Patenty so značkou «pružin»

Montážne usporiadanie zavesenia pružín v chladiacom kompresore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15923

Dátum: 15.10.2010

Autori: Campos Ticiano Bitencourt, Maganhoto Sergio Luiz, Mendes Joao Manoel

MPK: F04B 39/00, F04B 39/12

Značky: kompresore, pružin, zavesenia, montážne, usporiadanie, chladiacom

Text:

...pružiny 10. Konštrukcie citované vyššie, podľa ktorých je každý koniec 11, 12 špirálovej pružiny 10 ukotvený okolo jedného čapu 30, čo môže byť vyrazený čap 32,alebo strojovo obrábaný čap 31, predstavujú nepríjemnosť v požadovaných čapoch 30, ktoré majú byť zakryté krytonl 40 pre poskytnutie pevného ukotvenia konca 11, 12 špirálovej pružiny 10 v každom z podporných prostriedkov MS. Konštrukcia jedného čapu 30 pre ukotvenie každého...

Sekundárne vypruženie a zavesenie nosičov pružín pre typy podvozkov GV, GVa a GVk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4056

Dátum: 04.02.2005

Autori: Kašovský Vladimír, Baštek Marian

MPK: B61F 5/00

Značky: zavesenie, podvozkov, sekundárně, vypruženie, pružin, nosičov

Text:

...a hlučnosť zavesenia nosičov pružin odstránenim priameho styku kov-kov jednotlivých dielov. Pevný doraz sekundámeho vypruženia pre dosadanie pri dynamických rázoch vozidla je nahradený pružným dôrazom, ktorý tiež znižuje tvrdost a hlučnosť rázov.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia technického riešenia je vysvetlený pomocou obrázkov. Na obr. l je znázomené samotné prevedenie technického riešenia a na obr. 2 stav pred jeho...

Zariadenie na napínanie skrutkovitých pružín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 699

Dátum: 05.01.1995

Autor: Weitner Werner

MPK: B25B 27/26, B25B 27/30

Značky: skrutkovitých, napínanie, pružin, zariadenie

Text:

...držiaku môžu byt navzájom klbovo spojené medžikusom.Držiaky sú s výhodou opatrené upinacimi čeĺnsĺami pre upnutie drôtu alebo krytky skrutkovitej pružiny. Upinacie će~ Íuste najmenej jedného držiaku sú pritom s výhodou výkyvné do tej miery, že na môžu prispñsobiř stúpuniu skrutkovitej pruži ny.Ďalej ju výhodnú, ak najmenej jeden z driiukov je nu voĺných koncoch svojich časti optrený doštičkou s nad sebou usporiadunými radmi otvorov...

Zariadenie na rozmerové nastavenie uloženia nápravových pružín na dutom hriadeli dvojkolesia a súčasné polohové zaistenie rozvodovky dvojkolesia hnacieho podvozku koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278097

Dátum: 07.09.1994

Autori: Trache Peter, Lachmann Klaus, Bansemer Manfred

MPK: B61F 5/26

Značky: koľajových, rozvodovky, nápravových, hnacieho, dutom, dvojkolesia, súčasné, polohové, hriadeli, zariadenie, rozměrově, pružin, vozidiel, podvozku, nastavenie, zaistenie, uloženia

Zhrnutie / Anotácia:

Nad každou stranou dvojkolesia (1) je umiestnená strediaca jednotka (6, 6'), simulujúca pružné uloženie dvojkolesia (1) na vyrovnanie pružinových uložení (4, 4a), pričom každá strediaca jednotka (6, 6') je tvorená ľavým a pravým strediacim prvkom (6a, 6b) v tvare činky a každý strediaci prvok (6a, 6b) je pevne držaný držiakom (5). Strediace jednotky (6, 6') sú vzájomne pevne spojené spojovacím nosníkom (7) v oblasti nad rozvodovkou (2) a so...

