Patenty so značkou «působením»

Farmaceutický prostředek s antihepatotoxickým působením

Načítavanie...

Číslo patentu: 261637

Dátum: 10.02.1989

Autori: Magistretti Maria José, Bombardelli Ezio

MPK: A61K 31/23, A61K 31/35

Značky: působením, antihepatotoxickým, prostředek, farmaceutický

Text:

...mastných kyselín nebo fosfatidylcholin obsahující 80 0/0 lino-lové kyseliny, 5 0/0 linolenové kyseliny a 15 0/0 olejové kyseliny EPL Nattermaniľ).Následující farmakologlcké testy dokláldají účinnost nového prostředku podle vynálezu ve srovnání s jeho jednotlivými složkami. Tabulka I dokládá chráníci působení na játra při běžné zkoušce jater krys při otravě chloridem uhličitým. Tabulka II dokládá chránicí působení na játra otrávená...

Způsob ochrany oxidu stříbrného před působením oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256866

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fiedlerová Jana, Tihon Josef, Koller Aleš

MPK: H01M 4/54

Značky: způsob, ochrany, před, oxidů, působením, uhličitého, stříbrného

Text:

...na tom, že oxid sžříbrný je mírně alkalický a může reagovat s kyselými látkami.Jestliže na povrch oxidu stříbrného se adsorbuje kyselá organické látka, pak i velmi slabá vrstva zabráni další reakci s oxdiem uhličitým. Organická látka se nejdříve sorbuje chemisorpci na alkalickýoh centrech oxidu stříbrného a další množství se sorbuje fyzikálně. Výběr látek sloužícíoh jako ochrana oxidu stříbrného není jednoduchý, protože oxid stříbrný má...

Zařízení k fixování nepropustných vložek v hadicové tkanině působením vnitřního přetlaku a vnějšího ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253126

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kimmer Josef, Uhmann Hubert

MPK: B29C 63/22

Značky: vložek, fixování, nepropustných, vnitřního, tkanině, ohřevu, působením, přetlaku, vnějšího, hadicové, zařízení

Text:

...linky dovoluje vyrábět hadice s vložkami polymerními vlepovanými, jakož i s vľožkami pryžovými - zavulkanizovanými. Oproti stávajícím technologiím je tento způsob výroby energeticky výhodný. Vhodnou kombinací hodnoty vnitřního přetlaku a vnějšího ohřevu lze kladné ovlivnit pevnostní parametry hadic vyrobených z polyamidových či polyesterových materiálů.Příkladné provedení zařízení je znázorněno na přiložených obrázcích, i když přirozeně...

Zařízení pro odstraňování otřepů v otvorech dutých předrobků působením tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245270

Dátum: 15.06.1987

Autori: Magyari István, Inczédy Péter, Bohus Péter, Nagy Mihály, Wohl László

MPK: B24B 5/48

Značky: zařízení, předrobku, působením, otvorech, dutých, odstraňování, otřepů, tlaku

Text:

...cncTer-aa MOJKBT nepeMemaTBcH no TOpKI-BOHTBM n sepTuxcaJn/I MGJEJU KOHGÉHLIMII Torncanmmocrcoro Kyąparnca n cnoóonno ozmpaewcn na xcyamcy. B nponecýçe ynaaenm sayceauen aa cqew nonavm ycmuna Ha rcoJxeauawo-puqamKym cnowew nouycqxepnuecxaa Ramanaa nemam n noawponopa sno,mmca B ĽIBJIBJIPIG. nocne paalaeneam 060 m( puqaroB KOHTpOHOPB ymxpaewoa BO Baywpennm czropony naupom nammoñ nemam, n Bammmaa nemam ynamew c napacTamWH ycnJmeM Bnywpenme...

Způsob separace látek v kapalném prostředí působením elektrického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 237912

Dátum: 15.03.1987

Autor: Dubský Hanniel

MPK: G01N 27/26

Značky: kapalném, působením, látek, elektrického, způsob, separace, prostředí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že působením elektrického pole se dělí látky unášené mobilní kapalinou, která prochází mezi dvěma elektrodami, jejichž vzdálenost je maximálně 6 milimetrů, s výhodou 0,01 až 1,00 mm a polarita elektrod se střídá. Rychlost změny polarizace, rychlost změny velikosti napětí vkládaného na elektrody se mění. Průměrná rychlost mobilní fáze se rovněž programově mění. Mobilita kapaliny od nástřiku k výstupu ze separačního...

Tekutý vodný prostředek k ochraně semen před působením plísní

Načítavanie...

Číslo patentu: 231194

Dátum: 15.06.1986

Autor: Simons Richard William

MPK: A01N 37/32

Značky: působením, plísní, tekutý, před, ochraně, vodný, semen, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý vodný prostředek k ošetření semen před působením plísní obsahuje N-[/trichlormetyl/tio]-4-cyklohexen-1,2dikarboximid, polyvinylalkohol, Rhodamin B jako barvivo a zbytek tvoří voda. Ve výhodném provedení obsahuje i další přídavné látky.

Disperzní nátěrové hmoty na bázi akrylátových polymerů či kopolymerů se zvýšeným antikorozním působením a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216576

Dátum: 01.08.1984

Autori: Průžek Miroslav, Pospíšil Jan, Kugler Václav

Značky: disperzní, zvýšeným, přípravy, způsob, jejich, nátěrové, bázi, kopolymerů, antikorozním, hmoty, působením, akrylátových, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní nátěrové hmoty na bázi akrylátových polymerů či kopolymerů se zvýšeným antikorozním působením, obsahující inhibiční pigmenty typu fosforečnanů a chromanů a pigmenty ze skupiny oxidů železa, vyznačené tím, že z hlediska vzájemného komplexního působení obsahují a/ 1 až 15 % hmot. suspenze, obsahující 50 až 80 hmot.d. oxidů olova jako suřík, suboxid olova nebo klejt olovnatý a 20 až 50 hmot.d, vysychavého nebo polovysychavého rostlinného...

Zapojení komutační skupiny pro měniče se sníženým působením na napájecí síť

Načítavanie...

Číslo patentu: 214231

Dátum: 01.06.1984

Autori: Šašek Jaroslav, Mašek Jaroslav, Kule Lumír

Značky: síť, sníženým, působením, komutační, skupiny, měniče, zapojení, napájecí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení komutační skupiny pro měniče se sníženým působením na napájecí síť, tvořené dvěma komutačními podskupinami, dvěma tlumivkami a pólem komutační skupiny, vyznačené tím, že pól (a) první komutační podskupiny (1) je spojen s prvním vývodem první tlumivky (3) a pól (b) druhé komutační podskupiny (2) je spojen s prvním vývodem druhé tlumivky (4), přičemž druhý vývod první tlumivky (3) je spojen s druhým vývodem druhé tlumivky (4) a s pólem...