Patenty so značkou «rafinace»

Způsob rafinace křemíkových ingotů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260113

Dátum: 15.12.1998

Autori: Smejkal Vilém, Váňa František, Zátopek František

MPK: C30B 13/00

Značky: zonální, ingotu, způsob, s, ohřevem, indukčním, rafinace, tavby, letmé, metodou, křemíkových

Text:

...přitom dány dokonalostí provedení těsnění aparatury, výkonem rotační a difúzní vývěvy. vakuovým odporem použitých spojovacích dílů, kvalitou použitého oleje v difúzní vývěvě, kvàlitou vnitřního povrchu pracovní komory a způsobem, jakým je provedeno omezení pronikání oleáových par z difůzní vývěvy do pracovní komory.Nevýhodou způsobu rafinace křemíkových ingotů v takto koncipovaném zařízení je, že odpařování fosforu z roztavené zóny...

Způsob rafinace taveniny oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 274278

Dátum: 11.04.1991

Autor: Masterson Ian

MPK: C21C 5/35

Značky: způsob, oceli, taveniny, rafinace

Způsob rafinace amokarbonátového výluhu při výrobě niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267116

Dátum: 12.02.1990

Autori: Melichar Rudolf, Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: C22B 23/06

Značky: rafinace, niklu, výluhu, způsob, amokarbonátového, výrobe

Text:

...koloně) pak vedlo k vzniku druhé sraženíny(produktu) s kapalné fáze (jež odpovídá složení kapaliny ve vařáku vyvařovací kolony). V této kapalině činil obsah vápníku 1,5 mg/1, obsah hořčíku 4 až 5 mg/1. To znamená, že naprostá většina pŕíněsí je z roztoku odváděna v pruní sražsnině, zatímco druhá sraženins obsahuje méně než 1 nečistot (vztaženo na hmotnost suěiny uhličitsnu nikelnatého).Příklad 2 Provozní vzorek 500 ml amokarbonátového...

Způsob rafinace kyseliny chinolinsírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266943

Dátum: 12.01.1990

Autor: Vymětal Jan

MPK: C07D 215/00

Značky: kyseliny, způsob, chinolinsírové, rafinace

Text:

...nebot kyselina chinolínsírová již nebude před rafinací obsahovat volnou kyselinu sírovou jako doposud. Zvýší se rafinační efekt, protože neutrální aromatické uhlovodíky, fenoly i amfoterní látky jsou v chinolinových zásadách výrazně lépe rozpustné než v samotných aromatických uhlovodících či kyselině chinolinsírové. Také polymerační a pryskyřičnaté podíly, vzniklé při extrakci dehtového oleje roztokem kyseliny sírové, jsou lépe...

Způsob elektrolytické rafinace mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264318

Dátum: 12.07.1989

Autori: Goffman Martin, Jordan Thomas

MPK: C25C 1/12

Značky: rafinace, elektrolytické, mědi, způsob

Text:

...několik přídavných činidel, která se k němu přidávají ve snaze zlepšit výkon. Jestlíže tato přídavná činidla by nebyla přimísena do elektrolytu, stala by se hotováe 13 ktľ° 1 Yt 1 CkY nanesená měd povlaku bud měkkou nebo hrubé krystalíckou. Narúst nodu 1 ímědi na katodách, které často rostou, až se dotknou sousední anody, čímž vyvolévají zkrat, byl by podporovän a vyžadoval by přídavné osoby pro jejich odstraňovaní, a kromě toho by snižoval...

Způsob rafinace bílého korundu pro výrobu nástřikových keramických materiálů pro plazmové technologie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264096

Dátum: 12.05.1989

Autori: Macku Aleš, Tlučhoř Zdeněk, Szabó Josef

MPK: C01F 7/46

Značky: způsob, nástřikových, bílého, plazmové, keramických, výrobu, technológie, rafinace, materiálů, korundu

Text:

...plazmatu výtvořeném v plameni plazmového hořáku, zejmé. na s vodní stabilizací (teplota kolem 12,000 až 30.000 °c)a po projití plamenem plazmoveho hořáku se zrna korundu zachytí, například do sferoidiząční komory (dôvody), do cyklonu a j. íProstřikem plazmovým hořákem se alkálie v žáru plemene z větší části odpaří a zůstane čisté korundové zrno s nepatrným obsahom alkálií (O,15.- 0,17 hmot.), které neobsahuje nevhodnou/É - fází. Výsledek...

