Patenty so značkou «radionuklidu»

Magnetický sorbent na odstraňovanie mobilného rádionuklidu cézia zo suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 283459

Dátum: 04.07.2003

Autori: Macášek Fedor, Bartoš Peter

MPK: G21F 9/00, B01D 59/00, B01D 59/26...

Značky: sorbent, cézia, suspenzií, magnetický, odstraňovanie, radionuklidu, mobilného

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je magnetický sorbent rádiocézia, ktorý je dostatočne disperzný, aby sa dobre kontaktoval pri premiešavaní suspenzií a oddeľoval pri pôsobení aj neveľkého magnetického poľa. Magnetické vlastnosti zabezpečuje magnetitová zložka (magnetit). Mikropórovitosť zabezpečuje tak hydratovaná oxidová, ako aj alumosilikátová zložka. Prítomné oxidy niklu, resp. kobaltu a vanádu, pri kontakte s 3 - 15 % roztokom ferokyanidu draselného,...

Způsob detekování záření radionuklidů zadržených na filtru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268447

Dátum: 14.03.1990

Autor: Švandelík Jaroslav

MPK: G01V 5/04, G01T 1/169, G01N 23/207...

Značky: způsob, filtru, radionuklidu, detekování, zadržených, způsobu, zařízení, záření, provádění

Text:

...případ, kdy vrstva hmoty 1 působící zpětný rozptyl, respektive odraz částí § toku částic beta a kvant zářeni game a X má tvar desky zhotovené například z mosazi a spojene s podložkou 3, která je 2 jíneho materiálu. Podložka 3 s vrstvou hmoty 1 je v blízkosti filtru § s depozitem 5 aerosolu s radionuklidy. Z druhe strany k filtru 5 je přiblížen detektor 5 sondy záření §. Na obě strany filtru § vystupuji z depozitu 5 podíly 1 a § toku záření...

Etalon radionuklidů pro energetickou a účinnostní kalibraci přístrojů a jeho výroba

Načítavanie...

Číslo patentu: 265130

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šuráň Jiří, Dryák Pavel, Škrabálek Petr, Dutková Vladimíra

MPK: G01T 1/163

Značky: účinnostní, kalibraci, přístrojů, výroba, etalón, energetickou, radionuklidu

Text:

...vzduchových bublin plněna do měřicí nádoby, v níž dojde k vytvrzení. Měrnou hmotnost polymerní náplně je možné v průběhu přípravy dle potřeby v šírokém rozmezí ovlivnit přidáním vhodných plnidel.Vzhledem k tomu, že radionuklidy vstupují do náplně jako etalonové roztoky, je možné přímé a přesné navázání na státní etalon jednotky radioaktivity. Při použití časové stálého polymeru je zaručená dlouhodobá platnost certifikovaných...

Způsob stanovení opotřebení nebo koroze strojních součástí s využitím radionuklidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264605

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kosina Zdeněk, Tendera Petr, Kosinová Marcela, Brychta Jaroslav

MPK: G01N 23/222

Značky: způsob, koroze, využitím, strojních, součástí, stanovení, opotřebení, radionuklidu

Text:

...záŕení gma a spektrum záření mama tohoto neznámého vzorku, přičemž se k měření využívá spektrometrie se scintilačním detektorem Naľ/Tl/. Každé z etalonových spekter je lineární kombinací spekter vytvořených izolovaných radionuklidů a spektrum neznámého vzorku je lineární kombinací těchto etalonových spekter. Ke zjištění hmotnostníhozastoupení složek ve směsi materiálů se určí koeficienty lineární kombinace tak, že seprovede dekompozice...

Způsob čištění kapalných radioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků a radionuklidů uran rozpadové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 262015

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dřízal Zdeněk, Gála Jan, Vaněk Karel

MPK: G21F 9/04

Značky: obsahem, čištění, prostředků, způsob, rozpadové, kapalných, pracích, řady, radionuklidu, radioaktivních, odpadů

Text:

...podle vynálezu, při něm je využite hydroxídu vápe- 2 252 015 natého a železité soli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se kapalný radioaktivní odpad okyselí kyselinou sírovou na pH menší než 5. Potom se přidá roztok barnaté soli v množství odpovídajícím koncentraci barnatých iontů v rozmezí 1 až 100 mg/1 kapalného radioaktivního odpadu a železitá sůl v množství odpovídajícím koncentraci železitých iontů v rozmezí 40 až 1000 mg/1 kapalněho...

Zařízení pro odstranění radionuklidů z odpadního plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240907

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kristen Jioí, Starý Vladimír, Krákora Ladislav

MPK: G21F 9/02, G21F 9/00

Značky: odstranění, radionuklidu, plynů, odpadního, zařízení

Text:

...účinek vynálezu je dán tím,že zařízení je jednodušší než dosud používaná,a tím ekonomičtěj ší,při tom odstranění radionuklidů z plynu je vysoké. Dvoj stupňová vysoce účinná filtrace zaručuje bezpečné odstranění alfa zářiče plutonia. Vyšší účinnost zařízení podle vynálezu vyplyne z následujících příkladů Příklad lOdpadní plyn z laboratorní solidifikace obsahující Cs o koncentraci 0,03 łzg/l značené 137 Cs byl veden na laboratorní čistící...

Způsob přípravy radioaktivních směsí radionuklidů transuranů a prvků vzácných zemin s nosnou fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 232875

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šprongl Luděk, Sádlo Josef, Vlček Hanuš

MPK: G21G 4/00

Značky: fázi, nosnou, prvků, zemin, transuranů, přípravy, způsob, vzácných, směsi, radioaktivních, radionuklidu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení přípravy radioaktivních směsí radionuklidů transuranů a prvků vzácných zemin a nosnou fází pro plošné zářiče alfa a beta, neutronové zdroje. nízkoenergetické zdroje záření gama a zdroje brzdného záření gama a současně zvýšení bezpečnosti práce při přípravě těchto směsí. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že po smísení etanolem ovlhčené nosné fáze (například práškový kov, keramika) s roztokem radionuklidu a po...

Detekční komora pro provozní kontrolu obsahu radionuklidů v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 219761

Dátum: 15.09.1985

Autor: Švandelík Jaroslav

Značky: provozní, kontrolu, detekční, kapalinách, radionuklidu, komora, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší detekční komoru pro provozní kontrolu obsahu radionuklidů v kapalinách, suspenzích, vodných médiích, kapalných mezivýrobcích dopravovaných v potrubích. Detekční komora sestává z tělesa, jehož horní část má tvar hranolu a spodní část tvar kosého komolého jehlanu. Do tělesa je zaústěn dolní a horní nátrubek, v čelní stěně je uloženo pouzdro detektoru s krytem. Pouzdro detektoru je umístěno mezi 60 až 80 % výšky tělesa. Detekční...

Způsob určení množství radionuklidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217023

Dátum: 01.07.1984

Autor: Švandelík Jaroslav

Značky: množství, určení, radionuklidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu určení množství radionuklidu podle velikosti příslušného píku v diferenciálním spektru získaném pomocí stincilačního detektoru. Mezi velikostí plochy píku a množstvím radionuklidu v měřeném objektu je závislost ovlivňovaná geometrií systému zdroj záření-detektor. Stanovení plochy píku se provede synchronním měřením signálu ve dvou koaxiálně nastavených kanálech analyzátoru. Jeden z kanálů je užší než druhý a jeho šířka...