Patenty so značkou «pyridinových»

Fungicídne zmesi na báze amidových zlúčenín a pyridínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283648

Dátum: 23.10.2003

Autori: Eicken Karl, Ammermann Eberhard, Hampel Manfred, Schelberger Klaus, Lorenz Gisela, Strathmann Siegfried, Scherer Maria

MPK: A01N 43/40

Značky: fungicidně, pyridinových, zlúčenín, zmesí, amidových, derivátov, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané fungicídne zmesi, ktoré obsahujú ako účinné zložky: a) amidovú zlúčeninu vzorca (Ib), b) zlúčeniny vzorca (II), ich N-oxid alebo jednu z ich solí, a/alebo c) zlúčeniny vzorca (III) v synergicky účinnom množstve.

Spôsob prípravy pyridínových derivátov, ich použitie a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281137

Dátum: 10.11.1993

Autori: Waelchli Rudolf, Révész Lászlo

MPK: C07D 213/16, A61K 31/44, C07D 213/127...

Značky: přípravy, derivátov, pyridinových, spôsob, přípravu, medziprodukty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy pyridinolínových a deoxypyridinolínových krížovo väzobných faktorov a ich derivátov, ich použitie pri stanovení porúch metabolizmu väzobných tkanív v ľudskom a zvieracom tele, ako aj samotné pyridínové deriváty.

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268688

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 487/04, C07D 471/04

Značky: výroby, derivátů, způsob, a-azepinových, substituovaných, imidazopyrrolových, pyridinových

Text:

...gonadotropin,ngg 1 eąu 31 cg de potom °rg 1 ě sloučenina podle vynálezu a po jedná hodině adroatendion. Minimální účinná dávka sloučenin podle vynálezu se pohybuje zhruba mezi 0,01 a 10 mg/kg nebo Je Ještě nižší. Protinadorovou aktivitu, zejména pokud jde o nádory záviaeáíci na tvorbě eatrogenu, je možäo doIožitin vivo například na kryaích aamiciche(Spřague-Dawler) a nádorem mléčné žlázy vyvolanym EMEA. Slouěeniny podle vynálazu způsobuaí...

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268686

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 487/04, C07D 471/04

Značky: a-azepinových, pyridinových, derivátů, imidazopyrrolových, způsob, substituovaných, výroby

Text:

...následuJíci den potom orálně slouěenina podle vynálezu e po Jedná hodině adrostendion. Minimální účinná dávka nloučenin podle vynálezu se pohybuJe zhruba mezi 0,01 a 10 mg/kg nebo Je Ještě nižší. Protinádorovou aktivitu, zeJména pokud Jde o nádory záviaeJící na tvorbě estrosenu, Je možno doložit in vivo,například na krysích samicích (Sprngue-Dawley) s nádoren mléčné žlázy vyvolaná IKEA. Sloučeniny podle vynálezu způeobuJí téměř...

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268685

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 471/04, C07D 487/04

Značky: imidazopyrrolových, derivátů, pyridinových, a-azepinových, substituovaných, výroby, způsob

Text:

...překvapení bylo tJiSätěno, že i když elcučeniny podle mÍ 1 § 5 ýIÍJICl.úČ .§Íľbitory aromateey in vitro a in vivo, nov-ykazuJí zřeJaě in vivo inhibiční íčinnoat na štěponí cholootcrolováho poetranního řetězce, protože nevyvolávaJí hypertroíii nadladvinek,Jak bylo ověřeno vyhodnoconía endokrinních orgánů.vzhledem ko evýn farnakologiclzým vlastnostea (inhibitory aromatasy) eo eloučoniny podle vwnálezu nohou. používat Jako láčiva, například vo...

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268684

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 487/04, C07D 471/04

Značky: substituovaných, a-azepinových, výroby, způsob, imidazopyrrolových, derivátů, pyridinových

Text:

...mm. Sloučeniny podle vynáleou apůsohuąlí teněř úplnou regresi a potlačení vlniku nových nddorů při orální aplikaci denních dávok pohybuaíoíoh ee zhruba od I do 20 ag/kg nebo davek Ještě nižších.S překvapení bylo aaištěno, že i kdy slouöeniny podle vynáleau Jsou íčinnýni inhihitcry aronataay in vitro a in vivo, nevykaaugjí sřeaaě in vivo inhihiční účinnost na stěpení choleaterolcveho postranního řetězce, protože nevyvclavaaí hypartrorii...

