Patenty so značkou «pryskyřic»

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260114

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bruthans Václav, Hanzlík Miroslav, Dufka Oldřich, Micka Vladimír, Klančík Luděk, Müller Karel, Macho Pravoslav, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl

MPK: C08G 59/04

Značky: obsahem, volného, epoxidových, pryskyřic, nízkým, epichlorhydrinu, přípravy, způsob

Text:

...i technologicky sohůdným způsobem není v dostupné literatuře popsáno.Na základě rozsáhlých a náročných experimentálníoh atudií jame nalezli způsob přípravy epoxidových pryskyřic a nízkym obsahom volného epiohlorhydrinu i produktů jeho vedlejěích roak~ oí jehož podstata spočívá v tom, že po skončení alkalické kon- denzaoełepiohlorhydrinu 3 dianem a oddělení vodné fáze se oddeatilují těkavé podíly na sušinu 95 až 99, destilační zbytek...

Reaktivní urychlovače pro soustavu epoxydových pryskyřic, tvrzených anhydridy kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269755

Dátum: 14.05.1990

Autori: Raubach Heinz, Hein Dieter, Ludeck Wolfgang

MPK: C08L 63/00, C08G 59/42, C08K 5/34...

Značky: kyselin, epoxydových, pryskyřic, tvrzených, urychlovače, reaktivní, soustavu, anhydridy

Text:

...cnomy anrunpunu KBPGOHOBHX KHCJDT H sncnanennnnun /BMI/ onncunaerca a aanaxe Ha naosperauue DPF 21 01 929. B 9 ToM cnyuae npuneunercn nana BMI. Uncraeuauaa Memny 40 Xñ 250 X B oruomeuuu K Becy anoxcunuoñ cnonu. B aanaxe Ha Haoapeweuue OFF 21 23 638 onucuaanrca cnonogue cocwaau. B Koropux Anna sucnamenuunua Bapbupyer Memny 80 u 30 aeconuun wacrann owuocurenbuo 100 aecoaux uacreñ cosoxynnuñ cnonu. Dcraubuunu Kounoneuranu cuomoaoro cocTaBa...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic bisfenolového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269494

Dátum: 11.04.1990

Autori: Makovský Leopold, Kincl Jarolím, Sýkora Vlastimil, Macků Vladislav, Dobiáš Ivan

MPK: C08G 59/06

Značky: bisfenolového, pryskyřic, způsob, epoxidových, přípravy

Text:

...koncentrace v reakční směsi. Proto začátek reakce nesouhlasí se začátkem přídavku vodného hydorxidu a má časové zpoždění. Po nastartování reakce se uvolní maximální množství reakčního tepla, což je 2 hlediska zvládnutí adiční reakce problém velmi těžko řešitelný.Výše uvedené nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož předmětem je způsob přípravy epoxidových pryskyřic reakcí bísfenolu s epichlorhydrinem v molárním poměru 1 1,5 až 2,5 za...

Způsob přípravy pružných alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269397

Dátum: 11.04.1990

Autori: Růžičková Jiřina, Hochmannová Libuše, Krátký Bohumil, Hájek Karel, Kitzler Jaroslav

MPK: C09D 3/64, C08G 63/48

Značky: alkydových, pryskyřic, pružných, přípravy, způsob

Text:

...xylitol a manitol. Tyto alkoholy lze použít bud jednotlivé, lépe však ve vzájomných směsích.Kyselinové složky, které se mohou podílet na uvedené přípravě alkydů, příslušejí svým charakterom do těchto skupin Především jsou to acyklioké monokarboxylové kyseliny s rovným řetězcem, obsahující 4 až 22 uhlíkoyých atomů, které se vyskytují ve směsích různého složení v rastlinných olejích v podobě triglyceridů. Z rastlinných olejü přicházejí v úvahu...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269355

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jarolímek Přemysl, Macho Pravoslav, Wiesner Ivo, Klančík Luděk, Hanzlík Miroslav, Micka Vladimír

MPK: C08G 59/04

Značky: přípravy, epichlorhydrinu, výšemolekulárních, obsahem, pryskyřic, způsob, volného, epoxidových

Text:

