Patenty so značkou «pyrolýzou»

Zariadenie na spracovanie odpadu pyrolýzou a na výrobu energie pomocou tohto spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8827

Dátum: 12.09.2002

Autori: Goggi Lorenzo, Goggi Francesco

MPK: F23G 5/50, F23G 5/02, F23G 5/00...

Značky: pomocou, spracovania, tohto, pyrolýzou, spracovanie, výrobu, zariadenie, energie, odpadů

Text:

...uvedeného typu, ktoré nemá praktickyTieto a ďalšie ciele sa dosahujú zariadením podľa pripojených zodpovedajúcichĎalším cieľom je poskytnúť spôsob spracovania odpadu pomocou zariadenia podľa vynálezu, pričom tento spôsob ma vysokú účinnost a prijateľné realizačnéTento cieľ sa dosahuje spôsobom podľa pripojených zodpovedajúcich nárokov.Prehľad obrázkov na výkresochPredložený vynález bude zrejmejší z pripojených výkresov, ktoré sú...

Spôsob výroby olefínov iniciovanou pyrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245544

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bartolomijev Alexadd, Didek Otakar

MPK: C07C 11/02

Značky: spôsob, olefínov, iniciovanou, výroby, pyrolýzou

Text:

...podmienkach, je najčastejšie obmedzené ich účinnosťou, dostupnosťou alebo cenou.Vyššie uvedené nedostatky sú V podstatnej miere odstránené spôsobom výroby olefínov pyrolýzou individuálnych uhľovodíkov a ropných frakcií v prítomnosti vodnej pary a homogennych prísad v teplotnom intervale 600 až 1300 C pri reakčnom čase kratšom ako 1 sekunda podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva- v tom, že sa do suroviny pred pyrolýzou pridávajú v-...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov iniciovanou anorganickými zlúčeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 245543

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kocman Karel, Koevký Jaromar

MPK: C07C 11/12, C07C 11/02

Značky: olefínov, anorganickými, spôsob, uhľovodíkov, pyrolýzou, výroby, zlúčeninami, iniciovanou

Text:

...skupiny periodickej tabulky a sirnik fosforečný.Vynálezom sa dosahuje pokrok V tom, že sa pôsobením kovových dusitanov a dusičnanoV vo väčšom rozsahu zhodnocuje uhľovodíkový nástrek. Zvýši sa rýchlosť a selek 4tivita premeny. Ďalším prínosom vynálezu je využitie účinku sirníka fosforečného, ktorý efektívne zabraňuje konverzii uhľovodíkov na pyrouhlík, takže sa neukladá vo forme koksu na vnútornom povrchu pyrolýzneho zariadenia. Tým sa...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245542

Dátum: 15.12.1987

Autori: Beránek Jaroslav, Hruška Karel

MPK: C07C 11/02

Značky: olefínov, pyrolýzou, uhľovodíkov, výroby, spôsob

Text:

...Dev. 22, 2, 335 1983 benzylamínu o 29,1 0/0, benzylnitritu o 30,0 0/0 AO ČSSR 190 747 a benzylchloridu o» 20,2 0/0. Napriek zisteniu, že prejavujú vysokú iniciačnú účinnost pri pyrolýze uhľovodíkov, v súčasnosti ich širšiemu prevádzkovému zavedeniu bráni zložitá syntěza a v- konečnom dôsledku vysoká cena.Uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené spôsobom výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov zo- zemného plynu, ropy a spracovania...

Způsob výroby etylénu a dalších produktů pyrolýzou směsí uhlovodíků, obsahujících odpadní produkty vznikající při pyrolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234240

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kvapil Zdeněk, Oháňka Vlastimil, Sokol Ludvík, Zelenka Jan, Schöngut Jiří

MPK: C10G 47/32

Značky: odpadní, uhlovodíku, vznikající, výroby, dalších, obsahujících, pyrolýze, etylénu, pyrolýzou, způsob, směsi, produktů, produkty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby etylénu a dalších produktů pyrolýzou směsi uhlovodíků obsahujících i nenasycené uhlovodíky včetně diolefinů nebo samotné nenasycené uhlovodíky při molárním poměru vodíku k surovině nad 0,3, výhodně nad 0,4, hmotnostním poměru vodní páry k surovině nad 0,4 a obsahu sirných sloučenin nad 100 ppm hmot. Molární poměr vodíku k surovině je výhodně 0,31 až 1,5, popřípadě 0,5 až 0,8 a přídavek vodíku se může nahradit...

