Patenty so značkou «punčochového»

Zařízení pro přenášení punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 269976

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bailey Peter

MPK: D06G 3/02

Značky: zařízení, punčochového, přenášení, zboží

Text:

...g§do otvoru lemové části punčochového zboží lg. Každá z obou částí přenášecí formy łmá tvar drátu, ohnutého do všeobecného tvaru řeckého písmena omega, jak je nejlépe vidět na obr. 6. Obr. 4 znázorňuje přenášecí formu lzasunutou do otvoru lemové části punčochového zboží lg, Je pochopitelné, že 1 když je znâzorněná přenášecí forma l tvořena ohnutými dráty, není vynález v tomto ohledu omezen, poněvadž mohou být použity oddělené členy...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 265178

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kabátek Jan, Fikrle Jan, Trnka Jan

MPK: D04B 9/54, D04B 15/18

Značky: pletací, okrouhlý, výrobu, stroj, zboží, punčochového

Text:

...Zámek Z slouží pro vysouvání přistrojových platin Š do pracovní polohy a zámek g pro jejich zasouvání. Zámkový kroužek É je vytvořen tak, že jeho pracovní hrana mezi pletacími systémy,resp. body 5 odpovídající zátahů pletacich systémů gł - 33 je okrouhlá o polnměrech gł a gg,přičemž 5 gg Poloměr gg je vytvořen na oblouku za pletacím systémem gł, kde se provádí přenášeni kliček až do místa 5, kdy pracovní hrana zámkového kroužku É se ještě...

Zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263034

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fikrle Jan, Trnka Jan, Krulová Jarmila, Kabátek Jan

MPK: D04B 15/94, D04B 15/18

Značky: zařízení, zboží, výrobu, okrouhlého, pletacího, stroje, punčochového

Text:

...ll, uložené otočné v kon zole 6 oNa íspodním konci hřídele lJ. je pevné uepořádána horní příruba mg spojky L 2 Q pro rozepnutí pohonu přístroje l. Ned přírubou 1 gje uspořádáno ozubené kolo l). Spodní příruba L 2 spojky 1 § je . pevné uepořádáne na horním konci hřídele lbuepořádanéotočně vestojanu L 2 stroje. Pod přírubou 12 je na hřídeli 1 g pevné uspořádáno ozubené kolo §. Hřídel .4 je poháněna od neznázorněné pře~ vodovky buä od jehelního...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262031

Dátum: 10.02.1989

Autori: Klumpar Karel, Piálek Josef, Uhlířová Jarmila, Chládek Otokar, Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír

MPK: D04B 9/46

Značky: punčochového, stroj, okrouhlý, pletací, výrobu, zboží

Text:

...nemůže nestat případ, že Jehly nejsoupod přitlakem zminěiých pružin. 232 nnUapořádáni podle vynálezu je v přikladném provedení znázorněno na přiloženém výkrese. známý Jednoválcový okrouhlý pletaci stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen Jehelním válcem L, v jehož podélných drážkách g jaau posuvné uloženy jehly l. Stvol každé Jeh ly 1 se směrem od kolénka k háčku snižuje. Po obvodě .jehelniho vál- gce l jsou vytvořena zahloubeni i, v...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 255722

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kučera Jaromír, Procházková Růžena, Kollman Jan

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: punčochového, výrobu, zboží, okrouhlý, pletací, stroj, jednoválcový

Text:

...přísuvný. Střední zámek lg je rovněž axiálně pohyhlivý. Zvedací zámky lg a lg jsou rovněž rediálně přísuvné a slouží pro zvedání jehel do uzavírací polohy. Zvedací zámek lg je etrmější než zvedací zámek gg, nebo se používá při pletení zesilovaných vzorą a to kvůli průběhu jehel g a kladení nití při spolupráci se zvedacím zámkom lg, který je mírného etoupání a slouží zejména pro pletení hladkých vazeb při vysokých nychlostech. Dále jsou...

