Patenty so značkou «řadicí»

Zařízení na blokování řadicí páky při dálkovém ovládání převodovek pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268495

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kučera Otakar, Štangl Vladimír

MPK: G05G 5/08, B60K 20/02

Značky: blokování, motorová, vozidla, ovládání, zařízení, páky, řadicí, převodovek, dálkovém

Text:

...vyhodnotí komplaxnő a řazení neumožní.Výše uvedené nedostatky jsou odetraněny zařízením na blokování řadící páky při dálkován ovládání převodovek pro motorová vozidle, podle vynálezu, jehož poďetetou je, že na řadící ekřínce je valec e piatom a lemelou upevněnou na řadící tyčce. Elektronegnetický ventil je jednak spojen potrubím a válcem a jednak a přívodem tlakováho média a elektrickým kebelem ee apínačem na převodovce.Použitím zařízení na...

Radicí mechanismus pro převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266642

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pán Antonín, Frydrych Jiří

MPK: F16H 5/08, F16H 5/06

Značky: řadicí, převodovky, mechanismus

Text:

...spojky pro řazení 1., 2., 3. a 4. převodového stupně. Třetí řadící element Q určený pro 5. převodový stupeň a zpátečku je spojen s tyčí lg, kteráje posuvné, ale neotočně, uložena ve skříni gg převodovky. Přítom pro řazení 5. převodověho stupně je určena vidle ll uspořádaná na tyčí 35, pro řazení zpátečky je určen blíženeuvedený mechanísmus spolupracující se třetím řadícím elementem §.Řadící kamen 3 je opatřen prvým řadicím výstukem 1...

Řadicí páka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263149

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novotný Bohuslav

MPK: B60K 20/02

Značky: řadicí, páka

Text:

...že je tvořena nerotační rukojetí, tyčkou a tuhou vložkou, kde tyčka je ve svém konci tvarována do nekruhového tvaru odpovídajícímu tvaru dutiny tuhé vložky zalité do nerotaöní rukojetí.Uprava konce tyčky řadící páky do nekruhového tvaru odpo~ vídajícímu tvaru dutiny v tuhé do měkké nerotační rukojetí zalité vložky se docílí nejen upevnění tvarové rukojetí na tyčce řadící páky, ale i spolehlivého zajištění proti jejímu pootoče~ ní, při...

Otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 255683

Dátum: 15.03.1988

Autor: Čadina Jiří

MPK: F16H 5/10

Značky: otočná, řadicí, kulisa

Text:

...uloženo levé čelo, 2 dvojíc kovových řadících kotoučů, z distantních vložek z plastické hmoty, které jsou umístěny uvnitř dvojic řadících kotoučů, 2 pravého čela pevně situovaného aretačním kolíkem k náboji a tyčky pro zajištění nastavené polohy jednotlivých dvojíc řadících kotoučů zakotvené v levém čele i pravém čele řadící kulisy. Řadící kotouče mají tvar misky a obvod čela vytažené části řadícího kotouče vytváří kombinací dvou stejných...

Řadící mechanismus převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242056

Dátum: 01.02.1988

Autor: Paulíeek Milan

MPK: G05G 5/08

Značky: řadicí, převodovek, mechanismus

Text:

...závěru l,oputřenőho ozubením g zpětněho chodu e. vnitřním synnhronním ozubením 1, hnaným kolem 2 prvního stupně s vnějším synchronním ozubenín t, vloženým kolem j zpětného chodu uložená na čepu §, zasouvací vidlice z zpětného chodu, zasouvací tyče § zpětnáho chodu s Jednosměrným pojištovacím zápichevm lg a poJiětovacím čípkem g, který jistí vzájemně zasouvací tyč 8 zpětněho chodu s. zasouvací tyč 33 prvního a druhého stupně,uloženým v...

Řadicí ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246798

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pomykáeek Josef

MPK: F16H 5/00

Značky: řadicí, ústrojí

Text:

...řadicím hřídeli je výtvořen otvor, jehož osa je totažná s osou řadicíhuon hřídele, který prochází oběma válcovými vývr-ty Líuášeče, přičemž spoločný vnitřní objem válcových vývrtů tínašeče a otvoru v řadícím hřídelí je uzavřeií pístovýmí -západkami v unášeči. a odnímatelným krytom na konci řadicího hřídele. Společný vnitřní objem umožňuje po sejmutí zätky zavést zvnějšku obyčejííou hustílkou nebo tlakovoubombíčkou stlačený vzduch nebo...

Válcová otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253022

Dátum: 15.10.1987

Autor: Husák Pavel

MPK: F16H 5/04, B06K 17/00

Značky: otočná, válcová, řadicí, kulisa

Text:

...byl řešen k vyjímání nástroje nebo pomocného výrobníhn zařízení kolmo od jedné dělicí roviny. Neumožñují to tvarovaná boky drážek pro váloové čepy ani zvlášt upravené boky drážek pro rolny otočné ná vllcových čepech, kdy rolny nohou nít tvar polokulové plochy. Doond známá řadící Mulň ay sklćdené 5 včtčího počtu hočních qlomontů pro tokzvenou výrobní jednoduchost jsou prá ně a někdy i provozu nćnč spolehlivá. U dělené řadící kulísy, v...

