Patenty so značkou «radiálně»

Radiálne magnetické ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7078

Dátum: 01.04.2015

Autori: Magdolen Luboš, Masaryk Michal

MPK: F16C 32/04

Značky: ložisko, radiálně, magnetické

Text:

...uvedeného riešenia je jednoduché dosiahnutie dvojitého uloženia v jednom konštrukčnom prvku, pričom riešenie nielen znižuje počet potrebných súčiastok, ale poskytuje aj synergický efekt, kedy môžeme vytvárať vzájomnú dynamickú väzbu medzi dvoma rotujúcimi strojnými časťami.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov l a 2. Zvolená mierka vyobrazenia jednotlivých prvkov, ako aj rozmerové...

Navádzací štít, najmä na radiálne ventilátory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5609

Dátum: 08.11.2010

Autori: Fojtík Oldřich, Nešpor Zdeněk

MPK: F04D 29/00, F24F 5/00

Značky: ventilátory, štít, radiálně, najmä, navádzací

Text:

...konkrétnych uskutočnení v žiadnom prípade neobmedzujú rozsah ochrany uvedený v definícii, ale len objasňujú podstatu technického riesenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVentilačný agregát, u ktorého je navádzací štít 1 V základnom uskutočnení podľa obr. 1 pozostáva z ventilátora 2, ktorý je upevnený na pohonnom hriadeli 31 pohonnej jednotky 3, reprezentovanej v tomto prípade hnacou remenicou. Ventilátor 2 je tvorený rotorom 2...

Hybridná oceľovo-textilná vystužujúca vložka pre radiálne pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17350

Dátum: 15.07.2010

Autori: Pax Gabrielle Milly, Del Río Rodriguez Javier, Dekeyzer Patrick

MPK: B60C 9/18

Značky: vystužujúca, oceľovo-textilná, pneumatiky, hybridná, vložka, radiálně

Text:

...nároku 1.Cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť alternatívnu hybrídnú textilnú vystužujúcuvložku pre pneumatiky a spôsob jej výroby.Vyhotovenia podľa predkladaného vynálezu poskytujú vystužujúcu vložku pre radiálne pneumatiky pre kolesovć vozidlá, ako sú osobné automobily alebo úžitkové vozidlá/ vozidlá s ťažkým nákladom pre používanie ako nákladné vozidlá, autobusy alebo off road aplikácieTento cieľ sa dosiahne prostredníctvom...

Dvojnápravový podvozok pre vlečené železničné vozidlo s radiálne nastaviteľnými dvojkolesiami s krížovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5196

Dátum: 05.06.2009

Autori: Meltzer Igor, Valigurský Ján, Moravčík Marián, Rydlo Peter

MPK: B61F 5/00

Značky: křížovou, dvojnápravový, podvozok, železničné, vlečené, kotvou, nastavitelnými, dvojkolesiami, vozidlo, radiálně

Text:

...prenáša na nasledujúce dvojkolesia. Na obr. 3 je znázomený iný typ krížovej kotvy, a to podvozok LHB, vyvinutý na pomery v severnej Európe. Obr. 4 znázorňuje diagonálnu väzbu medzi dvojkolesiarni v konštrukcii podvozku LEILA (experimentálny podvozok, prototyp). Technické riešenie podľa tohto úžitkového vzoru v podvozku radu Y 25 je vyhotovovane v 2 variantoch, znázomených na obr. S a 6. Na obr. 7 je znázomený príklad tvarového adaptéra...

Radiálne alebo diagonálne obežné koleso ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14035

Dátum: 12.02.2009

Autori: Schneider Marc, Bohl Katrin, Schöne Jürgen

MPK: F04D 29/16, F04D 29/68, F04D 29/28...