...100 až 200 OC podrobí působení přehřáté vodní páry o tlaku nejvýše 2 MPa v množství 50 až 150 kg/t.h, podle potřeby se vakuovou deatilaci odstraní těkavé podíly, potom se provede polyadice působení díanu v jedné nebo více dávkách, v přítomnoati alkalyckých solí kyseliny uhličité, při teplotě nejvýše 220 °c v molárním poměru epoxidové pryskyřice dían 1 0,2 až 0,87. Alternntivně se postupuje tak, že po skončení stripování parou,se...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269354

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macho Pravoslav, Klančík Luděk, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Hanzlík Miroslav, Micka Vladimír

MPK: C08G 59/04

Značky: výšemolekulárních, obsahem, pryskyřic, způsob, epichlorhydrinu, přípravy, volného, epoxidových

Text:

...2 alkalických soli kyseliny uhličité se dává přednost kyselému uhlíčitanu sodnêmu v množstvi nejvýše 0,1 Z hmot., lze však použít kyselého uhličitanu draselného, lithného a podobné. způsobem podle vynálezu se obvykle dosahuje snížení obsahu volného epichlorhydriuu z S 00 až 1.000 ppm na 5 až 15 ppm. Pokud byl použit postup podle autorského osvědčeni č. 260 114, kdy se stripováni parou provádí až po ukončení polyadice, byl dosahován obsah...

Modifikátor a urychlovač reakce epoxidových skupin s alifatickými polyaminy epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269341

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šnirch Josef, Rajdl Josef, Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08G 18/58

Značky: urychlovač, reakce, epoxidových, alifatickými, pryskyřic, skupin, modifikátor, polyaminy

Text:

...vyndlozu jo efektivní využití obtížnóho technologického odpedu pro uživateleky výhodné aodifikace běžných epoxidových pryekyřic. směsi etajnćho či blízkóho eložsní vznikají taká při rafinaci krystalizocí dianu z různých rozpouätědlových systémů nebo kryntalizací ediční sloučoniny dian-fenol či destilací za hlubokeho vakuo. Vo všech případech ee v rafinačni zbytku zkoncentrovávají látky nožádoucí v dia nu.Diakutovanó směsi tvoří polotuhou až...

Způsob výroby nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269308

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bruthans Václav, Rada Antonín, Klančík Luděk, Macho Pravoslav, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila, Micka Vladimír

MPK: C08G 59/06

Značky: pryskyřic, epoxidových, způsob, výroby, nízkomolekulárních

Text:

...W 350 9 50 vodného roztoku Ne 0 H a uvolněná raekčni teplo se odvádi chlezenim tak. aby reflux se udržovel na ůrovni 2 až 3 ml/min, Potom se reakčni smšs ochladína 55 °c a během 3 hodin se přikape zbývajicich 351 g 50 roztoku-Na 0 H. potomse reakčni smě nechá 20 minut doreagovat. Micháni se zastaví a odděli sa vodná fáze, organické fáza se neutralizuje na pH 6,5 a vakuovou destilact sa odděli těkavé složky Destilačni zbytek se při B 0 až...

Způsob přípravy epoxiakrylátových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269167

Dátum: 11.04.1990

Autor: Křivánek Jiří

MPK: C08L 67/06, C08G 59/17

Značky: pryskyřic, epoxiakrylátových, přípravy, způsob

Text:

...kde moditikační eložkou nože být nasycená jednosytná organické kyselina neho nasyoemá či nenasycenä dvojsytnâ oroanická kyselina. Reakce se provádí při zvýšená teplotê, obvykle v rozmezí 50 až 150 °C, přičemž je možná použít i postupy 5 pžídavkem reaktivního nebo nereaktivního rozpouštědla, které snižuje viskozitu reakční smäsi. Änorganiokájkyselina eo do reakční směsi přidávi po dosežení požadované konverzePro dooažení,požodovenehoñčinku je...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268888

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klačík Luděk

MPK: C08L 63/00

Značky: výšemolekulárních, způsob, přípravy, epoxidových, pryskyřic

Text:

...na teplotu 180 až 190 °C a teplota se reguluje přichlazováním. Po ustálení teplotního režimu přibližně po 1 až 2 h se přidá 700 kg dianu a polyadice se nechá při 180 až 190 °C probíhat asi 6 až 10 hodin. Konecpolyadice se projevuje zastavením nárůstu teploty měknutí. Připravený produkt neobsahuje zjistitelné množství gelovitých částic a má teplotu měknutí 95 °C při zkoušce prsten-kulička a obsah epoxidových skupin 0,105 mol/100 g....

