Patenty so značkou «řady»

Zapojení obvodu pro obnovu skoroperiodické impulsní řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 269092

Dátum: 11.04.1990

Autori: Silber Břetislav, Růžička Miloslav

MPK: H03K 5/00

Značky: obvodů, zapojení, řady, skoroperiodické, obnovu, impulsní

Text:

...hradla e druhý vetup druheho hradla je epojen e výetupel porovnávacího obvodu a výetup porovnávacího obvodu je vedan na vetup generátoru iapulaů, přičemž vetup porovnávacího obvodu je apcjen a výetupaa paačtí a vatup porovnávacího obvodu je epojen e výotupea bloku aěření čaeováho intervalu a výetup bloku Iěřaní časového intervalu je vedan na vetup paměti.Přednoeti uvedeného zapojení je jeho echopnoet obnovit průběh i značne zkreelení...

Způsob přípravy acetoacetylaminoderivátů antrachinonové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 266614

Dátum: 12.01.1990

Autori: Florián Petr, Florián Čestmír

MPK: C07C 97/24

Značky: přípravy, acetoacetylaminoderivátů, řady, antrachinonové, způsob

Text:

...podle rozpustnosti výchozí látky. za reakční teploty je malá část aminu rozpuštěna a reaguje s diketenem za katalýzy terciârním eminem. Použitý typ rozpouštědla usnadňuje reakci mezi aminem a diketenem, které jsou v malých koncentracích tím, že polarizuje ketoskupinu v molekule diketenu a tím usnadñuje reakci. Výsledkem reakce je suspenze produktu v rozpouštědle, které svou rozpouštěcí schopností způsobí, že nečistotyzůstanou V roztoku po...

Zařízení na perforování řady otvorů v papírové dutince

Načítavanie...

Číslo patentu: 265700

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hanus Rudolf, Halbrštát Jaroslav

MPK: B31C 7/04

Značky: perforování, dutince, otvorů, papírové, řady, zařízení

Text:

...Důvodem,proč není realizováno vedení jednotlivých kolíků v tomto případě,je skutečnost, že kolíky by mohly být vedený pouze za jejich velký průměr, který odpovídá vnějšímu průměru osazení na kolíku, což je málo účinné.Podstata vynálezu spočíva v tom, že zařízení na prostŕihování je doplněno o přidržovač ve tvaru pouzder navlečených na kolíky, přičemž čela těchto pouzder působí jako přidržovače s současně Jako nástroje na zahloubení...

Zařízení pro upevňování řady třmenových spojek na konec dopravního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264344

Dátum: 12.07.1989

Autor: Schick Jean-francois

MPK: F16G 3/16

Značky: pásu, třmenových, spojek, upevňování, řady, konec, dopravního, zařízení

Text:

...zajišřuje naprosto přesnou polohu trmenovýchNa rámu 6 je rovněž upevněna kolejníce 7, na které je kluzně uložena pracovní hlavice 11. Těleso 12 pracovní hlavice 11 leží pod vodicí deskou 1 a je opatřeno SViS 1 Ým 5 mYk 3 d 19 m łłtvaru C, jehož horní konec leží nad řadou Q třmenovýoh spojek g. Horní konec smykadla lg nese pohyblivý razník li, který slouží k přitisknutí na horní rameno gp jednotlivých třmenových spojek 3 a bude ještě podrobně...

Aminy 4,9-dihydrothieno/2,2-c/-2-benzothiepinové řady a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 263999

Dátum: 12.05.1989

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk, Valchář Martin, Metyšová Jiřina, Metyš Jan

MPK: C07D 495/04

Značky: jejich, řady, aminy

Text:

...u myší EDso 10,8 mg/kg p. o. účinek v tomto testu a v řaadě dalších je dobře srovnatelný s účinkem klasického tricyklického antidepresiva imipraminu. Latka konečně projevuje zřetelnou afinitu k vazebným místům/SH/imipraminu a FH/desipraminu v hypothalamu krys. Střed-ní inhibiční koncentrace látky pro inhibici vazby 4 nM /äH/imi 2pranlinu IC 50 je 169,4 nM a pro inhibici vazby nM /5 H/desipnaminu 512 nM. Látka má tedy celkově profil...

