Patenty so značkou «radioizotopem»

Způsob přípravy radioaktivních nukleosidů značených radioizotopem 14C resp. 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 267846

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nejedlý Zdeněk, Veselá Martina, Filip Jiří

MPK: C07H 19/067

Značky: značených, radioizotopem, přípravy, způsob, resp, radioaktivních, nukleosidů

Text:

...případn v přítomností nukleosidů značených nespecificky radioizotopem 140 nebo neznačených, jako doncrů ribosylových či 2-deoxyribosylových skupin, ve vodněm prostředí o pH 6,8 až 7,2, při reakční teplot 3 °C až 38 °C, katalyzovaný účinkem hiokatalyzátcru, jehož podstata spočívá v tom, že jako biokatalyzátcru se použije iunřk Bnkterií Escherichia alcalescens imobilizovaných zahudoväním do polyakrylamidového gelu.Způsob...

Způsob přípravy radioaktivního thymidinu značeného radioizotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 264522

Dátum: 14.08.1989

Autori: Škodová Helena, Filip Jiří, Nejedlý Zdeněk, Škoda Jan, Kolina Josef, Čulík Karel

MPK: C07D 239/54

Značky: značeného, radioaktivního, radioizotopem, thymidinu, způsob, přípravy

Text:

...Bakteriální buñky se imobilizují v libovolném inertním nosiči, permeabilním pro akceptor i donory deoxyribosylových skupin a pro vzniklé reakční produkty.Způsob přípravy radioaktivního thymidinu dle předmětného vynálezu využívá skutečnosti,že v imobilizovaných bakteriálních buňkách použitých jako biokatalyzátory, jsou přítomny enzymy katalyzující přenos deoxyribosylové skupiny z T-deoxyribonukleosidů na thymin,a to thymidinfosforylasa...

Způsob přípravy maltosy značené radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 264250

Dátum: 13.06.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, značené, radioizotopem, způsob, izotopem, stabilním, maltosy

Text:

...C nebo stabilním isotopem C spočíva v tom, že- radiochemícké výtěžky jsou vyšší nebo pří nejmenším srovnatelné s výtěžky při dosud používané enzymové hydrolýze,- postup se mimořádněyzjednoduší (iontomě nič lze odstranit z reakční směsi pouhým odstředěním) a výrazně urychlí,- vedlejší produkty vznikají v celkovém množství jen do 10 a lze je oddělit např. papírovou chromatografií,- metoda je šetrnější než při použití hydrolý CS 264 250 B...

Způsob přípravy N-acetyl-D-glukosaminu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 262026

Dátum: 10.02.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 5/06

Značky: stabilním, způsob, radioizotopem, n-acetyl-d-glukosaminu, značeného, izotopem, přípravy

Text:

...Habar F. Che. Ber. §§, 722 /1953//.N-acetylaco acetylchloríde je komplikovaná a značný probléme je přítolnoot silně alkalickáho prostředí, podporujícího rozklad sacharídů.N-dcotylaco ketene a jen průnyalové využití a není vhodnú A pro laboratorní účely /Quadbĺck G. Angew. Che. gg, 724 /1953//.nebo stabilní ísetope 130 by bylo ožno využít snačený D-glukooain /A 0 231 498, A 0 252 230/.zo uza Doeun popsané aetody N-acetylaco neznačeného...

Způsob přípravy 1,6-anhydro-beta-D-glukopyranosy značené radioizotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 260699

Dátum: 12.01.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: značené, přípravy, 1,6-anhydro-beta-d-glukopyranosy, radioizotopem, způsob

Text:

...organisny, napŕ. zelená řaso Chlorella vuígaria /A 0 121 sos/.Při pyrolýze by bylo možno vycházot z řádově niligrnnovýeh nnožetví znočeného škrobu, což by umožnilo jeho účinnějši vyoušoní a zejnéno účínnějěi pyrolýzu. ýZ těchto okuťečnosti vychází navrhovaný způsob připravy 1,ő-anhydro-(FD-glukopyranooy značeně radioísotopen MC, jehož podotota apočívá v tom, že se značený škrob půvoéen z fotooutotrofních organisnů, s výhodou ze...

