Patenty so značkou «pryskyřice»

Alkydové pryskyřice pro vypalovací nátěrové hmoty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270745

Dátum: 12.07.1990

Autori: Růžičková Jiřina, Hochmanová Libuše, Hájek Karel, Úředníčková Jaroslava, Kočovský František, Krátký Bohumil, Prachař Jaroslav

MPK: C08G 63/48, C09D 3/64

Značky: hmoty, přípravy, jejich, způsob, pryskyřice, nátěrové, alkydové, vypalovací

Text:

...uhlovodíků, popřipadě ve smesich uváděných uhlovodíků a kyslíkatých rozpouštědel ze skupiny n-butanoluy isobutanolu, butylglykolu a butylglykolacetátu. Roztoky ělkydových pryskyřic jsou mísitelné s roztoky aminotormaldehydových pryskyřic. Po odpaření rozpouštědel vznikají homogenní nátěrové filmy, které se vytvrzují při teplotách 100 až 150 08 po dobu 10 až 30 minut. Vytvrzené nátery jsou vysoce tvrdé, houževnaté a odolné vľivu kyselého...

Modifikovaná polyesterová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270606

Dátum: 12.07.1990

Autori: Braun Stanislav, Höppner Werner, Blahník Aleš, Vališ Jaroslav, Grimmer Jiří, Musil Lubomír

MPK: C08G 63/46, C08G 63/20

Značky: modifikovaná, polyesterová, pryskyřice

Text:

...15 až 20 se vyznačuje dobrou rozpustností a stabilitou, avšak mechanické vlastnosti vypálenáho nátěru jsou nižší než u dříve uvedeného. Stabilita roztoku polyesteru B ve stejných rozpouätědlech jako u polyesteru A, je 3 měsíce bez zákalu a sedliny. Nátěrová hmota formulovsná jako s polyesterem A vykazuje tyto hodnotytvrdost 45 S, úder 10 om, hloubení podle Erichsena 7,3 mm, odolnost vůči vodě puchýřky po celé ploše, přilnavost stupeň...

Způsob dvoustupňové impregnace olepovací dekorační fólie směsí aminoplastové pryskyřice a akrylátové disperze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269802

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mencl Jaromír, Studnička Alexandr, Houžvíček Václav

MPK: D21J 1/08

Značky: olepovací, fólie, impregnace, akrylátové, aminoplastové, pryskyřice, disperze, způsob, dvoustupňové, směsi, dekorační

Text:

...dispsrza ss složaním výchozich monomsrů 1 až 95 Etylakrylát 1 až 95 Butylakrylát 1 až 5 N-mothylolakrylamid nebo II. disperze so složoním 60 až 90 Butylakrylát 5 až 35 Styren 1 až 5 N-mathylolakrylamids velikosti části mensi než 0,3 nm. a s obsahom nstěkavých složek od 40 do so .Vhodnou močovinoformaldshvdovou pryakyřicí se rozumíIII. močovinoformaldahydovú pryskyřics pripravená trojatupňovou kondanzací a molárnim poměram výchozích...

Nenasycené polyesterové pryskyřice pro tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 268138

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vlček Jaroslav, Drábek Josef, Růžička Ivan

MPK: C08L 67/06

Značky: tmely, nenasycené, polyesterové, pryskyřice

Text:

...uvedené A-cyklohexen-1, 2-dikorboxylové kyseliny nebo jejích funkčních derivátů i dalších běžně aplikovaných složek. Z nenesycených kyselín je to zejména anhydrid kyseliny maleinové, kyselina fumerová, kyselina citrakonová itakonová, mezakonová n další. Z modifikujicích kyselín je to anhydrid kyseliny fralové, endometylentetrahydroftelanhydrid, sebeková kyselina a další. Z glykolů lze použít ctylonglykol, dietylonglykol propylenglykol,...

Směs pro výrobu tvrdého pěnového materiálu na bázi nenasycené polyesterové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268025

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dort Ivan, Varhaník Jiří, Paták Vladimír, Mikula Jaroslav, Petřík Stanislav

MPK: C08J 9/02, B29C 67/20

Značky: bázi, materiálů, nenasycené, pryskyřice, směs, pěnového, tvrdého, polyesterové, výrobu

Text:

...polymerovsná nenssycená polyesterová pryskyřice. a dále poměrně dlouhá doba reakce do vzniku vytvrzsné lehčená hmoty.Tyto nevýhody řsěi směs pro výrobu tvrdého pěnováho materiálu na bázi nenssycsná polyesterové pryskyřics při teplotě okolí podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom. že směs obsahuje 100 hm. d. nonesycenć polyesterové pryskyrice s obaahom vinylového monomeru 20 až 40 5 hm., 0,1 až 10 hm. d. peroxidu, 3 až 55 hm. d....

