Patenty so značkou «pryskyřice»

Alkydové pryskyřice pro vypalovací nátěrové hmoty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270745

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hochmanová Libuše, Prachař Jaroslav, Hájek Karel, Růžičková Jiřina, Krátký Bohumil, Kočovský František, Úředníčková Jaroslava

MPK: C08G 63/48, C09D 3/64

Značky: vypalovací, jejich, hmoty, pryskyřice, přípravy, způsob, nátěrové, alkydové

Text:

...uhlovodíků, popřipadě ve smesich uváděných uhlovodíků a kyslíkatých rozpouštědel ze skupiny n-butanoluy isobutanolu, butylglykolu a butylglykolacetátu. Roztoky ělkydových pryskyřic jsou mísitelné s roztoky aminotormaldehydových pryskyřic. Po odpaření rozpouštědel vznikají homogenní nátěrové filmy, které se vytvrzují při teplotách 100 až 150 08 po dobu 10 až 30 minut. Vytvrzené nátery jsou vysoce tvrdé, houževnaté a odolné vľivu kyselého...

Modifikovaná polyesterová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270606

Dátum: 12.07.1990

Autori: Musil Lubomír, Grimmer Jiří, Blahník Aleš, Vališ Jaroslav, Höppner Werner, Braun Stanislav

MPK: C08G 63/46, C08G 63/20

Značky: pryskyřice, polyesterová, modifikovaná

Text:

...15 až 20 se vyznačuje dobrou rozpustností a stabilitou, avšak mechanické vlastnosti vypálenáho nátěru jsou nižší než u dříve uvedeného. Stabilita roztoku polyesteru B ve stejných rozpouätědlech jako u polyesteru A, je 3 měsíce bez zákalu a sedliny. Nátěrová hmota formulovsná jako s polyesterem A vykazuje tyto hodnotytvrdost 45 S, úder 10 om, hloubení podle Erichsena 7,3 mm, odolnost vůči vodě puchýřky po celé ploše, přilnavost stupeň...

Způsob dvoustupňové impregnace olepovací dekorační fólie směsí aminoplastové pryskyřice a akrylátové disperze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269802

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mencl Jaromír, Studnička Alexandr, Houžvíček Václav

MPK: D21J 1/08

Značky: fólie, disperze, směsi, olepovací, aminoplastové, pryskyřice, způsob, dekorační, akrylátové, impregnace, dvoustupňové

Text:

...dispsrza ss složaním výchozich monomsrů 1 až 95 Etylakrylát 1 až 95 Butylakrylát 1 až 5 N-mothylolakrylamid nebo II. disperze so složoním 60 až 90 Butylakrylát 5 až 35 Styren 1 až 5 N-mathylolakrylamids velikosti části mensi než 0,3 nm. a s obsahom nstěkavých složek od 40 do so .Vhodnou močovinoformaldshvdovou pryakyřicí se rozumíIII. močovinoformaldahydovú pryskyřics pripravená trojatupňovou kondanzací a molárnim poměram výchozích...

Nenasycené polyesterové pryskyřice pro tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 268138

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vlček Jaroslav, Růžička Ivan, Drábek Josef

MPK: C08L 67/06

Značky: pryskyřice, polyesterové, tmely, nenasycené

Text:

...uvedené A-cyklohexen-1, 2-dikorboxylové kyseliny nebo jejích funkčních derivátů i dalších běžně aplikovaných složek. Z nenesycených kyselín je to zejména anhydrid kyseliny maleinové, kyselina fumerová, kyselina citrakonová itakonová, mezakonová n další. Z modifikujicích kyselín je to anhydrid kyseliny fralové, endometylentetrahydroftelanhydrid, sebeková kyselina a další. Z glykolů lze použít ctylonglykol, dietylonglykol propylenglykol,...

Směs pro výrobu tvrdého pěnového materiálu na bázi nenasycené polyesterové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268025

Dátum: 14.03.1990

Autori: Varhaník Jiří, Mikula Jaroslav, Paták Vladimír, Dort Ivan, Petřík Stanislav

MPK: B29C 67/20, C08J 9/02

Značky: materiálů, pěnového, výrobu, směs, tvrdého, pryskyřice, nenasycené, bázi, polyesterové

Text:

...polymerovsná nenssycená polyesterová pryskyřice. a dále poměrně dlouhá doba reakce do vzniku vytvrzsné lehčená hmoty.Tyto nevýhody řsěi směs pro výrobu tvrdého pěnováho materiálu na bázi nenssycsná polyesterové pryskyřics při teplotě okolí podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom. že směs obsahuje 100 hm. d. nonesycenć polyesterové pryskyrice s obaahom vinylového monomeru 20 až 40 5 hm., 0,1 až 10 hm. d. peroxidu, 3 až 55 hm. d....