Zařízení pro automatickou regulaci stálé statické výšky pneumatických pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267839

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Oldřich

MPK: F16F 9/04, F16F 9/43

Značky: zařízení, pneumatických, výšky, pružin, stálé, automatickou, regulaci, statické

Text:

...Ze zdroje Q proudí stlačený vzduch do pneumatické pružiny 1 eeškrcený spojení Ž přes polohový regulátor 1 a současně neseškrcený paralelní spojení ll přes redukční ventil lg a zpětnýventil ll. V pneumatické pružině 3 je doraz lg. Za výstupe ze zdroje 6 stlačeného vzduchu je uzavírací kohout g. Pokud pneumatické pružina g neohaahuje tlačený vzduch,epočívó tkací stroj l na pryžových pružinäch g a na dorazu li. Při uvádäní do provozu e otevře...

Svěrné upevnění plochých pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264589

Dátum: 14.08.1989

Autor: Stránský Jiří

MPK: B65G 27/08

Značky: upevnění, plochých, pružin, svěrné

Text:

...malé stavební výšky vibračních dopravníků. Fyzikální vlastnosti oceli umožňují koncepcetěžkých sypkých materiálů především ve slévárenských provozech. Zařízení s uplatněným vynálezem je výrobně i montážně jednodušší,snadno lze u něho seřídit amplitudu kmitání a je i msteriálově méně náročné. Na připojených výkresoch je znázorněn příklad provedenívynálezu. Obr. l znázorňuje celkové uspořádání svěrného upevnění na vibračním dopravníku a na...

Přípravek na nasazování řemenů, nekonečných pásků a pružin na řemenice a podobně, zejména pro bezvřetenové dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263348

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kvapil Jaroslav

MPK: D01H 5/86

Značky: řemenů, podobně, zejména, nasazování, pružin, řemenice, nekonečných, pásků, přípravek, stroje, dopřádací, bezvřetenové

Text:

...západky g, které se rovněž opírají do vodicích elementů łł. Západky g jsou dotlačovány pružínou łg a zabraňují zpětnému pohybu jezdce g. Na čepu łà upevněném v těleeu gg jezdce g jsou upevněne výkyvná ra~ ménka łg, jejichž jeden konec je upraven jako zámek gł, do kterého je nasazen plochý čep łl, který je uchyoen na napínacím oblouku L a na němž je nasazena rolnička gg. Napinací oblouk ł je opatřen na konoích ze strany vodícimi zobáčky...

Uspořádání snímače pro zařízení na dynamickou kontrolu talířových pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262869

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dosedla Bohumil, Kudera Miroslav

MPK: G01N 3/32, G01M 5/00

Značky: zařízení, pružin, kontrolu, snímače, uspořádání, talířových, dynamickou

Text:

...vyřazeny z funkce snímače a naopak při vlastním měř°ĺ kvälity talĺřové pužiny, při kterém jsou snímače opět vřa zeny do činnosti. 262869Přiklad uspořádání snímačů je znďzorněn na priložených výkresoch, na nichž obr. 1 představuje jeho provedení v podélném řezu, obr. 2 částečný půdorys při pohledu ve směru P.Ve vybraní L třmene g,připevněného k základní části 1 stroje, Je uložen prvni silový snímač 1. Na první silový snímač 1 dosedá dotek...

Tvářecí zařízení zejména pro výrobu pružin z drátu nekruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262843

Dátum: 11.04.1989

Autori: Schwarzrock Pavel, Neischl Jaroslav

MPK: B21F 3/04

Značky: pružin, zařízení, nekruhového, průřezu, drátu, výrobu, tvářecí, zejména

Text:

...lg je sražena v radiálním směru do hloubky 0,5 až 1.0 mm se sklonem vzhledem k čelu osazení lg pod úhlançl 10 až 2 D°a tvoří náběhovou plochu li. Obdobná náběhová plocha li je upravena na stejném průměru i na přilehlém čele pouzdra 3, které rovněž může být upraveno alespoň na své části do tvaru levochodé šroubové plochy, jak je znázorněno na obr. 3. Na větším průměru je na části obvodu tohoto čela pouzdra 2 upraven tvarovací věnec lg....