Aminoamidová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266519

Dátum: 12.01.1990

Autori: Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Exnerová Karla, Kršňák František

MPK: C08G 59/54

Značky: aminoamidová, pryskyřice

Text:

...se aminoamidové pryskyřioe připravují polykondenzací příslušných karboxylových kyselín se směsi alifatických a heterooyklických polyaminů. Aminoamidové pryskyřice podle vynálezu se připravují polykondenzací karboxylových kyselín o střední molekulové hmotnosti 146 až 650, neho jejich C 1 až C 4 esterů, se směsí polyaminů sestávající z 20 až 90 hmot. alifatických polyaminü strukturyv molárním poměru polyamin COOH nebo CDOR 0,9 až 31, kde R...

Chemicky tvrditelná pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266333

Dátum: 13.12.1989

Autor: Schreiber Herbert

MPK: C08G 14/06, C08G 59/40

Značky: tvrditeľná, chemicky, pryskyřice

Text:

...nebo (3,4-epoxy-6-mechylcyklchexylmethyl)este kyseliny 3,4-epoxy-6-methylcyk 1 ohexankarboxylové.chemicky tvrditelná pryskyřice podle vynálezu jako epoxidovou-pryskyřici také výhodně obsahuje epoxidovou pryskyřici obecného vzorceX-Y, ve kterém X znamená 3.4-epo×ycyk 1 ohexyl- nebo jednou nebo dvakrát methylovaný 3,4( 3) o ~ 2 tu epoxyethyl vzorce -CHÍCEZ O / nebo skupinu vzorce ~COO-CH 2-X nebo -CH 2-Z-CH 2-X, kde Z znamená kyselinový...

Nízkoviskózní dianová epoxidová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266022

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav, Macků Vladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: dianová, nízkoviskozní, pryskyřice, epoxidová

Text:

...nižší toxikologické nebezpečí pro pracovníky než reaktivní roupouštědla a velmi účinně snižují viskozitu použité epoxidové pryskyřioe. Mírně zvyšují odolnost vůči termooxidačnímu působení. Lze je použít 1 pro modifikované epoxidové pryskyřice.V současnosti používané epoxidové pryskyřice jsou dianového typu o střední molekulovéPro vytvrzení pryskyřic dle vynálezu při teplotách 10 až 40 °C se užívají dietylentriamin,dipropylentriamin,...

Epoxidová pryskyřice na bázi dianu s upravenou dobou zpracovatelnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265279

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hanzlík Miroslav, Šnirch Josef, Jarolímek Přemysl, Jahnel Richard, Rada Antonín, Bruthans Václav, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/00

Značky: zpracovatelností, dianu, epoxidová, upravenou, pryskyřice, bázi, dobou

Text:

...äednak ve stadiu mísení a vypouštění taveniny pryskyřioe, jednak z roztavené licí směsi epoxidové pryskyřice s anhydridem polykarbozylové kyseliny. Důsledkem je pak značné kolísáni doby zpracovatelnosti, které nelze známymi způsoby potlačit nebo regulovat.Na základě rozsáhlýoh experimentálních prací Jsme nalezli řešení uvedeného technického problému podle vynálezu spočivajicí v tom, že epoxidová pryskyřice na bázi dianu s uprava-. 1...

Zařízení pro otvírání plechových sudů a drcení obsahu pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264427

Dátum: 14.08.1989

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B02C 19/00

Značky: plechových, drcení, zařízení, obsahu, otvírání, sudů, pryskyřice

Text:

...2 zařízení v půdoryeu, na obr. 3 zařízení v bočním pohledu.Na plošinu g posazenou na patkách g je ucyhcený sloup à osazený držáky lg, ll, lg,kde do horního držáku lg je uchycený pneumatický valec Q, do středního držáku ll je uchycená vodicí lišta 2 ve které je suvně uchycené příklepové kladivo J ve spodní části spojené 5 drticí deskou g, v horní spojené s pneumatickým válcem Q, na spodní držák 53 je upevněna zarážka lg. Dále jsou na plošinu...

