Patenty so značkou «rafinácie»

Spôsob rafinácie aminonaftoových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287892

Dátum: 15.02.2012

Autori: Grolmus Peter, Komora Ladislav, Chromá Viola

MPK: C07C 227/00, C07C 63/00

Značky: kyselin, spôsob, aminonaftoových, rafinácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rafinácie aminonaftoových kyselín, pripravených amináciou príslušných hydroxynaftoových kyselín, spočíva v tom, že sa zmieša znečistená surovina a acetón, izolujú sa nerozpustné podiely a acetónový roztok reaguje s anorganickou kyselinou za vzniku nerozpustnej soli anorganickej kysliny. Nerozpustná soľ sa rozpustí vo vodnom roztoku anorganickej zásady a následne sa okyslením uvoľní vo vode nerozpustná kyselina aminonaftoová čistoty nad...

Spôsob rafinácie a homogénnej distribúcie zložiek zliatin a odstránenia nežiaducich reakčných zložiek a trosiek, zvlášť z mäkkej spájky, pri výrobe jemne mletej práškovej spájky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6711

Dátum: 27.07.2005

Autori: Protsch Walter, Schulze Jürgen

MPK: B23K 35/02, B23K 35/26

Značky: výrobe, homogénnej, nežiadúcich, spôsob, mäkkej, zliatin, spájky, distribúcie, zložiek, zvlášť, reakčných, jemné, odstránenia, práškovej, mletej, rafinácie, trosiek

Text:

...ako sú oxidy a/alebo strusky, obsiahnutých v zliatinovej spájke.0010 Spôsob podľa vynálezu ďalej umožňuje rañnovat zložky zliatiny a v zliatine ich distribuovať rovnomerne a jemne dispergovať. Zložitú problematiku tohto javu je možné objasniť tým, že odlúčené guľôčky spájky samy o sebe vykazujú také rozmery, ktoré sú súrodéOddelením oxidových inklúzií lantanoidov alebo iných reaktívnych kovov a škodlivých trosiek vzniknutých v procese...

Spôsob rafinácie glycerolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284543

Dátum: 16.05.2005

Autori: Bírová Andrea, Cvengroš Ján, Hóka Csaba, Pollák Štefan

MPK: C11B 3/00, C07C 67/00, C07C 67/03...

Značky: glycerolů, spôsob, rafinácie

Zhrnutie / Anotácia:

Surový glycerol, získaný KOH katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov po rozklade glycerolovej fázy kyselinou chlorovodíkovou a po odstránení metanolu a vody sa rafinuje tak, že sa zmieša s nižším alkoholom C1 až C4 a vyzrážaná soľ sa oddelí.

Spôsob regenerácie rastlinných sterolov z vedľajšieho produktu rafinácie rastlinného oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2458

Dátum: 02.07.2002

Autori: Czuppon Tibor, Recseg Katalin, Kövári Endréné, Kemény Zsolt

MPK: C11B 3/00, C11B 7/00

Značky: regenerácie, sterolov, rafinácie, produktů, rastlinného, rastlinných, spôsob, oleja, vedľajšieho

Text:

...mastných kyselín voľné steroly esteríñkované mastnými kyseliny prítomnými V dezodorízačnom destiláte. Výhoda tohto kroku tkvie v tom, že rozmedzie bodu varu vzniknutých esterov sterolu je omnoho vyššia než u nederivatizovaných tokoferolov, čo umožňuje separácíu dvoch skupín zlúčenín jednoduchou0009 Podľa amerického patentu US 5,487,817 môžu byť kryštalické voľné sterolyregenerované z esterov sterolov koncentrovaných vo zvyšku...

Spôsob rafinácie olejov s obsahom glyceridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279266

Dátum: 05.08.1998

Autori: Segers Jacobus Cornelis, Van De Sande Robert Leo

MPK: C11B 3/10, C11B 3/16, C11B 3/00...

