Patenty so značkou «radioaktivním»

Způsob enzymatické přípravy polynukleotidů purinové a pyrimidinové řady značených radioaktivním izotopem 14C resp. 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 259728

Dátum: 17.10.1988

Autori: Radošovská Kristína, Kolina Josef, Hromádková Božena, Šimúth Jozef

MPK: C07H 19/048, C07H 19/16

Značky: řady, pyrimidinové, polynukleotidů, purinové, enzymatické, resp, způsob, radioaktivním, přípravy, izotopem, značených

Text:

...afinitní chromatografii na poly« Usepharose 4 B 0,8 X 5 c 1 n. Kolona se před použitím uvede do rovnováhy roztokem chloridu draselného KCI 0,1 11101.14 V pufru B. Po nanesení vzorku na kolonu se kolona promyje roztokem chloridu draselného KCI 0,1 mol.11 V putru B. Eluuje se postupně roztoky chloridu draselného o koncentracíchFrakce vykazujíci aktivitu při koncentraci chloridu draselného KCI 0,6 mo 1.11 se dlalyzuje oproti puťru B...

Rotační zařízení do plníren s radioaktivním nebo jinak nebezpečným materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256150

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klumpar Josef, Laštovička Zdeněk, Kulík Rudolf, Srbek Jiří, Buble Mladen, Jeřábek Evžen

MPK: B65B 1/10

Značky: jinak, materiálem, zařízení, radioaktivním, nebezpečným, rotační, plníren

Text:

...v podobě kruhového dopravníku, který jako jediný celek zajiäčuů je celý technologický proces od úvodní až po závěrečnou požadovanou technologickou Operñcí Příklad provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na obr. 1, kde je znázorněna jeho situační poloha v nárysu podle materiálového toku s dalšími doplñujícími funkčními prvky tvořící jako celok úplný technologický proces ve formě příkladu pro využití v plnírně odpadového hospodářství...

Způsob přípravy injekčního roztoku 18-I-oktadekanové kyseliny značené radioaktivním izotopem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253845

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kasalický Jan, Pereszlényiová Eva, Kronrád Leo, Hradilek Pavel

MPK: C07C 53/19

Značky: 18-i-oktadekanové, přípravy, roztoku, injekčního, značené, radioaktivním, izotopem, kyseliny, způsob

Text:

...propyl-ketonu. Je též možné využít výměnné reakce v prostředí směsi kyseliny octové a sírová apa» tent NSR 2 947 500). Izotopová výměna může též probíhat v pevné fázi. Podle patentu NSR číslo 2 914 089 je vytvořen odpařováním roztoku. Mastné kyseliny na povrchu skelných částic filmu. stejným způsobem je přidán radioaktivní jöd 1231. Zahřátím na 80 °C proběhne reakce a produktje ze skla vymyt.Společnou nevýhodou všech těchto postupu je...

Zařízení k víčkování sudů, zejména s radioaktivním odpadem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241926

Dátum: 01.12.1987

Autor: Ma?átko Jan

MPK: B65B 7/28

Značky: zařízení, víčkovaní, zejména, radioaktivním, odpadem, sudů

Text:

...ovláda nou tažným elmagnetem lg a držák 9 nesoucí elektrický šroubovák4. Na unašeč elektrického šroubovákug je nasunut otvorem gghlavy ga šroubovací nástavec 3, který je na druhém konci opatřenšroubovací hlavicí gg pro nasunutí hlavy šroubu gg obruče 2 dozáběru. Šroubovací hlavice gg je opatřena vyhazovačem gg Zaří zení je pomocí závěsného šroubu ll zavěšeno na háku nezodžornétného kladkostroje. Kladkostroj je umístěný na drážce lg, která je...

Způsob preparativní izolace methioninu značeného radioaktivním izotopem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236394

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kleinmann Imrich, Svoboda Vratislav

MPK: C07B 23/00

Značky: značeného, preparativní, izotopem, izolace, radioaktivním, methioninu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob preparativní isolace methioninu značeného radioaktivním isotopem eluční kapalinou sloupcovou chromatografií, jehož podstata spočívá v tom, že se směs látek vznikající při přípravě radioaktivního methioninu dělí na sloupci porézního hydrofilního iontoměniče na bázi ethylenglykolmethakrylátového kopolyméru s fosfátovými výměnnými skupinami za použití eluentu, tvořeného kyselinou mravenčí, ethylalkoholem, thiodiglykolem a vodou, přičemž...