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268391

Dátum: 14.03.1990

Autor: Klančík Luděk

MPK: C08L 63/00

Značky: výšemolekulárních, epoxidových, způsob, pryskyřic, přípravy

Text:

...část navážky dianu v jedné nebo více dávkách a při teplotě l 80 až 220 °C se polyadice dokončí.Inertním rozpouätědlem je nejčastěji toluen, popřípadě xylan nebo jejich směsi s alifatickými C 4 alkoholy.Význačnou výhodou způsobu podle vynálezu je zvládnutí exotermní reakce při výrobě ve velkoobjemových reaktorech, dosažení velmi světle barvy produktu a zejména potlačení tvorby gelových částic.Do reaktoru objemu 6 m 3 se předloží 4.000 kg...

Způsob přípravy kyselých tvrdidel epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268347

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jelínek Karel, Hájek Karel, Berková Jarmila, Klejch Jiří, Matějíček Alois, Tůma Zdeněk

MPK: C08G 63/12, C08G 59/42

Značky: kyselých, způsob, epoxidových, tvrdidel, přípravy, pryskyřic

Text:

...vynálezu jsou stabilní, vyznačuji se výbornými vytvrzovacimi charakteristikami a poskytují při vytvrzováni epoxidových systémů nátěrových hmot dokonale rovné povrchy s vynikajicimi mechanickými vlastnostmi.Základními komponentami používanými při přípravě kyselých tvrdidel postupem podle vynálezu jsou zejména tyto látkyJako polyalkoholykpředevším ethylenglykol a polyethylenglykoly, propylenglykola polypropylenglykoly, glycerol,...

Polymerační způsob zpracování odpadu vznikajícího při aplikaci nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268145

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lešek František, Husák Jiří, Balcar Miroslav, Novák Jiří

MPK: C08L 67/06

Značky: vznikajícího, odpadů, aplikaci, polymerační, způsob, nenasycených, pryskyřic, polyesterových, zpracování

Text:

...více než rok, urychli jejich přídavek polymerecí, volba organických kapalin a teplotou veru 140 až zlo °c je dana tŕeni faktory. Není žadoucí, aby ee páry těchto kapalin dostevely do daatilatoru regenerovených rpzpouitědel ve značnější míře. Tim by ee anižovala jednak jejich oaývací ůčínnoat, resp. by zdetávely neodpařaná na zařízení, Naproti tomu je žádoucí, aby jejich odchod při deatileci e vodní parou byl dostatečně rychlý. Tento dvěma...

Způsob přípravy samozhášivých světlopropustných nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267490

Dátum: 12.02.1990

Autori: Luňák Stanislav, Kaška Jiří, Hájek Karel

MPK: C08G 63/58, C08G 59/12

Značky: polyesterových, světlopropustných, přípravy, nenasycených, samozhášivých, způsob, pryskyřic

Text:

...Je ovšem možné použit 1 nnhydridu jiných kyeclin,např. tetrahydroftalové, hcxahydroftalové,trimelitovó, pyromolitovó, 3,6 - cndomethylen-4 ~totrahydroftelovć, chlortetrahydroftalovć, tatrachlorftalnvó, tetrabromftalovć, dále mnthyl-nadic-anhydrid, onhydrid kyseliny hcxochlorendomothylentottrohydnoftalovć i jantarnvé nebo směsi těchto anhydridů s kysclinami adň 1 e různé snšci těch ĺňtok.Vadí cpichlorhydrinn lze použit 1 jeho výše chĺorovonć...

Způsob přípravy samozhášivých nenasycených polyesterových pryskyřic s dokonalejšími užitnými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267487

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kaška Jiří, Hájek Karel, Kašpar Karel, Luňák Stanislav

MPK: C08G 63/74, C08G 63/58, C08G 59/12...