Způsob odvodňování pyridinových zásad

Načítavanie...

Číslo patentu: 247233

Dátum: 01.08.1988

Autori: Tousek Josef, Pleva Milan

MPK: C07D 213/24

Značky: zásad, pyridinových, způsob, odvodňování

Text:

...hmotnostním poměru 11 až 201, s výhodou 21 až 91,oddeíí se dvě vrstvy. Spodní vrstva obsahuje 80 až 99 hmotnostnícn vody obsažené ve výchozích bazích, horní vrstva obsahuje pyridinové zásady, benzen neb jeho homoíogy a zbylé množství vody z vbhozích pyridínovych zásad. Azeotropionou destilací s benzenem se pak odaěíí znývající množství vody a po oddestilování oenzenu se získají bezvode pyridínove zásady. Voda oddelená z pyridinovych zásad...

Způsob přípravy pyridinu a pyridinových bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 257645

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čermák Jiří, Dvořák Mojmír, Sedláčková Zdena, Faustman Jiří, Perný Vítězslav

MPK: C07D 213/09, C07D 213/10

Značky: pyridinových, způsob, přípravy, pyridinu, bázi

Text:

...cyklu účinnosti katalyzátoru bývá udávána obvykle 21 až 23 reakčni hodiny, výjimečně však i méně, a to 7 až 9 hodin. Po této době je třeba jej reqenerovat a aktivovat odstraněním usazených uhlíkatých látek spálením pomocí směsi dusíku 5 cca 3 až 5 z kysliku při teplotě nad 400 °c.Nyní bylo nově nalezeno, že uvedená syntéza pyridinu a jeho derivátů probihá dobře i na samotné čisté alumině a to v její alfa- i gama-formě, a přechodných...

Způsob stanovení amoniaku, pyridinových bází a aldehydů vedle sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 245194

Dátum: 15.10.1987

Autor: Chmelío Miloš

MPK: G01N 31/16

Značky: pyridinových, aldehydů, způsob, vedle, bázi, amoniaku, stanovení

Text:

...vybavení laboratoře, postačí pH-metr, zdroj inertního plynu, elektrické hnízdo a běžné laboratorní sklo vyhovuje tedy podmínkám pro provozní využití.Nový způsob je blíže specifikován a objasněn V příkladech provedení.5 ml vzorku vodné vrstvy vzniklé při syntéze pyridinu a pikolinů předpokládaného složení pyridin, směs píkolinů a dalších substitučních derivátů, formaldehyd, acetaldehyd a amoniak, označeného MRyK 5/2/ bylo odpipetováno...

Způsob výroby pyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226034

Dátum: 15.02.1986

Autori: Lombardino Joseph George, Harbert Charles Armon

Značky: derivátů, výroby, pyridinových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pyridinových derivátů obecného vzorce I ve kterém R1, představuje atom vodíku nebo methylovou skupinu a Y znamená propylenovou skupinu, ethylenovou skupinu, popřípadě substituovanou nejvýše jednou methylovou skupinou nebo/a nejvýše jednou fenylovou skupinou, s tím, že na uhlíkovém atomu sousedícím se skupinou OR1 je přítomen nejvýše jeden substituent, nebo znamená skupinu vzorce kde X znamená nitroskupinu nebo methoxyskupinu, s...

Způsob výroby pyridinových a pyrimidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226020

Dátum: 15.02.1986

Autori: Harbert Charles Armon, Lombardino Joseph George

Značky: výroby, pyridinových, způsob, derivátů, pyrimidinových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pyridinových a pyrimidinových derivátů obecného vzorce I A-CH2-S-Y-OH (I), ve kterém A znamená 4-pyridylový nebo 4-pyrimidylový zbytek a Y přestavuje o-fenylenovou skupinu, ethylenovou skupinu, popřípadě substituovanou nejvýše dvěma methylovými skupinami, nebo skupinu vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ACH2Z1 (II) nechá při teplotě místnosti reagovat se sloučeninou obecného vzorce III Z2YOH, (III) v kterýchžto...