Patenty so značkou «radioaktivity»

Zařízení ke snižování radioaktivity plynů a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270340

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tománek Petr, Bár Jaromír, Buchníček Pavel, Urbančík Libor

MPK: G21F 9/02

Značky: směsi, jejich, zařízení, snižování, plynů, radioaktivity

Text:

...hodnotu. 5 výhodou lze užít pro filtrační jednotku takovýtvar a konstrukční uspořádání. jaké mají standartizovanéoba 1 y pro manipulaci a uložení radioaktivních odpadů. Filtrační jednotka je navíc opatřena uzavírotelnýn kanálem, který umožňuje zalití vnittku filtru vhodným ťixačním materiálem, napríklad bitunenem. Avšak již vlastní fixace sorbentu - aktivního uhlí na textilíi je výhodná z hlediska omezení možnosti tvorby a uvolňování...

Dekontaminační zařízení radioaktivních kapalin na snižování radioaktivity kapalných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269190

Dátum: 11.04.1990

Autori: Urbančík Libor, Kokojan Vladimír, Kouřil Jiří, Kábela Josef, Kučera František

MPK: G21F 9/04

Značky: dekontaminační, kapalin, roztoku, snižování, kapalných, radioaktivních, radioaktivity, zařízení

Text:

...ns textilnín nosiči 6 až 9 x. Deläí nezanedhstelnou výhodou použití sorbsntů nanesanjch na textiliích je možnost jednoduché konstrukce filtru bez výrobnä náročných prvků drenážních orgánů,která musí zajistit zeohycení srn eorbentu do velikosti nenší než 0,2 nm. Při pou~ žití textílie je sorbentem celá textilie. Jednoduchá s lsoiná konstrukce umožňuje neaklsdovst obrovská objemy rsdiosktivního odpadu, ale rovnou koncentrovnt nebezpečné vysoce...

Zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 258766

Dátum: 16.09.1988

Autor: Zajíc Jaroslav

MPK: G01T 1/17, G01R 23/15, G01T 1/16...

Značky: změn, vyhodnocování, zařízení, radioaktivity

Text:

...seradiooktivníeh płedmětech stejné radioaktivity. Levý vrchol křivky o střední hodnotě go impullů odpovídá střední hodnotě pozadí radioaktivního záření, která se měří automaticky v mezerách mezi pohybujícimi se radioaktivními přsdměty.Výše těchto vrcholů, popŕípadě tvar kŕivky, jsou dány relací mezi počty a velikosti pohybujících se radioaktivních předmětů a délkou mezer mezi nimi a nejsou pro vyhodnooování kolísání pozadí rsdioaktivního...

Metalokeramický filtr zejména pro použití v prostoru vystaveném působení radioaktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 255734

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: B01D 35/02

Značky: prostoru, vystaveném, filtr, zejména, radioaktivity, použití, metalokeramický, působení

Text:

...uzavřen hlavící A a ve Spodní části čelem že Hlavice A,která je opatřena výstupním otvorem § pro plynný produkt, přechází v horní části v kulovou těsnící plochu.§ s vedením-1. V ose čela Q je naproti tomu na vnější straně vytvořena kulová záhlubeň 2. Filtrační prv fky l jsou kulovou těsnící plochou 3 a vedením 1 nasunuty do kuželového sedla lg se spojovacím otvorem gg, vytvořenými v tělese lg nosného prvku filtru, a zde jsou utěsněny...

Scintilační materiál pro detektor radioaktivity pro chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 253658

Dátum: 17.12.1987

Autori: Svoboda Vratislav, Blažek Karel, Vávra Stanislav

MPK: G01N 30/48

Značky: radioaktivity, detektor, scintilační, chromatografii, materiál

Text:

...pro snížení nespecifické sorpce některých látek.Výchozí surovina ve formě směsi oxidů hliníku, yttria a ceru v atomárnim poměru/Y Ce/ Ce 1 0,0005,byla přetavena v molybdénovém kelímku v odporové peci pod ochrannou atmosférou z 80 obj. argonu a 20 obj. vodiku. Tavenina byla po vychladnutí nadrcena a vybrány frakce 1 až 5/um, 10 až 15/um, 20 až 25/um a 100 až 150/um a tyto frakce byly použity jako materiál pro detektor radioaktivity...

Potrubní spoj pro aparáty, pracující v prostoru, vystaveném působení radioaktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 238498

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: F16L 19/00

Značky: prostoru, potrubní, působení, vystaveném, pracující, aparáty, radioaktivity

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká potrubních spojů pro aparáty, jako jsou kondenzátory, sorpční kolony apod., které pracují v prostoru vystaveném působení radioaktivity, a které jsou obsluhovány manipulátory. Vynález řeší problém jednoduchého, spolehlivého a manipulátory snadno ovladatelného spojování a rozpojování dvou protilehlých dílů potrubí, zprostředkujících napojení aparátu na přívod a odvod teplonosného média. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oba...

Způsob výroby velkoplošného etalonu radioaktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 223906

Dátum: 15.11.1985

Autor: Dryák Pavel

Značky: výroby, radioaktivity, způsob, velkoplošného, etalonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby velkoplošného etalonu radioaktivity, vyznačený tím, že homogenní směs epoxidové pryskyřice, ředidla a vodného roztoku radioaktivní látky se odlévá a polymerizuje ve vrstvě 1 až 5 mm na hladině rtuti v odlévací nádobě.