Válcová otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 240631

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fekete Márton, Dóda Margit, György Lajos

MPK: F16H 5/04

Značky: řadicí, otočná, válcová, kulisa

Text:

...z plastu je rovněž nevýhodná pro obtížnou výrobu složitě tvarovaného plastového pláště. Skládaná otočná kulisa ze dvou čel a řadicích kotoučůje pro velkosériovou výrobu rovněž složítá, zdlouhavá a nákladná.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny válcovou řadící kulísou řadícího ústrojí převodcvekmotocyklü a jiných vozidel podle vynálezu, jehož podstatou je, že otočná řadící kulisaje složená z náboje a alespoň dvou kotoučů, přičemž na každém...

Řadicí mechanismus pro převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240189

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kuzmenko Valentin Vasiljevie, Entina Estir Abramovna, Belova Tamara Alexejevna

MPK: F16H 5/02

Značky: řadicí, mechanismus, převodovky

Text:

...stupňů. Je zabráněno samovolnému posuvu vloženého kola zpětnéhochodu v základní poloze a při Zařazení převodového stupně řazeného touž řadící tyčkou.Příklad provedení řadícího mechanismu podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kde obr. l představuje mechanísmus v pohledu ve směru osy řadící tyčky, obr. 2 pohled na mechanismus v pohledu kolmém k ose řadící tyčký, přiàí čemž čerchovaně je znázorněna 1 poloha při zañazeném...

Otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 250986

Dátum: 14.05.1987

Autor: Husák Pavel

MPK: F16H 5/04, B60K 17/00

Značky: otočná, řadicí, kulisa

Text:

...z většího počtu bočních elementú pro takzvanou výrobní jednoduchost jsou pracné a někdy i provozně méně spolehlivé.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny otočnou řadící kulisou vícestupňových převodek motocyklu podle vynálezu, jejíž podstatou je, že je vytvořena z levé části a pravé části,přičemž obě části jsou spojeny V dělicí rovině, procházející osou řadící kulisy a úhel mezi dělící rovinou proloženou začátky vodících drážek a osou...

Otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 239751

Dátum: 15.04.1987

Autori: Blažek Zdenik, Voborský Zlatko, Zlesák Ivan

MPK: F16H 5/02

Značky: otočná, řadicí, kulisa

Text:

...přičemž levé kovové čelo je nasazeno na kovovém náboji a řadicí kotouče í pravé čelo nasazené na kovověm náboji jsou vytvořeny z plastů. Složením řadící kulisy z náboje, dvou čel a řadicích kotoučů, je podstatně usnadněna výroba této jinak obtížné součástí, neboč všechny díly, ze kterých se skládá,jsou vyrobeny nejjednodušší technologií.V některých případech může náboj nahradit funkci levého čela tím, že jsou na něm vytvořsny prohlubně...

Těsnění řadicí páky pro převodové skříně nákladních automobilů, zejména automobilů s odklápěcí kabinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249761

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stiehler Bernd, Drevs Klaus

MPK: B60K 20/04

Značky: automobilů, řadicí, převodové, nákladních, skříně, těsnění, kabinou, odklápěcí, zejména, páky

Text:

...R 0 TOHKH Bpameann puqara HBDSKHDWGHHH K DBCCTOHHHD OT HHHEFO Topua KOHHĚQCKOŘ npyr XHHH HO TOHKH Bpameann KOHHHGCKOŘ HDYKHHH DQBHO OTHOEBHHM AHBMGTDOB TOP3 a cqew Hepocpencrseunoro coenunennn ynnoraeuns cpyqKoň nepexnmqennx npoên B HOHY Kaônnm Bonrena MomeT Bmuepxnsarbca B nocraroqno Manmx pasmek pax uns nocTumeHnn cnnmeuux myMaHopoöuee Haoőperenne noacnnerca name Ha npHMepeero ocymecrnneanx.Ha npunaraemom pncynxe nóxasauo mur. 1...

Zapojení pro přenos dat mezi řídicím počítačem a řadiči světelné signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 248754

Dátum: 12.02.1987

Autor: Halbich Čestmír

MPK: G08G 1/08

Značky: počítačem, prenos, světelné, řídicím, signalizace, zapojení, řadicí

Text:

...signalizace podle vynálezu, jehož blokové schéma je znázorněna na obr., sestává z řídicího počítače Q, který je spojen přes první desku Q, kabelovou trasu Q, jednu druhou desku Q s řadičem světelné signalizace Q. První deska Q podle vynálezu se skládá z komunikačního adaptéru l připojeného jednak přes konektor 5 na řídící počítač Q, jednak přes modem Q na přepínač signálu Q. Druhá deska Q podle vynálezu se skládá ze zařízení provádějícího...

