Patenty so značkou «rámy»

Nastaviteľný záves pre okenné alebo dverné rámy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17035

Dátum: 07.08.2012

Autor: Loperfido Michele

MPK: E05D 7/00

Značky: rámy, nastavitelný, okenné, dverné, závěs

Text:

...vložky, pričom ozubenie zaberá s priamočiarym ozubením na jednej z dvoch vnútorných plôchdutiny. Naopak časť vonkajšej bočnej plochy puzdrovej vložky, ktorá leží proti ozubenej časti, je valcová a hladká, pričom0010 Pri každom pootočení puzdrovej vložky dochádza k zodpovedajúcemu vzájomnému priamočiaremu premiesteniu medziprvým a druhým krídlovým telesom v smere nastavenia.0011 Vzájomná poloha medzi prvým a druhým krídlovýmtelesom je...

Profilovaný nosník na rámy a vzťahujúci sa rám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16191

Dátum: 31.03.2011

Autor: Dallan Sergio

MPK: E04B 9/12

Značky: profilovaný, nosník, rámy, vzťahujúci

Text:

...zahŕňajúci proñlovane nosníky podľa zverejneného vynálezuObrázok 5 znázorňuje prierez rámu z obrázku 4, pozdĺž roviny V-V z obrázku 4 Obrázok 6 znázorňuje prierez rámu z obrázku 4, pozdĺž roviny VI-VI z obrázku 4 Obrázok 7 znázorňuje pohľad z perspektívy na profilovaný nosník ilustrovaný na obrázku lObrázok 8 znázorňuje pohľad z perspektívy na tri proñlované nosníky podľa vynálezu0013 Jednotlivé prvky vynálezu alebo ich časti, ktoré sú...

Profilovaný nosník na rámy a vzťahujúci sa rám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16145

Dátum: 31.03.2011

Autor: Dallan Sergio

MPK: E04B 9/12

Značky: profilovaný, rámy, vzťahujúci, nosník

Text:

...nosníky podľazverejneného vynálezu. 0017 Obrázok 5 znázorňuje prierez rámu z obrázku 4, pozdĺž roviny V-V z obrázku 4. 0018 Obrázok 6 znázorňuje prierez rámu z obrázku 4, pozdĺž roviny VI-VI z obrázku 4.0019 Obrázok 7 znázorňuje pohľad zperspektívy na proñlovaný nosník ilustrovaný na obrázku l.0020 Obrázok 8 znázorňuje pohľad z perspektívy na tri proñlované nosníky podľa vynálezu0021 Jednotlivé prvky vynálezu alebo ich časti, ktoré sú súčasťou...

Spôsob výroby vystužených pórobetónových alebo penobetónových telies a výstužové fixačné rámy na použitie pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7650

Dátum: 20.09.2007

Autori: Bayer Peter, Heerens Ingo

MPK: B28B 7/00, B28B 1/00, B28B 23/00...

Značky: telies, použitie, výroby, výstužové, rámy, vystužených, penobetónových, fixačné, spôsob, pórobetonových

Text:

...drôtoch 108 nastaviteľná v priečnom smere len v rnreži, ktorá je daná pozíciou vývrtov 107 v armovacích nosníkoch 106.0007 Ďalej sa obvykle armovacie koše 101, ktoré sú zavesené na armovacích ñxačných drô toch 108, pred vsadením do odlievacej formy 100 ponárajú do kúpeľa s ochranným prostried kom proti hrdzaveniu, aby sa zabránilo korózii v následnom stavebnom dielci. Pritom sa aspoňčiastočne nutne ponárajú do tohto kúpeľa tiež armovacie...