Zařízení pro automatickou výrobu řady peptidů syntézou na pevné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262081

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krchňák Viktor, Vágner Josef, Flegel Martin

MPK: C07K 1/04

Značky: syntézou, fázi, peptidů, pevně, automatickou, výrobu, zařízení, řady

Text:

...uv-nitř dvěma sítkami, mezi kterými je polymerní nosič a zv-enku má 2 kónickékoncovky, které umožňují sériové zapojeníreaktorů. Vlastní reaktor 4 je ovšem možné vyrobit ze skla či iného vhodného materiálu, přičemž vždy je nutno splnit požadavek přesněho zhotovení do sebe zapadajících koncovek. Velikost reaktorů je určena množstvím připravovaných peptidů. V zařízení podle vynálezu se syntetizují peptidy na pevné fázi s použitím průtočných...

Způsob čištění kapalných radioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků a radionuklidů uran rozpadové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 262015

Dátum: 10.02.1989

Autori: Gála Jan, Vaněk Karel, Dřízal Zdeněk

MPK: G21F 9/04

Značky: řady, radioaktivních, prostředků, čištění, radionuklidu, rozpadové, kapalných, obsahem, způsob, pracích, odpadů

Text:

...podle vynálezu, při něm je využite hydroxídu vápe- 2 252 015 natého a železité soli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se kapalný radioaktivní odpad okyselí kyselinou sírovou na pH menší než 5. Potom se přidá roztok barnaté soli v množství odpovídajícím koncentraci barnatých iontů v rozmezí 1 až 100 mg/1 kapalného radioaktivního odpadu a železitá sůl v množství odpovídajícím koncentraci železitých iontů v rozmezí 40 až 1000 mg/1 kapalněho...

4-Methylpiperazinoacetamid dibenzo(a,d)cykloheptenové řady a jeho dihydrochlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 261313

Dátum: 12.01.1989

Autori: Frycová Hana, Hulinská Hana, Protiva Miroslav

MPK: C07D 295/18

Značky: dihydrochlorid, 4-methylpiperazinoacetamid, dibenzo(a,d)cykloheptenové, řady

Text:

...za různých podmínek, přičemž výhodnéje provedení za použití nejméně 100 přebytku 1-methylpiperazinu ve vroucím chloroformu. Po zředění chloroformem se z reakční směsi odstraní promytím vodou prebytečný 1-methylpiperazini jeho hydrochlorid. který vzniká jako vedlejší produkt. Base vzorce I se získá ve vysokém výtěžku a je krystalická. Výchozí látka vzorce II nebyla ještě v literatuře popsána a proto je její příprava uvedena v příkladu vychází...

Amidiny a amidoximy difenylsulfidové řady a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261295

Dátum: 12.01.1989

Autori: Valchář Martin, Wildt Stanislav, Protiva Miroslav, Šindelář Karel, Metyšová Jiřina

MPK: C07C 123/00

Značky: amidiny, jejich, amidoximy, difenylsulfidové, řady

Text:

...reagují s amoniakem a aminy za vzniku příslušných amidinú, jak je popsáno v příkladech. za účelem přípravy amidoximü seprovádějí reakce nitrilů obecného vzorce II s hydroxylaminovou basí, nejčastějí ve Vroucím metanolu.Za účelem získání sulfoxidü, tj. látek vzorce I, kde m 1, je nutné příslušné sulfidy vzorce I,kde m 0, oxidovat. K tomu je nejvhodnější oxidace peroxidem Vodíku v kyselině octovépři teplotě místnosti, což je rovněž v jednom...