Způsob zakončení pleteného punčochového polotovaru na okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 246843

Dátum: 01.03.1988

Autor: Králíeek Jaroslav

MPK: D04B 9/56

Značky: polotovarů, pletacím, zakončení, stroji, okrouhlém, punčochového, způsob, pleteného

Text:

...mit. zechycená při ehezováni polotoveru z Jehel, ve bezporuchovóu vyhozeni upleteneho polotoveru z odtehovecího zařízení. čin se podstatne eniži epolehllvoet funkce tohoto zařízení při pletenl nàeledujiclho polotovaru. Popeané souetředěni dvou operací nože ve svých dúeledcich přlvodlt 1 připednou hevarii pleteciho strojeK odetrenüni uvedených nevýhod. ke zvýšení účinnosti pleteclho stroje e zároveň k zabezpečení výroby platených punčo 2 243...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží a podobně

Načítavanie...

Číslo patentu: 227463

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Matějíček Jiljí, Trnka Jan

Značky: stroj, okrouhlý, podobně, punčochového, zboží, výrobu, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží apod. s jehelním válcem uloženým na nosném pouzdře, které je uloženo v ložiskách uspořádaných v pevném pouzdře, vyznačující se tím, že mezi ložisky (51, 52) jsou na nosném pouzdře (2) uspořádány vačky (7) postrků, na které dosedají posuvné snímací tyče (8) procházející otvory v pevném pouzdře (9).

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového a pod. zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 228951

Dátum: 01.02.1986

Autori: Trnka Jan, Matějíček Jiljí, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/74

Značky: pletací, výrobu, punčochového, zboží, okrouhlý, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání bubínků pro ovládání funkce, zejména maloprůměrorového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového a pod. zboží. Vynález řeší prostorové umístění bubínků vzhledem k ovládání silových a nesilových funkcí a výměně programu tak, že v každěm pletacím systému je jeden bubínek uspořádán nad a druhý pod přírubou stroje, jak je vidět z obr. 1.

Ovládací zařízení pracovních členů okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 225071

Dátum: 01.12.1984

Autori: Nováček Jindřich, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Matějíček Jiljí

Značky: apod, zboží, punčochového, zařízení, pracovních, výrobu, ovládací, členu, pletacího, okrouhlého, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací zařízení pracovního členu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží a pod., majícího alespoň dvě polohy, které obsahuje mechanický převod od rozkazovacího bubínku uspořádaného vedle jehelního válce stroje, vyznačující se tím, že poslední člen mechanického převodu pro spolupráci s rozkazovacím bubínkem (8) je snímací páka (71 až 74, 10) uložená tangenciálně výkyvně ve směru osy rotace rozkazovacího bubínku.

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 224063

Dátum: 01.10.1984

Autori: Trnka Jan, Nováček Jindřich, Šalamoun Vladimír, Matějíček Jiljí

Značky: punčochového, okrouhlého, pletacího, zboží, stroje, soustava, zámková, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží a pod. pro ovládání jehel, kde v každém pletacím systému jsou uspořádány spolu axiálně pohyblivě spřaženě zatahovací zámky a protizámky, vyznačující se tím, že na každém proti zámku (3) je uspořádán výkyvný zámek (4), jehož rameno se opírá o nepohyblivý zámkový díl tak, že při větším snížení zatahovacího zámku (2) překrývá výkyvný zámek (4) protizámek (3).

Okrouhlý pletací stroj, zejména pro výrobu punčochového zboží apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213901

Dátum: 01.06.1984

Autori: Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír, Trnka Jan, Matějíček Jiljí, Kouklík Ivo

Značky: stroj, zejména, okrouhlý, zboží, výrobu, punčochového, apod, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží, který je opatřen hustotovým zařízením vytvořeným na bázi pohyblivých zatahovacích zámků. Vlastní hustotové zařízení je pak uspořádáno tak, že je řízeno programovacím zařízením, např. rozkazovacím bubnem, které ovládá pomocí např. mechanického převodu nebo elektrickým signálem, odpovídající si platinové a zatahovací zámky jednotlivých pletacích systémů a to současně....