Značky: oběžné, koleso, radiálně, ventilátora, diagonálně

Text:

...so základovými a/alebo krycími kotúčmi realizovanými rotačne symetricky majú nielen V smere rotačnej osi,ale aj v obvodovom smere sčasti silno nerovnomemé profily rýchlosti a rozdelenia tlakov, t. j. lokálne nadmerné rýchlostné/tlakové rozsahy. Toto môže viesť k odtrhnutiam prúdov,adokonca kspätným prúdom, ktoré zas môžu spôsobiť aerodynamické straty, straty stupňaúčinnosti a tiež zvýšenie emisie hluku.0009 Základom predloženého vynálezu je...

Spôsob a zariadenie na radiálne zväčšovanie nádobového telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11623

Dátum: 22.04.2008

Autor: Roeterdink Johan Willem

MPK: B21D 39/20, B21D 51/26, B21D 22/02...

Značky: radiálně, tělesa, nádobového, zväčšovanie, spôsob, zariadenie

Text:

...svoj cieľ zdokonaliť spôsob na radiálne zväčšovanie nádobového telesa a chceodstrániť alebo minimalizovať vyššie vyznačené nedostatky.0008 V súlade s tým prihlasovaný vynález poskytuje spôsob na radiálne zväčšovanie nádobového telesa podľa patentového nároku 1.0009 Prihlasovaný vynález je založený na pochopení, že, ak sa zavesí valcovité nádobové teleso a ak sa nedotýka V priebehu radiálneho zväčšovania reakčného stola, V podstate všetky...

Regeneračný výmenník tepla a radiálne tesnenie na použitie v ňom, ako aj spôsob oddelenia plynných médií v regeneračnom výmenníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9709

Dátum: 24.07.2007

Autori: Halbe Volker, Raths Heinz-günter

MPK: F28D 19/04

Značky: spôsob, regeneračný, oddelenia, výmenníku, výmenník, tesnenie, použitie, regeneračnom, plynných, médií, ňom, tepla, radiálně

Text:

...avydúchavaný ešte studený plyn prijímajúci teplo. Tomuto zodpovedajúc je toto takzvaná studená strana. Vprípade regeneračného výmenníka teplastvárneného napríklad na predhrievanie vzduchu, tento teda na svojej horúcej strane vykazujevstup plynu avýstup vzduchu ana svojej studenej strane výstup plynu avstup vzduchu. Odpadový plyn teda prúdi cez oblasť spalín, ktorá sa rozprestiera od horúcej po studenú stranu výmennika tepla, zatiaľ čo...

Radiálne valivé ložisko, predovšetkým jednoradové ložisko s guľovými diskami a spôsob jeho montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7469

Dátum: 17.04.2007

Autori: Döppling Horst, Goppelt Georg, Hofmann Heinrich, Eidloth Rainer

MPK: F16C 43/00, F16C 33/30, F16C 19/22...

Značky: ložisko, montáže, guľovými, jednořadové, predovšetkým, valivé, spôsob, radiálně, diskami

Text:

...únosnost takéhoto ložiska s guľovými diskami je veľmi nízkaa takéto ložiská s guľovými diskami sú nevhodné na vysoké axíálne zaťaženie.Na zamedzenie týchto nevýhod bolo v nemeckej patentovej prihláške so spisovouznačkou 10 2005 014 556.6, ktorá v čase prihlásenia predloženej patentovej prihlášky ešte nebola zverejnená, navrhnuté zväčšiť šírku guľových diskov medzi ich bočnými plochami na minimálne 70 priemeru základného guľového tvaru a...

Radiálne uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6830

Dátum: 16.08.2006

Autori: Tisch Siegfried, Solfrank Peter

MPK: F16C 33/58, F16C 19/22, F16C 33/66...

Značky: radiálně, uloženie

Text:

...hriadeľa výhodne ešte zväčšiť.V druhom prípade zaťaženia má byť vonkajšia súčasť vytvorená ako skriňa, vnútorná súčasť ako V skrini uložený hriadeľ a uloženie ložiska s premenlívou šírkou V skrini, pričom radiálne zaťaženie sa vzhľadom na skriňu vpodstate nepohybuje. Vtomto prípade môže uloženie ložiska s premenlívou šírkou viesť k redukcii hmotnosti skrine, pričom rozdelenie hmotnosti uloženia ložiska, po obvode nerovnomemé, nevyžaduje...