Způsob enzymatické přípravy polynukleotidů purinové a pyrimidinové řady značených radioaktivním izotopem 14C resp. 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 259728

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hromádková Božena, Radošovská Kristína, Šimúth Jozef, Kolina Josef

MPK: C07H 19/16, C07H 19/048

Značky: polynukleotidů, způsob, řady, enzymatické, resp, radioaktivním, pyrimidinové, přípravy, značených, purinové, izotopem

Text:

...afinitní chromatografii na poly« Usepharose 4 B 0,8 X 5 c 1 n. Kolona se před použitím uvede do rovnováhy roztokem chloridu draselného KCI 0,1 11101.14 V pufru B. Po nanesení vzorku na kolonu se kolona promyje roztokem chloridu draselného KCI 0,1 mol.11 V putru B. Eluuje se postupně roztoky chloridu draselného o koncentracíchFrakce vykazujíci aktivitu při koncentraci chloridu draselného KCI 0,6 mo 1.11 se dlalyzuje oproti puťru B...

Aminy 11,12-dihydro-6H-6,12-methanodibenzo(b,f)thiocinové řady a jejich maleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 256238

Dátum: 15.04.1988

Autori: Holá Vladislava, Šindelář Karel, Buděšínský Miloš, Protiva Miroslav

MPK: C07D 495/08

Značky: jejich, maleináty, řady, 11,12-dihydro-6h-6,12-methanodibenzo(b,f)thiocinové, aminy

Text:

...vzorce I jsou base, které neutralisací kyselinami poskytují soli, z nichž některé jsou pro farmaceutické účely výhodnější než volné base. V tomto vynálezu jsou preferovâny kyselé soli-s kyselinou maleinovou, tj. hydrogenmaleináty, které jsou rovněž předmětem vynálezu.Roztok 1,6 g chloridu hlinitého V 10 ml etheru še po kapkách přidá k míchanému roztoku 0,6 g hydridu lithnohlinitého v 10 ml etheru v dusíkové atmosféře a potom se během 15 min...

Způsob přípravy aminoketonu benzo(4,5)cyklohepta(1,2-b)thiofenové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 256229

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šedivý Zdeněk, Polívka Zdeněk, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: benzo(4,5)cyklohepta(1,2-b)thiofenové, způsob, přípravy, řady, aminoketonu

Text:

...podle vynálezu, aniž by pylo jeho účelem uvádět všechny varianty nového postupu.Hořčík (24 g) se převrství 50 ml absolutního tetrahydrofuranu a přidá se přibližně 1/5 celkového objemu roztoku, který se připraví rozpouštěním 134 g 4-chlor-1-metylpiperidínu(Adlerová E. et al., Česk. Farm. łg, 122, 12 §ł)ve 300 ml tetrahydrofuranu. Směs se zahřeje na 50 až 55 °C, vyčká se nastartování reakce (5 až 25 minut) a když se směs začne živě vařit pod...

Piperazinoethylethery 10,11-dihydrodibenzo(b,f)-thiepinové řady a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236340

Dátum: 01.01.1988

Autori: Valchář Martin, Protiva Miroslav, Jílek Jiří, Dlabač Antonín, Bártl Václav, Metyšová Jiřina, Wildt Stanislav

MPK: C07D 409/12

Značky: piperazinoethylethery, jejich, 10,11-dihydrodibenzo(b,f)-thiepinové, řady

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem jsou piperazinoethylethery 10,11-dihydrodibenzo(b,f) thiepinové řady obecného vzorce I, ve kterém R značí methyl, 2-hydroxyethyl, 3-hydroxypropyl, ethoxykarbonyl nebo atom vodíku, a jejich soli. Látky vzorce I a jejich soli mají vlastnosti málo toxických a mírně kataleptických neuroleptik, což je předpokladem jejich praktického použití v therapii schizofrenie. Látka vzorce I se...