Aminoamidová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266519

Dátum: 12.01.1990

Autori: Exnerová Karla, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Kršňák František

MPK: C08G 59/54

Značky: aminoamidová, pryskyřice

Text:

...se aminoamidové pryskyřioe připravují polykondenzací příslušných karboxylových kyselín se směsi alifatických a heterooyklických polyaminů. Aminoamidové pryskyřice podle vynálezu se připravují polykondenzací karboxylových kyselín o střední molekulové hmotnosti 146 až 650, neho jejich C 1 až C 4 esterů, se směsí polyaminů sestávající z 20 až 90 hmot. alifatických polyaminü strukturyv molárním poměru polyamin COOH nebo CDOR 0,9 až 31, kde R...

Chemicky tvrditelná pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266333

Dátum: 13.12.1989

Autor: Schreiber Herbert

MPK: C08G 59/40, C08G 14/06

Značky: pryskyřice, chemicky, tvrditeľná

Text:

...nebo (3,4-epoxy-6-mechylcyklchexylmethyl)este kyseliny 3,4-epoxy-6-methylcyk 1 ohexankarboxylové.chemicky tvrditelná pryskyřice podle vynálezu jako epoxidovou-pryskyřici také výhodně obsahuje epoxidovou pryskyřici obecného vzorceX-Y, ve kterém X znamená 3.4-epo×ycyk 1 ohexyl- nebo jednou nebo dvakrát methylovaný 3,4( 3) o ~ 2 tu epoxyethyl vzorce -CHÍCEZ O / nebo skupinu vzorce ~COO-CH 2-X nebo -CH 2-Z-CH 2-X, kde Z znamená kyselinový...

Nízkoviskózní dianová epoxidová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266022

Dátum: 14.11.1989

Autori: Macků Vladislav, Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: dianová, nízkoviskozní, pryskyřice, epoxidová

Text:

...nižší toxikologické nebezpečí pro pracovníky než reaktivní roupouštědla a velmi účinně snižují viskozitu použité epoxidové pryskyřioe. Mírně zvyšují odolnost vůči termooxidačnímu působení. Lze je použít 1 pro modifikované epoxidové pryskyřice.V současnosti používané epoxidové pryskyřice jsou dianového typu o střední molekulovéPro vytvrzení pryskyřic dle vynálezu při teplotách 10 až 40 °C se užívají dietylentriamin,dipropylentriamin,...

Epoxidová pryskyřice na bázi dianu s upravenou dobou zpracovatelnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265279

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šnirch Josef, Bruthans Václav, Rada Antonín, Wiesner Ivo, Hanzlík Miroslav, Jarolímek Přemysl, Jahnel Richard

MPK: C08L 63/00

Značky: dobou, upravenou, zpracovatelností, bázi, epoxidová, pryskyřice, dianu

Text:

...äednak ve stadiu mísení a vypouštění taveniny pryskyřioe, jednak z roztavené licí směsi epoxidové pryskyřice s anhydridem polykarbozylové kyseliny. Důsledkem je pak značné kolísáni doby zpracovatelnosti, které nelze známymi způsoby potlačit nebo regulovat.Na základě rozsáhlýoh experimentálních prací Jsme nalezli řešení uvedeného technického problému podle vynálezu spočivajicí v tom, že epoxidová pryskyřice na bázi dianu s uprava-. 1...

Zařízení pro otvírání plechových sudů a drcení obsahu pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264427

Dátum: 14.08.1989

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B02C 19/00

Značky: otvírání, sudů, plechových, zařízení, drcení, pryskyřice, obsahu

Text:

...2 zařízení v půdoryeu, na obr. 3 zařízení v bočním pohledu.Na plošinu g posazenou na patkách g je ucyhcený sloup à osazený držáky lg, ll, lg,kde do horního držáku lg je uchycený pneumatický valec Q, do středního držáku ll je uchycená vodicí lišta 2 ve které je suvně uchycené příklepové kladivo J ve spodní části spojené 5 drticí deskou g, v horní spojené s pneumatickým válcem Q, na spodní držák 53 je upevněna zarážka lg. Dále jsou na plošinu...