Radiálne uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6829

Dátum: 16.08.2006

Autori: Tisch Siegfried, Solfrank Peter

MPK: F16C 33/66, F16C 19/22, F16C 33/58...

Značky: radiálně, uloženie

Text:

...pod ktorej hodnotou by už nebola zaručená vyhovujúca životnosť radiálneho uloženia. Rozhodujúcim kritériom, preto môže byt vprípade radiálneho uloženia vytvoreného ako hydrodynamické klzné ložisko,mazací film, ktorý už nie je nosný, alebo vprípade valivého ložiska neprípustne vysokézaťaženie uloženia ložiska mimo zónu zaťaženia.Takto vytvoreným nevyváženým hriadeľom je možné zvlášť výhodne vyriešiť bežne sa vyskytujúci cieľový konflikt čo...

Radiálne uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6826

Dátum: 16.08.2006

Autori: Solfrank Peter, Tisch Siegfried

MPK: F16C 33/58, F16C 33/66, F16C 19/22...

Značky: radiálně, uloženie

Text:

...hmotnosti hriadeľa výhodne ešte zväčšiť.V druhom prípade zaťaženia má byť vonkajšia súčasť vytvorená ako skriňa, vnútomá súčasť ako v skrini uložený hriadeľ a uloženie ložiska s premenlivou šírkou v skrini, pričom radiálne zaťaženie sa vzhľadom na skriňu vpodstate nepohybuje. Vtomto prípade môže uloženie ložiska s premenlivou šírkou viesť k redukcii hmotnosti skrine, pričom rozdelenie hmotnosti uloženia ložiska, po obvode nerovnomemé,...

Radiálne valivé ložisko, predovšetkým jednoradové guľôčkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7673

Dátum: 09.03.2006

Autori: Döppling Horst, Hofmann Heinrich, Plank Robert

MPK: F16C 43/00

Značky: guľôčkové, predovšetkým, ložisko, valivé, jednořadové, radiálně

Text:

...Šírka týchto guľových diskov medzi ich bočnými plochami je pritom menšia ako vzájomná vzdialenosť medzi vnútomou stranou vonkajšieho ložiskového krúžku a vonkajšia strana vnútorného ložiskového krúžku, takže pri napĺňaní ložiska je možné guľové disky zaviesť do ložiskacez vzájomný rozstup medzi vnútorným krúžkom a vonkajším krúžkom. Keď sa stredovýbod guľových diskov potom nachádza vo výške dráhy osi valivého prvku, otočia sa guľové disky o...

Radiálne axiálne ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1233

Dátum: 18.05.2004

Autor: Gresley Ross

MPK: F16C 19/00

Značky: axiálně, ložisko, radiálně

Text:

...využití vopred daného konštrukčného priestoru dosiahne maximálna nosnost v radiálnom a v axiálnom smere.Rozhodujúca výhoda usporiadania ložiska podľa vynálezu spočíva V tom, že musí byt dosiahnuté súčasné zachytávaniekonštrukčnom priestore. Špeciálnym usporiadaním a vytvorením valivých telies radiálneho ložiska a axiálneho ložiska je kombinovaná ložisková konštrukčné jednotka upevnená ako V axiálnom, tak v radiálnom smere valcovým...

Radiálne prestavovacie zariadenie polohovacích resp. unášacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260354

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: polohovacích, radiálně, prestavovacie, zariadenie, prvkov, resp, unášacích

Text:

...v čiastočnom priečnom reze.Radiálne prestavovacie zariadenie 100 polohovacich, respektive uuašacích prvkov 110 pozostáva z radiálnych drážok 105 uspo 4riadených symetricky okolo strediaceho hrotu 104, respektíve medzi vedeniami 103 upínacich čelustí 102 a zo samotných polohovacích, respektive unášacíoh prvkov 1.1.0,ktorých funkčná čast 111 prečnieva axiálne nad čelnú rovinu 101 upínacíeho, respektíve unášacieho mechanizmu 120 a spevñovacia...

