Patenty so značkou «purinové»

Purínové deriváty na liečenie alergických, zápalových a infekčných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19462

Dátum: 07.08.2009

Autori: Trivedi Naimisha, Coe Diane Mary, Biggadike Keith, Smith Stephen Allan, Lewell Xiao-qing, Mitchell Charlotte Jane

MPK: A61K 31/522, A61P 37/00, A61P 35/00...

Značky: alergických, deriváty, liečenie, zápalových, purinové, infekčných, chorôb

Text:

...2007, 755939 - 46). Rezikvimod a iné príbuzné TLR 7/8 agonistické látky sa tiež ukázali,ako látky vykazujúce adjuvantnú aktivitu (Ma R. et al., Biochem. Biophys. Res. Commun., 2007, 361 537 - 42,WilIe-Reeoe U. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2005, 102215190 - 4, WilIe-Reece U. et al., US 200 G 045885 A 1 ).0012 Mechanizmy, ktoré vedú k indukcii interferónov typu I, sú pochopené len čiastočne, Jedným z mechanizmov, ktoré môžu viest k...

Purínové deriváty a ich použitie ako modulátory Toll-like receptora 7

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19043

Dátum: 26.06.2008

Autori: Halcomb Randall, Graupe Michael

MPK: A61K 31/52, A61P 31/12, A61K 31/522...

Značky: toll-like, modulátory, deriváty, purinové, použitie, receptora

Text:

...Predkladaný vynález je čiastočne založený na objave prihlasovateľov, že imunostimulačnú signalizáciu sprostredkovanú TLR môže meniť veľký počet malých molekúl. Na základe toho sa predkladaná prihláška týka zlúčenín a farmaceutických kompozícii a spôsobov na použitie u pacientov pri prevencii alebo liečbe chorôb alebo zdravotných stavov, súvisiacich s aktivitou tolllike receptora. 7 (TLR 7). V jednom. uskutočnení, vynález zahŕňaktorá je...

Purínové deriváty ako imunomodulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8933

Dátum: 15.02.2008

Autori: Lazarides Linos, Theobald Colin Jack, Smith Stephen Allan, Stocker Richard

MPK: C07D 405/12

Značky: purinové, imunomodulátory, deriváty

Text:

...dejov. U človeka sú plazmacytoidné dendritické bunky (pDCs) profesionálnymi interferón produkujúcimí bunkami, ktoré sú schopne produkovať velké množstvá interferónov napríklad v reakcii na vírusovú infekciu. Ukázalo sa, že tieto pDCs preíerenčne exprimujú TLR 7 a TLRS a že stimulacia týchto receptorov s vírusovou RNA. respektive s vírusovou DNA, môže indukovat expresiu interferónu alfa.0010 Boli opisané oligonukleotidove agonisty...

Purínové deriváty ako agonisty receptora A2A

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5009

Dátum: 12.01.2006

Autori: Fairhurst Robin Alec, Taylor Roger John

MPK: C07D 473/00, A61K 31/519, A61P 11/00...

Značky: agonisty, receptora, purinové, deriváty

Text:

...v tomto opise majú nasledujúce významy Prípadne substituovaná znamená, že príslušná skupina môže byť substituovaná v jednej alebo viacerých polohách jednou alebo viacerými kombináciami skupín uvedenými ďalej.N-viazaná 3- až 10-člem 1 á heterocyklícká skupina obsahujúca l až 4 atómy dusíka v kruhu,a prípadne obsahujúca 1 až 4 iné heteroatómy Vybraté zo súboru, ktorý tvorí kyslík a síra,ako sa tu používa, znamená skupinu, ktorá je viazaná...

Purínové deriváty ako agonisty receptora adenosínu A1 a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7640

Dátum: 25.05.2005

Autori: Jagtap Prakash, Salzman Andrew, Szabó Csaba

MPK: A61K 31/00, A61P 1/00, A61P 25/00...

Značky: použitia, purinové, deriváty, agonisty, adenosínu, receptora, spôsoby

Text:

...supraventrikulámych tachykardií a kontrole ventrikulámej frekvencie pri atriálnej ñbrilácii a flutteru. Modulácia receptorov A 2, tiež reguluje koronárnu vazodilatáciu.Adenosín je také neuromodulátor, ktorý moduluje molekuláme mechanizmy, ktoré sú základom radu aspektov fyziologických funkcií mozgu tým, že sprostredkováva centrálne ínhibičné účinky. Na zvýšené uvoľňovanie neurotransmitera dochádza po traumách, ako sú hypoxia, ischémia a...