Zařízení na automatické oddělování jednotlivých kusů z řady řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 239037

Dátum: 01.11.1987

Autori: Boudný Zdeněk, Kovář Ota, Konopčík Vratislav

MPK: B65G 47/52

Značky: zařízení, řady, řeziva, oddělování, kusů, jednotlivých, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je umožněni oddělování kusů stejných šířek (prizmované řezivo) nestejných šířek (omítané řezivo). Uvedeného účelu se dosáhne pomoci pohyblivých ramen, umístěných pod řadou oddělovaného řeziva, která v závislosti na šířce kusu otevřou propad a umožní jeho oddělení vlastní gravitací. Otevírání a uzavírání propadu je zajišťováno automatizačními prvky. Řešení je možno použít v dřevařském průmyslu při dávkování řeziva po jednom kuse.

Zařízení pro přeskupování horizontální řady válcovitých forem, zejména forem obsahujících odlitek kontaktní čočky, vedených v horizontálním žlabu do vertikálních trubicových zásobníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253212

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: obsahujících, žlabu, čočky, válcovitých, odlitek, forem, zásobníku, přeskupování, horizontální, vertikálních, kontaktní, trubicových, horizontálním, zařízení, vedených, zejména, řady

Text:

...pevný doraz, s výhodou polokruhový. Prvek pro vzájemné příblížení válcových těles může být vyhodně tvořen tažnou nebo tlačnou pružinou.Přitlačování válcových tělee může být provedeno též jinak než pomocí výkyvných táhel. Mohou být například přípevněna k jednomu konci ocelových planžet, jejichž druhý konec je pevně uložen, nebo může být vzájemné přitahování těchto těles upraveno jejich spojením pružným ocelovým páskem. který je vstup řady...

Způsob uzavření řady lopatek v drážce rotoru axiálního turbostroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240565

Dátum: 15.08.1987

Autor: Smirnov Valentin Alexaddovie

MPK: F04D 29/34

Značky: axiálního, řady, uzavření, lopatek, turbostroje, drážce, rotoru, způsob

Text:

...vložek poškodí i sousední lopátky. Pro každou o~pravu, která vyžaduje demontáž lopatek, je łnutno vyrobit kromě nových závěrných vložek a klínu i 2 nové lopetky, což zvyšuje náklady a prodlužuje termín opravy.Tyto nevýhody nemá způsob uzavření řady lopatek v drážce rotoru axíálního turbostroje podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že prostor, potrebný pro otáčení lopatek pri vkládání do drážky závěsu, se povložení poslední...

Způsob přípravy aminoalkoholu difenylsulfidové řady a jeho dihydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236146

Dátum: 01.08.1987

Autori: Protiva Miroslav, Červená Irena

MPK: C07D 295/08

Značky: aminoalkoholu, dihydrochloridu, přípravy, difenylsulfidové, řady, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthezy léčiv. Jeho předmětem je způsob přípravy antidepresivně a centrálně tlumivě účinného aminoalkoholu difenylssulfidové řady vzorce I, jakož i jeho dihydrochloridu. Nový způsob přípravy látky I podle vynálezu je výhodnější a kratší než způsob popsany a jeho podstatou je redukce 4-methylpiperazidu kyseliny 2-(2-hydroxymethylfenylthio) benzoové hydridem litnohlinitým v tetrahydrofuranu. V příkladu je popsána příprava...

Terciární alkoholy 3b, 9a-trans-3b, 4, 5, 6, 7, 9, 9a, 10-oktahydro-(1) benzothiepino(2,3,4-ed) pyrido(2, 1 – a) isochinolinové řady a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236145

Dátum: 01.08.1987

Autori: Protiva Miroslav, Valchář Martin, Dlabač Antonín, Šindelář Karel

MPK: C07D 495/16

Značky: jejich, 9a-trans-3b, alkoholy, 10-oktahydro-(1, hydrochloridy, řady, terciární, benzothiepino(2,3,4-ed, pyrido(2, isochinolinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem jsou terciární alkoholy 3b, 9a-trans-3b,4,5,6,7,9,9a,10oktahydro-(1)benzopthiepino(2,3,4- ed)pyrido(2,1-a)isochinolinové řady obecného vzorce I, ve kterém R značí terc. butyl nebo isopropyl, a jejich hydrochloridy. Tyto látky jsou neuroleptiky se silnou afinitou k dopaminovým receptorům v mozku a jako takové jsou použitelné v therapii schizofrenie jako antipsychotická léčiva. Jejich...