Radiálne prestavovacie zariadenie unášacích prípadne polohovacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260353

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: prvkov, radiálně, unášacích, prestavovacie, polohovacích, případně, zariadenie

Text:

...unášacích, prípadne polohovacich prvkov je znázornená na pripojených výkresoch, kde naobr. 1, 2, 3 a 4 je vidieť rôzne príklady vyhotovenia prestavovacieho zariadenia v čiastočnom reze, na obr. 5 je V priečnom reze vidieť spevnený unäšací, prípadne polohovací prvok v radiálnej drážke a na obr. B je v pričenom reze spevnený unášecí, pripadne polohovací prvok medzi opernou plochou drážky a čelom upínacieho, prípadne unášacieho...

Visiaci zámok s axiálne a radiálne tvarovaným ovládacím kľúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1137

Dátum: 08.05.1996

Autor: Žuchová Jana

MPK: E05B 67/18

Značky: visiaci, zámok, tvarovaným, axiálně, kľúčom, ovládacím, radiálně

Text:

...odstraňuje visiaci zámok s axiálne a radiálne tvarovaným ovládacím kľúčom podľa technického riešenia, zložený zo zhora uzatvoreného vonkajšieho krytu radiálneobopínajúceho teleso, V ktorom sú osadené dve ramená upevňovaciehočlena s aspoň jedným priečnym medzi ramenami orientovaným zárezom.Medzi oboma ramenami upevňovacieho člena je -umiestnená zostava viacerých na sebe umiestnených dolných vodiacich podložiek, horných vodiacich...

Strmeň na axiálne a radiálne zaisťovanie hriadeľov, čapov a podobných strojných súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 57

Dátum: 07.07.1993

Autor: Toušek František

MPK: F16B 7/04, F16B 7/22

Značky: čapov, zaisťovanie, hriadeľov, axiálně, radiálně, strojných, súčastí, podobných, strmeň

Text:

...pružnost třmenu a tím i jeho snadné nasazováni nebo vyjí mánío Jeho pružnost dále umožňuje jeho použití pro vván tak, aby byla vytvořena řada několika průměrů třaenu, kte xrá b obsáhla všechny oěžně se vyskytující průěry hřdelů veTechnické řešení bude podroon ai objesněno na přlkledu konve středu raâiáli osy třmenu l, přičemž V axilní směa ru je če rcvěž umlsäěn V ose třmenu, viz 0 7 élka čepu Eobr.3 je pak v řezu znázorněno zasunutí třmenu...

Způsob válcování radiálně žebrovaných dvojvrstvých trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247078

Dátum: 15.08.1988

Autori: Krüger Horst-günter, Naumann Karin, Vogel Werner, Hülseenberg Dagmar, Höland Wolfram

MPK: B21H 3/12

Značky: provádění, tohoto, trubek, dvojvrstvých, žebrovaných, zařízení, způsobu, válcování, radiálně, způsob

Text:

...toho nalisování vnější trubky na jadrovou trubku - vnitřní trubku, prováděné ihned po vychýlení žebra během jedné otáčky trubky, odstraňuje potřebu dalšího zpracování žebra, čímž se sníží počet přehybů, ktoré škodí velmi tenkýrn žebrům. Tímto způsobem je možno průmyslové válcovat například na hliníkových trubkách žebra o průměrné tlouštce od 0,3 do 0.4 mm.Podstata zařízení pro válcování radiálně žebrovaných dvojvrstvých trubek podle...

