Patenty so značkou «rámový»

Rámový jednoosový teleskopický závesný systém z L-profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7097

Dátum: 05.05.2015

Autori: Končický Jaromír, Gajewski Aleksander Bronislaw

MPK: E21F 17/02, F16L 3/14, E01D 19/10...

Značky: závěsný, rámový, systém, teleskopický, jednoosový, l-profilov

Text:

...systému. Vlastnosti závesného systému preto umožňujú jeho použitie pre potreby rôznych inžinierskych stavieb.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenie je bližšie znázornené pomocou viacerých výkresov. Na obrázku 1 je znázornený cel kový vzhľad závesného systému s kotviacou platňou a oceľovou objírnkou, na obrázku 2 je znázornený bokorys závesného systému, na obrázku 3 je znázornený nárys závesného systému a na obrázku 4 je znázorne 1...

Rámový profil z recyklovaných plastov pre protihlukové panely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6486

Dátum: 02.08.2013

Autori: Ochocová Renáta, Mátel František

MPK: E01F 8/00

Značky: recyklovaných, protihlukové, profil, rámový, panely, plastov

Text:

...iný typ kovového vystužujúceho profilu, pričom by tento nebol priamo vystavený vplyvom povetemostných podmienok a zároveň aby umožnil pevné prichytenie prvkov prednej steny. Spodná, z pohľadu protihlukového panelu, časť profilu je tvarovaná a má tri funkčné plochy. Tie mbezpečujú pevné zachytenie prvkov - zadná predĺžená a mieme zvýšená plocha na ukotvenie profilov zadnej steny (čim sa výrazne zvýši tuhosť a pevnosť) a pevné mfixovanie...

Nákupný rámový vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5978

Dátum: 04.01.2012

Autor: Rafaj Peter

MPK: B62B 3/14

Značky: rámový, nákupný, vozík

Text:

...kódu ho vkladá do košíka umiestneného v priestore opätovného plnenia košíkov. b) Tovar z košíkov vyberá zákazník a po načítaní (naskenovaní) čiarového kódu ho tiež vkladá do košíka urniestneného v priestore opätovného plnenia košíkov - podobne ako pri samoobslužných pokladniach, ktoré v súčasnosti testujú niektoré obchodné reťazce.Obr. 7 - Príklad upraveného pultu pokladne s automatickým skenovacím a vážiacim zariadením (vo vývoji). Tovar...

Rámový profil a zárubňa a rám garážových vrát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19871

Dátum: 09.06.2009

Autor: Cetin Yücel

MPK: E06B 1/52

Značky: zárubňa, rámový, garážových, profil, vrát

Text:

...hliníka vytvoriť trvalý a opticky príťažlivý povrch. Montáž sa pritom podstatne uľahčí tým, že predná strana clonovej časti a predná strana hlavnej časti už môžu byť použité ako viditeľné plochy a môžeodpadnúť umiesťovanie separátnej clony.U ďalšieho uskutočnenia vynálezu je clonová časť vytvorená V tvare rúrky obdĺžníkového prierezu a predná strana clonovej časti a predná strana hlavnej časti sú usporiadané tak, že spolu navzájom lícujú....

Rámový podstavec pre skúšobnú bunku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6970

Dátum: 21.05.2008

Autor: Wurmhöringer Klaus

MPK: H02B 1/20

Značky: bunku, skúšobnú, podstavec, rámový

Text:

...Zmenou dĺžky vodorovných šírkových a/alebo hlbkových výstuží je rá mový podstavec aplikovateľný pre rôzne prípady použitia. Pritom môžu byť na rámovom pod stavci usporiadané natočiteľné pojazdové kladky, výhodne na rohových stĺpikoch, aby sa zaistila pohyblivosť skúšobnej bunky. Ako samonosné otvorené skriňové profily sa môžu pre zvislé stĺpiky a vodorovné priečne výstuže použiť prehnuté plechy alebo prietlačným lisovaním zho tovené...

Rámový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4732

Dátum: 03.05.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, stromček, rámový

Text:

...zaoblení rohových vybraní 7 a vnútomých vybraní 9 rámov 8 s rovnakým poradovým číslom V základe 1, respektíve v prídavkoch 4 sú rovnaké, pričom čelné steny 13 všetkých zúbkov sú štvorcové, Rám 8 má rohové osi 12 a rámy 8 prídavkov 4 majú vnútomé osi 18, pričom rohová os 12 rámu 8 je priesečnicou dvoch pomyselných, zvislých rovín, ktoré prechádzajú stredmi čelných, stien 13 dvoch susedných rohových zúbkov 6, prislúchajúcimi susedným stranám...

Zarámovaný plošný nosný element a rámový profil pre taký zarámovaný plošný nosný element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9777

Dátum: 19.02.2007

Autor: Becker Stephan

MPK: E06B 3/54, E06B 3/22, E06B 3/62...

Značky: nosný, profil, taký, plošný, rámový, zarámovaný, element

Text:

...preto je zarámovaný plošný nosný element v úvode zmieneného druhu vylepšiť ďalej tak, aby jehotepelne izolačné pôsobenie bolo zlepšené.Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený zarámovaným plošným nosným elementom so znakmi uvedenými vo význakovej časti nárokuPodľa vynálezu bolo zistené, že konvekcia vzduchu v úložnej komore dodáva podstatný príspevok pre prestup tepla medzi vonkajšou a vnútornou stranou zarámovaného plošného nosného...

Rámový biparalelogramový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267583

Dátum: 12.02.1990

Autor: Svoboda Jiří

MPK: B25J 1/02

Značky: biparalelogramový, manipulátor, rámový

Text:

...předmětu manípulace v místě styku s kruhovým stolem sintrovací pece, jenžmimo otáčívého pohybu kolem své vertikální osy vykonává í pohyb precesnf.Předmět vynúlezu je zřejmý z následujícího popisu a schěmatického výkresu, kde jednotlivéobrázky značí obrázek l celkový kosodhlý pohled na rámový biparalelogromový manipulátor podle vynálezu, obrázek 2 způsob pohybu pnralelogramových ramen zařízení pro kompenzsci polohy předmětů manipulace, obrázek...

Vodotěsný rámový kompletizovaný panel pro suchou montáž z interiéru tunelové stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241353

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dubský Ota, Urbaneík Alois, Kubín Sáva

MPK: E04B 5/54

Značky: panel, vodotěsný, kompletizovaný, interiéru, tunelové, montáž, suchou, rámový, stavby

Text:

...být spojena na jedné straně nad příčnou profilovou tyčí s příčným krycím páskem s okapnicí, přesahující přes zvýšený okraj vodu nepropouštějící vrstvy nad profilovou tyčí sousedního panelu.Na připojených výkresech je znázorněn vodotěsný rámový kompletizovaný panel pro suchou montáž z interiéru stavby podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno zjednodušeně, jako jeden z možných konkrétních příkladů provedení, schéma rámů dvou sousedních a...