Patenty so značkou «pulsního»

Zapojení dvoufázového nebo vícefázového pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 268457

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fridrich Miloš, Sova Jiří, Čapek Miloslav, Rejent Jan

MPK: H02H 3/04, H02M 3/125

Značky: měniče, vícefázového, dvoufázového, pulsního, zapojení

Text:

...provedení dvoufázového pulsníhoměniče, jehož schéma zapojení je znázornčno na výkresu.Jak z přiloženého výkresu vyplývá, každá fáze se skládá ze dvou tyristorových spínačů,dvou nulových diod a dvou dílčích vyhlazovacích tlumivek zapojených tak, že ke kladnému pőlu kondenzâtoru EQ vstupního filtru je zapojena anoda prvého tyristorového spínače l, resp. ll,jehož katodą, spojené s katodou první nulově diody 3, resp. 13, je přes první dílčí...

Zapojení pulsního zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268077

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vlach Pavel, Berlinský Pavel

MPK: H02M 1/10

Značky: pulsního, zdroje, zapojení

Text:

...ovládacího obvodu lgg a tvoří současně vstup 15 prvního napájecího napětí obvodu 1 dálkového ovládání. Napájecí vstup ll řídicích obvodů lgg nlídání, na napájecí vstup 122 vyhodnocovacího obvodu lłg a tvoří současně vstup 1 druhého napájecího napětí obvodu 1 dálkověho ovládání. Druhý blokovací výstup gzgg ovládacího obvodu zgg je přípojen na blokovací vstup lgl řídícího obvodu lgg hlídání,jehož řídící vstup lg tvoří současně vyhodnocovací...

Zapojení regulačního obvodu pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 267425

Dátum: 12.02.1990

Autori: Potůček Vladimír, Fridrich Miloš

MPK: H02P 5/16, H02M 1/092, H02M 1/08...

Značky: měniče, regulačního, obvodů, zapojení, pulsního

Text:

...obvodů 1 vysoké odolnosti regulace proti rušení. Na vstup § žádaně hodnoty je připojen výstup neznázorněného zroje žádané hodnoty napětí zátěže. Na vstup 19 je přlpojen výstup čidla Z napětí QE stejnosměrněho zdroje, který není znázornen.Funkce zapojení je následující.Výstupním slqnálem ní čidla 2 napětí je do vstupu Lg regulátoru 1 předávána informace o napětí ui napájecího stejnosměrného zdroje. Informace o napětí ug na zátěži Q pulsního...

Zařízení pro řízení tyristorového pulsního měniče pohonu trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266169

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kýr Ladislav, Janda Josef, Raba František

MPK: B60L 15/08, H02M 7/519

Značky: pohonů, zařízení, měniče, vozidla, trakčního, tyristorového, řízení, pulsního

Text:

...íg připojen na první vstup i pátého součinového hradla lg, jehož druhý vstup je přes sedmý negátor łg připojen na výstup čtvrtého časovacího obvodu li a jehož výstup je přes devátý negátor gg a šestý časovací obvod 33 připojen na druhý vstup 3 sedmého součinového hradla gi, jehož první vstup m je připojen na výstup prvního součinového hradla l a jehož výstup je připojen jednak na vstup čtvrtého časovacího obvodu łi a jednak přes druhý...

Budící transformátor pulsního zdroje malých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266014

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zeman Miloš

MPK: H01F 27/30, H01F 19/08

Značky: výkonu, zdroje, budicí, transformátor, pulsního, malých

Text:

...splnit současné vysoké nároky na elektrickou pevnost mezi vinutími a jádrem transformátoru, snižuje hlučnost a technologickou výrobní náročnost, umožňuje opravitelnost a snižuje výrobní zmetkovitost. zvýšením účinnosti se snižuje oteplení transformátoru.Na obrázku je zobrazen příklad řešení podle vynálezu. Cástečný řez budicim transformá torem l pulsního zdroje malých výkonu, kde zástřik elektricky izolační plastickou hmotoulg je...