Způsob katalytické hydrogenerační rafinace směsi uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262366

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vitvar Milan, Kratochvílová Jitka, Vybíhal Jaromír, Staněk Vladimír, Novák Václav, Grosser Vojtěch

MPK: C10G 45/08

Značky: hydrogenerační, způsob, katalytické, směsi, rafinace, uhlovodíku

Text:

...na zuälechtování dehtových surovín vysoké.Nyní bylo zjištěno, že kapalné uhlovodíky z tepelného zpracování a tlakového zplyňování uhlí ve směsi s ropnou frakcí lze hydrogenačně rafinovat při nižším tlaku způsobem podle vynálezu na katalyzátoru obsahujícím oxidy kovů VI.b a VIII. skupiny periodické soustavy na aktivním nosiči s obsahem S 102 a promotovaném sloučeninami fluoru zejména s 5 až 15 3 hmot. Nio a 24 až 40 S hmot. W 03 na oxidu...

Způsob rafinace technického nitridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262202

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hubáček Milan, Brožek Vlastimil

MPK: C01B 21/06, C04B 35/58

Značky: boritého, nitridů, způsob, technického, rafinace

Text:

...následujícími příklady.Technický nitrid böritý obsahoval 12 kyslíku. V obou následujících případech navážka technického nitriudu vboritého činila 1000 g a průtoková rychlost plynu V reaktoru činila -1 cm/s. V jednom příkladu byl k reduktivní halongenaci použit trichlormethan v kombinaci s amoníakem jako nosným plynem. V druhém přikladu byi k retiułktlvní halogenarci použit tetrachlormethan vkombinaci s vodíkem.Počátek rafinačního účinku...

Způsob kontinuální rafinace surového vosku z cukrové třtiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261376

Dátum: 10.02.1989

Autori: Taupier Louis Orlando Galvez, Caňete Rafael Ernesto, Garcia Alberto De Jesus Garcia, Čermák Ján, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav

MPK: C13D 1/02

Značky: způsob, rafinace, vosků, třtiny, surového, cukrové, kontinuální

Text:

...Vsádkové způso-.by vedou k rychlému růstu objemu zařízení při růstu objemu vý roby a vyžadují značnou spotřebu lidské prace. Jednorázový kontakt rozpouštědla a surového vosku při odstraňovaní pryskyřice,který se u nich předpokládá, vede k velké spotŕebě rozpouštědlaa nizké výtěžnosti tvrdého vosku, opakovaný kontakt s čerstvýmrozpouštědlem zvyšuje spotřebu rozpouštědla a snižuje měrný ob-y jemový výkon zařízení. Dříve navržený kontinuální...

Způsob kontinuální rafinace surového tvrdého vosku z cukrové třtiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260922

Dátum: 12.01.1989

Autori: Alberto De Jesus, Luis Orlando, Heyberger Aleš, Rafael Ernesto, Procházka Jaroslav, Čermák Ján

MPK: C11B 3/02

Značky: cukrové, vosků, rafinace, tvrdého, surového, kontinuální, třtiny, způsob

Text:

...V případě, že rozpcuštědlo má menší hustotu, než surový tvrdý vosk, proudí vzhůru a kapky vosku jím klesají dolů. V případě rozpouštědla s větší hustotou je tomu naopak. Rozpouštědlo nasycené tvrdým voskem se regeneruje destilací. Destilací se odstraní rovněž zbytky rozpouštědla zadržené v pryskyřicích. Jako rozpouštědla lze 5 výhodou použít zejména etanolu a isopropanolu, dále n-propanolu, butanolů, acetonu, ťurfuralu, jejich směsi,...

