Patenty so značkou «radioisotopem»

Způsob přípravy D-ribosy značené radioisotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 265746

Dátum: 14.11.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: způsob, přípravy, značené, d-ribosy, radioisotopem

Text:

...je časově náročné a málo efektivní vzhledem k relativně vysokému bodu varu této kyseliny a současné nutnosti práce při teplotě pod 40 OC. Zbytkú kyseliny mravenčí je možno se zbavit jen obtížné, např.převáděním na těkavější methylester.Uvedené nedostatky odstraňuje navrhovaný způsob přĺpravy D-ribosy značené radioisotopem 140 jehož podstata spočívá v tom, že značený ribonukleosid se hydrolýzuje kyselinou trífluor octovou, s výhodou o...

Způsob přípravy kyseliny orotové značené radioisotopem uhlíku .sup.l4.n.C o molové aktivitě 5, 5 až 11, 5 GBq.mmol .sup.-1.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 243898

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vlasák Ludvík, Holler Milan

MPK: G21G 4/04

Značky: orotové, uhlíku, aktivitě, přípravy, sup.1.n, způsob, molové, značené, radioisotopem, gbq.mmol, kyseliny, sup.l4.n.c

Text:

...vztaženo na výchozi estery a S-methyl 14 Cisothiouronium jodid. Radiochemická čistotu je lepší než 98 1 a produkt nevyžaduje další přečištování. Při přípravě kyseliny 2.4,5-14 ćorotové se tímto způsobem dosáhne výtěžku 40 až 50 R, vztaženo na ethyl l,2-14 dacetát a s-methy 114 Cisothiouronium jodid.Přínosem vynálezu je nalezení způsobu přípravy kyseliny orotove značené radioisotopemC 0 molové ąktivitě 5,5 až 11,5 GBq .mmol-1 ve výtěžku 33 až...

Způsob přípravy kyseliny D-glukonové značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 240048

Dátum: 01.06.1987

Autor: Bílik Vojtech

MPK: C07C 59/105

Značky: d-glukonové, značené, isotopem, stabilním, radioisotopem, způsob, kyseliny, přípravy

Text:

...uvedenými solemi byla oxidace navíc neúnosně pomalá v důsledku přitomnosti volné kyseliny bromovodikové.Hlavni přičinou nízkych výtěžků při použití metod obvyklých v oblasti neznačených cukrů je jejich metodické nevýhodnostpro práciss míligramovými kvanty při velkých zředěních, jak je tomu u znsčených cukrů.Výše uvedené nedostatky odstreuje způsob přípravy kyseliny D-glukonové znaćené radioisotopem 140 nebo stabilním isotopem 130 jehož...

Způsob přípravy D-mannosaminu značeného radioisotopem .sup.14.n.C nebo stabilním isotopem .sup.13.n.C

Načítavanie...

Číslo patentu: 239434

Dátum: 16.04.1987

Autor: Havel Antonín

MPK: C07H 5/06

Značky: přípravy, stabilním, značeného, sup.14.n.c, d-mannosaminu, sup.13.n.c, způsob, radioisotopem, isotopem

Text:

...letel.Výle uvedene nedostatky odstraňuje opůeoh prípravy D-mennosaminu, onočeneho redioisotopem C nebo stobilním ieetopem 130, jeho podstate opiüvł v ten, łe D-fruktose ee uvede v reekci s mothanolickým neho ethenelickým omoniekom, připrevepym neuyconímpříeluänéha alkoholu při o °c, e výhodou při teplote a .z 24 c po dobu 25 ał so dnů v uoevrenćm systemu, v prítomnosti jednoho nebo více ketalyeetorů vybraných ee skupinu ehrnující kyselinu...

Způsob přípravy D-arabinosy značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 231400

Dátum: 01.03.1987

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: isotopem, značené, d-arabinosy, stabilním, přípravy, radioisotopem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy D-arabinosy, značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že D-arabinosa se připravuje ze značené D-glukosy cestou přes oxidaci na kyselinu D-glukonovou, její převedení na vápenatou nebo barnatou sůl a oxidativní odbourání této soli v jedné reakční směsi bez isolace meziproduktů, přičemž odbourání vápenaté nebo barnaté soli kyseliny D-glukonové se provádí za...