Značky: obsahom, spôsob, rafinácie, glyceridov, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rafinácie olejov s obsahom glyceridov, zbavených slizových zložiek, sa uskutočňuje tak, že sa olej udržiava na teplote miestnosti až teplote 40 °C na aglomeráciu nerozpustných častíc a vytvorené častice sa odstránia filtráciou, mikrofiltráciou, odstredením, sedimentáciou a/alebo dekantáciou.

Spôsob rafinácie olejov s obsahom glyceridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279186

Dátum: 08.07.1998

Autori: Segers Jacobus Cornelis, Van De Sande Robert Leo

MPK: C11B 3/04, C11B 3/02, C11B 3/06...

Značky: glyceridov, obsahom, rafinácie, olejov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa použije olej s obsahom glyceridov, zbavený slizových látok, tento olej sa zmieša s chemickou látkou a zmes sa udržiava na teplote nižšej než 40 °C na vytvorenie časticového materiálu a tento materiál sa potom oddelí, spočíva v tom, že sa olej, zbavený slizových látok, zmieša so zásadou v množstve ekvivalentnom 0,01 až 100 % voľných mastných kyselín, prítomných v oleji, zbavenom slizových látok.

Spôsob rafinácie N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280367

Dátum: 08.02.1995

Autori: Krška Štefan, Jurkovič Juraj, Kačáni Stanislav, Podmanický Stanislav, Jurkovič Karol, Krištofčák Jozef

MPK: C07D 277/80

Značky: spôsob, rafinácie, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rafinácie N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu od pevných prímesí z produktu s veľkosťou častíc do 30 mm spočíva v tom, že N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamid sa mieša s koncentrovaným cyklohexylamínom, prípadne s jeho minimálne 20 %-ným vodným roztokom v pomere 2 až 50 mólov cyklohexylamínu na 1 mól N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu pri teplote 15 až 70 °C, výhodne 45 až 60 °C za vzniku homogénneho roztoku, z ktorého po...

Spôsob rafinácie rastlinných olejov pre potravinárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 277771

Dátum: 18.11.1992

Autori: Cvengroš Martin, Cvengroš Ján, Schmidt Štefan

MPK: A23D 7/02, A23D 9/00, C11B 3/10...

Značky: rastlinných, účely, potravinářské, spôsob, rafinácie, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Bielenie oleja sa uskutočňuje pridaním adsorbenta priamo k východiskovému rastlinnému oleju, vyhriatemu na 70 až 95 °C, a odkyslenie a deodorácia sa uskutočňuje destiláciou v tenkom stieranom filme pri tlaku 1 až 200 Pa a teplote 130 až 180 °C. Bielenie oleja sa môže uskutočniť aj pridaním adsorbenta k vyhriatemu rastlinnému aleju po jeho hydratácii bez oddelenia vylúčenej zrazeniny.

Spôsob rafinácie glyceridových olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277760

Dátum: 13.08.1991

Autori: Brunia Leo, Van Dalen Josef Petrus

MPK: C11B 3/10

Značky: glyceridových, spôsob, rafinácie, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rafinácie glyceridových olejov, pri ktorom sa glyceridový olej uvádza do styku s hydrogélom oxidu kremičitého a po určitej dobe styku sa tento hydrogél zo zmesi opäť oddelí, pričom sa pred opätovným odstránením hydrogélu oxidu kremičitého zo zmesi tohto hydrogélu a glyceridového oleja odstráni zo zmesi voda na obsah vody nižší ako 0,2 % hmotnostné, vztiahnuté na celkovú hmotnosť zmesi.

Spôsob rafinácie cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266123

Dátum: 14.11.1989

Autori: Koudelka Ladislav, Rendko Tibor

MPK: C07C 29/14

Značky: rafinácie, cyklohexanolu, spôsob

Text:

...hmot. Takýto produkt môže už byt vhodný pre niektoré organické syntézy a nevyžadujepreto dodatočné rektifikačné delenie.Oproti používaným spôsobom výroby cyklohexanolu má raiinácis surověho cyklohexanolu 2 výroby cyklohexanônu značné výhody v jednoduchosti realizácie a v skutočnosti, že surovinou je jeden z technologických prudov výroby cyklohexanônu, obsahujúci až relatívne vysoký podiel fináleného výrobku. Technologicky a ekonomicky je...