Způsob rafinace glycerinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244273

Dátum: 01.05.1988

Autori: Gregor Vítezslav, Topinka Jaroslav, Slimák Ivan, Sklenárová Jolana, Trinh Huu Van

MPK: B01D 15/04, B01J 1/04, C07C 27/02...

Značky: způsob, rafinace, glycerinu

Text:

...účinnosti náplně, což se zjistí analytickou zkouškou.Účinek rafinačního postupu se dále zvýši, jestliže se produkt rafinace následně nechá projít vrstvou zásaditého anexu. Tím se odstraní stopové kyselost, kterou vykazuje rafinovaný- 3 -V 244273 glycerin přečištěný pouze působením kyselého katexu i cizí zá~Glycerin vyšší kvality má použití především v kosmetice,farmacii a při přípravě výbnšin.Způsob dle vynálezu je blíže popsán v...

Způsob zpracování a rafinace tekutých kovových slitin pomocí ohřevu stejnosměrným elektrickým obloukem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256906

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vlčev Alexandr, Krstěnjakov Jordan, Savov Petr, Ivanov Asen, Pějev Vasil, Milenkov Rusi, Bakalov Nikolaj, Drakalijski Boris, Bagarov Stefan, Stoilov Malin, Karakolev Kolo

MPK: C21C 7/00

Značky: stejnosměrným, zařízení, obloukem, tohoto, rafinace, elektrickým, zpracování, tekutých, ohřevu, způsob, kovových, pomocí, slitin, provádění, způsobu

Text:

...anocng a ero CBH 3 b cK 8 T 0 nOM 1 UHłŘ 8 T 0 HMH OCYMBCTBHHETCH HOCDERCTBOM OHHDĚ HHH ÓOHBE sneuwpnuec zséěoevkux yr. Karouaa ayra noseňcrnyer ua yuenhmeuue H, pàcraopenuoro n cbénàHEHHOM Kax ano pacnnasé H c nomombm noaun nonxonnmero Konuuecwna nmeprnorq rasa n aTMocůepy nan noaepxuocrbm aannu mnm HVTQM cooTBeTcTBymmeñ anaxyauun Momno Bmnecwu ocnoôomeuumñ n nyre aoopo. HąpannenbHo c aruu ocymecrnnnéw cx waxme s®eKTuanmü Harpen...

Způsob rafinace hydrogenovaných mastných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256802

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bareš Milan, Čmolík Jiří, Filip Vladimír, Zajíc Jiří

MPK: C11C 3/12

Značky: způsob, hydrogenovaných, mastných, kyselin, rafinace

Text:

...ky~ selin a fyzikálne-chemické adsorpci vhodným aktívním adsorben tem /aktivace kyselinou/. Na výsledný efekt má významný Vliv optimální teplota při technologickém režimu a vhodný způsob mí chání reakční směsi jak při rozkladu solí mastných kyselín, takVýhoda způsobu rafinace hydrogenovaných mastných kyselín podle vynálezu oproti běžně používané destílaci spočíva ves značném snížení energetické náročnosti ve výrobnítechnologii,...

Způsob rafinace tavenin železných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256352

Dátum: 15.04.1988

Autori: Death Frank, Choulet Richard, Ellis John, Saccomano Joseph

MPK: C21C 5/28

Značky: železných, tavenín, způsob, kovů, rafinace

Text:

...se pakZ tohoto obrázku je zřejmě, že v průběhu první dekarburizační periody, za použití směsi kyslíku a dusíku, obsah dusíku v tavenině vzrůstá těsně k rovnovážnému obsahu Q za zvláštních podmínek teploty a složení taveniny a okolního tlaku plynněho dusíku V rafinační nádobě.V průběhu druhé periody dekarburizace náhrada dusíku argonem /křivka Ä/ zpúsobuje rychlý podkles obsahu dusíku v tavenině. Druhá perioda pokračuje tak dlouho,...