Způsob dopravy a slučování lahví do jediné řady a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244123

Dátum: 15.07.1987

Autor: Petrů Kamil

MPK: B65G 47/52, B67C 3/24

Značky: zařízení, způsobu, dopravy, provádění, tohoto, slučování, lahví, způsob, řady, jediné

Text:

...lehví.Dále je vynález blíze vysvltlen na příkladu provedení e odvoláním na výkresy, na nichž značí obr. I schematický pohled shore na zařízení pro slučování řad lahví, obr. 2 řez v rovinł II-II zařízením podle obr. 1.Jak je pstrne z obr. t, seetàvá zsřízenííz přivádäcího dopravníku 1, z vloienáho dopravníku g a z odvádecího doprsvníku l, které vleohny mohou být vytvoreny známým způsobem jako kloubove řetlzove pásy i uložené na nosné...

Katalyzátor pro dehydrogenaci sloučenin cyklohexanové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 244506

Dátum: 16.02.1987

Autori: Hušek Vladimír, Böhmová Jarmila, Špániková Daniela, Špirk Eugen, Minaoík Rudolf

MPK: B01J 23/82, C07C 5/333

Značky: cyklohexanové, dehydrogenaci, sloučenin, katalyzátor, řady

Text:

...a 3 oBoro cocroaama Hamannaaropa penrreaoacxmm Meronom, oópasyercs Meranxnqecxuň HMKEĽL M ®aaa raeporo pacrnopa OHOBO-HMKBHB.HonyqeHnuñ Kaľanmsarop oóxanaem Bucoxoñ aKTMBHocTbm npm neľMnpMp 0 BaHMM MOHO- M nmxmcnoponconepmammx npomseonnmx uwxnoreucana - no 3,5 KP Ha I n Kawannsaropa B uac - npu nmcouoü CGMGKTMBHOCTM ermnpnponaumn(90 ~ 99 Mou.), Konnqccrno nponyxron nermnpawaumm MoncKyn cnmnn He npeammaer IO. Hpomanonmrexnaocrb no e~...

Ester aminoalkoholu dibenzo(b,e)thiepinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 235173

Dátum: 15.02.1987

Autori: Valchář Martin, Protiva Miroslav, Bártl Václav, Dlabač Antonín

MPK: C07D 409/04

Značky: dibenzo(b,e)thiepinové, aminoalkoholu, ester, řady

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem je ester aminoalkoholu dibenzo(b,e)thiepinové řady vzorce I, tj. 2-chlor-11-[1-(2-dekanoyloxyethyl)-4-piperidyliden]-6,11- dihydrodibenzo(b,e)thiepin. Látka vzorce I vykazuje vlastnosti protrahovaně působícího dopaminomimetika a přichází v úvahu k praktickému použití v terapii parkinsonismu, její způsob přípravy spočívá v esterifikaci 2-chlor-11-[1-(2-hydroxyethyl)-4-piperidyliden]-6,11-...

Aminoalkohol dibenzo(b,e)thiepinové řady a jeho hydrochlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 235172

Dátum: 15.02.1987

Autori: Protiva Miroslav, Bártl Václav, Wildt Stanislav

MPK: C07D 409/04

Značky: řady, aminoalkohol, hydrochlorid, dibenzo(b,e)thiepinové

Zhrnutie / Anotácia:

Aminoalkohol dibenzo(b,e)thiepinové řady vzorce I, tj. 2-chlor-11-[1-(2-hydroxyethyl)-4-piperidyliden]-6,17- dihydrodibenzo(b,e)thiepin, a jeho hydrochlorid.