Polyesterové pryskyřice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261151

Dátum: 12.01.1989

Autori: Blažková Dana, Hájek Karel, Růžičková Jiřina, Vašíček Zdeněk

MPK: C08G 63/12, C08G 63/46

Značky: pryskyřice, jejich, polyesterové, výroby, způsob

Text:

...nenasycených karhoxylových kyselín a jejich anhydridů obsahují jako komonomery monoolefiny, jako např. ethylen, propylen,buteny, penteny, hexeny, hepteny, vinylchlorid, vinylidenchlorid, vinylacetát, (methjakrylové a allylové sloučeniny, cyklopenteny, cyklohexeny,-inden, methylindeny, kumaron a diolefiny(butadien, izopren, piperylen, dimethylbutadien, chloropren, pentadieny, hexadieny, cyklopentadien, dicyklopentadien, cyklohexadien). Ke...

Tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260730

Dátum: 12.01.1989

Autori: Exnerová Karla, Wiesner Ivo, Lidařík Miloslav, Macků Vladimír, Řepka Jan

MPK: C08G 59/64, C08G 59/50

Značky: epoxidové, pryskyřice, tvrdidlo

Text:

...střední Inolelculové hmotnosti 100 až 310, -v m-olârním poměru 1 2,9 až 12. Z polyarminů -se nejvýhodněji používáa dvalší podobná polyezminy. Polyadiční reakce se obvykle uskutečňuje přídvavkem taveniny epoxidu k jpředloženému polyaminu tak, aby reakční teplota nepřestoupila 100 stupňů Celsia. Ze sloučenin k modifika-ci podle vynálezn se používá s výhodouTvrdidlem podle vynálezu se dosahuje nejen podstatné zvýšení rychlosti vytvrzovánĺ ve...

Flexibilní tvrditelné alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258842

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zamastil Václav, Krátký Bohumil, Herrmann František, Hájek Karel, Hochmannová Libuše, Husák Jiří

MPK: C08G 63/48, C08G 63/76

Značky: tvrditelné, alkydové, pryskyřice, flexibilní

Text:

...kyselin izolovaných z olejů či při vinylaci hotpvých alkydů obsahuje konečný alkyd např. segmenty typukde Ak je zbytek alkydu P je segment složený Ž jednotek vinylových monomerů.ze schematu je patrné, že segment složený z monomerů je navázán v řetězci nenasycenýchacykických kyselin a makromolekulu felxibilizuje jednak svým dalším ohebným řetězcem, jednak jže oddaluje vzájemné řetězce alkydů a tím zvyšuje pohyblivost, posléze i tím,rže...

Tmel sestávající z furanketonaldolové pryskyřice a tvrdicí výplně

Načítavanie...

Číslo patentu: 258834

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kačer Miloslav, Král Pavel

MPK: C09D 5/34

Značky: furanketonaldolové, sestávající, výplně, tvrdící, pryskyřice

Text:

...hrubší o velikosti zrn až do 5 mm. Jako pojivo se používá furanketonaldolovápryskyłice, vyrobitelnád z 1 dílu hmotnostního formaldehydu, 1 dílu hmotnostního acetonu a 1,7 dílů hmotnostníhofurfurylaldehydu kondenzací za teploty alspoñ 100 °c, o konzistehci 70 až 150 sekund,měřeno výtokovým pohárkem s otvorem průměruů mm při 20 QC (stanoveno podle ČSN 67 3013).Hmotnostní poměr při přípravě tmelu se řídí konzistencí pryskyřičného pojiva,...

Způsob výroby přepážek trubkových svazků teplovýměnných agregátů ze syntetické pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258810

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jeřábek Jaromír

MPK: B29C 39/02

Značky: pryskyřice, teplovýmenných, syntetické, agregátu, trubkových, přepážek, způsob, výroby, svazků

Text:

...tyče 1 se nasune rám formy g s lištou g. která Vymezuje polohu a plochu požadované přepázky vzhledem k podélné ose trubkového svazku 3. Dále se na opačný konec tyčí 1 upevní pomocí matic lg pomocný prstenec 5, vystředěný na pomocnou trubkovnici §. Takto upnutý trubkový svazek A se umístí do nádoby ll, která svou světlostí odpovídá rozměrům rámu formy 5 a výškou délce trubkového svazku 5, přičemž je výška nádoby ll zvětšena o výšku topné vložky...