Zapojení pro komutační blokování pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 262023

Dátum: 10.02.1989

Autor: Potůček Vladimír

MPK: H02M 1/08

Značky: měniče, komutační, zapojení, blokování, pulsního

Text:

...měničes tzv. měkkou komutací je uspořâdâno tak, že výstup proudovêho čidla Q je přes proudověnapětový převodník 1 a přes člen 2 ne citlivosti spojen se vstupem nesymetrickêho filtračního členu Q,jehož výstup je zapojen do přvního vstupu spínacího členu 4, dojehož druhého vstupu je přes oddělovací člen 1 připojen výstup3 202 uz pomocnêho napâjecího zdroje §. Vstup oddělovacího členu 1 je záPOVGĚ propojen s napájecím vstupem stávajících...

Zařízení pro řízení omezení regulačního rozsahu tyristorového pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260639

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kýr Ladislav, Raba František

MPK: B60L 3/08

Značky: měniče, tyristorového, omezení, zařízení, rozsahu, pulsního, řízení, regulačního

Text:

...vstup d druhého komparátoru 14, jehož výstup je spojen přes druhý izolační -převodník 16,prv.ni .spínač 17 s blokovacím vstupem h analogového hr-adla 2. První vstup c druhého komparätoru 14 je připojen jednak na. první vstup a prvního komparátoru 13 a jed nak na výstup napěťovéhuo omezovače 1 U,jehož vstup je připojen přes první odporový dělič El na zdroj i napájecího napětí a. současně na tyristorový pulsní měnič 5. Druhý vstup f regulátoru...

Zapojení pro ochranu stejnosměrných cize buzených motorů při prohoření kotevního pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259465

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hajžman Miroslav, Sobotka Ladislav, Rozsypal Jaromír, Kepl Václav

MPK: H02H 7/08, B60L 15/00

Značky: buzených, pulsního, ochranu, kotevního, zapojení, prohoření, stejnosměrných, motorů, měniče

Text:

...proudu a stavu logiky, čímž se drží komutační pomery stejnosměrných cize buzených motorů nad kritickým stavem a proto nedojde k přeskoku na komutátoru motoru. a jeho znehodnocení. zapojení zvyšuje provozní spolehlivost elektrických lokomotiv a snižuje náklady na údržbu.Na připojeném výkresu je znázorněno blokove schéma zapojení podle vynâlezu.~Kotevní pulsní měnič g je spojen s vyhlazovací tlumivkou 1, nulovou diodou Q, hlavním...

Zapojení omezovače spínací frekvence pulsního měniče k ochraně prvků měničových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 244767

Dátum: 01.06.1988

Autori: Sofka Otto, Zamarská Eliška, Viktora Miloslav, Janda Karel, Košík Jaroslav

MPK: H02M 7/527

Značky: měniče, spínací, frekvence, omezovače, prvků, soustav, pulsního, ochraně, zapojení, měničových

Text:

...v regulaoi trakčních pohonů umožňuje provozuechopnost vozidla i při poruše některêho prvku měničovê soustavy, případně jeho nouzovê dojetí do depa. Zvlâětě výhodné je uplatnění omezovače při rozjezdu a brzdění vozidla, řízenêho měničovou soustavou s proměnnou frekvencí.Na přilošenêm výkresu je schematicky zakreslen příklad zapojení omezovače podle vynâlezu.Vstup zdroje 1 spínacího signálu je spojen s prvním vstupem gl prvního logickêho...

Obvod pro řízení hystereze u dvoupolohového řízení pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 256788

Dátum: 15.04.1988

Autori: First Antonín, Holub Přemysl, First Miroslav

MPK: H02H 7/12

Značky: řízení, měniče, pulsního, dvoupolohového, hystereze, obvod

Text:

...pulaniho měničea 1 e 1k potlečení zvlnění sítě bez nepříznívých~důs 1 edků na zvý 4 šeni ztráł. Druhý způsob má nevýhodu, že v okamžiku zapnu~ ti pulsního měniče není připraven systém napráci s minimální hyàterezi. Naopak výhodou je lepší průběhvzvlněni proudu pro práci stejosměrných motoŕů. ĺKonkŕétně využitím vynálezu u pulsnich měníčů napáje ných ze sítě napětim 600 V se v brzdném režimu snižuje napě řové namáhání o 300 V u tyristorą,...