Způsob přípravy aminoalkoholu thioxanthenové řady a jeho soli s kyselinou oxalovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235148

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kmoníček Vojtěch, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: kyselinou, thioxanthenové, řady, aminoalkoholu, oxalovou, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aminoalkoholu thioxanthenové řady vzorce I, tj. 2-chlor-9-[1-(2-hydroxyethyl)-4-piperidyliden]thioxanthenu, a jeho solí s kyselinou oxalovou, vyznačující se tím, že se 2-chlor-9-(1-methyl-4-piperidyliden)thioxanthen v prvém stupni demethyluje varem s chlormravenčanem ethylnatým v benzenu, v druhém stupni se izolovaný neutrální 2-chlor-9-(1-ethoxykarbonyl-4-piperidyliden)thioxanthen hydrolyzuje vroucím koncentrovaným roztokem...

Způsob přípravy aminoderivátů anthrachinonové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 237507

Dátum: 15.12.1986

Autori: Navrátil František, Havlíčková Libuše

MPK: C07C 97/26

Značky: přípravy, aminoderivátů, řady, anthrachinonové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aminoderivátů anthrachinonové řady nerozpustných ve vodě z odpovídajících ve vodě nerozpustných nitrosloučenin anthrachinonové řady působením alkalických sirníků ve vodně alkalickém prostředí. Redukce se provádí dvoustupňově, v prvním stupni působením vodného roztoku sirníku s účinným obsahem redukovadla nižším než stechiometrickým a ve druhém stupni, kdy se redukce dokončí, působením dalšího přídavku čerstvého sirníku v...

Obvod zařízení k vedení podél řady rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236906

Dátum: 15.11.1986

Autori: Schaller Reinhard, Näther Lothar, Windisch Gerhard

MPK: A01B 69/04

Značky: zařízení, obvod, podél, rostlin, řady, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod zařízení k vedení podél řady rostlin, zvláště při dlouhostébelné hmotě během sklizně kukuřice má za cíl, docílit vysokou přesnost navedení a spolehlivost funkce. Úkol vynálezu spočívá ve vytvoření takového obvodu, který by nezávisle na počtu prosondovaných řad rostlin naváděcím zařízením, umožňoval stálý konstantní signál. Podle vynálezu se toto dociluje tím, že minimálně ve dvou kanálech, z obou stran umístěnými po jedné sondě 1 2,...

Způsob přípravy esterů piperazinoalkanolů dibenzo(b,e)thiepinové řady a jejich solí s kyselinou maleinovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236550

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bártl Václav, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/06

Značky: přípravy, řady, solí, jejich, dibenzo(b,e)thiepinové, esterů, piperazinoalkanolů, maleinovou, kyselinou, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem je způsob přípravy esterů piperazinoalkanolů dibenzo(b,e) thiepinové řady obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku nebo atom chloru a R1 je alkyl s 1 až 9 uhlíkovými atomy nebo 3,4,5-trimethoxyfenyl, a jejich solí s kyselinou maleinovou. Látky vzorce I a jejich soli jsou meziprodukty přípravy psychotropních léčiv. Způsob přípravy podle vynálezu spočívá v reakci příslušných...

Piperazinoalkanoly dibenzo(b,e)thiepinové řady a jejich soli s kyselinou maleinovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236549

Dátum: 15.11.1986

Autori: Wildt Stanislav, Bártl Václav, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/06

Značky: dibenzo(b,e)thiepinové, řady, maleinovou, kyselinou, piperazinoalkanoly, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem jsou piperazinoalkanoly dibenzo(b, e)thiepinové řady obecného vzorce I, ve kterém R je atom vodíku nebo atom chloru, a jejich soli s kyselinou maleinovou. Látky podle vynálezu a jejich maleináty se vyznačují antihistaminovou a muskulotropně spasmolytickou účinností, takže mohou být používány jako léčiva pro likvidaci příznaků alergických chorob a dále jako léčiva proti bolestivým...