Způsob výroby elektrických průchodek s izolační deskou z licí pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258079

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šafář Antonín

MPK: B29C 39/02

Značky: průchodek, pryskyřice, deskou, licí, izolační, způsob, elektrických, výroby

Text:

...pouzdra podmínky elektrického namáhání izolaö~íní desky. Tmel k uchycení vodičív prouzdrech v poměrně melém u množství neovlivňuje prakticky konečnou vzájemnou polohu vodičů a izolační desky vzhledem k zanedbatelnému smrštění.Příklad způsobu výroby trojfázové elektrické průchodky doplňují přiložené výkresy kde je neobr. 1 perapektivní pohled.na hotový izolátor se třemi přípojnicemi kruhováho prüřezu a naobr.-2 je částečný řez pouzdrem,...

Způsob přípravy jednostupňové fenolformaldehydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256694

Dátum: 15.04.1988

Autor: Langr Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: přípravy, fenolformaldehydové, jednostupňově, způsob, pryskyřice

Text:

...a splňuje tak současné ekologické nároky na čistotu ovzduší a odpadníoh vod. Nízky obsah dimetylenéterových vazeh podmiñuje nízký obsah odštěpitelného formaldehydu v průběhu tvrzení. Dostatečně nízká viskozita je základní podmínkou pro snadný průběh impregnace. Nízká reaktivita daná malým počtem reaktivních metylolových skupin má za následek tvorbu rezitové struktury s nízkou hustotou zesítěni, udělující impreqnovanému výrobku...

Způsob přípravy močovinoformaldehydové pryskyřice mající velice nízký molární poměr formaldehydu k močovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 256385

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kong Ho Chee

MPK: C08G 12/12

Značky: mající, poměr, molární, močovinoformaldehydové, pryskyřice, nízký, močovině, přípravy, velice, způsob, formaldehydu

Text:

...za kyselých podmínek při stejné teplotě, dokud se nedosáhne viskozity v rozmezí 35 až 80 mPà.s, e) pH se potom upraví na hodnotu v rozmezí 5,8 až 6,5 a konečný molární poměr močoviny k formaldehydu se upraví přidáním močoviny na hodnotu v rozmezí l,0 l,0 až l,0 l,30,s výhodou v rozmezí 11,l 05 až 121,12, načež se kondenzát ochladí, af) když klesne teplota pod 50 OC, upraví se konečné pH na hodnotu v rozmezí 7,0 až 8,0.způsob podle...

Amfoterní pryskyřice obsahující pyridinbetainové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255497

Dátum: 15.03.1988

Autor: Juračka František

MPK: B01J 43/00

Značky: amfoterní, pyridinbetainové, obsahující, skupiny, pryskyřice

Text:

...k odbarvování nebo číření roztoku nebo jako plniva pro připravu heterogennich ionexovýoh membrán, případně pro přípravu homogenních membránpro dialýzu, ínverzní osmosu apod. Předmět vynálezu ilustrují dále uvedené příklady provedení. Přĺklad lPřipraví se perlový kopolymer suspenzní kopolymerací 43,4 g 2-vinylpyridinu, 4,1 9 divinylbenzenu a 2,0 g ethylvinylbenzenu ve vodném 1 roztoku škrobového mazu za iniciace 2 hmot. monomerů...

Flexibilní na vzduchu zasychající alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255019

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hájek Karel, Kaštánek Alois, Růžičková Jiřina, Šíma Milan, Krátký Bohumil, Husák Jiří

MPK: C08G 63/48

Značky: flexibilní, pryskyřice, vzduchu, alkydové, zasychající

Text:

...alkydy zachovánu rychlost zaaychání,pigmentovatelnost a přitom mají významne zlepěenou prulu nost nátčrů. Toto zlepšení si podržují po dlouhou dobu e255 919 mají proto zvýšená životnosti i na venkovní povětrností.V porovnání se známými typy styrenovaných a styren-akry 1 átových alkydů nemají sice zkrácenou dobu zasychání, ale jsou proti nim dobře rozpustné v nejobvyklejšich rospouštědlech (v lakovem benzínu) a po zasdnutí dávaji nátěry...