Sposob rafinácie surového dreveného dechtu pre výrobu údiacich preparátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265507

Dátum: 13.10.1989

Autori: Uherová Ružena, Dúbravický Jozef, Smirnov Vladimir, Lörinčík Július

MPK: A23B 4/04

Značky: preparátov, výrobu, dechtu, surového, dřevěného, udiacich, spôsob, rafinácie

Text:

...kocentrácii 25 na hodnotu pH 5,7 až 6,3 a homogenizuje pri teplote 18 až 24 OC v atmosfére dusíka počas 30 až 40 minút.Rafinovaný drevný decht podľa vynálezu má zníženú koncentráciu polycyklických aromatickýchuhľovodíkov na úrovni pod 10 ug.kg 1, čo je asi 3-krát menej ako v surovom drevnom dechtea tým sa zabezpečí zdravotná neškodnost údiacich preparátov vyrobených z tohto rafinovaného drevného dechtu. Ďalšou výhodou je, že na...

Spôsob rafinácie zriedenej odpadovej kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 258704

Dátum: 16.09.1988

Autori: Filák Mirek, Demovič Stanislav

MPK: C01B 17/90

Značky: zriedenej, odpadovej, sírovej, rafinácie, spôsob, kyseliny

Text:

...farby. Oxidácia organických zlúčenín sa dá urobit tiež pomocou kyseliny dusičnej, chloristanom draselným, chlorečñanom draselným, pričom dochádza k značne silnému peneniu kyseliny sírovej, čo značne sťažuje dávkovanie oxidačných činidiel. V pripade, že ide o znečistenie len fennolickými látkami, je možné ich odstrániť využitím polykondenzačnej reakcie s aldehydmi, ktorej výsledné produkty nie sú v zriedenej kyseline sírovej rozpustné....

Spôsob pyrometalurgickej rafinácie medi od olova a antimónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255354

Dátum: 15.03.1988

Autori: Schmiedl Juraj, Cempa Štefan, Macko Anton, Fröhlich Ladislav, Mikloš Ladislav, Repčák Vladimír

MPK: C22B 15/14

Značky: antimónu, rafinácie, pyrometalurgickej, olova, spôsob

Text:

...zvýšenia obsahu kyslíka v medi na 1,7 až 2,0 hmot. Získa sa tak troska s obsahom 5 ~-8 0/0 hmot. Na 20 a 60 až 75 0/0 hmot. Cu. Do tejto trosky prejde 2 až 15 0/0 Pb a 55 až 75 0/0 Sb z ich východiskového obsahu v medi. Celkový stupeň od stránenia primiešanín v priebehu oxidácie dosiahne 95 až 990/0 Pb a 80 až 95 0/0 Sb. Po ukončení druhej časti oxidácie sa tros~ ka stiahne z pece.Postup pyrometalurgickej rafinácie medi podľa vynälezu...

Spôsob rafinácie aspoň obmedzene vodorozpustných polyéterov a/alebo kopolyéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241409

Dátum: 01.02.1988

Autori: Tichý Jan, Fiala Václav, Kvapil Josef, Kvapil Jioí, Hošek Josef, Perner Bohumil

MPK: C08G 65/06, C08G 65/30

Značky: spôsob, polyéterov, vodorozpustných, obmedzene, rafinácie, aspoň, kopolyéterov

Text:

...nízka energetická náročnosť rafinácie.Realizácia spôsobu rafinácie.podľa tohto vynâlezu si nevyžaduje nákladné zariadenie a možno ho uskutočňovať kontinuálne,diskontinuálne alebo polokontinuálne.Pri konkrétnom uskutočňovaní spôsobu podľa tohto vynálezu je možné použiť viac variantov, ktoré môžu byť podľa okolností vhodné pre toho-ktorého výrobcu alebo používateľa polyéterov ale. bo kopolyéterov. Pod pojmom polyéter alebo polyéterdiol až poly...

