Patenty so značkou «punčoch»

Zařízení pro volbu jehel v okrouhlém pletacím stroji, zejména na výrobu punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 268184

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: punčoch, jehel, zejména, pletacím, zařízení, výrobu, okrouhlém, stroji, volbu

Text:

...bodu 3 její podpčry v rovině v podstatě rovnoběžně s rovinou vykyvování volicích pák, takže v důsledku vykyvování pohybuje příslušnou volíeí pákou 3 z první polohy do druhé polohy nebo obráceně, a pro její činnost jsou-upraveny dva elektromagnety lgva ll, umíotěné na opaěných stranách vůči pod CS 268184 B 2 3S výhodou jsou oba elektromagnety gg a ll umístěny na stejné straně vůči volicí páee, takže omezují rozměry zařízení ve směru...

Zařízení pro volbu jehel u pletacího stroje, zejména na výrobu punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 266595

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: stroje, jehel, výrobu, zejména, zařízení, pletacího, punčoch, volbu

Text:

...pákou g, tak i nepatrné vzájemné posouvání, takže jedno vykývnutí hnací páky g odpovídá přechodu volieí páky łł z první polohy do druhépolohy nebo obráceně. Vhodné vytvoření pro konec lg hnací páky g může být například takové,že má koncový úsek s rozbíhavými vidlicovitými větvemi, dále následující mezilehlý úsek,kde tato ramena ěili větve se přibližují do dotyku s čepelí volicí páky 3 a konečně kruhový úsek, který spojuje obě dvě...

Okrouhlý pletací stroj na výrobu punčoch a podobně, s ochraným stínítkem v pracovní oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266338

Dátum: 13.12.1989

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 9/46

Značky: výrobu, pracovní, stroj, podobně, punčoch, okrouhlý, oblastí, pletací, stínítkem, ochraným

Text:

...strana prostoru, popřípadě místnosti,ve které je stroj umístěn. Umístíeli se na toto vedení aspirační zařízení, jež není pro přehlednost na výkresech znázorněno, může být v komoře vytvořen aspirační proud, který odstraňuje kousky příze neho vůbec nečistoty náhodné proniknuvší do vnitřku komory 3, takže pracov ní oblast je stále udržována v čistotě.Dále může být upraveno blokovací zařízení lg, které je umístěno stranou vůči jímacímu...

Stroj pro sešívání špic punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 241458

Dátum: 15.09.1987

Autor: Rátz Ildikó

MPK: D05B 23/00

Značky: sešívání, špic, stroj, punčoch

Text:

...27. Tato vačka 25 vytváří osový pohyb dolního hřídele 10. Horní hřídel 19 je opatřen pružínou 28, opřenou o pouzdro 30, která jej stále dotlačuje do zaběru s dolním hříde~ lem 18. V pouzdru 27 je upevněn kolík 29,který vniká do jedné ze svislých drážek 31,vytvořených v přírubě 32, spojené s horním hřídelem 19. Přesunutí horního kotiouče 11 směrem dolů k dolnímu nosnému kotouči 10 se provede, když misková vačka 25 svým pracovním profilem....

Okrouhlý pletací stroj pro pletení punčoch a ponožek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251064

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bianchi Massimo

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: ponožek, pletení, stroj, okrouhlý, pletací, punčoch

Text:

...snaha jehel napííiat a detormovat přízi oček, která jsou na jejich háčcích zachycena, kdykoliv jehly procházejí pod spüdmĺm koncem prvního praoovního~ zámku 1 nebo jinéhuo ekvivalentního zámku,přičemž tento průchod se opakuje t-olikrát,kolik řad oček se nachází v patové čistí S očka zůstávají zachycena na jehlach, vyřazených z činnosti, stále stejné a nemění se. Tím se n-apíná příze těchto oček a může d-o-jít k přetrhu nebo k...

Zařízení na rozžehlování švu na špičkách punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 245015

Dátum: 16.03.1987

Autori: Fedák Viliam, Oetter Juraj, Hulík Jaroslav

MPK: D06H 7/08

Značky: rozžehlování, špičkách, punčoch, zařízení

Text:

...yompoücmna, nosnom IOLŘXGYO paĽHomepHo paCTíIJľIIBaTB IIIOB H 3 MORE IYJIICH B HEIIIPEBJIGMEIneremumc cwoaxómcon n TeM casAuM Ixomxocmo pasrJxm/Jmawx, ero,npn 3 mm. oóycnonnemme Texmmoñ nepemtewemm zconeöalnm nepmewpa vxynolc He nemu oxcaausaws orpxmarearbxxoe BosneücmnueComacno naoópetreuiao IIOCTaBJIBHHaH sanaqa pemaewca TeM,GTO n B OÓJIaCTII Koma oómensBecmnuíł rpyóooópasmxíł Jxcpmawem Irymca IIMBGT BTyJHty, Hwpymemqm npymnaoü,...

Zařízení pro zachycování pletených výrobků, zejména punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 225111

Dátum: 15.02.1986

Autor: Manini Anna

Značky: výrobků, pletených, zařízení, zejména, zachycování, punčoch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zachycovacího zařízení, umístěného v odtahové pneumatické trubici okrouhlého pletacího stroje a zadržujícího pletený výrobek po dobu jeho hotovení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v otočné části odtahové trubice je umístěna poddajná válcová zachycovací síťka (40) a nejméně jeden prostředek pro uzavírání podélné průchozí dutiny válcové průchozí síťky (40), který je tvořen dvojicí přitlačovacích tyček (22), otočným prstencem...

Zařízení ke komplexnímu zkoušení kvalitativních vlastností a funkčních parametrů zdravotních punčoch, zejména kompresivních a podpůrných

Načítavanie...

Číslo patentu: 218363

Dátum: 15.02.1985

Autor: Luža Elo

Značky: parametrů, kompresivních, vlastností, zdravotních, komplexnímu, zařízení, podpůrných, punčoch, funkčních, kvalitativních, zejména, zkoušení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke komplexnímu zkoušení kvalitativních vlastností a funkčních parametrů zdravotních punčoch, zejména kompresivních a podpůrných. Podstata zařízení, které je tvořeno zařízením pro zkoušku tahem, spočívá v tom, že toto zařízení pro zkoušku tahem je připevněno na základovém rámu. Na tomto základovém rámu je připevněn model dolní končetiny, skládající se ze segmentů, které jsou připojeny na zdroj tlaku a tlakové...