Polyesterové pryskyřice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261151

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vašíček Zdeněk, Růžičková Jiřina, Blažková Dana, Hájek Karel

MPK: C08G 63/46, C08G 63/12

Značky: výroby, způsob, pryskyřice, polyesterové, jejich

Text:

...nenasycených karhoxylových kyselín a jejich anhydridů obsahují jako komonomery monoolefiny, jako např. ethylen, propylen,buteny, penteny, hexeny, hepteny, vinylchlorid, vinylidenchlorid, vinylacetát, (methjakrylové a allylové sloučeniny, cyklopenteny, cyklohexeny,-inden, methylindeny, kumaron a diolefiny(butadien, izopren, piperylen, dimethylbutadien, chloropren, pentadieny, hexadieny, cyklopentadien, dicyklopentadien, cyklohexadien). Ke...

Tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260730

Dátum: 12.01.1989

Autori: Macků Vladimír, Exnerová Karla, Lidařík Miloslav, Wiesner Ivo, Řepka Jan

MPK: C08G 59/64, C08G 59/50

Značky: tvrdidlo, epoxidové, pryskyřice

Text:

...střední Inolelculové hmotnosti 100 až 310, -v m-olârním poměru 1 2,9 až 12. Z polyarminů -se nejvýhodněji používáa dvalší podobná polyezminy. Polyadiční reakce se obvykle uskutečňuje přídvavkem taveniny epoxidu k jpředloženému polyaminu tak, aby reakční teplota nepřestoupila 100 stupňů Celsia. Ze sloučenin k modifika-ci podle vynálezn se používá s výhodouTvrdidlem podle vynálezu se dosahuje nejen podstatné zvýšení rychlosti vytvrzovánĺ ve...

Flexibilní tvrditelné alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258842

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zamastil Václav, Husák Jiří, Herrmann František, Krátký Bohumil, Hájek Karel, Hochmannová Libuše

MPK: C08G 63/76, C08G 63/48

Značky: pryskyřice, alkydové, tvrditelné, flexibilní

Text:

...kyselin izolovaných z olejů či při vinylaci hotpvých alkydů obsahuje konečný alkyd např. segmenty typukde Ak je zbytek alkydu P je segment složený Ž jednotek vinylových monomerů.ze schematu je patrné, že segment složený z monomerů je navázán v řetězci nenasycenýchacykických kyselin a makromolekulu felxibilizuje jednak svým dalším ohebným řetězcem, jednak jže oddaluje vzájemné řetězce alkydů a tím zvyšuje pohyblivost, posléze i tím,rže...

Tmel sestávající z furanketonaldolové pryskyřice a tvrdicí výplně

Načítavanie...

Číslo patentu: 258834

Dátum: 16.09.1988

Autori: Král Pavel, Kačer Miloslav

MPK: C09D 5/34

Značky: výplně, tvrdící, sestávající, pryskyřice, furanketonaldolové

Text:

...hrubší o velikosti zrn až do 5 mm. Jako pojivo se používá furanketonaldolovápryskyłice, vyrobitelnád z 1 dílu hmotnostního formaldehydu, 1 dílu hmotnostního acetonu a 1,7 dílů hmotnostníhofurfurylaldehydu kondenzací za teploty alspoñ 100 °c, o konzistehci 70 až 150 sekund,měřeno výtokovým pohárkem s otvorem průměruů mm při 20 QC (stanoveno podle ČSN 67 3013).Hmotnostní poměr při přípravě tmelu se řídí konzistencí pryskyřičného pojiva,...

Způsob výroby přepážek trubkových svazků teplovýměnných agregátů ze syntetické pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258810

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jeřábek Jaromír

MPK: B29C 39/02

Značky: agregátu, syntetické, svazků, výroby, teplovýmenných, pryskyřice, trubkových, způsob, přepážek

Text:

...tyče 1 se nasune rám formy g s lištou g. která Vymezuje polohu a plochu požadované přepázky vzhledem k podélné ose trubkového svazku 3. Dále se na opačný konec tyčí 1 upevní pomocí matic lg pomocný prstenec 5, vystředěný na pomocnou trubkovnici §. Takto upnutý trubkový svazek A se umístí do nádoby ll, která svou světlostí odpovídá rozměrům rámu formy 5 a výškou délce trubkového svazku 5, přičemž je výška nádoby ll zvětšena o výšku topné vložky...

