Patenty so značkou «pyridínové»

Pyridínové a pyrazínové deriváty na liečenie CF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20109

Dátum: 17.03.2011

Autori: Bala Kamlesh Jagdis, Howsham Catherine, Spiegel Katrin, Edwards Lee, Baettig Urs, Legrand Darren Mark, Budd Emma, Hughes Glyn

MPK: C07D 213/81, A61K 31/443, A61P 11/12...

Značky: liečenie, deriváty, pyridínové, pyrazínové

Text:

...substituovaná jedným alebo viacerými atómami halogénu -(Co-C 4 alkyl)-Cs-C 14 aryl alebo -(Co-C 4 alkyl)-3 až 14 členná heterocyklická skupina, kde heterocyklická skupina obsahuje aspoň jeden heteroatóm vybraný z N, O a S, kde arylová a heterocyklická skupina jekaždá prípadne substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi Z aleboR 5 a R 6 spoločne s atómami uhlíka, ku ktorým sú viazané, tvoria 5 až 8 členný heterocyklický kruhový systém...

Di-substituované pyridínové deriváty ako protirakovinové

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17763

Dátum: 28.01.2011

Autori: Fujita Shigekazu, Okuno Mitsuhiro, Sugiyama Kazuhisa, Suzuki Takashi, Sekiguchi Kazuo, Sumida Takumi, Kojima Yutaka, Yamada Satoshi, Yanagihara Yasuo, Ohtsuka Shinya, Tanaka Hideo, Miyajima Keisuke, Sakai Koji, Takasu Hideki, Sato Yosuke, Hirose Toshiyuki

MPK: A61K 31/4439, A61K 31/44, A61K 31/443...

Značky: deriváty, di-substituované, protirakovinové, pyridínové

Text:

...aktivačné inhibičné pôsobenia, resp. Avšak, nie je známeči konkrétne zlúčeniny predloženého majú protinádorový účinok.0006 Predmetom predloženého vynálezu je preto poskytnúť zlúčeninu, ktorá má protinádorový účinok s menšími vedľajšími0007 Uvedení vynálezcovia uskutočnili intenzívne štúdie s ohľadom na dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa. V dôsledku toho zistili, že Zlúčenina reprezentovaná všeobecným vzorcom (1) nižšie a jej soľ má...

Pyridínové deriváty ako modulátory receptora S1P1/EDG1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9609

Dátum: 14.08.2008

Autori: Nayler Oliver, Velker Jörg, Mathys Boris, Steiner Beat, Mueller Claus, Bolli Martin, Lescop Cyrille

MPK: A61K 31/427, A61K 31/422, A61K 31/4245...

Značky: modulátory, receptora, deriváty, pyridínové

Text:

...a pri zlepšovani funkcie ciev.Zlúčeniny podľa vynálezu je možné používat samotné alebo v kombinácii so štandardnými liečivami, ktoré inhibujú aktiváciu T-buniek, a tak získat novú imunomodulačnú terapiu, pri ktorej je v porovnani so štandardnými imunosupresívnymi terapiami znížená tendencia k infekciám. Zlúčeniny podľavynálezu je tiež možné používat v kombinácii so zniženými dávkami tradičnýchimunosupresív. a tak na jednej strane...

Fenyl amino pyridínové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20334

Dátum: 12.03.2008

Autori: Feutrill John Thomas, Wilks Andrew Frederick, Burns Christopher John, Zeng Jun, Donohue Andrew Craig, Nguyen Thao Lien Thi

MPK: A61K 31/505, A61K 31/506, A61K 31/444...

Značky: pyridínové, fenyl, zlúčeniny, amino, použitie

Text:

...zlúčeniny vzorca (I) a vo vysokých0007 Ďalej je predmetom tohto objavu výroba zlúčeniny (I) zlacnejších počiatočných materiálov a činidiel.0008 Ďalej je ešte predmetom tohto objavu poskytnutie spôsobuna výrobu zlúčeniny vzorca (I) použitím bezpečnejších činidiel.0009 Ďalej je cieľom použitie rýchlejšieho ohrievacieho a ochladzovacieho cyklu alebo kratších časových úsekov pre reakciu, napr. použitím mikrovlného žiarenia alebo pomocou...

Pyridínové a pyrimidínové deriváty ako antagonisty mGluR2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18206

Dátum: 19.03.2007

Autori: Woltering Thomas Johannes, Wichmann Juergen, Goetschi Erwin, Gatti Mcarthur Silvia

MPK: A61P 25/00, A61K 31/506, A61K 31/444...

Značky: mglur2, pyridínové, antagonisty, pyrimidinové, deriváty

Text:

...5 až 12 kruhovými atómarni a -NRlRm, kde R 1 a R sú nezávisle zvolené zo súboru pozostávajúceho z H a Cpó-alkylskupiny alebo R a R môžu dohromady s atómom dusíka, ku ktorému sú pripojené,tvoriť popřrpade substituovanú heterocyklíckú skupinu s 5 až 12 kruhovými atómami, ktorá poprípade obsahuje ďalší heteroatóm zvolený z dusíka, kyslíka a síry, pričom táto heteroarylskupina je poprípade substituovaná jedným,dvoma, tromi alebo štyrmi...

