje popřípadě na atom vanadu 0,01 až 0,3 atomu kovového promotoru ze souboru zahrnujícího zinek, měď, bismut, lithium nebo jejich směs, vyznačený tím, že se oxidační...

Přístroj pro zahajování mžikové termochemické reakce na povrchu kovového obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214900

Dátum: 15.10.1984

Autori: Engel Stephen August, Fuhrhop Ronald Elmer, Suffern

Značky: povrchu, zahajování, obrobků, mžikové, kovového, termochemické, reakce, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj pro zahajování mžikové termochemické reakce na povrchu kovového obrobku v relativním pohybu s tímto pří strojem, který obsahuje loupací stroj s loupací jednotkou, opatřenou nejméně jednou trysku pro odokujňovací kyslík, jež má nejméně jeden vypouštěcí otvor a jejíž střední osa je namířena na povrch odokujňovacího kovového obrobku, vyznačující se tím, že na loupacím stroji je uložena laserová jednotka (1), se kterou je sdružena optická...

Způsob elektrometrického sledování azokopulační reakce a iontoselektivní elektroda k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224580

Dátum: 01.10.1984

Autori: Vencl Josef, Chmátal Vladimír, Černý Vratislav

Značky: sledování, způsob, elektroda, reakce, iontoselektivní, provedení, elektrometrického, azokopulační, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrometrického sledování azokopulační reakce potenciometrickým měřením koncentrace diazoniové soli bez solubilizačních skupin, vyznačený tím, že se koncentrace diazoniové soli určuje na odkapávající iontoselektivní membráně, tvořené rozpouštědlem se středně velkou dielektrickou konstantou měřením změny potenciálu proti referentní elektrodě.

Indikační zařízení začátku reakce páry nebo vody se sodíkem a porušení stěny výměníkové trubky parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214413

Dátum: 01.07.1984

Autori: Sobotka Jiří, Jung Jiří

Značky: parního, trubky, sodíkem, zařízení, porušení, indikační, reakce, páry, generátoru, stěny, výměníkové, začátku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká indikačního zařízení začátku reakce páry nebo vody se sodíkem a porušení stěny výměníkové trubky parního generátoru pracujícího s tekutým kovem, např. se sodíkem a vodou nebo párou. U provedení podle vynálezu je indikační zařízení tvořeno budící cívkou, napájenou výkonovým zesilovačem, jehož vstup je připojen k budícímu generátoru a dvěma měřícími cívkami, zapojenými proti sobě, jejichž napětí je zavedeno na diferenciální...

Zařízení pro kontaktní reakce v třífázovém systému plyn-kapalina-pevná fáze, zejména pro oxidační čištění odpadních vod za použití katalytické chemické nebo biochemické oxidace

Načítavanie...

Číslo patentu: 216456

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mackrle Vladimír, Dračka Oldřich, Mackrle Svatopluk

Značky: katalytické, zejména, plyn-kapalina-pevná, fáze, třífázovém, odpadních, použití, reakce, oxidační, čištění, biochemické, oxidace, systému, chemické, kontaktní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízeni pro kontaktní reakce v třífázovém systému plyn-kapalina-pevná fáze, zejména pro oxidační čištění odpadních vod za použití kytalytické chemické nebo biochemické oxidace. Komunikačně-odplyňovací systém, vytvořený mezi reakčním a separačním prostorem zařízení, je tvořen jednak odplyňovací trubicí uspořádanou v separačním prostoru a sahající částečně do reakčního prostoru, v němž prochází nástavcem napojeným na spodní okraj kuželovité...

Zařízení pro reakce probíhající v kapalné fázi a katalyzované fluidizovanými tuhými částicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 213830

Dátum: 01.05.1984

Autori: Rod Vladimír, Albertsová Milada

Značky: probíhající, fluidizovanými, kapalné, reakce, katalyzované, částicemi, tuhými, zařízení, fázi

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro reakce probíhající v kapalné fázi a katalyzované fluidizovanými tuhými částicemi, tvořené válcovou nádobou opatřenou hrdly pro přívod a odvod kapalné fáze, hrdlem pro přívod tuhých částic a hrdlem a ventilem pro odvod částic. Uvnitř nádoby jsou nad nepohyblivým rozdělovacím patrem uložena vertikálně posuvná patra, pevně spojená s vibračním zařízením, která jsou opatřena otvory krytými uzavíracími kryty. Tyto...