Značky: způsob, pryskyřic, polyesterových, nenasycených, užitnými, samozhášivých, dokonalejšími, vlastnostmi, přípravy

Text:

...např. dichlorfenylglycidyleter, bronkresylglycidyléter nebo tetrabrondian~ glycidylétery a jejich směsi.Jako protondonory vo funkci ragulátorů kopolymorace lze použit všochny látky obsahující hydroxylové nebo karboxylové skupiny včetně vody, jako např. metanol, etanol, propanol, izopropanol, hutanol, 2-etylhaxanol, glykoly, chlorhydriny, mono-, polykarboxylové kyseliny, jako,kyselinu benzoovou, izoftalovou, tereftalovou, adipovou,...

Způsob přípravy melaminoformaldehydových pryskyřic etherifikovaných butanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266069

Dátum: 14.11.1989

Autori: Brabec Jan, Smrčka Jindřich, Kyselica Jozef, Kaše Josef

MPK: C09D 3/49, C08G 12/32

Značky: melaminoformaldehydových, pryskyřic, způsob, přípravy, etherifikovaných, butanolem

Text:

...naopak molární poměr forma 1 ~ dehydu k melamínu vyšší než 6,21, vzniknou málo reaktívní pryskyřice s vysokým obsahom volného formadlehydu. Hodnoty pH pro rozpuštění paraformaldehydu v butanolu leží v rozmezí 7,2 až 8,5, optimální pH je 7,5 až 7,0. Při hodnotách nižších se snižuje rychlost rozpouštění foxmaldehydu, zvýšení pH nad hodnotu 8,5 již významné neurychluje rozpouštění paraformaldehydu a při dalších úpravách pH dochází k nežádoucimu...

Způsob přípravy nízkoviskózního aromatického modifikátoru epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266024

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: způsob, přípravy, modifikátoru, epoxidových, nízkoviskózního, aromatického, pryskyřic

Text:

...klesá viskozita i urychlujíoí účinky a naopak její zkrácení vede k produktům 5 vyšší viskozitou, ale též s vyššími účinky urychlujícími.Ředicí účinky různých aromatických modifikátorú uvádí následující tabulka. Jedná se o srovnání poklesu viskozity 10 roztoků modifikátorú v nízkomolekulární epoxidové pryskyřici dianového typu o střední molekulové hmotnosti 397 s běžně používanými modifikátory téže koncentrace vůči viskozitě samotné...

Katalyzátor kondenzační reakce aminoformaldehydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265992

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mencl Jaromír, Alberti Milan, Kouřil Milan, Kábela Josef, Studnička Alexandr, Dostál Karel

MPK: C08G 12/12, C08G 12/02, C08G 12/32...

Značky: aminoformaldehydových, kondenzační, katalyzátor, pryskyřic, reakce

Text:

...ą s účinnosti chloridu amonného vyšší.Všechny tyto přednosti vyplynou z následujících příkladů. P ř 1 k 1 a d 1Impregnačni směsi pro výrobu dekoračnich nábytkářských fólii, obsahující 200 hmotnostnich dilů močovino-formaldehydové pryskyřice modifikované melaminem v molárnim poměru 1,001,800,05, 140 hmotnostnich dilů 50 vodné akrylátové disperze, 72 hmotnostnich dilů vody a 8 hmotnostnich dilů 10 vodného roztoku hexamidotrifosfazenu byl...

Kompozice polyaminů, zejména pro tvrzení epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265958

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jarolímek Přemysl, Řepka Jan, Exnerová Karla, Kršňák František, Rajdl Josef, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/50

Značky: zejména, tvrzení, kompozice, epoxidových, pryskyřic, polyaminů

Text:

...lineárnich polyaminů strukturyViskozita kompozic polyaminú je nejvýše 1 000 mPa.s/25 OC a tenze par je obvykle nižší jak 1 Pa. Jsou dobře snášenlivé a mísitelné se známymi typy epoxidů a ze směsi kompozic polyaminů s epoxidy se prakticky neuvolňuji pozorovatelné výpary ani při velkoplošných aplikacích. Význačnou výhodou jsou velmi dobré mechanické parametry, zejména houževnatost a rázuvzdornost,které obvykle převyšují známé kombinace...