Zapojení pro ovládání pulsního provozu elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255846

Dátum: 15.03.1988

Autor: Lorenc Jaroslav

MPK: D04B 15/78

Značky: pulsního, elektromagnetů, provozu, ovládání, zapojení

Text:

...Ľ na spínací tranzistor gg. Oba spínací tránzistory Il a gg jsou spolu propojeny prostřednictvím diody yg a oba jsou napojeny na řídící obvod Q, jehož vstup Ě je napojen na neznázorněně programovací zařízení pro vytváření pulsů. Na spínací tranzistor 23 je napojen zdroj gg vyššího napětí a dále dioda Q napojená rovněž na první vývod vinutí elektromaqnetuM. Ke zdroji gł vyššího napětí je paralelné připojen kondenzátor Qâ.Funkce výše...

Odlehčovací obvod větve tranzistorového pulsního měniče s napěťovým mezilehlým obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242600

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kadleeek Jaroslav

MPK: H02P 5/16

Značky: obvod, odlehčovací, obvodem, měniče, napěťovým, větve, tranzistorového, mezilehlým, pulsního

Text:

...k třetímu větvovému uzlu, a mezi čtvrtým větvovým uzlem, mezi anodou druhé vazební diody a druhou tlumivkou a spojem ketody prvni nulové diody s první přesytkou je zapojena první pomocná nulová dioda anodou ke čtvrtému větvovému uzlu, a mezi čtvrtým větvovým uzlam a zápornou napájecí sběrnicí jsou v sérii zapojeny druhý oddělovací tyristor a druhý omezovací kondenzátor,přičemž druhý oddělovací tyristor je připojen ke čtvrtému větvovému uzlu...

Generátor pulsního magnetického pole s aplikátory pro léčebné využití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253158

Dátum: 15.10.1987

Autor: Prucha Jaroslav

MPK: A61N 1/42

Značky: léčebné, aplikátory, využití, magnetického, pulsního, generátor

Text:

...řízení velikosti magnetické indukce, do něhož vstupuje výstup bloku lg volby požadované velikosti magnetické indukce a výstup bloku lg volby typu aplikátoru.Zařízení může být doplněno blokem ll indikace velikosti zvolené hodnoty magnetické indukce. Bloky s označením lg až lg tvoří řízený Výkonový subsystém gł. Zařízení může být doplněno blokem l přednastavení frekvencí, střídy a magnetické indukce a časovačem 3 s blokem 1 indikace aktuální...

Zapojení pro ochranu řídicích impulsů tyristorů pulsního měniče s nucenou komutací proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252610

Dátum: 17.09.1987

Autori: Fridrich Miloš, Sova Jiří, Straka Jaromír, Potůček Vladimír

MPK: H02H 7/12, H02M 3/135

Značky: pulsního, impulsů, řídících, komutaci, ochranu, zapojení, nucenou, proti, tyristorů, rušení, měniče

Text:

...jehož schéma zapojeníje znázorněno na připojeném výkresu. 4 I .Pulsní měnič sestava z hlavního tyristoru 3, ke kterému je antiparalelně připojena dioda g. Takovýchto antiparalelních kombinací hlavního tyristoru 3 a diody Q může pulsní měnič obsahovat několik, přičemž v každé kombinaci může být ještě zapojeno několik hlavních tyristorů g a diod g v sérii. Pulsní měnič dále obsahuje zháčecí tyristor 3 s antiparalelně zapojenou diodou...

Odlehčovací obvod větve tranzistorového pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 246111

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ditrych Zdenik

MPK: H02F 5/16

Značky: tranzistorového, pulsního, větve, měniče, obvod, odlehčovací

Text:

...diody § s první přesytkou u je zapojana první oddě 1 o~ vací díoda 10 katodou k prvnímu větvovánu uzlu I a mezi druhým věçvovým uzlem g, mezi druhým-zpoždovacím kondenzétorem g a. vazebr ím kondenzátorem j a spojem mody druhé nulová diody 2s druhou přesytkou 1 §, je zopojena nruhá oddělovací dióda |I anodou k druhému větvovému uzlu g.Mezi prvním větvovým uzlem A a druhým větvovým uzlem g jsou zapojeny paralelné vybíjecí odpor 22, sériové...

Zapojení pulsního výkonového obvodu krokových elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245656

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kobosil Josef

MPK: H02P 8/00

Značky: pulsního, zapojení, obvodů, elektromotorů, výkonového, krokových

Text:

...nulový potenciál.Výstup g 5 o 1 třetího fázového spínače 2 je připojen na anodu třetí fázová rekuperační diody A a přes třetí výstupní svorku § 21 zapojení na druhý vývod třetího fázového vinutí 31 krokového olektromotoru s na kstodu páté ochranné diody 1 L. Výstup 16 g čtvrtého fázového spínače § je připojen na anodu čtvrté fázová rekuperační diody 32 a přes čtvrtou. výstupní svorku § 21 zapojení ne druhý vývod štvrtého fázového vinutí gg...

