Patenty so značkou «radiometrické»

Radiometrické zařízení pro určování hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268918

Dátum: 11.04.1990

Autor: Sojka Jiří

MPK: G01G 11/00

Značky: hmotnosti, radiometrické, zařízení, určování

Text:

...N 01 až Non a ki až km jsou konstanty uložené v paměĺovém obvodu a N 1 až Nm jsou měřenÉhoduoty. očet zářičů, zdrojů gama zářeni idetektorů závisí přitom na šířce dopravníku, optimální je jeden zářič na každých 0,7m šířky dopravníku a dva detektory na každých 0,30 m šířky dopravníku.Toto zařízení určuje ploänou hmotnost dopravovaného materiálu v poměrně úzkych svazcích po celé šířce dopravníku, takže závislost údaje na změnách rozložení...

Zařízení pro automatické cejchování důlní radiometrické kontrolní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266603

Dátum: 12.01.1990

Autori: Karas Miroslav, Pecivál Ivan, Herold Ervín

MPK: G01T 1/142, G01T 1/169

Značky: stanice, kontrolní, radiometrické, zařízení, důlní, cejchování, automatické

Text:

...Konstrukční uspořádání umožnilo podstatné snížít hmotnost a rozměrnost rudního etalonu, neboč k jeho stínění je využite kolimačního stínicího bloku směrové detekční jednotky. Zařízení podle vynálezu, v důsledku jednoduchosti, je možno snadno dekontaminovat, ěistit, jednoduše opravovat a udržovat. Detekční sonda je ehráněna proti nárazům a proti nežádoucímu snímání záření z okoliNa pžilcžených výkresech je schematicky znázorněno příkladné...

Zapojení vyhodnocovací jednotky zařízení pro radiometrické stanovení obsahu popelovin v tuhých palivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 247204

Dátum: 11.08.1988

Autor: Rosický Jioí

MPK: G01N 23/10

Značky: tuhých, popelovín, radiometrické, jednotky, zařízení, stanovení, zapojení, obsahu, palivech, vyhodnocovací

Text:

...1 řidícím vstúpemy vyhodnocovacího bloku. Nastavování referenčních mezí se provádí tedy přímo ve vyhodnocovacím bloku. Toto řešení celé zapojení zjednodušuje a je výhodné zejména při progremovém řízení vyhodnocovacího bloku.Příklad provedení zapojení vyhodnocovací jednotky podle vynálezu je zobrazen na přiloženém výkrese, na němž je nakresleno principiální schéma zapojení celého zařízení pro radiometrické stanovení obsahu popelovin v tuhých...

Pokusné těleso pro radiometrické zjišťování rozpustnosti legovacích přísad v tekuté oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 255582

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mayer Jiří, Mrázek Libor, Hons Jaromír

MPK: C21C 7/00

Značky: radiometrické, rozpustností, oceli, zjišťování, pokusné, legovacích, tekuté, těleso, přísad

Text:

...prvek - kov po ozáření v jaderném reaktoru. Dle provozní skutečnosti se určí rozměrová paleta příslušné legury. Obvykle stačí škála 50, 75, 100, 120,resp.2 255 saz 130 mm délek hran pokusnýchkrychlí, jež se vzájemně odliěí vlože-t ním různých radionuklidů. Obdobně, pokud se jeví účelným současné studium legur různého chemického složení, lze provést toto odlišení i zde. Použití mnohokanálového analyzátoru spektra záření gama umožňuje totiž,...

Zařízení pro radiometrické stanovení obsahu popelovin v tuhýcb palivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246452

Dátum: 15.12.1987

Autor: Synovec Vladimír

MPK: G01N 23/00

Značky: popelovín, tuhýcb, zařízení, radiometrické, palivech, obsahu, stanovení

Text:

...impulsů, .nebo jalkýkoliv- signál od nich odvozený. Dakové řešení dov-oluje měřit i při přerušované vrstvě paliva 4 na dopravníku 3.Uspořádání obou zdrojů 1, 2 gama záření a příslušné ndetekční jednotky lze řešit několiika způsoby. VV prvém případě, znázorněném na obr. 2,jsou zdroj 1 gama záření o nízké energií a zdroj 2 gama .záření o střední energií uspořádány souose s detekční jednotkou 5, která je opatřena detektorem 52 s...

Zařízení pro nepřetržité radiometrické měření rozdružování směsí sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242032

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kastler Anton, Poláeek Milan, Virsik Felix

MPK: G01N 23/02

Značky: nepřetržité, sypkých, směsi, radiometrické, zařízení, měření, materiálů, rozdružování

Text:

...a nad to s možností automatizace. Co do časové náročnosti a složitosti je daleko výhodnější než například chemická analýza vzorků směsí nebo než radioindikát-orová metoda. Výhodou je také skutečnost, že se pracuje s uzavřenými zářiči, takže se nekladou zvláštní nároky na pracovníky. Příklad provedení zařízení je schematicky znázorněn na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje schematický nákres zařízení pro ne 4přetržité radiometrické měření...

Zařízení pro radiometrické měření rozdružování směsí sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241733

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mandík Lumar, Révus Miloš, Hronec Milan

MPK: G01N 23/02

Značky: zařízení, materiálů, rozdružování, sypkých, směsi, měření, radiometrické

Text:

...tvaru. Další součástí nutnou k provedení měření je přítlačné ,zařízení umožňující udržení konstantní výšky měřeného materiálu. Přítlačnê zařízení sestává ze statívu s úhlovým měřítkem, z páky a z přítlačné desky.Podstatnou výhodou radiometrickěho měření podle vynálezu je možnost přímé indikace anorganické složky ve směsi na základě úměrnosti zeslabení záření a obsahu této složky ve směsi. je to dosud najrýchlejší postup stanovení...

Zařízení pro automatické cejchování důlní radiometrické kontrolní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 230940

Dátum: 15.06.1986

Autori: Karas Miroslav, Pecivál Ivan, Herold Ervín, Petržík Petr

MPK: G01T 1/00, G01T 1/185

Značky: radiometrické, kontrolní, důlní, zařízení, cejchování, automatické, stanice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro automatické cejchování důlní radiometrické kontrolní stanice, která obsahuje směrovou detekční jednotku, rudní a nulový etalon. Nosný rám zařízení je upevněn na základovém stojanu a má v horní části vytvořenou vodicí dráhu, ve které jsou na pojezdových kladkách uloženy dva vodorovně přestavitelné nosiče rudního etalonu a nulového etanolu. Každý z přestavitelných nosičů je spojen s ovládacím silovým členem, upraveným v...

Zařízení pro automatické cejchování radiometrické kontrolní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 215860

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bakstein Hynek, Adamec Vladimír

Značky: kontrolní, automatické, stanice, cejchování, zařízení, radiometrické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro automatické cejchování důlní radiometrické kontrolní stanice, zejména v prostorově omezené aplikaci. Kolmo na osu směrové detekční jednotky je umístěn nosný rám, ve kterém je na vstupní straně detekční jednotky suvně uložen nulový etalon a trubkový rudní etalon. Na zadní straně detekční jednotky je v nosném rámu suvně uloženo kombinované pomocné stínění. Nulový etalon a kombinované pomocné stínění jsou propojeny...