Zařízení k odběru válcovaných tyčí z řady tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237427

Dátum: 15.08.1986

Autori: Estenfelder Günter, Kampe Karl

MPK: B65G 59/00

Značky: zařízení, tyčí, válcovaných, řady, odběru

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření zařízení, vhodného pro třídění válcovaných tyčí jak z magnetického materiálu, tak i z materiálu, pro něhož se technika magnetů nepoužívá, umístěného na lince pracovního pochodu, s cílem vyloučit přerušení dopravy linky pracovního pochodu pro výběr válcovaných tyčí z řady tyčí. Toto se dociluje rozmístěním skupin mezi profilovanými válečky úseku dopravníku umístěných, zvedacích hradítek, jejichž ojnicové systémy jsou...

Způsob výroby 17-a-alkylsteroidů androstanové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 228507

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bittler Dieter, Albring Manfred, Schleusener Annerose, Wiechert Rudolf

Značky: 17-a-alkylsteroidů, androstanové, výroby, řady, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 17?-alkylsteroidů androstanové řady obecného vzorce I ve kterém R1 značí atom vodíku nebo alkanoyloxy skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, R2 značí alkylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, X značí atom kyslíku nebo seskupení H(OR3), ve kterém R3 značí atom vodíku, alkanoylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku nebo alkoxyalkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku jak v alkoxylové, tak v alkylové části, vyznačující se tím, že 17-ketosteroidy...

Aminoalkohol 2-chlordibenzo(b, e)thiepinové řady a jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236449

Dátum: 01.06.1986

Autori: Dlabač Antonín, Protiva Miroslav, Bártl Václav

MPK: C07D 337/12, C07D 295/04

Značky: řady, aminoalkohol, e)thiepinové, 2-chlordibenzo(b

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je aminoalkohol 2-chlordibenzo(b, e)thiepinové řady vzorce I, tj. (E)-l-/3-(2-chlor-6,11-dihydrodibenzo/b,e)thiepin-11-yliden)propyl/-4- (2-hydroxyethyl) piperazin a jeho soli s farmaceuticky nezávadnými kyselinami. Látka vzorce I a její soli mají vlastnosti nekataleptického trankvilizéru, z čehož vyplývá jejich použitelnost v neurologii a psychofarmakotherapii. Mají též vlastnosti antimikrobiální naznačující použitelnost v...

Způsob izolace antibiotik penicilinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 231652

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bulla Ján, Čulík Karel, Okánik Boris, Benda Antonín, Žemla Dušan

MPK: C12P 37/00

Značky: antibiotik, řady, penicilinové, izolace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace antibiotik penicilinové řady z fermentačních půd po ukončení kultivaci produkčního mikroorganismu, zejména Penicillium chrysogenum. Působením sodné soli kyseliny dibutylnaftalensulfonové se z půdy vyloučí balastní látky, které se při hodnotách pH 4,0 až 5,0 a po přídavku aktivního uhlí odstraní filtrací. Z filtrátu se při teplotách - 10 až + 10 °C úpravou pH na hodnotu 1,0 až 2,0 vyloučí antibiotikum ve formě...

Způsob výroby nových stálých neutrálních ve vodě rozpustných komplexů antibiotik tetracyklinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 226153

Dátum: 15.03.1986

Autori: Béládi Ilona, Kahán Ilona, Hammer Helga

Značky: výroby, komplexu, způsob, vodě, stálých, antibiotik, nových, neutrálních, rozpustných, řady, tetracyklinové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových stálých neutrálních ve vodě rozpustných komplexů antibiotik tetracyklinové řady, s výhodou komplexů tetracyklinu, oxytetracyklinu, doxycyklinu, metacyklinu nebo chlortetracyklinu, vyznačený tím, že se na antibiotikum tetracyklinové řady působí tris(hydroxymetyl)aminometanem v inertním rozpouštědle.