Adukty, zejména pro tvrzení a modifikaci epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265381

Dátum: 13.10.1989

Autori: Wiesner Ivo, Kršňák František, Jarolímek Přemysl, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/50

Značky: adukty, zejména, tvrzení, pryskyřic, modifikací, epoxidových

Text:

...etylenoxid,propylenoxid, cyklohexenoxid, epoxidované nenasycené terpenmC 10, glycidetery alifatických monoalkoholů nebo polyolů, aromatioké glycidetery a nízkomolekulární epoxidové pryskyřice na bázi dianu o střední molekulové hmotnosti 340 až 600.V odůvodněných případech je možno použít výhodně i směsi epoxidů, technické frakce nebo destilačni řezy. Vlastnosti aduktů podle vynálezu lze případně modifikovať přídavkem esterů kyseliny...

Způsob výroby silikonových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 264209

Dátum: 13.06.1989

Autor: Synek Pavel

MPK: C08G 77/06

Značky: výroby, pryskyřic, silikonových, způsob

Text:

...a hydrolýzou chlorsilanu obecného vzorce RSiCh, kde R má zhora uvedený význam, nebo směsi některých, případně všech chlorsilanů obecného vzorce RSiC 1,, kde R má shora uvedený význam a n znamená číslo 0, l, 2,3 v nepolárním rozpouštědle a alkalickou kondenzací produktu hydrolýzy vyznačený tím, že během kondenzace se 10 až 99 alkalického katalyzátoru neutralizuje přidáním chlorsilanu,případně jeho roztoku.Výhodou postupu podle řešení je...

Zařízení pro měření vytvrzovací charakteristiky nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 264088

Dátum: 12.05.1989

Autori: Sládková Marie, Pilař Zdeněk

MPK: G01N 25/20, G01D 7/06

Značky: zařízení, vytvrzovací, měření, nenasycených, pryskyřic, polyesterových, charakteristiky

Text:

...maximální teploty vyu tvrzovací charakteristiky pro přísluànou polyesterovou pryskyŕici. Vzhledeu ke stávajícím stanovoním so značnč zjednodušuje měření vytvrzovaoí charakteristiky a zpřeořu» je so metodika měření, která umožňuje rychlé získání DřcE~ ných informací, tj. teploty a času exotermickě reakce při vytvrzování měřené pryskyřice.Jedno z možných příkladnýoh provedení vynálozu je Knázoruĺno na çřinojoných výkresoch, z nichž značí...

Způsob přípravy melaminformaldehydových pryskyřic etherifikovaných isobutanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263860

Dátum: 12.05.1989

Autori: Smrčka Jindřich, Kaše Josef, Suran Pavol, Brabec Jan

MPK: C08G 12/32, C08G 12/42

Značky: isobutanolem, melaminformaldehydových, etherifikovaných, pryskyřic, přípravy, způsob

Text:

...tvrditelné při teplotách 130 C a vyšších. Psro přípravu etherífíkzzvaííých pryskyříc podle vynálezu je vhodné použít paraformaldehyd v granuslované formě s ohsahem formaldehydu alespoň 90 0/0 hmot. Použitý melamín může být technické jakosti, měl by však obsahovat alespoň 99 hmot. melamínu a alespoň 98 0/0 častíc o průměru do 160 m. Molární poměr íormaldehydu k isobutanolu má být v rozmezí 1 0,9 až 1,5, mdlární poměr formaldehydu k...

Koinhibitory pro moderaci vlastností inhibovaných nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263821

Dátum: 12.05.1989

Autor: Novák Jiří

MPK: C08K 5/13, C08K 5/08, C08G 63/52...

Značky: vlastností, polyesterových, nenasycených, pryskyřic, koinhibitory, inhibovaných, moderaci

Text:

...vlastností nenasycených polyesteurových pryskyřic s obsahom inhibitorů chinonového nebo hydrochinonového typu je předměteln předloženého vynálezu.Uvedené koinhibitory mají vliv především na délku síťujících styrenových řetězců vytvrzené polyesterové pryskyřice. Předností jejich použití je možnost dosažení jak u odběraiele, tak i u konečného zpracovatele pryskyřic poměrně široké škály vlastností ru výrobků z jednoho typu pryskyřice. Tímto...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263800

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kincl Jaromír, Hireš Jaroslav, Macků Vladislav

MPK: C09D 3/58

Značky: bázi, epoxidových, nátěrové, ředitelné, hmoty, vodou, pryskyřic

Text:

...do 60 °C. Nemění se ani po vystavení intenzívnímu mechanickému namáhání. Tyto nátěrové hmoty lze pžipravovat i přímou dispezgaci piqmentů,.zejména ksylićníkú železa, titonu, antikorozivních piqmentñ,dále pak lipotonu. zinkfosfátu, zinktetracxychromátu a dalších. Jako plniv lze použít především uhličitanu vápenatého, mikromletého vápence kaolinu, dolomitu, křídy, křemenného úletu, koloidního oxidu křemičitého. kovových prachu, mědí a zinkn....