Radiálně diagonální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 256103

Dátum: 15.04.1988

Autori: Seichter Pavel, Khol Miroslav, Jaroměřský Jaroslav, Kaufmann Oldřich, Vítek Oto, Pešl Luboš

MPK: B01F 7/26

Značky: diagonální, radiálně, míchadlo

Text:

...a odolnosti konstrukce míchadla proti cyklickému namáhání. Pomocí diagonálních lopatek s axiálním vstupem a radiálním výstupem je možno snížit vliv obracení pxoudu kapaliny na čerpací účinky míchadla na nejnižší možnou míru.Optimálního účinku a výrazného zlepšení čerpací funkce míchadla se přitom dosahuje při provedení, kdy průtočná kruhová plocha, opsaná axiálním vstupem diagonální lopatky,je stejná nebo větší než plocha válcová, opsaná...

Radiační hořák pro režimy práce s různými palivy a s radiálně se rozšiřujícím plochým plamenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245490

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ivica Peter, Grega Ján, Pavlík Pavol, Kobzová Darina, Trojan Miroslav, Mazan Pavol, Plávka Ján, Teren Ján, Bielek Jozef

MPK: F23D 14/02

Značky: palivy, plochým, horák, radiační, práce, plamenem, radiálně, rozšiřujícím, různými, režimy

Text:

...DPO ĽGĚTH 563 HSIEOPâ POFDĚBPO P 858.Horonna R pasnnunun ycxgnnnu paóowu, xax pacnoxaraeuua naaxenne aoanyxa EAH cropanna nan reuneparypa aoanyxa Aan cropauna, nocrn PRBTOH nauenezzxiynm AKQMGTPOB H ynxon ornepcmä 11.115 HOÄBOIIR EOSĽVĚÉB Haaecrnne rexnnqecxne pemenxx conepxar 3 uenou cxenymmne 39500734 xx 1. Orcyrcxnne aoauoxnocrn noaronmn n paexxqnsu ycJvxsu paňcru y axcnnyarannonnxxa nas coóxpgexnz naxusz napeueTpon ropcąow2 HOBOÄBHHÓ...

Mezihřídelové radiálně čelní kontaktní těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245478

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krueková Jitka, Filouš Jioí

MPK: F16J 15/16

Značky: čelní, kontaktní, těsnění, mezihřídelové, radiálně

Text:

...oopasonananx xaaamarn n augpeaeponxann mama no sro napynnon nonepxnocu y nnyrpennen nonepxnocm oxnamnamero nana. oBosny) o nonmennm nenasiel odaoneunaew rasonyn mam a 3 on 9 pema mnm o pąuanayn nonapumocrs. Ho HD 9816 rannom 3 ynaaannon zone ooanaeer can, nanpan 245475-4 JISHHPID K 001 Bpamenm poropa, wo yueunmaem ynensaoe .nan.ueane n nsnoc mama no aapymoů pannamaaoü uoaepxnocu.Mamanuca pamaJmno-ropnome ynJloraex-lne óynem dome...

Radiálně axiální, popřípadě diagonální turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 225453

Dátum: 15.04.1985

Autor: Kubiš Stanislav

Značky: diagonální, turbina, radiálně, axiální, popřípadě

Zhrnutie / Anotácia:

Radiálně axiální, popřípadě diagonální turbina, vyznačena tím, že vstup pracovního média je upraven do spirálovitého prostoru (6), uspořádaného před statorovými lopatkami (4) upravenými v radiálním, popřípadě diagonálním směru před radiálně axiálním, popřípadě diagonálním oběžným kolem (3) tvořícím první stupeň turbiny.

Zařízení ke zkoušení radiálně axiálních valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217559

Dátum: 15.09.1984

Autori: Sáblík Radoslav, Boháček František

Značky: zařízení, zkoušení, axiálních, radiálně, ložisek, valivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke zkoušení radiálně axiálních valivých ložisek, zejména kuželíkových a kuličkových s kosoúhlým stykem. Zařízení se skládá ze tří neotočně uložených pouzder, hřídele, zatěžovacího ústrojí k vyvozování radiální zatěžné síly, náhonného ústrojí k vyvozování otáčivého pohybu a ze zatěžovacího ústrojí pro vyvozování axiální zátěžné síly. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hřídel je ve své střední části opatřen nákružkem, na...