Zapojení obvodu regulátoru střední hodnoty proudu pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 241785

Dátum: 10.08.1987

Autori: Polanský Alois, Schles Bedoich, Rehbergerová Gabriela, Novák Antonín

MPK: H02M 7/12

Značky: regulátoru, obvodů, zapojení, proudu, měniče, střední, pulsního, hodnoty

Text:

...ze zadâvacího obvodu 1, bloku Q logi-ky, měříoího převodníku § proudu pulsního měniče, obvodu 1 protiskluzově a protismykovê ochrany, regulačního zesilovače 2V s integračním nebo proporcionâlně-integračním přenosem, omezo vaöe 1 minima, t.j. minimální hodnoty proudu a prvního a druhéhoomesovače Ě Ž maxima, čili maximální hodnoty proudu. Výstup zadâvacího obvodu 1 je připojen jednak ke druhému vstupu gg regulačního zesilovače 2 a jednak...

Zapojení zadávacího obvodu regulátoru pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 243683

Dátum: 15.07.1987

Autori: Proks Mirko, Šopf Jioí, Míea Karel, Vacovský Josef

MPK: H02P 13/16

Značky: regulátoru, obvodů, měniče, pulsního, zapojení, zadávacího

Text:

...včetně nuly. Sestava z lestí odporu L,3, 3, 9. 5 9 a pěti. přepínačů 191 193, 393, 399, 392, z nichž první a druhý pŕepínač 9 m, ,93 je spojitč ovládan prvním relé L 9, stejně jako třetí a čtvrtý prepínač 393, 399 druhým relé 39 a pátý prepínač 392 třetím relé 39.Vstupní svorka § 9 Asítč 399 je spojene s pł-epínacím dotekea 3 L pátěho prepínače 399,jehož první pevný dotek 33 je přes čtvrtý odpor 9 spojen s přepínacim dotekem 19, druhého...

Zapojení zadávacího obvodu regulátoru pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 243674

Dátum: 15.07.1987

Autori: Žurek Adolf, Tlamsa Jaromír

MPK: H02M 5/297

Značky: pulsního, měniče, regulátoru, zadávacího, zapojení, obvodů

Text:

...je zadána maximální žádaná hodnota regulátoru, při která se vozidlo zastaví.Další výhodou zapojení je zabezpečení zadávanáho signálu proti rušení nezávisle na dělce jeho vodiče s zedávání stejná velikosti požadovaná hodnoty pro regulátor každého vozidla z jednoho místa řízení v případě jejich epñszení, čím je zajištěná správne funkce celá soupravy jak v režimu jízdy, tak i v reäimu brzdy.Na připojendm výkreeu je schemeticky znázorněn...

Zapojení pulsního měniče s řízeným výstupním filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239740

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petrůj Jaroslav, Kratochvíl František

MPK: H02M 7/145

Značky: výstupním, zapojení, měniče, filtrem, řízeným, pulsního

Text:

...na vstup tyristorověho spínače 3 obsehujícího kromě polovodičových součástek kouutační indukčnost ňu a komutsční kondenzátor Lg a dále přes řízený výstupní filtr á, tvorený tyristorem 44 g a vyhlazovací indukčností LJ na zátěž i.ľříkled obvodového řešení je na obr. 2. Stejnosměrné napětí zdroje | je zapojenopřes vstupní filtr tvorený sárioparelelní kombinací indukčnosti h a kondenzátorem akana vstup tyristorového spínače tvořenáho...

Zapojení zdroje zadávání proudu regulátoru pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 235124

Dátum: 15.02.1987

Autor: Šulc Vladimír

MPK: H02P 13/32

Značky: regulátoru, zapojení, pulsního, zdroje, proudu, zadávání, měniče

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je pro napájení řídicího regulátoru pulsního měniče pro bezeztrátovou, bezkontaktovou regulaci motorů. Zpracovává pomocí tranzistorů, diod, odporů a kondenzátorů střídavý signál z indukčního převodníku, upravuje jeho velikost, tvar a časový průběh pro podmínky řízení a regulaci motorů. Zapojení je vhodné pro elektrické pohony, zvláště elektrických vozidel, jako jsou elektromobily, akumulátorové vozíky, trolejbusy, tramvaje, lokomotivy.

