Patenty so značkou «pyrol-1-yl)alkyl]-pyran-2-ónu»

Spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl)alkyl]-pyran-2-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281110

Dátum: 06.12.1995

Autori: Butler Donald Eugene, Nanninga Thomas Norman, Le Tung Van

MPK: A61K 31/40, C07C 255/20, C07C 255/13...

Značky: spôsob, výroby, pyrol-1-yl)alkyl]-pyran-2-ónu, trans-6-[2-(substituovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl)-alkyl]pyran-2-ónu vzorca (I-1) a dyhydroxykyseliny odvodenej od zlúčeniny vzorca (I-1) otvorením laktónového kruhu a jej farmaceuticky vhodných solí. Zlúčeniny vzorca (I-1) sú užitočné ako hypolipidemické a hypocholesterolemické činidlá.