Purínové deriváty a ich použitie ako ligandov kanabinoidného receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2581

Dátum: 21.10.2003

Autor: Griffith David

MPK: A61K 31/519, A61P 3/00, C07D 239/00...

Značky: deriváty, ligandov, použitie, purinové, kanabinoidného, receptora

Text:

...lieky na zníženie telesnej hmotnosti (napr. amfetamín, metamfetamín a fenmetrazin), ktoré silno interagujú sdopamínovými cestami, sa vsúčasnosti už neodporúčajú kvôli riziku ich zneužitia. Fenfluramín a dexfluramín, čo sú serotonergné látky používané na reguláciu chuti kjedlu, už nie sú vsúčasnosti kdispozícii na0006 V poslednej dobe boli ako potenciálne látky na potláčanie chuti k jedlunavrhnuté antagonisty/inverzné agonisty kanabinoidného...

Purínové deriváty ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1529

Dátum: 04.03.2003

Autori: Malhotra Sushant, Furness Kelly Wayne, Mclean Johnathan Alexander, Berridge Brian Raymond, Diefenbacher Clive Gideon, Reel Jon Kevin, Li Yihong, Henry James Robert, Burkholder Timothy Paul, Mendel David, Sullivan John Morris, Ruegg Charles Edward, Engler Thomas Albert, Marquart Angela Lynn, Clayton Joshua Ryan

MPK: A61P 25/00, C07D 487/00

Značky: deriváty, kinázy, purinové, inhibitory

Text:

...prípadne subslituovaný jedným alebo dvoma subslituenlami, ktoré sa nezávisle vyberú zo súboru, ktorý zahrňuje alóm halogenu, amino, CFC alkyl,0.-0. alkoxy, benzyloxy, kyano a lrifluórmelyl, 5,BJB-lelrahydroimidazo 1,Z-ajpyridín-B-yl, imldazol,Z-ajpyridín-S-yl,imidazo 1,Z-ajpyrlmldín-S-yl pripadne substituovaný zvyškom amino, lmidazojlZ-cjpyrimidín-S-yl, imidazoll,z-ajpyrazln-S-yl,imidazo 1,Z-bjpyrldazin-S-yl. imidazo 2,1-bjliazol-3-yI,...

Enantiomérne purínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280216

Dátum: 08.10.1999

Autor: Daluge Susan Mary

MPK: C07D 473/00, C07D 473/32, A61K 31/52...

Značky: obsahom, výroby, deriváty, použitie, farmaceutické, enantiomérne, purinové, prostriedky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka 6-substituovaných purínkarbocyklických nukleozidov všeobecného vzorca (I), kde R znamená cyklopropylaminoskupinu alebo N-cyklopropyl-N-metylaminoskupinu a A znamená 2-cyklopentén-1-metanol-4-ylovú skupinu, buď v [1S,4R] alebo [1R,4S] konfigurácii, a ich soli, estery vybrané zo skupiny z esterov mono-, di- alebo trifosfátov, sulfonátov, aminokyselín a karboxylových kyselín s C1-18alkylovou alebo fenylovou skupinou, ako aj soli...

Způsob enzymatické přípravy polynukleotidů purinové a pyrimidinové řady značených radioaktivním izotopem 14C resp. 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 259728

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hromádková Božena, Kolina Josef, Radošovská Kristína, Šimúth Jozef

MPK: C07H 19/048, C07H 19/16

Značky: purinové, enzymatické, izotopem, přípravy, polynukleotidů, resp, radioaktivním, způsob, řady, značených, pyrimidinové

Text:

...afinitní chromatografii na poly« Usepharose 4 B 0,8 X 5 c 1 n. Kolona se před použitím uvede do rovnováhy roztokem chloridu draselného KCI 0,1 11101.14 V pufru B. Po nanesení vzorku na kolonu se kolona promyje roztokem chloridu draselného KCI 0,1 mol.11 V putru B. Eluuje se postupně roztoky chloridu draselného o koncentracíchFrakce vykazujíci aktivitu při koncentraci chloridu draselného KCI 0,6 mo 1.11 se dlalyzuje oproti puťru B...