Způsob rafinace dimethyl(2-oxoheptyl)-fosfonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255124

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dolanský Vladimír, Čapek Antonín, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Špaček Miroslav, Drahoňovský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan

MPK: C07F 9/40

Značky: rafinace, způsob, dimethyl(2-oxoheptyl)-fosfonátu

Text:

...dostoupit na úroveň teploty místnosti, krystalická sůl se oddělí filtrací za vakua nebo odstłeděním (vhodná zejména pro draselnou sůl), promyje se malým množstvímrozpouštědla s výhodou stejného, jako bylo použito při vlastní reakci, matečný louh se oddělí, sůl se zpětně rozloží 1,1 až 1,5 ekvivalentem zředěné vodné kyseliny octové (14).Olejovitý podíl se extrahuje do organického rozpouštědla s výhodou 1,2-dichloretanu,extrakt se promyje...

Způsob rafinace 2, 6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240893

Dátum: 01.01.1988

Autori: Neckáo Rudolf, Kostkan Jan, Šimon Jan, Svoboda Jioí, Jarý Jioí, Maternová Miluše, Bártlová Vira, Nimec Radomír, Bartonik Lubomír, Potáeová Miloslava, Palyza Radek

MPK: C07C 39/06

Značky: rafinace, 6-xylenolu, způsob

Text:

...a tak získat roztok 2,6-xylenolu v aromatickém uhlovodíku o požadované koncentŕaci. Tím se zároveň podstatné sníží obsah 2,6-xylenolu ve vodě odtékající do odpadu.V případě použití vody místo vodní páry, která se přidá k reakční směsi nebo zbytku reakční směsi obsahující 2,6-xy 1 enol, lze z destilátu tvořící směs vody a 2,6-xylenolu oddělenou vodu vracet zpět do další reakční směsi nebo zbytku reakční smě e si obsahující 2,6-xylenolí Tím se...

Způsob rafinace surového formamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246608

Dátum: 16.11.1987

Autori: Drlík Vladimír, Jiruše Jaroslav, Floriánek Jioí, Suchý Jaroslav, Koneený Milan

MPK: C07C 103/127

Značky: formamidu, způsob, rafinace, surového

Text:

...fázi. že to dostačuje k tomu, aby destilát vyhověl požadavkům na kvalitu rafinovaného formamidu, které určují maximálně přípustnou koncentraoi metanolu obvykle na hranici 0,1 až 0,2 S hmotnostních.Systém parciální kondenzaoe se dosáhne toho, že složení destilátu na hlavě kolonky může být zhruba na úrovni nástřiku. což příliš snižuje nároky na účinnost rektifikační kolony, nebož při klasickém uspořádání by muselo být na hlavě kolony...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 253633

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čermák Ján, Havlín Vladimír, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Veselý Václav

MPK: C07C 69/54

Značky: kyseliny, rafinace, kontinuální, způsob, 2-hydroxyetylesteru, metakrylové

Text:

...zředěný vodou v hmotnostnim poměru 12 přívádí kontinuálním způsobem do těsného protiproudého styku s vodou nemísitelnym organíokym rozpouštědlem typu alkanů s teplotou varu 40 až l 20 °C, tím, že se vodná fáze rozptyluje v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřítom kapky vodné fáze klesají dolů, protože mají specifiokou hmotnost vyšší než organické rozpouštědlo. Rozpouštědlo nasy~ ceně nezreagovaným metylesterem...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252800

Dátum: 15.10.1987

Autori: Procházka Jaroslav, Veselý Václav, Heyberger Aleš, Čermák Ján

MPK: C07C 69/54

Značky: metakrylové, 2-hydroxyetoxyetylesteru, kontinuální, způsob, kyseliny, rafinace

Text:

...předloženého vynálezu epočívá v tom, že se reakční produkt zředěný vodou v hmotnostním poměru 12 přivádi kontinuálním způsobem do těeného protiproudého styku s organiokám rozpouštědlem typu alkanů nemisitelným s vodou s teplotou varu 40 až l 20 °C, tim, že se vodná fáze rozptyluàe v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřitom kapky vodné fáze klesají dolů, protože maji speoifickou hmotnost vyšší než organické...

