Patenty so značkou «pružinový»

Rotačný pružinový akumulátor kinetickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6399

Dátum: 01.03.2013

Autor: Tribula Rastislav

MPK: F16D 61/00

Značky: akumulátor, kinetickej, pružinový, energie, rotačný

Text:

...brzdou pružinového koša.Pružiny sú stlačené a je v nich uschovaná deformačná energia. Vstupno/výstupný hriadeľ sa voľne otáča.V režime odovzdanie energie - rekuperácií je akumulačná brzda neaktívna a rekuperačná brzda je aktívna. Guľôčková skrutkaje zabrzdená brzdou skrutky, ktorá je aktívna. Pružinový kôš je odbrzdený brzdou pružinového koša, ktorá je neaktivna. Pružiny tlačia na guľôčkovú maticu a keďže pružinový kôš je odbrzdený a...

Viacvrstvový pružinový matrac

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6370

Dátum: 04.02.2013

Autor: Vörös Gyula

MPK: A47C 27/045

Značky: viacvrstvový, matrac, pružinový

Text:

...vrstiev i, alebo ich zaistením k povrchu stabilizujúcej vrstvy 4, napríklad prostredníctvom lepeného spojenia alebo iným uvoľniteľným alebo neuvoľníteľným spojením ako prišívaním alebo zošitím. Špirálové pružiny g môžu byť tiež zaistené k stabilizujúcim vrstvám i pomocou usporiadania pružných stabílizujúcich vložiek Q v špirálových pružinách g a zaistením vložiek k stabilizujúcim vrstvám 4. Možné spôsoby zaistenia špirálových...

Pružinový zásuvný konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15285

Dátum: 11.02.2008

Autori: Lee Chul Sub, Kwon Gi Chan, Lim Kun Taek

MPK: H01R 13/635, H01R 13/629

Značky: pružinový, zásuvný, konektor

Text:

...nízky zásuvný tlak, zahrňujúci prvé puzdro konektora s výstupkami a druhé puzdro konektora s vodiacimi drážkami pre uvedené výstupky. Posúvač s drážkami sa zasúva do druhého puzdra konektora azavádza prvé puzdro konektora do druhého puzdra konektora.0012 US 6 210 185 zverejňuje konštrukciu konektora so zásuvkou, ktorej pracovný prvok ovplyvňuje spojovanie a rozpojovanie jedným pohybom. Tento pracovný prvok je spojený s dvoma pohyblivými...

Zlepšený pružinový rozperný člen, najmä pre riadky viniča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9162

Dátum: 07.03.2007

Autor: Zavattarelli Stefano

MPK: A01G 17/06

Značky: člen, rozpěrný, riadky, pružinový, viniča, najmä, zlepšený

Text:

...v jeho základni, pričom dve bočné ramená zostávajú voľné, t.j. neupnuté.0012 Keď majú ramená tendenciu sa otvoriť, vzhľadom na výhonky viniča, ktore pôsobia na ne svojou hmotnosťou, pracovník musí zasiahnuť a ohnúť ich smerom hore a zahákovať rameno z do háčika i na ramene l, čím vráti pružinový člen do zatvorenej, t.j. zopnutej konfigurácie znázornenej na obrázku 2.0013 Ikeď je takéto riešenie pomeme efektívne, je možné ho ďalej zlepšiť,...

Držiak kontaktného prvku pre pružinový kontakt a pružinový kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8342

Dátum: 11.10.2006

Autori: Naumann Karl-heinz, Kolb Ulli, Zajak Martin

MPK: H01R 13/24

Značky: držiak, pružinový, kontakt, prvků, kontaktného

Text:

...prvku fixuje na puzdre 18. Ked je pružinový kontakt 10 nasadený do puzdra 18, dolieha priečkový úsek 27 na vnútornú stenu puzdra 18 (obrázok 2).0021 V zmontovanom stave pružinového kontaktu 10 sa pružina 14, tu zobrazená ako špirálová tlačná pružina, opiera o zalomené predlžené časti 22 držiaka kontaktného prvku 12. Pružina 14 môže pritláčat kontaktný prvok 16 proti zahnutému koncu 26 cylindrického úseku 20.0022 Klobúčikový kontaktný prvok...