Způsob přípravy D-lyxosy značené radioisotopem 14C nebo stabilním 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 231399

Dátum: 01.03.1987

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: radioisotopem, značené, d-lyxosy, stabilním, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsoby přípravy D-lyxosy značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že D-lyxosa se připravuje ze značené D-galaktosy cestou přes oxidaci na kyselinu D-galaktonovou, její převedení na vápenatou nebo barnatou sůl a oxidativní odbourání této soli, přičemž odbourání vápenaté nebo barnaté soli kyseliny D-galaktonové se provádí za katalyzy trifluoracetátem železitým, s výhodou při...

Způsob přípravy kyseliny D-glukuronové značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 231398

Dátum: 01.03.1987

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07C 59/105

Značky: stabilním, kyseliny, d-glukuronové, isotopem, přípravy, značené, způsob, radioisotopem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny D-glukuronové, značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že příslušným isotopem značený ?-D-glukan, isolovaný s výhodou z fotoautotrofních organismů nebo/a methyl - ?-D-glukopyranosid se oxidují na odpovídající 6-karboxyderiváty, které se hydrolysují kyselinou trifluoroctovou, s výhodou o 25 až 45 % koncentraci.

Způsob přípravy stavebních komponent proteinů a polysacharidů značených radioisotopem 14C fotoautotrofními mikroorganismy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236002

Dátum: 01.02.1987

Autori: Entlicher Gustav, Svoboda Vratislav, Kleinmann Imrich, Filip Jiří, Kolina Josef, Nejedlý Zdeněk, Dvořáková Jiřina

MPK: C12P 13/00

Značky: přípravy, stavebních, polysacharidu, radioisotopem, proteínu, mikroorganismy, způsob, značených, fotoautotrofními, komponent

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy stavebních komponent proteinů a polysacharidů značených radioisotopem 14C fotoautotrofními mikroorganismy, s výhodou modrozelenou řasou Synechococcus elongatus, jehož podstata spočívá v tom, že se radioaktivní biomasa, zbavená předem lipidů a nukleových kyselin, podrobí úplné enzymové hydrolýze enzymy pronázou, lyzozymem a glukolamylázou.

Způsob přípravy methyl-alfa-D-glukopyranosidu značeného radioisotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C s využitím značeného alfa-D-glukanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231499

Dátum: 15.06.1986

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 15/00

Značky: přípravy, methyl-alfa-d-glukopyranosidu, stabilním, izotopem, radioisotopem, využitím, způsob, alfa-d-glukanu, značeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy methyl-alfa-D-glukopyranosidu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C s využitím značeného alfa-D-glukanu. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že značený alfa-D-glukan, izolovaný s výhodou z fotoautotrofních organismů se uvede v reakci s methanolickou kyselinou trifluoroctovou, výhodně o 5 až 258 koncentraci, v přítomnosti 2 až 4 B vody vztaženo na hmotnost methanolu, při teplotě 85 až 100...

Způsob přípravy methyl-a-D-galaktopyranosidu a D-galaktosy značených radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C s využitím značeného methyl-a-D-glukopyranosidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231698

Dátum: 01.05.1986

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 15/00

Značky: způsob, přípravy, methyl-a-d-glukopyranosidu, stabilním, methyl-a-d-galaktopyranosidu, využitím, isotopem, značeného, značených, radioisotopem, d-galaktosy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy methyl-(-D-galaktopyranosidu a D-galaktosy značených radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C s využitím značeného methyl-(-D-glukopiranosidu. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že methyl-(-D-glukopyranosid se oxiduje bromovou vodou, s výhodou o 0,25 až 0,45 % koncentraci, při teplotě 24 až 26 °C po dobu 32 až 38 hodin v přítomnosti uhličitanu vápenatého nebo barnatého a vzniklá směs se redukuje...