Způsob rafinace prostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242281

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sůsa Jaroslav, Váhala Josef, Soueek Oldoich, Michálek Zdenik, Šebek Zdenik, Šafaoak Ivo, Kýr Ladislav, Pavlis Ladislav

MPK: C07C 177/00, A61K 31/557

Značky: rafinace, způsob, prostaglandinů

Text:

...U ml ethylacetátu. Po 48 hodinách stání směsi při teplotě místnosti byla vznikla sraženlna odsata, promyta 2 X 10 ml ethylacetátu a vysušena. Bylo získáno 0,83 g aduktu obecného vzorce II, který podle vysokotlaké kapalinové Chromatografia HLPC analýzy), k-olona 4,6 × 250 mm, náplň Separon C 18, soustava metano 1 ~v 0 dakyselina octová, detekce UV 274 nm), obsahoval 0,1 0/0 rel. lä-epi-isomeru a 1 rel. A 5-trans-isomeru.1,1 g...

Způsob rafinace rtuti od organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244495

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bartůšek Miloš, Cenek Miroslav

MPK: C22B 43/00

Značky: látek, organických, rafinace, rtuti, způsob

Text:

...podle vynálesu je zvláště velmi výhodná pro množství rtuti o hmotnosti 1 až 2 kg, což jsou právě množství, která mohou být zpracováváno v běžných pracovních podmínkách spotřebitelakých odvětví, ani by bylo přitom nutno budovat zvláštní, izolovand a přísným hygienickým předpisům odpovídající pracoviště.Eafinace vykazuje řadu výhod a předností proti stávajícím metoda čištění, je jednoduchá, rychlá, bezpečná, levné a vyznačuje se velmi nízkou...

Způsob rafinace 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236128

Dátum: 01.08.1987

Autori: Čiernik Ján, Spousta Eduard

MPK: C07C 37/86

Značky: 2,6-xylenolu, způsob, rafinace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká čištěni 2,6-xylenolu od jiných fenolů a volbou ortho-polohou. Surový 2,6-xylenol se zahřívá pod tlakem při teplotě 144 až 190 °C s paraformaldehydem v množství 5 až 200 % hmotnostních na hmotnost nečistot a po oddestilování reakční vody se 2,6-xylenol z reakční směsi izoluje destilací. Čistý 2,6-xylenol je použitelný jako meziprodukt při výrobě plastů, barviv a stabilizátorů.

Způsob rafinace ocelí a slitin na bázi železa a/nebo niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240269

Dátum: 15.06.1987

Autori: Benko Martin, Petruš Ladislav, Šadlák Pavol, Iurinda Ján, Fáberová Viera

MPK: C21C 7/10

Značky: slitin, rafinace, bázi, niklu, způsob, oceli, železa

Text:

...vliv na zmetkovitost při výrobě odlitků.V současné době se narokují primární kompo-menty slitin vyráběně elektrolyticky a omezuje se používání slenvárenského vratu při výrobě slitin. Tato opatření mají ovšem negativní v-liv na ekonomii výroby odlitků z oceli a niklových slitin. Dochazí také k hromadění vratného materiálu, který obsahuje velmi drahé legujicí prvky.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob rafinace oceli a slitin na bázi a/nebo...

Způsob rafinace kovové lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 238365

Dátum: 15.04.1987

Autori: Henrion Romain, Goedert Ferdinand, Lorang Lucien, Schleimer François

MPK: C21C 5/32

Značky: kovové, způsob, rafinace, lázně

Zhrnutie / Anotácia:

Pro umožnění zvětšování podílu přidávaných tuhých chladných látek, zejména šrotu, v průběhu rafinace surového železa dmycháním kyslíku shora, se navrhuje způsob rafinace kovové lázně, který je charakterizován jednak tím, že se v bezprostřední blízkosti povrchu lázně zajistí přídavné spalování kysličníku uhelnatého CO, uvolňovaného v průběhu oduhličování při rozdělování kyslíku na tento povrch lázně a jednak tím, že se řídí tloušťka a...