Zařízení na stlačování a roztahování měchových pneumatických pružin s písty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261279

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: roztahování, pružin, stlačování, zařízení, pneumatických, měchových, písty

Text:

...lg a přes vstupní dvojcestný uzavírací ventil lg pneumatický válec Q. Pneumatické ovládací zařízení ll má uzavírací ventil lg, který je předřazen pneumatické pružině Q.Všechny uzavírací ventily lg, li, lg zde jsou solenoidové a ovládají se elektrickou cestou. Každý zavřený dvojcestný uzavírací ventil lg, lg má zavřený přívod, zatímco vývod má spojený s volným ovzduším. Každý otevřený dvojcestný uzavírací ventil ll, lg má přívodJsou-li...

Způsob výroby lamelových talířových pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245670

Dátum: 15.09.1987

Autori: Roháe Jan, Novotný Jaroslav

MPK: B21K 1/32

Značky: výroby, pružin, talířových, lamelových, způsob

Text:

...se obě čelní plochy broueí na poladovanou tlouäikun D 0 tom ee polotovar ohreje na kalicí teplotu, při ktoré se provede ve sněru od jedná čelní strany tvarovdní polotovaru do požadovaného kuželováho tvaru a dále kalení, přičemž ae povrch takto vyrobene lamelové talířcvá pružiny povrchové upraví opíakovinín, vibračnín omílánín. fosfátováním akmuorvováním olejom.Výhoda tohoto technologického postupu především epočívá v méně pracná a nenáročné...

Navíječ tažných pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252189

Dátum: 13.08.1987

Autori: Průša Josef, Brnušák František

MPK: B21F 3/02

Značky: navíječ, tažných, pružin

Text:

...13 proti koncovému spínači 14. Do zářezu 3 dutého trnu 4 zapadá ozub 2 unašeče 1, který je upevněn na ozubeném kole 18, které zapadá do pastorku 19 motoru 20. Na ovládací objírnce 12je dále upevněna kladka 15 a před ní je na rámu upevněna brzda 16 se šroubem 17.Vřeteno 8 je uloženo v kloubu 18, který umožňuje vyklonění vřetena 8 i s nasunutým dutým trnem 4 a ovládací objímkou 12 z ozubu 2 unášeče 1 o úhel a, který je minimálně 30...

Zariadenie na automatické navíjanie, strihanie a balenie pružín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250792

Dátum: 14.05.1987

Autor: Čelko Rudolf

MPK: B21F 35/00

Značky: zariadenie, balenie, navíjanie, strihanie, automatické, pružin

Text:

...2 rez I-I a obr. 3 bokorys hornej časti zariadenia..V základnej doske 26 je ukotvený stĺp 1,na ktorom je upravená rozvodová skriňa 2. Na vrchnej stene rozvodovej skrine 2 je upravený stojan 4 opatrený navíjacim bu nom 5 s cievkou 6 pvružinovéh-o dírôtu 7. Z cievky 6 je pružinový »drôt 7 prevedený cez kladku 24 a vodítko 25 pružinového drôtu 7,ktoré .sú upravené na -držiaku B k .navijauciemu tŕňu 15.Na -držiaku 8 wloženom na rozvodovej...

Zariadenie na zakladanie pružín do otvorov súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 233275

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hlatký Ján

MPK: B65G 47/74

Značky: zakladanie, pružin, zariadenie, súčiastok, otvorov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je založiť tlačnú pružinu do otvoru súčiastky. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením na zakladanie pružín do otvorov súčiastok podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že nad montážnym lôžkom je vo vedení posuvne uložený zakladací palec. Zakladací palec je výkyvne pripojený na tiahlo.