Zařízení k víčkovaní sudů, zejména s radioaktivním odpadem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239894

Dátum: 01.07.1987

Autor: Ambrož Vladimar

MPK: B65B 7/28, G21F 5/00

Značky: radioaktivním, zařízení, odpadem, sudů, zejména, víčkovaní

Text:

...podle vynálezu. kde jedna polovina zařízení znázorňuje pneumatický válec v horní poloze. otovŕené dvouramonné páky s čolistmi a uchycení předehnutého okraje víka zajišřovaoími čepy a druhá polovina zařízení znázorňuje pneumatický válec v dolní poloze a uzavřené dvouramenné páky.spojona s válcem Q, konzol 1 pevné spojených se spodním víkem 4, vidlic § pevné spojených s nosnou doskou Q, ojnic g, dvouramenných pák Lg, výztuh g, příček łg,...

Způsob výroby injekčního roztoku bromsulfaleinu značeného radioaktivním izotopem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249289

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hradilek Pavel, Kronrád Leo, Kopička Karel

MPK: A61K 43/00

Značky: bromsulfaleinu, značeného, injekčního, roztoku, radioaktivním, způsob, izotopem, výroby

Text:

...nevýhody odstraňuje postup podle vynálezu. Příprava injekčního roztoku bromsulfaleínu značeného radioaktivním ízotopem jódu je zde prováděna tak, že se na předem připravenou neradioaktivní reakční směs, sestávající z chromatograficky čistého bromsulfaleinu ve vodném roztoku o koncentraci 10-1 až 10-4 mol/l a hodnotě pH 2,0 až 8,0 a peroxídu vodíku o koncentraci 101 až 103 mol/1 působí roztokom 50-2 000 MBq radioaktivního jodidu sodného...

Způsob výroby injekčního roztoku bromsulfaleinu značeného radioaktivním izotopem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249288

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hradilek Pavel, Kronrád Leo, Kopička Karel

MPK: A61K 43/00

Značky: výroby, značeného, radioaktivním, roztoku, způsob, injekčního, bromsulfaleinu, izotopem

Text:

...nezreagovaný nejödovený bromsulfalein a dále v určitém poměru zastoupené mono- a dijódbromsulfalein. Přitom biologické chování jednotlivých složek je různé, a proto je třeba připravit značený dijödbromsulfalein pomocí izotopové výměnné reakce ve vysoké radiochemické čistotě. Pro některé účely, zejména funkční testy, je výhodnější používat monojôdbromsulfalein, který má rychlejší průběh vylučování z organismu.Uvedené metody jsou tedy...

Zařízení pro ozařování různých látek v radioaktivním poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 220525

Dátum: 15.11.1985

Autori: Večeř Jiří, Taudy Jiří

Značky: ozařování, látek, různých, radioaktivním, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro ozařování různých látek v radioaktivním poli se stíněným ozařovacím prostorem krytým stíněním, s možností stanovení přesné doby expozice a polohy ozařovaného vzorku vůči nuklidům, jimiž je prováděno ozařování. Zařízení sestává ze základového válcového tělesa, v němž je uloženo válcové základní těsnění, ve kterém je vytvořena krychlová ozařovací komora, uzavřená stínicím víkem. V čelní stěně je vytvořen kuželový otvor,...

Způsob výroby thyroxinu značeného radioaktivním izotopem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221884

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kopička Karel, Kronrád Leo, Hradilek Pavel

Značky: způsob, thyroxinu, radioaktivním, izotopem, výroby, značeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy thyroxinu, značeného radioaktivním izotopem jodu. Podstatou vynálezu je to, že se nejprve k vodně alkoholickému roztoku thyroxinu přidá roztok elementárního jodu a bezprostředně nato roztok radioaktivního jodidu sodného.

Způsob elektrochemické výroby injekčních roztoků organických derivátů kyseliny octové značených radioaktivním izotopem technecia 99 m

Načítavanie...

Číslo patentu: 225406

Dátum: 01.10.1984

Autor: Ríša Vlado

Značky: kyseliny, roztoku, izotopem, značených, radioaktivním, derivátů, octové, způsob, injekčních, elektrochemické, technecia, výroby, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrochemické výroby injekčních roztoků organických derivátů kyseliny octové značených radioaktivním techneciem-99mTc, vyznačující se tím, že roztok technecistanu sodného 99mTc o koncentraci 10-l3 až 10-ll mg/ml se smíchá v elektrolyzační nádobce s organickým derivátem kyseliny octové o koncentraci 10 až 40 mg/ml a roztokem chloridu sodného o koncentraci 10 až 90 mg/ml, následně se upraví pH na hodnotu 4 až 9, potom se roztok...