Močovinoformaldehydová pryskyřice s nízkým obsahem uvolnitelného formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241411

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kováo Valter, Kropáeek Jaroslav

MPK: C08G 12/12, C08G 12/40

Značky: pryskyřice, formaldehydu, močovinoformaldehydová, nízkým, uvolnitelného, obsahem

Text:

...míchaní vyhřívá do teploty 60 °Ca dále pak etoupa teplota eamovolně~exoterm 1 ckou reakcí tak, že teploty 8010 je doeaženo za 15 minut po nadávkovaní močoviau. Teplota reakční směsi dále aamovolně stoupa až na l 02 °C.Za dalších 30 minut se reakční směs okyselí přídavken 0,15 kg25 ní kylelíny nravenčí na hodnotu pH 5,5. Požadovaného stupně nakondenzování předkondenzátu je dosaženo při tcplotě1 o 2 °c za dalších so minut. Stupeň nakondenzování...

Ve vodě rozpustné polyesterové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239971

Dátum: 01.02.1988

Autori: Smíšek Josef, Sova Boetislav, Dráždil Josef, Kaláeek Jioa, Steiner Stanislav

MPK: C08G 63/12

Značky: jejich, způsob, rozpustné, polyesterové, vodě, pryskyřice, přípravy

Text:

...odvozených od polymerních kerboxylových kyselína reakce se ukončí při dosažení čísla kyselosti v rozmezíolyesterové pryskyřice,připravené podle předloženého vynálezu,se vyznačují velmi dobrou rozpustností ve vodě,neomezenou ředitelností vodou, dobrou stabilitou při skladování, neobsahuji těkavé a hygienicky závodné organické složky.Pro přípravu ve vodě rozpustných polyesterových pryskyřio podle vynálezu lze použit jako 2 až 3 mocné alkoholy...

Komplexní tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice se zvýšenou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254519

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wiesnerová Ludmila, Exnerová Karla, Exner Bedřich, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/56, C08G 59/54

Značky: komplexní, epoxidové, pryskyřice, zvýšenou, tvrdidlo, reaktivitou

Text:

...při teplotách pod 0 OC, čehož lze jinak podle známého stavu techniky dosáhnout pouze použitím nepříjemně páchnoucích polymerkaptanů nebo polythiolů.Používané polymerní mastné kyseliny obsahují nejvýše 5 monomerních a nejvýše 25 3 trimerních mastných kyselín. Připravují se známymi způsoby z talového oleje nebo mastných kyselin söjového či řepkového oleje. Z polyaminú se používají zejména dietylentriamin, dipropylentriamin, trietylentetramin,...

Způsob přípravy antiemisních prostředků pro nenasycené polyesterové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 253150

Dátum: 15.10.1987

Autori: Husák Jiří, Kitzler Jaroslav, Hyršl Jan, Luňák Stanislav, Klaban Jiří

MPK: C08G 63/52, C08G 59/16

Značky: způsob, pryskyřice, nenasycené, antiemisních, přípravy, prostředků, polyesterové

Text:

...diglycidylanilin,tstraglycidyldiaminodifenylmethan, triglyeidyl-p-aminofenol, dále epoxidované nenasycené sloučeniny, jako např. epoxidované nenasycené oleje, butadiendioxid, divinylbenzendioxid, cyklopentadiendioxíd, vinylcyklohexandioxid, bis(2,3-epoxycyklopentyl)ether, dále glycidylestery nenasycených kyselín, jako např. glycidylmethakrylát, glycidylakrylát, dále glycidylthioethery apod.Jako nepolární voskovité látky jsou vhodné např....

Nenasycené polyesterové pryskyřice s nízkou emisí styrenu a s omezenou kyslíkovou inhibicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247428

Dátum: 15.10.1987

Autori: Chládek Milan, Koníeek František, Matušek Miroslav, Šob Josef, Jirkovský František, Benc František, Thuma Jioí, Jílek Jioí, Žák František, Hádek Mirko

MPK: C08G 63/52

Značky: inhibici, nízkou, emisí, styrenu, polyesterové, kyslíkovou, omezenou, pryskyřice, nenasycené

Text:

...takové nebo ve formě směsí nebo roztoků v organických rozpouštědlech nebo nenasycených mono merech, zejména ve styrenu.Kombinace voskovitých látek a použitých polymerü má výhodu především V rychlé tvorbě tenkého ochranného filmu na povrchu nanášené polyesterové pryskyřice způsobujícího vysokou dynamickou antiemisní účinnost, dále pak ve velmi dobré skladovatelnosti pryskyřic bez makroskopiokě separace.Další výhodou je i možnost zabudování...