Sposob spracovania destilačných zvyškov z procesu rektifikačnej rafinácie cyklohexanón-cyklohexanolovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253921

Dátum: 17.12.1987

Autori: Filip Bohumil, Lichvár Milan, Halko Miron, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Ambrož František

MPK: C07C 49/303

Značky: cyklohexanón-cyklohexanolovej, rektifikačnej, rafinácie, procesu, destilačných, zmesí, spracovania, spôsob, zvyškov

Text:

...hydrolýzy so sodnými solami m-onokarboxyiových kyselín C 5 až Ce.Najdôležitejšie výhody postupu podla vynálezu predstavuje zvýšenie produkcie cyklohexanónu a zníženie mernej spotreby benzénu.Bližšie výhody postupu podľa vynálezu ilustrujú nasledujúce príkladyZ procesu rektifikačného čistenia zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu od tzv. ľahkých zlúčenín l-pentanol, hexanal, l-butanol, cykltopentanol, cyklojpentanón a ďalšie a ťažkých...

Spôsob rafinácie ropných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253410

Dátum: 12.11.1987

Autori: Baxa Jozef, Šilhár Stanislav

MPK: C10G 21/02

Značky: ropných, olejov, rafinácie, spôsob

Text:

...stupňa 1. Vzniklý roztok aromatickejšieho extraktu 6 sa vedie do regeneračnej časti zariadenia, kde sa z neho odstráni rozpúšťadlo. Roztok rafinátu 5 z predraiinácie sa privádza do extraktora 2, kde sa k nemu protlprúdne privedie rozpúšťadlo 3. Vzniklý roztok ratinátu 7 a menej aromatického extraktu 8 sa v ďalšom destilačne zbavia rozpúšťadla.Ako predraiinačný stupeň môže byť použité protiprúdne zariadenie napr. typu RDC alebo typu...

Spôsob rafinácie chloridu antimonitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 240465

Dátum: 15.08.1987

Autor: Gasper Reinhold

MPK: C01G 30/00

Značky: spôsob, chloridů, antimonitého, rafinácie

Text:

...antimonitěho koróziou materiálu aparatúry.Vyššie uvedené nedostatky sú odstráne né spôsobom podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že chlorid antimonitý, získaný syntézou elektrolytického antimönu a plynného chloru sa v prvom stupni ratinácie sedimentačne čistí a v druhomstupni sa rafinuje niektorou zo známych metód pásmovéłro tavenia. Týmto postupom sa získa chlorid antimonitý vysokej čistoty.Syntézou elektrolytického antimónu s 4plynným...

Spôsob získavania mravčanu vápenatého zo stupňa adsorpčnej rafinácie surového pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232650

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lichvár Milan, Kováč Jozef, Sabadoš Július, Bindas Ján

MPK: C07C 53/06

Značky: stupňa, adsorpčnej, rafinácie, získavania, spôsob, mravčanu, surového, vápenatého, pentaerytritolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob získavania mravčanu vápenatého zo stupňa čistenia roztokov tzv. surového pentaerytritolu. Frakčnou kryštalizáciou získaný surový pentaerytritol obsahuje v závislosti od vlhkosti koláča premenlivé množstvo mravčanu vápenatého, prítomnosť ktorého v technickom pentaerytritole negatívne ovplyvňuje jeho kvalitatívne parametre. Mravčan vápenatý sa z roztoku surového pentaerytritolu odstraňuje na katexe v H+ cykle, z ktorého sa...

Spôsob rafinácie roztokov solí od elektropozitívnejších kovových nečistôt a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218072

Dátum: 15.06.1984

Autori: Cempa Štefan, Wagnerová Emília

Značky: roztokov, solí, spôsob, elektropozitívnejších, kovových, uskutočňovanie, rafinácie, nečistot, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru hutníckej technológie. Jeho podstatou je rafinácia roztokov solí od elektropozitívnejších kovových nečistôt, a je kombináciou elektrolytickej a cementačnej rafinácie v elektrickom poli. Znečistený roztok soli sa elektrolyticky rafinuje pri nízkych hustotách prúdu od 0,01 až do 0,8 A.dm-2 za prídavku cementačného činidla, tvoreného kovovým práškom z menej ušľachtilého kovu ako sú kovové nečistoty, ktoré sa udržujú vo...