Patenty so značkou «radioaktivního»

Zapojení nápájecího zdroje pro detekční sondy radioaktivního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267648

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zajíc Jaroslav

MPK: G01T 1/175

Značky: sondy, zapojení, detekční, záření, napájecího, zdroje, radioaktivního

Text:

...podle vynálezu je to, že vysokofrokwrenční přizpůsobcni připojovacího vedení se provádí Volbou vhodne velikosti odporu, aniž to ovlivní velikost napětí pro detokční sondu. Druhý konec odporu je přes kondenzátorspojcn rysolzofrelzvcučnč so zemí.fa přiložcném výkresu je Zobrazeno př-íkladné sohemą zapojení nmpájocílxo zdroje pro detcl-ční sondy radicalctixnxího zcíření podle vyuálezu.zapojení lapájocíluo zdroje pro dotelcčxxí sondy...

Zařízení pro přemisťování plochých kruhových předmětů z neaktivního do radioaktivního prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267014

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: G21F 9/34

Značky: předmětů, prostoru, radioaktivního, plochých, přemísťování, kruhových, neaktivního, zařízení

Text:

...lg, a druhým štít lg, opatŕeny kapsou ll. Kapsa lije tvoŕena horní a spodní stěnou gg, zl a bočními stěnami 23, přivařenými k bočnim hranám horní a spodní stěny 39, gł. Mezi čelnímí hranami horní a Spodní stěny 39, głna straně odvrácené od štítku lg má kapsa ll vstupní otvor A 2, umožňující nasunutí premisčovacího předmětu 3, v danćm případě víka pro zavíčkování sudu s obsahom radioaktivního odpadu. Ve vnitřním prostoru kapsy ll je umístčna...

Způsob zavádění radioaktivního izotopu jodu do m-jodbenzylguanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265357

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pereszlényiová Eva, Kopička Karel, Hradilek Pavel, Kronrád Leo

MPK: A61K 43/00

Značky: izotopů, způsob, radioaktivního, m-jodbenzylguanidinu, zavádění

Text:

...gg, 1985, s. 123,kteří pro urychlení reakce používají jako katalyzátor cuľ ionty genrované redukcí z Cuľľ pomocí chbridu cínatého přímo V reakční směsi. Velmi rychlý postup přípravy popisuje Iskasekaran,M J. Nucl. Med. gł, 1983, s. P 117, který je založený na použití chloraminu jako jodačního činidla. Hlavní nevýhodou oboutěchto metod je, že se doraakční směsi vnáší velké množství redukčních nebo oxidačních činidel, a protože výsledný...

Způsob přípravy radioaktivního thymidinu značeného radioizotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 264522

Dátum: 14.08.1989

Autori: Škoda Jan, Škodová Helena, Nejedlý Zdeněk, Kolina Josef, Filip Jiří, Čulík Karel

MPK: C07D 239/54

Značky: způsob, radioaktivního, přípravy, thymidinu, radioizotopem, značeného

Text:

...Bakteriální buñky se imobilizují v libovolném inertním nosiči, permeabilním pro akceptor i donory deoxyribosylových skupin a pro vzniklé reakční produkty.Způsob přípravy radioaktivního thymidinu dle předmětného vynálezu využívá skutečnosti,že v imobilizovaných bakteriálních buňkách použitých jako biokatalyzátory, jsou přítomny enzymy katalyzující přenos deoxyribosylové skupiny z T-deoxyribonukleosidů na thymin,a to thymidinfosforylasa...

Kryt radioaktivního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263432

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jeřábek Evžen, Hofmannová Venda

MPK: G21F 5/00

Značky: materiálů, radioaktivního

Text:

...z kuželovýní náběhy,na něž dosedá spodní část těla krytu, vytváří se sudem jednu kompaktní manipulační jednotku. Navrhovaný kryt je uzpůsoben tak, že umožňuje manípulaoí bez nutné ochrany člověka, a to í v době, kdy je sud do krytu zasouván čí vyjínán. Navíc je volena taková koncepce úchytu sudu v krytu, že tento nelze vyjmout na jínén nístě než je přesně určeno. Tím odpadá nutnost budovaní stíněnýçh nezískladů, ochranných zőn atd. Navíc...