Způsob výroby elektrických průchodek s izolační deskou z licí pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258079

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šafář Antonín

MPK: B29C 39/02

Značky: pryskyřice, licí, elektrických, způsob, výroby, izolační, průchodek, deskou

Text:

...pouzdra podmínky elektrického namáhání izolaö~íní desky. Tmel k uchycení vodičív prouzdrech v poměrně melém u množství neovlivňuje prakticky konečnou vzájemnou polohu vodičů a izolační desky vzhledem k zanedbatelnému smrštění.Příklad způsobu výroby trojfázové elektrické průchodky doplňují přiložené výkresy kde je neobr. 1 perapektivní pohled.na hotový izolátor se třemi přípojnicemi kruhováho prüřezu a naobr.-2 je částečný řez pouzdrem,...

Způsob přípravy jednostupňové fenolformaldehydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256694

Dátum: 15.04.1988

Autor: Langr Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: fenolformaldehydové, jednostupňově, způsob, pryskyřice, přípravy

Text:

...a splňuje tak současné ekologické nároky na čistotu ovzduší a odpadníoh vod. Nízky obsah dimetylenéterových vazeh podmiñuje nízký obsah odštěpitelného formaldehydu v průběhu tvrzení. Dostatečně nízká viskozita je základní podmínkou pro snadný průběh impregnace. Nízká reaktivita daná malým počtem reaktivních metylolových skupin má za následek tvorbu rezitové struktury s nízkou hustotou zesítěni, udělující impreqnovanému výrobku...

Způsob přípravy močovinoformaldehydové pryskyřice mající velice nízký molární poměr formaldehydu k močovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 256385

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kong Ho Chee

MPK: C08G 12/12

Značky: velice, pryskyřice, přípravy, mající, nízký, močovinoformaldehydové, poměr, močovině, způsob, molární, formaldehydu

Text:

...za kyselých podmínek při stejné teplotě, dokud se nedosáhne viskozity v rozmezí 35 až 80 mPà.s, e) pH se potom upraví na hodnotu v rozmezí 5,8 až 6,5 a konečný molární poměr močoviny k formaldehydu se upraví přidáním močoviny na hodnotu v rozmezí l,0 l,0 až l,0 l,30,s výhodou v rozmezí 11,l 05 až 121,12, načež se kondenzát ochladí, af) když klesne teplota pod 50 OC, upraví se konečné pH na hodnotu v rozmezí 7,0 až 8,0.způsob podle...

Amfoterní pryskyřice obsahující pyridinbetainové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255497

Dátum: 15.03.1988

Autor: Juračka František

MPK: B01J 43/00

Značky: pryskyřice, skupiny, pyridinbetainové, obsahující, amfoterní

Text:

...k odbarvování nebo číření roztoku nebo jako plniva pro připravu heterogennich ionexovýoh membrán, případně pro přípravu homogenních membránpro dialýzu, ínverzní osmosu apod. Předmět vynálezu ilustrují dále uvedené příklady provedení. Přĺklad lPřipraví se perlový kopolymer suspenzní kopolymerací 43,4 g 2-vinylpyridinu, 4,1 9 divinylbenzenu a 2,0 g ethylvinylbenzenu ve vodném 1 roztoku škrobového mazu za iniciace 2 hmot. monomerů...

Flexibilní na vzduchu zasychající alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255019

Dátum: 15.02.1988

Autori: Růžičková Jiřina, Hájek Karel, Husák Jiří, Šíma Milan, Krátký Bohumil, Kaštánek Alois

MPK: C08G 63/48

Značky: alkydové, flexibilní, vzduchu, zasychající, pryskyřice

Text:

...alkydy zachovánu rychlost zaaychání,pigmentovatelnost a přitom mají významne zlepěenou prulu nost nátčrů. Toto zlepšení si podržují po dlouhou dobu e255 919 mají proto zvýšená životnosti i na venkovní povětrností.V porovnání se známými typy styrenovaných a styren-akry 1 átových alkydů nemají sice zkrácenou dobu zasychání, ale jsou proti nim dobře rozpustné v nejobvyklejšich rospouštědlech (v lakovem benzínu) a po zasdnutí dávaji nátěry...