Způsob zpracování pyrolýzního plynu z procesu výroby olefinů pyrolýzou uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248177

Dátum: 12.02.1987

Autori: Nájemník Jiří, Svoboda Jiří, Zelenka Jan

MPK: C10G 9/36, C07C 7/09

Značky: zpracování, uhlovodíku, olefinu, výroby, procesu, pyrolýzou, pyrolýzního, způsob, plynů

Text:

...účinku se prakticky neprojevilo na ostrosti oddělování žádaných lehkých uhlovodíků, přecházejících do pyrolýzního plynu. Rovněž kvalita pyrolýzního benzínu se znatelněji nezměnila.Druhý experiment napodobil zvýšení tlaku ve stripéru technologické vody, ke kterému dojde zařazením kondenzátoru o tlakové ztrátě cca 15 kPa. Vyhodnocením spotřeby stripovací páry a kvapity napájecí vody včetně obsahu kyslíkatých látek byl zjištěn...

Způsob předúpravy uhlovodíkové suroviny pro zpracování pyrolýzou rozpouštědlovou extrakcí aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231688

Dátum: 01.05.1986

Autori: Eckert Egon, Schöngut Jiří, Marek Miloš, Vitvar Milan, Kvapil Zdeněk, Černý Jaroslav, Svoboda Jiří, Oháňka Vlastimil

MPK: C10G 55/04, C07C 7/10

Značky: extrakci, zpracování, rozpouštědlovou, způsob, aromatických, pyrolýzou, suroviny, uhlovodíku, uhlovodíkové, předúpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu předúpravy uhlovodíkové suroviny spočívající v extrakci aromatických uhlovodíků kapalným rozpouštědlem, při němž se ropná trakce vroucí v rozmezí 250 až 550 °C extrahuje směsi rozpouštědel o složení 50 až 99,9 % hmot. metanolu, 0,05 až 50 % hmot. isobutanolu a 0 05 až 20 % hmot. vody při teplotě 20 až 55 °C, atmosférickém tlaku a hmotnostním poměru rozpouštědla k surovině 0,5 až 6, a rafinát se vypírá vodou. Takto...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou ťažkých podielov z hydrokrakovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 230447

Dátum: 01.04.1986

Autori: Baxa Jozef, Hlinšťák Karol, Bajús Martin

MPK: C10G 69/06

Značky: olefínov, pyrolýzou, spôsob, výroby, ťažkých, hydrokrakovania, podielov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je výroba olefínov pyrolýzou ťažkých podielov z hydrokrakovania. Podľa vynálezu sa z produktov hydrokrakovania oddelí zvyšok skladajúci sa zo zmesi alkánov a alkylmonocyklánov s obsahom aromátov do 10 % hm. s teplotou varu nad 360 °C, ktorý sa pyrolyzuje pri teplote 750 až 900 °C pričom sa získa 26 - 38 % hm. etylénu. Zvýšenie konverzie a potláčanie tvorby koksu sa dosahuje prídavkom sírnych zlúčenín. Vynález može byť využitý v...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov v prítomnosti síry a sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214406

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kopernický Ivan, Baxa Jozef, Bučko Miloš, Huba František, Veselý Václav, Hlinšťák Karol, Potisk Jozef, Bajús Martin

Značky: spôsob, pyrolýzou, výroby, síry, sírovodíka, olefínov, uhľovodíkov, přítomnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov z ropných frakcií v prítomnosti elementárnej síry a sírovodíka. Vynálezom sa rieši problém zvýšenia konverzie pri pyrolýze ropnej frakcie pôsobením elementárnou sírou a sírovodíkom na olefíny za súčasného potláčania tvorby koksu. Pyrolýza sa podrobuje frakcia s teplotou varu 170 - 240°C, ktorá obsahuje 12 až 20 % hmotnostných aromátov s nízkym substitučným stupňom alkylových...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214405

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bučko Miloš, Potisk Jozef, Veselý Václav, Hlinšťák Karol, Huba František, Kopernický Ivan, Baxa Jozef, Bajús Martin

Značky: olefínov, uhľovodíkov, spôsob, pyrolýzou, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov z ropných frakcií. Rieši sa problém zhodnocovania uhľovodíkovej suroviny na olefíny vo väčšej miere. Pyrolýze sa podrobia uhľovodíky z ropnej frakcie so strednou teplotou varu okolo 200 °C, ktorá obsahuje l2 až 20 % hm, aromátov s nízkym substitučným stupňom dlhších a rozvetvených alkylových reťazcov pri teplote 600 až 900 °C pri parciálnom tlaku nižšom než 100 kPa a pri zdržnej dobe...