Tahový zámek víka přepravního kontejneru radioaktivního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257583

Dátum: 16.05.1988

Autor: Jeřábek Evžen

MPK: B65B 7/28

Značky: radioaktivního, materiálů, přepravního, víka, kontejneru, tahový, zámek

Text:

...pružiny łl v tělese příruby łš zámku. Toto těleso vede současně čep nosného členu Q proti smykovému pretenu łg, který zajišťuje souosost otvoru v přírubě § blokovacího mechanismu pro západku 1 tlačenau pružinou Q, pokud tato není fixována vystavovací pákou 1 a dálkovým ovládáním łg. Konstrukce je volena tak, aby vnější přístupnosti ke šroubům 3 a g byla umožněna montáž i demontáž zařízení odděleně od stínících vložek gg kontejneru.Víko ł se...

Zařízení pro rozdružování, zejména radioaktivního materiálu a hlušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240812

Dátum: 01.01.1988

Autori: Janoška Milan, Lichvár Milan, Kellner Michal

MPK: B07C 5/346, B65G 53/60

Značky: hlušiny, zařízení, materiálů, rozdružování, radioaktivního, zejména

Text:

...osovém řezu a na obr. 4 průtokové těleso v čeľñím pohledu.Zařízení prorozdružování sestává ze základového tělesa-3 ° 240 312 lg, ve kterém je vytvořena tlaková komora ll napojené na přívod lg tlakového kapalného média. V čelním otvoru 11 základoveho tělesa lg je uloženo průtokové těleso Ag s täsněním 51, uzavírající výstupní část tlakové komory ll. Protilehlá část tlakové komory ll je zakončena uzavírací membránou gg,přiléhající v jedné z...

Zařízení pro rozpouštění radioaktivního práškového materiálu ozařovaného v zatavených křemenných ampulích

Načítavanie...

Číslo patentu: 241813

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eepieka Jaroslav, Uhlío František

MPK: G21F 9/28

Značky: radioaktivního, rozpouštění, materiálů, zatavených, zařízení, křemenných, práškového, ampulích, ozařovaného

Text:

...je tvořeno nsadowu třeoh sít s růąznou velikosti otvorů a je připojemo ke kovové trubice 1 rozebíriatelným spojem. Ve Spodní částí tetl-onově nádoby 4 je jpřívod a výv-od 7 rozp~ 0 uŠtěC.ĺ|hO roztoku. .Teflonová .nádoba 4 se .uapustí přívodem 7 rozpoluště~cím roztokom tak, aby došlo. -k zaąpilarvení .ąpodrního .kounce .kovové trrubky 1 se síťovým dheam 3. Při zveudinutéum idurticímpístu 5 iv horní poloze se šikmou tcrubik~ou~ 2 vloží křemeumná...

Sorbent pro zachycování radioaktivního ruthenia z radioaktivních plynných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241724

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ševeíková Jarmila, Sloboda Jozef

MPK: G21F 9/02

Značky: plynných, radioaktivních, ruthenia, odpadů, zachycování, radioaktivního, sorbent

Text:

...minut při teplotě 20 °C. Po této době došlo k dokonalěmu smisení obou materiálů, obsah RuO 2 v takto impregnovaném sorbentu činil 0,35 procenta hmot..K 28 g křemenného pisku zrnění 2,0 mm byl přidán roztok dusičnanu železitého 1,82 gramu FeND 53.9 H 20 v 20 ml destilované vody. Směs byla promíchána při 20 °C a potom odpařena pod. intralampou do sucha. Po odpaření nasledovalo vyžíhání při 550 °C po dobu 1 hodiny, aby FeND 33 přešel na Fe 2 O 5....