Způsob rafinace /2-chlor-1,1,2-trifluorethyl/-dichlormethyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237734

Dátum: 15.04.1987

Autori: Salamon Miloš, Liška František, Pavlovská Eliška, Šimon Jan, Fikar Jiří, Kuzmič Petr, Dědek Václav

MPK: C07C 43/12

Značky: 2-chlor-1,1,2-trifluorethyl/-dichlormethyléteru, způsob, rafinace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rafinace éteru vzorce HCFC1-CF2-0-CHCl2 (I), který obsahuje étery vzorce CFCl2-CF2-0-CH2Cl (II) a/nebo CFCl2-CF2-0-CHCl2 (III) a/nebo HCFCl-CF2-0-CCl3 (IV) a/nebo CFCl2-CF2-0-CCl3 (V). Směs éterů I až V se ozařuje ultrafialovým zářením v roztoku 2-propanolu. Étery vzorců III až V se převedou na éter vzorce I fotochemicky iniciovanou redukcí vazby uhlík-chlor v chloridifluormetylové skupině a/nebo v trichlormetylové...

Způsob rafinace meziproduktů prostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250642

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Drahoňovský Jan, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Prošek Zdeněk, Hájek Jiří

MPK: C07D 307/935

Značky: rafinace, způsob, prostanoidů, meziproduktu

Text:

...na fritě a po usušení se získá 80 až 95 hmot. produktu, který obsahuje 90 až 100 hmot. sloučeniny obecného vzorce I. Výtěžek při této rafinačni operací závisí na složení výchozího surové ho produktu.Výhodouzpůsobu podle vynálezu je vysoká čistící účinnost,malá spotřeba rozpouštědel, která je možná snadno regenerovst,jednoduché provedení spojené se zvýšením produktivity práce. Je tedy způsob rafínace podle vynálezu výhodný i z...

Způsob rafinace 2, 6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239793

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fridrich Josef, Šíma Milan

MPK: C07C 39/07

Značky: rafinace, 6-xylenolu, způsob

Text:

...reboilar atmosférické nebo vakuové rektifikační kolony.Pro vakuový režim filmové rotační odparky lze použít pro otoppáry běžných pąrąmetrú 1 až 1,6 MPa s odpovídající úrovní vakua. Pro atmosférický provoz lze s výhodou použít to pení pomocí teplosměnného média s elektrickým topným a čerpacím agregátem, dovolující provozFilmová rotační odparka může být připojena přímo na chladič, nebo může být spojenas rektifikační kolonou a pracovat jako...

Způsob rafinace plynů s obsahem sirných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238716

Dátum: 16.03.1987

Autori: Vrzáň Josef, Loukota Jiří, Sokol Ludvík

MPK: C10K 1/34

Značky: obsahem, plynů, způsob, rafinace, sirných, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu rafinace plynů vyrobených zplynováním uhlíkatých surovin směsí kyslíku a vodní páry. Spočívá v ekonomicky výhodném postupu hydrolýzy karbonylsulfidu a selektivní hydrorafinace a hydrogenolýzy nenasycených látek a heterosloučenin ve dvou stupních a zachycování rozkladných složek karbonylů kovů. Rafinace se provádí ve dvou stupních za přítomnosti katalyzátorů, obsahujících jako aktivní složku Co-Mo na směsi hydratovaného...

Způsob řízené rafinace roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249112

Dátum: 12.03.1987

Autori: Henrion Romain, Thill Fernand, Schleimer François, Metz Paul, Goedert Ferdinad, Lorang Lucien

MPK: C21C 5/32

Značky: řízené, způsob, roztaveného, rafinace

Text:

...je třeba hodnoty sčítanců, činitelů a níocnitelü v uvedeném vztahu určit empiricky pro dané zařízení a daný poměr celkové objemové množství kyslíku přivedeného do strusky/celkové objemové množství zavedeného kyslíku.Podle vynálezu se ratinace provádí tak,aby bylo zajištěno, že v každém okamžiku během ratinování bude hodnota poměru tlouštka vrstvy strusky/hloubka lázně mezi dolní hranicí a horní hranici, které se určí empiricky pro dané...