Způsob přípravy melaminformaldehydových pryskyřic etherifikovaných butanolem nebo isobutanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262927

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaše Josef, Brabec Jan, Suran Pavol, Broulík Miroslav, Smrčka Jindřich

MPK: C08G 12/32, C08G 2/34

Značky: způsob, pryskyřic, butanolem, melaminformaldehydových, přípravy, etherifikovaných, isobutanolem

Text:

...urychlít zvýšením teploty až k bodu varu směsi (nad 100 °C) a vzniklý roztok se před přidavkem melamínu musí opět zchladít na teplotu 60 až 80 OC, aby nedošlo k vypadávání nerozpustných kondenzátů, čímž se jednak prodlužuje výrobní operace a jednak vzrůstá energetická náročnost prípravy. Kromě toho v porovnání s postupy, kdy je melamín přidáván k alkalickému roztoku formaldehydu V alkoholu, postup podle vynálezu potlačuje vypadúvání málo...

Způsob výroby silikonových pryskyřic se zvýšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262314

Dátum: 14.03.1989

Autor: Synek Pavel

MPK: C08G 77/06

Značky: silikonových, zvýšenou, stabilitou, způsob, pryskyřic, výroby

Text:

...jednotky Rsi 03/2 nebo směs některých, případně však monomerních jednotek R 3 sio 1,2,R 2 SiO 2/2, RSIO 3/2, S 104/2 0 minimálním počtu dvou monomerních jednotek a celkovém molárním poměru R/si 0,5 až 1,9, kde R je metyl, fenyl, získaných hydrolýzou, případně esterifikacia hydrolýzou chlorsilanu obecného vzorce RSLCI 3 kde R má ehora uvedený význam,nebo směsi některých, případně všech chlorsílanü obecného vzorku RnSiC 14 n, kde R má...

Způsob regenerace rozpouštědel odpadajících při zpracování nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 262228

Dátum: 14.03.1989

Autori: Veselý Josef, Lešek František, Husák Jiří, Matoušek Pavel, Balcar Miroslav, Koutecký Alexandr, Novák Jiří

MPK: C08L 67/06, C08J 11/02

Značky: polyesterových, nenasycených, rozpouštědel, zpracování, odpadajících, regenerace, způsob, pryskyřic

Text:

...ethylacetát, butylacetát apod.Stupeň regenerace je v podstatě dán jen účinnosti chladiče nad rodpařovacím zařízením. Z výchozĺho odpadu je třeba před destilací odstranit jen velmi hrubé nečistoty, jež by mohly ucpat např. výpustný ventil z vařáku apod. Postup podle předloženého vynálezu umožňuje používat pro oplach výrobních zařízení rozpouštědel sice cenově náročnějších, ale lépe vyhovujících z hlediska odpařivosti a rozpouštěcí...

Hmoty na bázi epoxyakrylátových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 261916

Dátum: 10.02.1989

Autori: Wiesner Ivo, Lidařík Miloslav, Rajdl Josef, Kadleček František, Exnerová Karla, Macků Vladislav

MPK: C08L 63/10

Značky: pryskyřic, hmoty, epoxyakrylátových, bázi

Text:

...samotnými polyąrminy. Vzhledem ke zvýšenému obsahu hydroxylových skupin v tvrdidle probíhá vytvrzovéní rychleji a poskytuje při pokojové teplotě vyšší konverzi epoxidových skupin. Při aplikacích jako licí podlahoviny poskytují tyto hmoty hladké povrchy bez povrchových vadPro formulaci těchto hmot podle vynálezu se.používají epoxidové pryskyřice dianového a/nebo novolakového typu 5 molekulovou hmotnosti 340 až 700.Jako tvrdidla pro tyto hmoty...