Blokovacie zariadenie pre kontajnery a nástavné rámy na plošinových vozňoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8317

Dátum: 22.06.2007

Autor: Rabing Jörg

MPK: B60P 7/13

Značky: plošinových, vozňoch, nástavné, zariadenie, kontajnery, rámy, blokovacie

Text:

...detaily vynálezu vyplývajú znasledujúceho podrobného opisu apriloženýchnákresov, na ktorých je na príkladoch znázomená uprednostnená forma uskutočnenia vynálezu.obr. 1 perspektívne znázomenie podvozku kontajnerového plošinového vozňa s dvoma nasadenýmí nástavnými rámamiobr. 2 podvozok podľa obr. 1 vbočnom pohľade zakaždým s naznačenými nasadenýmí kontajnermiobr. 3 pohľad spredu na blokovacie zariadenieobr. 4 rez pozdĺž línie IV - lV na...

Tepelnoizolačný spojovací profil, predovšetkým na rámy dverí, okien, elementy fasády alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 285124

Dátum: 01.06.2006

Autor: Schulz Harald

MPK: E06B 3/04

Značky: profil, tepelnoizolačný, elementy, spojovací, podobně, okien, dveří, rámy, predovšetkým, fasády

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelnoizolačný spojovací profil je navrhnutý hlavne na rámy dverí, okien, elementov fasád a podobne. Pozostáva z jedného vonkajšieho a jedného vnútorného kovového profilu (1, 2) a tiež z aspoň jednej izolačnej stojky (3) spájajúcej tieto kovové profily (1, 2) dohromady za vytvorenia tepelnoizolačného mosta. Izolačná stojka (3) zasahuje výhodne rybinovite sa rozširujúcimi koncovými úsekmi usporiadanými v pozdĺžnom smere a tvoriacimi pätku (4)...

Rámy pre budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10184

Dátum: 16.03.2006

Autor: Wolf Johann

MPK: E04B 1/26, E04B 1/24

Značky: budovy, rámy

Text:

...prvkov rámu usporiadané aj vzpery orientované šikmo voči zvislým podperám. Pritom je výhodné, keď sú tieto šikmo orientované vzpery usporiadané v rohových oblastiach rámov podľa vynálezu. Vzpery sú s výhodou orientované tak, že sú usporiadané medzi zvislými podperami usporiadanými v oblasti rohov rámu podľa vynálezu, a sú voči zvislým podperám rámu podľa vynálezu, usporiadaným v oblastirohu, orientované tak, že prebiehajú šikmo hore.Forma...

Omietniková a ochranná lišta na okenné rámy, dverné rámy a podobne a ich napojenie na omietku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281398

Dátum: 10.01.1996

Autor: Braun August

MPK: E04F 13/06, E04G 21/30, E04F 19/04...

Značky: okenné, lišta, napojenie, podobně, omietku, rámy, omietniková, dverné, ochranná

Zhrnutie / Anotácia:

Omietniková a ochranná lišta (18) na okenné rámy (8), dverné rámy a podobne a ich napojenie na omietku (46, 48), obsahuje základňovú časť (20), vybavenú na svojej opačnej strane lepiacim pásikom (16) na upevnenie lišty (18) na okennom ráme (8), dvernom ráme alebo podobne a na svojej prednej strane (52) najmenej jednou pozdĺžne prebiehajúcou stojkou (22), pričom so základňovou oblasťou (20) lišty (18) je odlamovacím spojovacím mostíkom (44) so...

Manipulátor najmä pre rámy dosiek čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270167

Dátum: 13.06.1990

Autor: Duhar Jozef

MPK: B25J 7/00

Značky: manipulátor, čipov, najmä, dosiek, rámy

Text:

...na spojovacon prídržnom ramene lg, ktorá je uložená medzi prednou čelnou prírubou z a zadnou čelnou prirubou Q nirkového telesa g vsduchoveho valca I. la druhej strane sú čelné príruby g, z spojene spojovecímrsmennm 11. Zadná stojina g je opatrená prestaviteĺným dorazovým nábehom gl pre uvoĺnenie zovretia prstov uchopovacej klieätiny gg.Funkcia msnipulátora je nasledovná Po ukončení manipulácie súrsdnicováho stola 19 s rámom 1 § dosky...