Způsob řízené biosyntézy galaktózy, xylózy a florideového škrobu nespecificky značených radioizotopem uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259090

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pekárková Blažena, Kolina Josef, Smažík Miroslav, Doucha Jiří

MPK: C12P 19/02

Značky: galaktózy, xylózy, radioizotopem, značených, nespecificky, způsob, uhlíku, biosyntézy, florideového, řízené, škrobu

Text:

...metodou střídání period světla a tmy. K výrobní kultivaci je použito najmladších buněk, u nichž je množství florideového škrobu nejnižší, neboř byl epotřebován v energeticky náročných metebolických procesoch během dělení buněk v temné periodě předchozího eynchronního cyklu. Nízké počáteční množství škrobu na začátku výrobní kultivace je jednou z podmínek jeho vysoké specifické aktivity na konci výrobního cyklu. odstranění elizových obalů...

Způsob přípravy etalonů aktivity plynné formy elementárního jodu značeného radioizotopem I .sup.131.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 241410

Dátum: 01.02.1988

Autori: Macek Lubomír, Novotný Václav, Sedláeek Vlastimil

MPK: G21G 4/04

Značky: formy, značeného, přípravy, elementárního, etalonu, radioizotopem, způsob, aktivity, plynné, sup.131.n

Text:

...aktivity plyn né formy elementárního jodu značeného radioizotopem 1311 spočíva jící V zavádění par suchého elementárního jodu do etylchloridu jako absorpčníño roztoku. Elementární jod uvolněný zplyněním obsahu takto připraveného etalonu do nosného plynu vytváří s jeho složkami formy blízké anorganickým formám jodu, které vznikajípři provozu jaderné elektrárny.Při atestaci měřidel s použitím tohoto etalonu nejsou proto výsledky měření...

Způsob přípravy vysoce polymerní chromosomální deoxyribonukleové kyseliny značené uniformně radioizotopem .sup.14.n.C

Načítavanie...

Číslo patentu: 240392

Dátum: 15.08.1987

Autori: Holeeek Jaroslav, Boeek Vladimír, Fiala Zdenik, Gheorghiu Mihnea

MPK: C12R 1/89

Značky: chromosomální, značené, uniformně, polymerní, radioizotopem, způsob, vysoce, přípravy, kyseliny, deoxyribonukleové, sup.14.n.c

Text:

...speciálního druhu a kmene mikroorganismů.D izolace DNA ze sinic byla popsárxa pouze obecně z neraclioalçtivního materiálu a jen u. některých vybraných kmenů.Příprava vysocepolymerní DNA značené radioizotopem 140 ze sinice rodu Synechococcus má některé specifické zvláštnosti,které nebyly dosud řešeny. V návrhu technologického postupu je nutno je mít na zřeteli.Výše uvedený stav je řešen komplexním způsobem juřípravy vysoce polymerní...

Způsob přípravy D-glukosaminu značeného radioizotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 252230

Dátum: 13.08.1987

Autori: Černý Miloslav, Skála Ladislav

MPK: C07H 5/06

Značky: d-glukosaminu, přípravy, značeného, radioizotopem, způsob

Text:

...chloridu amonného v množství 1 až 2 moly na 1 mol výchozí látky a/nebo alespoň jednoho katalysátoru ze skupiny zahrnující kyselinu jantarovou. kyselinu glutarovou, kyselinu benzoovou a kyselinu gallovou V množství 3 až 6 molu 1 mol výchozí látky. Katalysátor ze skupiny kyselin může být přidán do reakční směsi až po 8 až 12 dnech od počátku reakce.Ve všech uvedených případech se po ukončení reakce odstraní amoniak z reakčnĺ směsi a...

Způsob přípravy D-glukosamidu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 231498

Dátum: 15.06.1986

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 5/06

Značky: izotopem, značeného, d-glukosamidu, stabilním, radioizotopem, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy D-glukosaminu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že značená D-fruktóza se uvede v reakci s mathanolickým nebo ethanolickým amoniakem, připraveným nasycením příslušného alkoholu při 0 oC, s výhodou při teplotě 18 až 24 oC po dobu 15 až 18 dnů v uzavřeném systému v přítomnosti jednoho nebo více katalyzátorů Vybraných ze skupiny zahrnující kyselinu...