Močovinoformaldehydová pryskyřice s nízkým obsahem uvolnitelného formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241411

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kováo Valter, Kropáeek Jaroslav

MPK: C08G 12/12, C08G 12/40

Značky: obsahem, pryskyřice, močovinoformaldehydová, uvolnitelného, formaldehydu, nízkým

Text:

...míchaní vyhřívá do teploty 60 °Ca dále pak etoupa teplota eamovolně~exoterm 1 ckou reakcí tak, že teploty 8010 je doeaženo za 15 minut po nadávkovaní močoviau. Teplota reakční směsi dále aamovolně stoupa až na l 02 °C.Za dalších 30 minut se reakční směs okyselí přídavken 0,15 kg25 ní kylelíny nravenčí na hodnotu pH 5,5. Požadovaného stupně nakondenzování předkondenzátu je dosaženo při tcplotě1 o 2 °c za dalších so minut. Stupeň nakondenzování...

Ve vodě rozpustné polyesterové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239971

Dátum: 01.02.1988

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef, Sova Boetislav, Steiner Stanislav, Kaláeek Jioa

MPK: C08G 63/12

Značky: jejich, pryskyřice, způsob, přípravy, rozpustné, polyesterové, vodě

Text:

...odvozených od polymerních kerboxylových kyselína reakce se ukončí při dosažení čísla kyselosti v rozmezíolyesterové pryskyřice,připravené podle předloženého vynálezu,se vyznačují velmi dobrou rozpustností ve vodě,neomezenou ředitelností vodou, dobrou stabilitou při skladování, neobsahuji těkavé a hygienicky závodné organické složky.Pro přípravu ve vodě rozpustných polyesterových pryskyřio podle vynálezu lze použit jako 2 až 3 mocné alkoholy...

Komplexní tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice se zvýšenou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254519

Dátum: 15.01.1988

Autori: Exner Bedřich, Exnerová Karla, Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/56, C08G 59/54

Značky: epoxidové, pryskyřice, tvrdidlo, reaktivitou, komplexní, zvýšenou

Text:

...při teplotách pod 0 OC, čehož lze jinak podle známého stavu techniky dosáhnout pouze použitím nepříjemně páchnoucích polymerkaptanů nebo polythiolů.Používané polymerní mastné kyseliny obsahují nejvýše 5 monomerních a nejvýše 25 3 trimerních mastných kyselín. Připravují se známymi způsoby z talového oleje nebo mastných kyselin söjového či řepkového oleje. Z polyaminú se používají zejména dietylentriamin, dipropylentriamin, trietylentetramin,...

Způsob přípravy antiemisních prostředků pro nenasycené polyesterové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 253150

Dátum: 15.10.1987

Autori: Klaban Jiří, Kitzler Jaroslav, Hyršl Jan, Luňák Stanislav, Husák Jiří

MPK: C08G 59/16, C08G 63/52

Značky: antiemisních, polyesterové, přípravy, prostředků, způsob, pryskyřice, nenasycené

Text:

...diglycidylanilin,tstraglycidyldiaminodifenylmethan, triglyeidyl-p-aminofenol, dále epoxidované nenasycené sloučeniny, jako např. epoxidované nenasycené oleje, butadiendioxid, divinylbenzendioxid, cyklopentadiendioxíd, vinylcyklohexandioxid, bis(2,3-epoxycyklopentyl)ether, dále glycidylestery nenasycených kyselín, jako např. glycidylmethakrylát, glycidylakrylát, dále glycidylthioethery apod.Jako nepolární voskovité látky jsou vhodné např....

Nenasycené polyesterové pryskyřice s nízkou emisí styrenu a s omezenou kyslíkovou inhibicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247428

Dátum: 15.10.1987

Autori: Chládek Milan, Žák František, Hádek Mirko, Šob Josef, Jirkovský František, Thuma Jioí, Koníeek František, Benc František, Matušek Miroslav, Jílek Jioí

MPK: C08G 63/52

Značky: nízkou, inhibici, pryskyřice, styrenu, omezenou, kyslíkovou, emisí, nenasycené, polyesterové

Text:

...takové nebo ve formě směsí nebo roztoků v organických rozpouštědlech nebo nenasycených mono merech, zejména ve styrenu.Kombinace voskovitých látek a použitých polymerü má výhodu především V rychlé tvorbě tenkého ochranného filmu na povrchu nanášené polyesterové pryskyřice způsobujícího vysokou dynamickou antiemisní účinnost, dále pak ve velmi dobré skladovatelnosti pryskyřic bez makroskopiokě separace.Další výhodou je i možnost zabudování...