Patenty so značkou «radenia»

Zámok mechanizmu radenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7145

Dátum: 02.06.2015

Autor: Pejchal Stanislav

MPK: B60R 25/04, B60R 25/06

Značky: radenia, mechanizmu, zámok

Text:

...zámku mechanizmu radenia podľa technického riešenia sú zobrazené na priložených výkresoch, na ktorých obrázku 1 zobrazuje zámok s bočným usporiadaním zamykacieho elementu, pričom na obrázku 2 je toto uskutočnenie zobrazené namontované pri voliči automatickej prevodovky. Na obrázku 3 je uskutočnenie zámku so zámkovou vložkou na hornej strane rámu a na obrázku 3 je uskutočnenie so servomotorom.Na obrázku l je zobrazený prvý príklad...

Bicykel so širokým rozsahom výkonu a presným intuitívnym systémom radenia prevodových stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17559

Dátum: 11.06.2007

Autor: Efros Boris

MPK: B62M 9/04, B62M 1/28

Značky: výkonu, systémom, přesným, širokým, radenia, intuitívnym, stupňov, bicykel, prevodových, rozsahom

Text:

...od druhého pedálu tak. že dva pedále možno aktivovať súčasne, striedavo alebo pomocou len jedného pedálu, pričom druhý pedál sa udržiava v kľude, ako môže byť žiaduce alebo sa ukázať výhodné pre jazdca.0015 lnými slovami jazdec môže poháňať bicykel stláčanlm a uvoľňovanlm len jedného pedálu. Ked sa žiada dodatočný výkon, ako je pri stúpanl na kopec alebo ked jazdec chce zvýšiť rýchlosť bicykla,možno poháňať oba pedále. Toto je rozdiel od...

Prvok radenia pre mechanickú prevodovku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4040

Dátum: 09.05.2006

Autor: Bamfaste Guido

MPK: F16H 59/02, F16H 61/26

Značky: prvok, radenia, mechanickú, převodovku

Text:

...narastajúcomdiferenčnom uhle otočenia, a teda nezávisle od prevádzkovej teplotyprevodovky, 0009 Zatial nie sú známe uspokojujúce riešenia, pretože odrušenie vibrácií medzi prevodovkou aovládacim prvkom (radiaca páka) je nedostatočné.Pohodlie radenia takto nespĺňa vysoké nároky, ktoré sú požadované.0010 Tento vynález má teda za úlohu rozvíjať prvok radenia vúvode uvedeného typu ďalej tak, aby nastalo lepšie odrušenie ovládacíeho prvku...

Spôsob radenia prevodových stupňov a prevodové ústrojenstvo na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281284

Dátum: 11.02.1999

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16H 59/46, F16H 61/02

Značky: vykonávanie, převodové, stupňov, ústrojenstvo, prevodových, spôsob, radenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka (18) zapojená prostredníctvom odstredivých zotrvačníkov (29) a pružiny (34) zaberá priamo so vstupom centrálneho kolesa (9) a s výstupom nosiča (13) planétových kolies. Ak je záberový tlak nedostatočný na krútiaci moment, ktorý má byť prenášaný, tanierové koleso (8) sa spomaľuje a je potom zastavené voľnobežným kolesom (16), zatiaľ čo osový tlak (Pac), vyvodzovaný skrutkovitými zubmi, uvoľní spojku (18). Ústrojenstvo potom pracuje ako...

Hydraulický systém radenia prevodových stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279368

Dátum: 18.03.1992

Autor: Jendrál Jozef

MPK: F16H 61/48, F16H 61/38, F15B 5/00...

Značky: prevodových, stupňov, radenia, systém, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa usporiadanie hydraulického systému radenia prevodových stupňov, najmä reverzačných prevodoviek s radením pod zaťažením. Podstatou vynálezu je zapojenie rozvádzačov radenia prevodových stupňov za sebou od najvyššieho k najnižšiemu - prvému prevodovému stupňu. Rieši ochranu pred zaradením dvoch a viac prevodových stupňov súčasne a zároveň zabezpečuje tlakové prekrytie prevodových stupňov pri radení z nižších na vyššie prevodové stupne...

Zariadenie pre blokovanie radenia pomocného pohonu účelového motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238573

Dátum: 01.12.1987

Autori: Grúň Peter, Hrivnák Ivan

MPK: B60K 25/00

Značky: blokovanie, motorového, radenia, zariadenie, účelového, vozidla, pohonů, pomocného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši sposob blokovania vedenia pomocného pohonu účelového motorového vozidla s cieľom zabrániť nežiadúcemu dlhodobému preťaženiu agregátov účelovej nadstavby, poháňaných pomocným pohonom motorového vozidla vysokými otáčkami a tak predísť ich vážnému poškodeniu, alebo zničeniu. Zposob blokovania využíva také prepojenie ovládacieho spínača 9, tlakového spínača 7, elektropneumatického rozvádzača 10 a rozvodného vzduchového potrubia 6...

Zariadenie pre blokovanie radenia pomocného pohonu účelového motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244311

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šupatík Ivan, Olšák Peter

MPK: B60K 25/00

Značky: motorového, radenia, vozidla, pohonů, účelového, zariadenie, pomocného, blokovanie

Text:

...pomocného pohonu len vtedy, ak je vozidlo zabezpečené proti pohybu parkovacou brzdou. Pri pneumatickom radení pomocného pohonu je na rozvodné vzduchové potrubie medzi ovladaci prvok parkovacej brzdy a pružinový brzdový valec pripojený svojim ovládacím valčekom vzduchový rozvá 4dzač, ktorého hrdlo je pre vstup prepojené s hrdlom pre výstup ovládacieho prvku radenia pomocného pohonu a hrdlo pre výstup je prepojené so vzduchovým valcom.Na...

Zariadenie na blokovanie radenia pomocného pohonu účelového motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252960

Dátum: 15.10.1987

Autori: Grúň Peter, Hrivnák Ivan, Salokyová Katarina

MPK: B60K 25/00

Značky: pomocného, pohonů, radenia, vozidla, účelového, motorového, zariadenie, blokovanie

Text:

...prepojený so vzduchovým valcom 1 a elektrickým rozvodom so spínacou skrinkou 9 cez ovládací spínač 8, ovládací prvok 2 parkovacej brzdy je vzduchovým potrubím prepojený s pružinovým brzdovým valcom 4, na vzduchové potrubie medzi elektropneumatický rozvádzač 3 a vzduchový valec 1 je pripojený svojím ovládacim valčekom vzduchový spínač 6 a na vzduchové potrubie medzi ovládací prvok 2 parkovacej brzdy a pružinový brzdový valec 4 je...

Zariadenie pre uľahčenie radenia prevodových stupňov ozubených prevodov u obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232607

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kovarčík Ján

MPK: B23Q 5/02

Značky: strojov, radenia, prevodových, uľahčenie, obrábacích, zariadenie, stupňov, ozubených, prevodov

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie zabezpečujúce bezproblémové ručné radenie prevodových stupňov ozubených prevodov. Podstata spočíva v zaradení sekundárneho pohonu do prevodovej sústavy tak, aby bylo možné súčasne pootáčať všetkými provedovými členmi sústavy pri odpojenom náhone hlavného motora. Pootáčaním prevodových členov sa uľahčí radenie zvoleného prevodového stupňa. Zariadenie je možné využiť v konštrukcii obrábacích strojov, najmä...