Způsob chemické rafinace technického 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232834

Dátum: 15.01.1987

Autori: Spousta Eduard, Čiernik Ján

MPK: C07C 39/11

Značky: 2,6-xylenolu, technického, způsob, rafinace, chemické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemické rafinace technického 2,6-xylenolu, obsahující jako nečistoty v různém poměru i jiné produkty metylace fenolu, zahříváním s vodným roztokem formaldehydu v množství 10-500 hmot. proc. (propočteno na bezvodý 100% formaldehyd) na hmot. obsah nečistot za přítomnosti kysličníků kovů, mimo kysličníky kovů alkalických, v množství 0,1 až 10 hmot. proc. na použitý technický 2,6-xylenol. Výše uvedené kysličníky kovů působí jako...

Způsob chemické rafinace 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232870

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bartášková Pavla, Ambros Dušan, Čiernik Ján, Spousta Eduard

MPK: C07C 39/07

Značky: chemické, 2,6-xylenolu, rafinace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemické rafinace technického xylenolu zahříváním s formaldehydem nebo paraformaldehydem při pH 4 až T. Koncentrace vodíkových iontů se udržuje přídavkem 5 až 150 hmotnostních látek tvořících tlumivé roztoky na použitý paraformaldehyd. Tlumivé roztoky umožňují přesné udržení optimálních podmínek kondenzační reakce, nižší koncentraci katalyzátoru a případně jeho opakované využití.

Způsob rafinace 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235608

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šťastný Milan, Ambros Dušan, Spousta Eduard, Jelínek Milan, Bartášková Pavla, Čiernik Ján

MPK: C07C 37/86, /C07 0/86

Značky: rafinace, 2,6-xylenolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemického čištění 2,6-xylenolu od jiných produktů metylace fenolu s alespoň jednou volnou ortho-polohou reakcí s formaldehydem nebo paraformaldehydem. Přídavek benzenu, toluenu nebo xylenu nebo jejich směsi k reakční směsi před oddestilováním reakčních podílů nebo k destilátu usnadňuje separaci vodní fáze a 2,6-xylenolu. Čistý 2,6-xylenol, popřípadě jeho roztok v aromatických rozpouštědlech, je meziprodukt pro organické syntézy...

Způsob rafinace 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235607

Dátum: 15.11.1986

Autori: Spousta Eduard, Šťastný Milan, Čiernik Ján

MPK: /C07 0/86, C07C 37/86

Značky: 2,6-xylenolu, rafinace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rafinace 2,6-xylenolu od produktů metylace fenolu s alespoň jednou volnou ortho-polohou reakcí s paraformaldehydem nebo vodným roztokem formaldehydu za přítomnosti katalyzátorů. Rafinace se provádí kontinuálně v kaskádě alespoň dvou míchaných reaktorů, z nichž prvý se udržuje pod teplotou varu reakční směsi, poslední na teplotě varu reakční směsi. Čistý 2,6-xylenol je použitelný jako meziprodukt organických syntéz a pro výrobu...

Způsob chemické rafinace technického 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230842

Dátum: 15.06.1986

Autori: Spousta Eduard, Čiernik Ján

MPK: C07C 39/07

Značky: chemické, rafinace, technického, 2,6-xylenolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemické rafinace technického 2,6-xylenolu, obsahující jako nečistoty v různém poměru i jiné produkty metylace fenolu, zahříváním s vodným roztokem formaldehydu v množství 10 až 500 % hmotnostních, propočtěno na bezvodý 100%ní formaldehyd, na hmotnostní obsah nečistot, za přítomnosti kovových solí mastných kyselin s 1 až 30 atomy uhlíku v množství 0,1 až 10 hmot. % na použitý technický 2,6-xylenol. Výše uvedené soli mastných...