Dvojčinný pružinový vypúšťací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2969

Dátum: 11.09.2001

Autori: Koukol Josef, Suchan Josef

MPK: F16K 17/04, F16K 17/02

Značky: dvojčinný, vypúšťací, pružinový, ventil

Text:

...výkrese je zobrazený uvedený dvojčinný pružinový odpúšťací ventilPríklady uskutočnenia Duté teleso l je zhora opatrené vekom 2, s ktorým je spojené nastavovacím závitom Z.Dole je duté teleso l opatrené upevňovacím závitom Q na pripojenie k nátrubku na regulovanom objeme, nie je zakreslené. Vo vnútri dutého telesa l je vytvorené sedlo 12, na ktoré zhora dosadá Záklopka i. Medzi vekom 2 a záklopkou 3 je vložená vonkajšia pružina 51....

Pružinový prevod sily pre vozidlo poháňané jazdcom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1281

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kachaňák Josef, Novák Miroslav

MPK: B62M 1/04

Značky: vozidlo, převod, poháňané, jazdcom, pružinový

Text:

...umiestnené ložiská i jednosmerné voľnobežky. Podstatou technického rieše~ niaje, že z oboch strán rámu je na čape nezávisle osadená výkyvnádvojramenná páka, na tlačné rameno ktorej pôsobí hnacia sila P, pričom jej tažné rameno je spojené z jednej strany cez napnutú ťažnú pružinu -s napínacou skrutkou upevnenou priečne v ráme a z druhej strany s tiahlom, ktorého voľný koniec je spojený hnacím členom upevneným cez príslušnú jednosmernú...

Pružinový doťahovač výmenových jazykov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1186

Dátum: 03.07.1996

Autor: Šanc Václav

MPK: E01B 7/06

Značky: jazykov, výmenových, doťahovač, pružinový

Text:

...tak, aby sa spoľahlivo dosiahla sila potrebná na odtiahnutie jazyka od opornice na požadovaný rozmer. Hodnota správne dimenzovanej pružiny však závisí aj na veľkosti trecieho odporu medzi jazykom a klznou stoličkou, teda na kvalite mazania výhybky. Pretože operativna výmena pružiny v prevádzkových podmienkach nie je možná, môže tak dôjsť k nespoľahlivej funkcii dotahovača.Vhodnou sa javí taká úprava, ktorá umožní ľahkú zmenusilovćho...

Pružinový ovladač brzdové jednotky kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265226

Dátum: 13.10.1989

Autori: Emilsson Fred, Ljung Krister

MPK: F01B 7/04, B61H 11/06, B60T 13/38...

Značky: ovladač, pružinový, brzdové, vozidla, kolejového, jednotky

Text:

...brzdové jednotky, V němž je uložen seřizovač vúle jakéhokoliv běžného druhu(neznázorněno ). Člen Q pro přenos výstupní síly brzdové jednotky může být, pro jednoduchost porozumění vynálezu, považován za přínos spojení s pístem ł brzdové jednotky. K připojení skříně 3 válce brzdové jednotky ke dnu 3 válce brzdové jednotky slouží společný svěrací pás1, který bude popsán dále.Brzdové jednotka dosud popsaná je znázorněna též na obr. ZB. Pružinový...

Pružinový závěs vibračních třídičů a podavačů pro sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262841

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubín Sáva, Bičánek Bedřich

MPK: B07B 1/46

Značky: podavačů, závěs, látky, třídičů, vibračních, sypké, pružinový

Text:

...v tom, že velikostně jsou jak pružinové lůžko, tak 1 tlačný talíř dimenzovány k uložení nejméně tří pružin vedle sebe, přičemž podélné eey symetrie pružin jsou situovány do společné roviny.Hlavní výhodou pružinového závěsu podle vynálezu je možnost snadné a operativní změny počtu použitých pružin v případech,kdy při provozování vibračního třídiče nebo podavače vznikne nutnost změny únosnosti nebo pružící konstanty pružinového závěsu, a...

Pružinový dvojvabadlový záves stálej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 247290

Dátum: 15.01.1988

Autori: May Jan, Holcová Libuše

MPK: F16F 3/04

Značky: dvojvabadlový, pružinový, stálej, závěs

Text:

...nastaví k nej príslušný uhol, ktorý zvierejú ramená vahadla.Výhodou závesu podla vynálezu je. že vhodnou zmenou uhlu ramien vahadla pri regulácii dĺžky ramena pružiny dochádza k zväčšeniu regulačného rozsahu závesu ak predĺženia plochej časti charakteristiky závesu. Uvedeným riešením sa podstatne zvýšia funkčné a úžitkové vlastnosti závesu, v dôsledku čoho je možné znížiť ich sortiment.Na pripojenom výkrese je v náryse znázornená...