Distanční a zajišťovací prvek pro kovové rámy s přerušeným tepelným mostem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259314

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hrabálek Zdeněk

MPK: E06B 3/26

Značky: zajišťovací, rámy, tepelným, distanční, mostem, prvek, kovové, přerušeným

Text:

...průměr odpovídá Výšce otvoru vnějšího a vnítřního rámu 3, l. kolmo na jeho podélnou osu jsou v nem vytvořeny dvě vzájemné rovnoběžné obvodové drážky Ě, které rozdělují válcové těleso. na střední část, která tvoří dřík 3 a na pravé a levé boční tělísko l, 5 prvku l. Hloubka obvodových drážek É prvku l řídí se vzdálenosti koncu horníoh a dolních ramének lg, lll,ll, lg vnějšího a vnitřního rámu l, g které do obvodových drážek g zasahují. Šířka...

Válcová chlopeň závěsu pro okenní a dveřní rámy a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238360

Dátum: 15.04.1987

Autor: Prosdocimo Luciano

MPK: E05D 5/08

Značky: chlopeň, rámy, závěsu, okenní, způsob, dveřní, výroby, její, válcová

Zhrnutie / Anotácia:

Válcová chlopeň okenního nebo dveřního závěsu sestává z nejméně dvou válcových částí různého průměru, navazujících na sebe komole kuželovou spojovací částí, z nichž na nejméně dvou válcových částech a spojovacím komole kuželovém useku je vytvořen rovnoměrný spojitý závit pilovitého profilu, jehož zadní bok je téměř kolmý na osu válcového křídla a jehož přední bok svírá s osou válcového křídla úhel mezi 20° a 50°. Válcová část s větším průměrem...

Nosná konstrukce ze slitiny hliníku pro dveřní zárubně, okenní rámy, dveřní a okenní křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250115

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jelínek František, Šmejcký Jindřich, Hanzl František

MPK: E06B 1/32

Značky: křídla, rámy, dveřní, hliníku, okenní, zárubně, slitiny, nosná, konstrukce

Text:

...uzavřenými dutýmí profily 1 čtveroového průřezu, jehož horní strany jsou ve směru k izolační vrstvě 2 opatřeny hornímí vodorovnými výčnělky 3, zakončenými hornímí svislými stojinkamí 4, dolní strany dutých uzavřených profílů 1 jsou ve směru k izolační vrstvě 2 opatřeny dolními vodorovnými .výčnělky 5 s dolními svislými stojinkami E, kteréžto dolní svislé stojinky 6 jsou směrem dolů procllouženy a směrem od izolační vrstvy 2 jsou k ním...

Osadzovací rám pre rámy okien a dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230219

Dátum: 15.08.1986

Autor: Novák Štefan

MPK: E06B 1/02

Značky: osadzovací, rámy, okien, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Osadzovací rám pre rámy okien a dverí, medziokenných vložiek, ktoré je možné vkladať jednotlivo alebo v rade vedľa seba, prípadne nad sebou do jedného osadzovacieho rámu, vyznačujúci sa tým, že jeho priečny prierez má tvar písmena L, k jeho kratšiemu ramenu (2) je pripevnený profil (3) z hPVC s dražkami pre tesnenie (4, 5), dlhšie rameno (6) je upravené prelisom (7) pre upevnenie osadzovacích skrutiek (8) s prichytkou (9) tvarove upravená...

Zařízení na výrobu izolačních sdružených profilů, zejména pro okenní a dveřní rámy, fasády a podobné

Načítavanie...

Číslo patentu: 221540

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pfeiffer Jürgen, Bischlipp Klaus, Kannert Paul

Značky: rámy, dveřní, profilů, zařízení, výrobu, zejména, podobně, izolačních, okenní, fasády, sdružených

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu izolačních sdružených profilů, zejména pro okenní a dveřní rámy, fasády a podobné. Vynález se týká kooperační výroby pro stavebnictví a řeší se jím jednoduché a levné zařízení, vhodné pro hospodárnou výrobu izolačních sdružených profilů, které jsou opatřeny nejméně dvěma nad sebou v odstupu uspořádanými izolačními jádry oddělenými vzájemně dutými prostory. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v zařízení na výrobu izolačních...