Zapojení automatického korektoru v regulační smyčce pulsního stabilizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236033

Dátum: 01.02.1987

Autor: Fukač Zdeněk

MPK: H03H 1/00

Značky: automatického, pulsního, stabilizátoru, regulační, smyčce, korektoru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení využívá elektronického spínače pro vpínání nebo zkratování tlumícího odporu. Při maximální hodnotě zatěžovacího odporu je na výstupu komparátoru napětí blízké nule. Tranzistor je v nevodivém stavu a v příčné větvi regulační větve se uplatní hodnota tlumícího odporu. Při poklesu zatěžovacího odporu na minimální hodnotu vzroste napětí na výstupu komparátoru. Přechod kolektor-emitor tranzistoru má odpor blízký nule a přemosťuje tlumicí...

Zapojení pulsního magnetoterapeutického přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235464

Dátum: 15.11.1986

Autor: Jeřábek Jiří

MPK: A61N 1/42

Značky: pulsního, magnetoterapeutického, zapojení, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pulsního magnetoterapeutického zařízení řeší problém generování pulsního magnetického pole za účelem léčby zánětlivých a degenerativních onemocnění. Pracuje na principu pulsního spínání elektrického proudu do vinutí cívek, čímž se vybudí pulsní magnetické pole, jehož frekvence a intenzita je měnitelná v širokém rozmezí. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že obvod pro úpravu napětí připojený k napěťovému zdroji je svým výstupem připojen...

Větev pulsního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 231741

Dátum: 15.07.1986

Autor: Šlechta Blahoslav

MPK: H03F 3/20

Značky: větev, zesilovače, pulsního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrotechniky - pulsních zesilovačů. Řeší snížení tepelných účinků zkratových proudů hlavně u zesilovačů nízkých frekvencí. Podstatou vynálezu je struktura zesilovače provádějící časové zkrácení výstupních impulsů při přetížení nebo při zkratu. Zesilovač po příchodu každého impulsu testuje, je-1i zátěž na jeho výstupu v povolených mezích a pokud tato podmínka není splněna automaticky se do konce trvání vstupního impulsu...

Zapojení pulsního generátoru s postupně narůstajícím kmitočtem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230839

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hladil Karel, Papírek Tomáš

MPK: H03K 3/02

Značky: pulsního, narůstajícím, kmitočtem, postupné, zapojení, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení generátoru pulsního signálu, který po zapnutí zvýší kmitočet 27 krát s kvadratickým průběhem. Podstatou vynálezu je propojení osmibitového binárního čítače s multiplexerem řízeným tříbitovým čítačem, jehož hodinový vstup je propojen přes součinové hradlo s výstupem multiplexeru. Zapojení je určeno pro nastavování stavu čítače, který ovládá digitálně analogový převodník.

Zapojení obvodu pro spojité řízení pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220602

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sluka Josef, Potůček Vladimír

Značky: měniče, řízení, obvodů, pulsního, zapojení, spojité

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro spojité řízení pulsního měniče, pracujího nejméně na dvou předem stanovených konstantních frekvencích, sestávající z generátoru konstantní frekvence, bloku logických funkcí, přepínače frekvence, generátoru pilovitého napětí, koincidenčního obvodu, prvního a druhého tvarovacího obvodu, pulsního měniče se zátěží a čidlem proudu, ze součtového členu, regulátoru se sčítacím bodem, alespoň z jednoho pomocného koincidenčního...

Zapojení obvodu generátoru hlavních a zhášecích impulsů pro řízení pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222454

Dátum: 01.10.1985

Autori: Sluka Josef, Potůček Vladimír

Značky: pulsního, řízení, obvodů, měniče, hlavních, impulsů, zapojení, zhášecích, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nedostatky dosud používaných obvodů, tj. značné nároky na funkci generátoru pilovitého napětí, složité nastavování analogového předpětí a analogového dorazu výstupu regulátoru proudu, zajištujícího minimální a maximální otevření pulsního měniče a obtížnost zabezpečení komutace silového obvodu pulsního měniče. Podstatou vynálezu je, že složité nastavování analogového předpětí a analogového dorazu je nahrazeno jednoduchým nastavením...