Pružinový muitiplikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244596

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holan Jioí, Stehno Josef

MPK: E21D 11/00, E21F 17/00

Značky: muitiplikátor, pružinový

Text:

...priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia pružinového multiplikátora. Hydraulický dotahovač 11 je opatrený priložkou 2, spojenou s piestom 7 a s tele 4som doťahovača 1, spojenom s pružinami 12. Diferenciálny valec 3 je opatrený piestom valca 14 s hydraulickým rozvá-dzačom 5,spojeným jednak s tlakovou vetvou s a tiež spätnou vetvou 4. Tlakové vetva 9 je spojena s hydraulickou hadícou 13 a je v nej zaradený spätný ventll 8 a škrtiacl...

Pružinový záves s konštantnou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234248

Dátum: 01.03.1987

Autori: Szegvári Viliam, Prandorfy Milan

MPK: B66C 1/00

Značky: pružinový, charakteristikou, závěs, konštantnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti výroby energetických, chemických, alebo potravinárskych zariadení. Rieši pohyblivé zavesenie, resp. podopretie rozmerných bremien, ktoré sa vplyvom vonkajších síl, napr. dilatáciou,posúvajú vo zvislom smere, pričom toto posunutie nesmie vplývať na veľkosť zaťaženia závesu alebo podpery. Podstata vynálezu je technické riešenie kulisového mechanizmu, pri ktorom vodorovné zložky polovičného bremena sú pri každom posunutí...

Uzavírací pružinový dvojcestný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 219815

Dátum: 15.10.1985

Autor: Filka Jan

Značky: uzavírací, dvojcestný, pružinový, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že konstrukce navrženého uzavíracího ventilu pružinového se vyznačuje dvojdílným tělesem s dělicí rovinou odkloněnou od osy závitů vstupu a výstupu o 45° přepážkou se sedlem a tlačnou pružinou, která má dvě funkce. Dolní miska pružiny se opírá o kroužek ucpávky a horní miska se opírá přes kroužek o vřeteno. Axiálním přestavením kroužku na vřetenu lze seřídit předpětí...

Pružinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 239239

Dátum: 15.05.1985

Autori: Arient Josef, Várošová Viera

MPK: B28B 7/26

Značky: upínač, pružinový

Text:

...je znàzorněn na přípojenem výkresu. kde obr. l představuje pružinový uplneč v náryeu s řezu v zajištěná poloze při spojení formovecího rámu s podložkou. obr. 2 v uvclněná poloze s částečně odsunutým formovacím rámem a obr. 3 pohled shore na pcsuvnou lištu s kolíkem v zajištěná poloze.Pružinový upínač sestává z těleea ł ve tvaru válce. jehož jeden konec je opatřen přírubou. Za tuto přírubu je prostřednictvím ěroubů těleeo ł zeepodu přípevněnc...

Pružinový rozřaďovač nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 225498

Dátum: 15.04.1985

Autori: Šedlbauer Antonín, Pavelka Ladislav

Značky: pružinový, nití, rozřaďovač

Zhrnutie / Anotácia:

Pružinový rozřaďovač nití, vhodný zejména pro rozřaďování soustavy nití, s tyčí nebo trubkou umístěnou paralelně s rovinou vedení soustavy nití v místě, kde se tato lomí při odběru z válu nebo z cívek na textilním stroji, vyznačující se tím, že na tyči nebo trubce /1/, která na obou svých koncích je otočně uložena v ložiskách /3/ a prostřednictvím čepů /4 a 4a/ uchycena na držácích /5, 5a/, které jsou upevněny na rámu textilního stroje a na...

Pružinový prvek pro elektromagnety s vtažným jádrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223561

Dátum: 01.09.1984

Autor: Mandel Walter

Značky: elektromagnety, prvek, pružinový, vtažným, jádrem

Zhrnutie / Anotácia:

Pružinový prvek pro elektromagnety s vtažným jádrem Takové pružinové prvky se používají v elektromagnetech s vtažným jádrem pro matricové tiskové stroje, především v elektromagnetech s vtažným jádrem, pracujících s velkou pracovní četností. Cíl vynálezu spočívá ve vypracování plochého pružinového prvku s radiálně umístěnými pružinovými rameny, který se vyznačuje velkou životností i při vysokých pracovních teplotách. Úkol vynálezu spočívá ve...