Způsob přípravy nových benzylpiperazinových derivátů dibenzo(b,f)thiepinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 245900

Dátum: 13.02.1986

Autori: Pinternagel Ernst Karl, Jahr Willi

MPK: C07D 409/04

Značky: způsob, nových, řady, derivátů, dibenzo(b,f)thiepinové, benzylpiperazinových, přípravy

Text:

...Analytický čistý produkt se získa relorystalizaci z benzenu t. t. 164 .až 165 °C.K michané suspenzi 42,5 g pře~dešléhko~ ketonu V 900 m 1 ethanolu se při 65 až 70 °C během 15 min pridá roztok 27,2 g hydridu sodnobovritého Ve 270 ml vody, obsahující 1 mililitr 200/0 roztoku hydroxidu sodneho. směs se vsawří 6 h pod zpětnýntt chladičem,ethalnol se -odpaří za sníženéh-o tlaku a zbytek se ~ro~zděli třepáním mezi 600 ml benzenu .a 250 ml Vody....

Způsob vstřikování dopravní tekutiny do prošlupu z řady pomocných trysek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223959

Dátum: 15.12.1985

Autor: Suzuki Hajime

Značky: trysek, způsob, pomocných, dopravní, tekutiny, řady, prošlupu, vstřikování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vstřikování dopravní tekutiny do prošlupu z řady pomocných trysek, jež vypouštějí postupně za sebou oddělené proudy dopravní tekutiny včas s posuvem útkové niti prošlupem na útkové niti v dopravě proudem tekutiny vypouštěné hlavní tryskou, vyznačený tím, že časová údobí, v jejichž průběhu se vypouštějí oddělené proudy dopravní tekutiny z jednotlivých pomocných trysek, je postupně prodlužují.

Zařízení pro ovládání řady výsuvných dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 222437

Dátum: 15.09.1985

Autori: Blažek Jan, Pallay Ján

Značky: zařízení, dveří, výsuvných, ovládání, řady

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro ovládání řady výsuvných dveří a jeho účelem je vyřešení pohotového a rychlého otvírání či zavíraní jednotlivých dveří centrálním pohonem, zejména u rozsáhlých skladovacích a podobných objektů. Uvedeného účelu se dosáhne opatřením každých dveří D na bočních stranách dvojicemi vodicích kladek 2, které obepínají svou valivou obvodovou plochou vodicí sloupy 11. V horní části rámu 12 je připevněna podvěsná lanová...

Způsob převádění nitěnky z jedné řady nitěnek do protější řady nitěnek a tkací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222230

Dátum: 15.09.1985

Autori: Darsie Burns, Kulczycki Karol

Značky: tkací, stroj, způsobu, tohoto, způsob, protější, provádění, nitěnky, řady, převádění, jedné, nitěnek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob převádění nitěnky z jedné řady nitěnek do protější řady nitěnek vetkacím stroji na výrobu trojosých tkanin, vyznačující se tím, že se přední nitěnky (A´´) převádějí do strany od předního konce (40a) první útkové řady (A) nitěnek k přilehlému zadnímu konci (45a) protilehlé útkové druhé řady (A´) nitěnek, přičemž se příslušné osnovní niti (S) vedené nitěnkami udržují ve stejné poloze.

Převodová skříň, zejména pro několikavřetenové soustruhy jedné typové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 217778

Dátum: 15.08.1984

Autori: Klvaňa Karel, Fibrich Svatopluk

Značky: typové, převodová, zejména, jedné, řady, skříň, soustruhy, několikavřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Převodová skříň, zejména pro několikavřetenové soustruhy jedné typové řady, jejíž část pro pohon pracovních vřeten i část pro pohon posuvů i rychloposuvů jsou vybaveny společným elektromotorem. Skříň je konstruována tak, aby po stránce výrobní vyžadovala co nejméně technologických operací a po stránce technologicky užitné vykazovala co nejméně obměňovaných pávků, a to i za předpokladu, že skříň je určena pro celou typovou řadu strojů jednoho...