Řadicí ústrojí převodovky motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231748

Dátum: 15.07.1986

Autor: Wedlich Wolfgang

MPK: F16H 5/76

Značky: řadicí, převodovky, vozidel, ústrojí, motorových

Zhrnutie / Anotácia:

Řadící ústrojí pro převodovky motorových vozidel, tvořené dvěma ozubenými koly se spojovacím ozubením, která jsou otočně uložena na hřídeli s ozubením, uspořádanými mezi spojovacím ozubením ozubených kol, kde na ozubení hřídele je uložena ozubená spojovací objímka, sloužící ke spojování hřídele s jednotlivými ozubenými koly má zuby ozubení hřídele na obou činných bocích opatřeny v oblasti své výšky vzájemně rovnoběžným osazením, kterým je...

Řadicí ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231489

Dátum: 15.06.1986

Autor: Čadina Jiří

MPK: F16H 5/04

Značky: ústrojí, řadicí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit náročnost kulis řadicího ústrojí na stavební prostor, u jiných konstrukcí vyloučit vznik dalších vůlí v převodovém systém atd. Podstatou vynálezu je to, že válcová řadicí kulisa sestává z vnitřní kovové části a vnějšího pláště z plastu, přičemž ve vnitřní části jsou vytvořeny výstupky pro převodové spojení s řadicím automatem. Ve vnějším plášti jsou vytvořeny tvarované drážky, jež jsou spojeny s čepy řadicích vidlic...

Řadicí mechanismus pro převodovky uložené napříč vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223327

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hloušek Bohuslav

Značky: napříč, řadicí, mechanismus, převodovky, uložené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru motorových vozidel. Řeší technický problém převedení rotačního pohybu řadicí tyče na volicí krok a jejího podélného posuvného pohybu na příčný, zasouvací krok v převodovce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se potřebných kroků řadicího palce dosahuje jeho umístěním na převodové páce, spojené s řadicí tyčí a vedené vodicí vzpěrou s kloubem na ose řadicí tyče. Vynález je možno využít ve všech oborech, kde je nutno převádět...

Dvoustupňová dvourychlostní řadicí převodovka s čelními ozubenými soukolími

Načítavanie...

Číslo patentu: 228837

Dátum: 01.01.1986

Autori: Horn Leoš, Fay Jaroslav, Mareš Václav

MPK: F16H 5/08

Značky: ozubenými, dvourychlostní, převodovka, čelními, řadicí, dvoustupňová, soukolími

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce dvoustupňové dvourychlostní řadící převodovky s čelními ozubenými soukolími, u které se dosahuje potřebná změna rychlosti rotačně pevným spojením jednoho ze dvou volnoběžných ozubených kol s hnaným hřídelem axiálně posuvnou zubovou spojkou. Vynález řeší konstrukční provedení dvoustupňové dvourychlostní řadící převodovky použitím celkem pěti ozubených kol a jeji využitelnost v takovém rozsahu převodových poměrů, kdy se...

Zapojení dálnopisné ústředny k teleprocessingovému řadiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 226863

Dátum: 01.10.1985

Autori: Marek Ladislav, Matwikow Roman

Značky: teleprocessingovému, ústředny, zapojení, dálnopisné, řadicí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení dálnopisné ústředny k teleprocessingovému řadiči, pro výpočetní systém, vyznačené tím, že k dálnopisné ústředně (2) jsou trvale připojeny dálnopisy (1) a na jednu linku (13) ústředny (2) je zapojen interface (3) a to jeho první přijímač (5), jehož výstup je spojen se vstupem logického obvodu (6), přičemž výstup logického obvodu (6) je první fotoelektrickou vazbou (10) spojen se vstupem prvního vysílače (7), jehož výstup je napojen na...

Zařízení pro zajištění polohy řadicí tyče převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 219631

Dátum: 15.08.1985

Autori: Čermák Alexandr, Hartman Evžen

Značky: polohy, skříně, převodové, zařízení, zajištění, tyče, řadicí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zajištění polohy řadicí tyče převodové skříně. Je tvořeno úložným tělesem řadicí tyče, připojeným k převodové skříni a opatřeným proti sobě nejméně dvěma radiálními vodicími otvory, v nichž jsou na pružinách uloženy aretační kuličky, zapadající do aretačního zápichu řadicí tyče.

Řadicí ústrojí, zvláště pro nákladní automobily se sklopnou kabinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225478

Dátum: 15.04.1985

Autor: Hašlar Bořík

Značky: automobily, ústrojí, zvláště, kabinou, sklopnou, nákladní, řadicí

Zhrnutie / Anotácia:

Řadicí ústrojí, zvláště pro nákladní automobily se sklopnou kabinou, s řadicí pákou uloženou otočně k podlaze kabiny a spojenou s řadící tyčí, vyznačené tím, že řadící tyč (8) prochází kulovým ložiskem (13) uloženým pomocí konzoly (12) ke kabině (9) vozidla a je kloubově spojena se zasouvací tyčí (14) výkyvně uloženou vzhledem k výstupnímu hřídeli (18) převodovky.