Pec k zatavování radioaktivního odpadu do skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239889

Dátum: 01.07.1987

Autor: Lhoták Zdenik

MPK: C03B 5/02, G21F 9/16

Značky: zatavování, radioaktivního, skloviny, odpadů

Text:

...a často vzniká jednostranný proud. Ta~ venina vytékající přetokovým otvorem se často vychyluje k vnitřní stěně dutého středového výtoku a zaplňuje jehospodní část. Mimoto po skončení tavby zůstává na dně až do výše přetokového otvoru zbytek, který ztuhne a musí se pracně odstraňovat.Uvedené nevýhody se odstrení nebo podstatné omezí u pece v provedení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vertikální trubice má větší...

Pec k zatavování radioaktivního odpadu do skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248780

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vrba Karel, Stejskal Jiří, Alexa Jiří

MPK: C03B 5/02, G21F 9/00

Značky: odpadů, zatavování, radioaktivního, skloviny

Text:

...dávkovaného materiálu, musí být dávkován na více místech tohoto prostoru, což znamená značnou technickou komplikaci. Umístění vnitřní trubky koncentricky s pláštěm znamená, že je ze všech stran odstíněna vrstvou skloviny od topné frekvence, takže její teplota je relativně nižší než plášt pece, což je nežádoucí. nebot právě z prostoru středové trubky se sklovina vypouští a je proto nutné, aby měla co nejmenší viskozitu a tedy co nejvyšší...

Způsob separace radioaktivního izotopu jodu 125I od xenondifluoridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234654

Dátum: 01.01.1987

Autori: Rak Václav, Kopička Karel, Hradilek Pavel, Kronrád Leo

MPK: G21G 4/08

Značky: xenondifluoridu, způsob, izotopů, separace, radioaktivního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu separace xenondifluoridu od radioaktivního jodu. Podstatou vynálezu je to, že plynná směs xenondifluoridu a radioaktivního jodu se vede přes kolonku naplněnou oxidem hlinitým, která je postupně zahřívána na teplotu 1 000 K, přičemž xenondifluorid se na kolonce rozkládá na fluor a xenon, fluor je v kolonce pevně vázán ve formě fluorohlinitanu, zatímco radioaktivní jod a xenon pronikají za kolonku, kde je radioaktivní jod...

Způsob přípravy filtračního papíru pro odstraňování anorganického radioaktivního jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227158

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hradilek Pavel, Kopička Karel, Kronrád Leo

Značky: anorganického, filtračního, odstraňování, papíru, radioaktivního, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy filtračního papíru pro odstraňování anorganického radioaktivního jodu z preparátů biologicky účinných radioaktivních jodovaných organických látek, vy značený tím, že se filtrační papír nasákne roztokem dusičnanu stříbrného o koncentraci 0,05 až 1 M, po vysušení při teplotě místnosti se v něm vysráží ponořením do 1,0 až 2,0 M roztoky kyseliny chlorovodíkové chlorid stříbrný a po promytí vodou do neutrální reakce se opět při...

Zařízení pro rozdružování, zejména radioaktivního materiálu a hlušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215456

Dátum: 01.01.1985

Autori: Pecivál Ivan, Charypar Josef, Herold Ervín

Značky: zařízení, hlušiny, radioaktivního, materiálů, zejména, rozdružování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro rozdružování, zejména radioaktivního materiálu a hlušiny dopravovaných na dopravnících nebo skluzech, využívající účinků tlakového kapalného media. V základovém tělese zařízení je upravena diferenciální válcová komora, ve které je uložen pružný uzavírací element spolupracující s uzavíracím prvkem napojeným na ovládací jednotku. Válcová komora je prostřednictvím přívodu napojena na zdroj tlakového kapalného media....

Generátor radioaktivního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214861

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bolter Bernard John, Heyer Robert Earl, Czaplinski Thomas Vincent

Značky: radioaktivního, materiálů, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor radioaktivního materiálu, s dutým sloupcem obsahujícím eluovatelný radioaktivní materiál, vyznačující se tím, že dutý sloupec (12) je opatřen přívodním vedením (18) pro zavádění eluátu a odebíracím vedením (20) pro odebírání eluátu, přičemž přívodní vedení (18) končí pod prvním propichovatelným závěrným kloboučkem (26) a odebírací vedení (20) končí pod druhým propichovate1ným závěrným kloboučkem (28), dutý sloupec (12) je společně s...