Patenty so značkou «ramenom»

Tepelný štít vybavený oporným ramenom voči komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21054

Dátum: 30.01.2013

Autor: Roger Christophe

MPK: B60R 13/08, B62D 29/00, B62D 25/08...

Značky: voči, ramenom, oporným, štít, tepelný, vybavený, komponentu

Text:

...pred teplom vyskytujúcim sa motorovompriestore, a takýto tepelný štít vložený medzi motorový priestor a komponent, pričom sa tento štít opiera o komponent svojim vystupujúcim ramenom.0015 Ďalšie predmety a výhody tohto vynálezu budú jasné po prečítaní nižšie uvedeného opisu prednostného spôsobu realizácie, ktorý sa odvoláva na pripojené obrázky, na ktorých- obrázok 1 je schematický bočný pohlad zobrazujúci prednú časť motorového vozidla,...

Otočný podvozok s dvojdielnym ramenom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15041

Dátum: 29.05.2009

Autor: Writschan Jörg

MPK: B61F 3/02, B61F 5/52, B61F 5/36...

Značky: dvojdielnym, podvozok, otočný, ramenom

Text:

...podvozkov okolo zvislej osi a priečnej osi umožňuje radiálnenastavenie kolies, vhodné pre priebeh zákruty a bezproblémové prechádzaníe klopeniakolajnic. Konštrukcia má nevýhodne veľmi veľa ťažných/tlačných tyčí s príslušným veľkým počtom kĺbov, čo zvyšuje náklady tejto konštrukcie na údržbu.0010 Ďalej sú v stave techniky známe dvojdielne otočné podvozky, ktoré pozostávajú z polovíc rámu, spojených gumovými kĺbmí, a ktoré sa môžu dobre...

Elektrický zástrčkový spoj s pružinovým ramenom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15122

Dátum: 21.01.2008

Autori: Leonhardt Bernd, Glaser Stefan, Dierkes Ralf

MPK: H01R 13/627

Značky: elektricky, ramenom, pružinovým, zástrčkový

Text:

...bránenia pohybu alebo zablokovania tohto ramena pri montáži osobou alebo jej prstom použitým pri montáži.Vzhľadom na rôzne dĺžky neležia zadné čelné steny aretovaciehoramena a pracovného ramena V rovnakej rovine, môže byť sila použitá priamo iba na dlhšie pracovné rameno.0009 Vzhľadom na to, že pracovné rameno presahuje cez distálny koniec aretovacieho ramena, bráni tak týmto zvlášť jednoduchým spôsobom aretovaciemu ramenu V aktivácii...

Kliešte na zovretie plechov, ktoré sa používajú v spojení s manipulačným ramenom a vysunutým vyvažovacím modulom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14171

Dátum: 16.05.2007

Autori: Chevassu Daniel, Boyer Jean Nöel, Tiberghien Olivier

MPK: B23K 11/31

Značky: zovretie, plechov, vysunutým, používajú, manipulačným, kliešte, vyvažovacím, modulom, ramenom, spojení

Text:

...že ked je prirodzený bod styku elektród 2 a 9 posunutý smerom k pevnému ramenu 3, hovoríme o nedostatočnom pritlačeni a naopak, ked je tento prirodzený bod posunutý smerom k pohyblivému ramenu 8, hovoríme o nadmemom pritlačení.0018 V pripade nevykonania alebo nesprávneho vykonania prítlačnej operácie a/alebo vyvažovacej operácie môže dôjsť k defonnácii plechov 1, ktorá by sa mohla stat nezvratnou, ak by došlo k prekročeniu sily na medzi...

Kliešte na zovretie plechov používané v spojení s manipulačným ramenom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13516

Dátum: 16.05.2007

Autori: Chevassu Daniel, Tiberghien Olivier, Boyer Jean Nöel

MPK: B23K 11/31

Značky: používané, plechov, ramenom, zovretie, spojení, kliešte, manipulačným

Text:

...3, hovoríme o nedostatočnom pritlačení a naopak, ked je tento prirodzený bod posunutý smerom k pohyblivému ramenu 8, hovoríme o nadmemom pritlačenl.0018 V prípade nevykonania alebo nesprávneho vykonania prltlačnej operácie a/alebo vyvažovače operácie môže dôjsť k deformácii plechov 1, ktorá by sa mohla stať nezvratnou, ak by došlo k prekročeniu sily na medzi klzu týchto plechov alebo aj vtedy. ak by po uskutočnení zvarového spoja existovala...

Lis na spracovanie materiálu ľubovoľného druhu s výkyvným lisovacím ramenom a lisovacím vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7826

Dátum: 24.04.2006

Autori: Schaaf Michael, Fischer Walter, Klother Andreas, Pechtel Harald, Van Der Beek August

MPK: B30B 9/00, B23D 31/00

Značky: vekom, lisovacím, spracovanie, materiálů, ramenom, ľubovoľného, druhu, výkyvným

Text:

...pracovnej polohe. Pohon potrebný na vychylovanie a sklápanie lisovacieho ramena a lisovacieho veka a na vyvíjaníe Iisovacích síl zaisťujú pn/ý hydraulický valec 1.1.1 a druhý hydraulický valec 1.2.1.0011 Táto konštrukcia má zjavné nevýhody ako z hľadiska konštrukčného pojatia tak i z hľadiska priebehov síl znázornených na obrázku 5, najmä potom z hľadiska sledov pracovných funkcií lisovacieho ramena 1.1 a Iisovacieho veka 1.2 ako i...

Pevná konštrukcia nosného rámu s výložníkovým ramenom prepravníkového nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 251504

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kollár Ivan, Špendla Viktor

MPK: E21F 13/00

Značky: pevná, rámu, prepravníkového, konštrukcia, ramenom, nakladača, nosného, výložníkovým

Text:

...výklopu .pracovného zariadenia, vzájomne opevneného prievönikom a Ičelnou stenou, .a jednak v prednej časti »dorazom výložnírkového .ramena s ko~ tvíacimi oikami priamočiaryłch hydromoto-rov zdvihu výl-ožníikového ramena, pričom výložnikové rameno, otočné uchyutené v nos 4nom rámu, je opetrené bočným úchytom priamoučiaryich hydromotorov zvdvihu.Výhodou takéhoto riešenia je menšia .nár-očnosť ,na vojpracovávanie, montáž a údržbu. Spojenie...

Výkyvné spojenie čeľuste s ramenom chápadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239178

Dátum: 15.05.1987

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B23Q 7/04

Značky: čeľuste, ramenom, výkyvné, chápadlá, spojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výkyvného spojenia čeľuste s ramenom chápadla prostredníctvom dvoch čapov otočne a kyvne uložených, pričom stabilnú polohu zaisťuje pružný prút. Spojenie umožňuje nastavovať rôzne pootočenie a sklon čeľustí dvoj- a viacčeľusťových chápadiel v závislosti na tvare a sklone upínacích plôch. Vynález je možno využiť pri konštrukcií chápadiel určených pre priemyselné roboty.