Pyridínové deriváty a ich použitie pri liečení psychotických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10413

Dátum: 07.09.2006

Autori: Belvedere Sandro, Giovannini Riccardo, Alvaro Giuseppe, Andreotti Daniele, Di Fabio Romano, Falchi Alessandro

MPK: A61K 31/5383, A61K 31/4439, A61K 31/4985...

Značky: liečení, psychotických, použitie, deriváty, pyridínové, poruch

Text:

...ISN, o, 130, 3 P,321,35 s, 1 gp, 35 m, 123131251 Zlúčeniny podľa vynálezu a farmaceutický vhodné soli zlúlčenín, ktoré obsahujú vyššie uvedené izotopy a/alebo iné izotopy iných atómov tiež spadajú do rozsahu vynálezu. Zlúčeniny podľa vynálezu značené izotopmi, napríklad rádioaktívnymi izotopmi, ako 3 H, 14 C, sú užitočné napríklad pri štúdiách distribúcie liečiva a/alebo substrátu V tkanivách. Zvláštna prednosť sa dáva tritiu, t.j. izotopu...

Orto-kondenzované pyridínové a pyrimidínové deriváty (napr. puríny) ako inhibítory proteínkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18043

Dátum: 25.10.2005

Autori: Wyatt Paul Graham, Saxty Gordon, Boyle Robert George, Da Fonseca Tatiana Faria, Donald Alastair, Walker David Winter, Woodhead Steven John, Caldwell John, Berdini Valerio, Collins Ian

MPK: A61K 31/437, A61K 31/52, A61K 31/519...

Značky: deriváty, inhibitory, proteínkinázy, puríny, napr, pyridínové, orto-kondenzované, pyrimidinové

Text:

...Research 57, 3660-3663) a u pokročilej rakoviny prostaty (Cairns et al 1997 Cancer Research 57, 4997). Tieto a iné pozorovania naznačujú, že široký rozsah typov nádorov závisí od zvýšenej aktivity PKB pri raste alebo prežití a poskytne terapeutickú reakciu na vhodné0012 Existujú 3 úzko spojené izoformy PKB s názvom alfa, beta a gamma, ktoré genetické štúdie označujú ako vzdialené, ale zároveň prekrývajúce sa funkcie. Dôkazy naznačujú, že...

5-Substituované pyrazínové alebo pyridínové aktivátory glukokinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2712

Dátum: 11.12.2003

Autori: Chen Shaoqing, Sarabu Ramakanth, Kester Robert Francis, Haynes Nancy-ellen, Scott Nathan Robert, Corbett Wendy Lea, Thakkar Kshitij Chhabilbhai, Qian Yimin, Guertin Kevin Richard, Mischke Steven Gregory, Mennona Francis

MPK: A61K 31/50, A61K 31/4427, A61K 31/44...

Značky: pyrazínové, glukokinázy, pyridínové, aktivátory, 5-substituované

Text:

...u mladých jedincov (MODY-2) je vyvolaný stratou funkčných mutácií v GK génu, svedčí o tom, že GK funguje ako senzor glukózy aj u ľudí (Liang, Y., Kesavan, P., Wang, L. et al.,Biochem. J. 309, 167-173, 1995). Ďalším dôkazom svedčiacim o dôležitej úlohe GK V regulácii metabolizmu glukózy u ľudí je identifikácia pacientov, ktorí exprimujú mutantnú formu GK so zvýšenou enzymatickou aktivitou. Títo pacienti vykazujú hypoglykémiu na lačno a...

Pyridínové deriváty ako inhibítory Raf kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2276

Dátum: 05.09.2002

Autori: Takle Andrew Kenneth, Bamford Mark James, Wilson David Matthew, Dean David Kenneth, Naylor Antoinette

MPK: A61K 31/445, A61K 31/44, A61K 31/495...

Značky: pyridínové, deriváty, inhibitory, kinázy

Text:

...hydroxyskupiny, nitroskupiny,kyanoskupiny, azidoskupiny, aminoskupiny, mono- a di-N-Cliç-alkylaminoskupiny,acylanlinoskupiny, arylkarbonylaminoskupiny, acyloxyskupiny, karboxyskupiny,skupín karboxylátových solí, karbamoylskupiny, mono- a di-N-Chçalkykarbatnoylskupiny, Cmalkoxykarbonylskupíny, aryloxykarbonylskupiny, ureidoskupiny,guanidinoskupiny, Cmalkylguanidinoskupiny, amidinoskupiny, Cmalkylamidinoskupiny, sulfonylaminoskupiny,...

5-(3-Substituované pyridínové bromidy)-2-furfurylidenmalondinitrilu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221043

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kríž Miroslav, Végh Daniel, Kováč Jaroslav

Značky: bromidy)-2-furfurylidenmalondinitrilu, spôsob, pyridínové, 5-(3-substituované, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej syntézy a rieši prípravu nových pyridíniových solí. Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že 5-brómfurfurylidénmalondinitril reaguje s 3-R-substituovanými pyridínami, kde R znamená CH3, CH2CH3, COOCH3, COOCH2CH3 a NH2, v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny aromatických kvapalných uhľovodíkov ako benzén, toluén, xylény, éterov ako dietyléter, dioxán, tetrahydrofurán,...