Zapojení řídicího bloku tyristorového pulsního regulátoru pohonu trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226878

Dátum: 01.10.1985

Autori: Raba František, Kýr Ladislav

Značky: vozidla, zapojení, regulátoru, řídicího, pohonů, tyristorového, trakčního, bloků, pulsního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicího bloku tyristového pulsního regulátoru trakčního vozidla, kde tyristorový pulsní regulátor je připojen k napětí z troleje přes usměrňovač s filtračním kondenzátorem, vyznačené tím, že první vstupní svorka (a) usměrňovače (5) je při pojena na první vstup (e) logického členu (4), na jehož druhý vstup (f) je připojena druhá vstupní svorka (b) usměrňovače (5), jehož kladná výstupní svorka (e) je připojena na třetí vstup (g)...

Zapojení pro měření četnosti pulsů pulsního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219777

Dátum: 15.09.1985

Autori: Frank Luděk, Vašina Petr

Značky: měření, četnosti, signálu, pulsního, pulsu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro měření četnosti pulsů pulsního signálu s korekcí na referenční signál s možností časovaného odběhu digitálních údajů. Zapojení umožňuje měření s konstantním poměrem signálu k šumu, automatickou korekcí signálu pozadí a těch rušivých vlivů, které zasahují současně měřený i referenční signál. Podstatou vynálezu je zapojení sestávající ze tří čítačů, z nichž první čítá impulsy v signálovém kanálu a jeho stav je...

Zapojení pro řízení tyristorového pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 218757

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kýr Ladislav, Raba František, Novák Oto, Mráz František

Značky: tyristorového, měniče, zapojení, řízení, pulsního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení pro řízení tyristorového pulsního měniče je zajištění okamžitého vypnutí tyristorového pulsního měniče při poklesu napájecího napětí trakčního pohonu pod stanovenou mez a v případě opětného nárůstu napětí plynulý nárůst momentu trakčního pohonu bez momentových rázů. Toto se realizuje jednoduchými elektronickými obvody, které sledují současně napájecí trolejové napětí a napětí na vstupním filtračním kondenzátoru...

Zapojení regulačního obvodu frekvenčně řízeného pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 224133

Dátum: 01.11.1984

Autori: Fridrich Miloš, Kuchta Karel

Značky: zapojení, obvodů, řízeného, frekvenčne, regulačního, měniče, pulsního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulačního obvodu frekvenčně řízeného pulsního měniče, zejména pro stejnosměrné pohony trakčních vozidel, které tvoří odporově-induktivní zátěž stejnosměrného napájecího zdroje, připojenou spolu s nulovou diodou k tomuto zdroji přes pulsní měnič tvořený tyristorem s předřazenou indukčností a k nim paralelně připojeným komutačním kondenzátorem a sestávající z proudového čidla, modulátoru, regulátoru se čtyřmi vstupy a z čidla vstupního...

Zapojení pro ovládání pulsního provozu elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223791

Dátum: 01.07.1984

Autori: Lorenc Jaroslav, Kouklík Ivo

Značky: pulsního, ovládání, zapojení, elektromagnetů, provozu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ovládání pulsního provozu elektromagnetu pletacího stroje, které obsahuje kondenzátor, vinutí elektromagnetu a první spínací prvek, přičemž paralelně ke kondenzátoru je přes oddělovací diodu napojen první zdroj napětí a dále je tu druhý spínací prvek připojený na druhý zdroj napětí paralelně napojený k vinutí elektromagnetu, vyznačující se tím, že první spínací prvek tvoří dva tranzistory (T4, T5), z nichž první je svojí bází...

Zapojení pulsního magnetoterapeutického přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 214326

Dátum: 01.06.1984

Autor: Jeřábek Jiří

Značky: prístroje, magnetoterapeutického, pulsního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení magnetoterapeutického přístroje určeného zejména pro analgesii, jehož účelem je přesná synchronizace pulsů s napájecím napětím elektromagnetu a možnost nastavení libovolné šíře pulsu. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že jeho tvarovací obvod napojený přes srážecí obvod napětí na napěťový zdroj je svým výstupem připojen na první segment dvojitého dvoupolohového přepínače, jehož druhý segment je připojen na vstup indikačního bloku a na...