Zařízení pro zkoušení těsnosti pneumatických pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236038

Dátum: 01.02.1987

Autor: Pavlů Miloš

MPK: G01M 3/02

Značky: těsnosti, zařízení, pružin, zkoušení, pneumatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zkoušení těsnosti pneumatických pružin, sestávajícího ze vzduchotěsného tělesa (l) a přívodu (13) tlakového vzduchu. Uvnitř vzduchotěsného tělesa (l) je pevně uchyceno spodní uzavírací víko (4), mezi nímž a horním uzavíracím víkem (5) je umístěna zkoušená stlačená pneumatická pružina (2), přičemž vzduchotěsné těleso (l) je opatřeno přívodem (13) stlačeného vzduchu s regulačním ventilem (14) a je k němu připojen...

Pružné uloženie agregátu pomocou púzdrových gumokovových pružín

Načítavanie...

Číslo patentu: 234674

Dátum: 01.01.1987

Autori: Lenko Jozef, Majerčíková Anna, Boháčik Miroslav

MPK: F16F 15/04

Značky: agregátu, pružin, uloženie, pomocou, púzdrových, gumokovových, pružné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je uložiť agregát na nosnú konštrukciu prostredníctvom púzdrových gumokovových pružín tak, aby bolo možné ustaviť výškovú polohu agregátu podľa montáže. Uvedeného účelu sa dosiahne takým usporiadaním púzdrových pružín, že roviny prechádzajúce dvojicou čapov priečnych a pozdĺžnych konzol sú navzájom kolmé. Každá pružina, do ktorej je zasunutý čap je vložená medzi rozperky na nosnej konštrukcii. Pružiny sú medzi rozperkami...

Zariadenie na výrobu pružín

Načítavanie...

Číslo patentu: 220947

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bielik Anton, Kľudaj Ladislav

Značky: výrobu, zariadenie, pružin

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožnenie výroby pružín veľmi malého priemeru. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva zo stojiny opatrenej ľavou upínacou hlavou, spojenej prostredníctvom troch vodiacich tyčí s vodiacou doskou opatrenou pravou upínacou hlavou. Vodiace tyče sú v stojine a vodiacej doske uložené prostredníctvom guľkového vedenia. V ľavej upínacej hlave a pravej upínacej hlave je uložený stáčací tŕň, o ktorý sa opiera vodítko.

Zařízení k válcování plochých pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221218

Dátum: 15.01.1986

Autor: Sklenář Jaroslav

Značky: zařízení, plochých, pružin, válcování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení, k válcování plochých pružin a jeho účelem je vyřešení výroby pružiny v průběhu jedné operace. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že horní horizontální válec (1) se spojí s hydraulickým válcem (11), jehož pracovní prostor je propojen s regulátorem (21) rychlosti pohybu, který je skrze rozváděč (12) napojený na hydraulický agregát (13). K hornímu horizontálnímu válci (1) je připevněno rameno (8), jehož konec je mezi...

Zařízení pro upevnění, utěsnění, montáž a demontáž pneumatických pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228628

Dátum: 01.01.1986

Autori: Silber Oldřich, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: montáž, pružin, pneumatických, demontáž, utěsnění, zařízení, upevnění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upevnění, montáž a demontáž pneumatických pružin uchycených mezi rámy pružného pneumatického uložení strojů, zejména s rázovými účinky je vytvořeno uzávěrem, který má otvory proti závitovým otvorům pro montážní šrouby na čele příruby a závitové otvory pro demontážní šrouby proti čelu příruby, která je na měchu jehož vnitřní konec je na laclovité nebo kuželovité části uzávěru, přičemž měch má na čele patky alespoň jeden čelní břit...

Zariadenie pre nárazové skúšanie pružín

Načítavanie...

Číslo patentu: 222092

Dátum: 15.07.1985

Autori: Rajec Emanuel, Šafár Ernest

Značky: zariadenie, pružin, nárazové, skúšanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre nárazové skúšanie pružín pozostavajúce z puzdra uzatvoreného zadným vekom a napojeného na vodiaci valec, v ktorom je posuvne uložený baran a ktorý je na pojený na valec, ku ktorému je pripojený ľavý hydraulický valec, vyznačujúce sa tým, že piestnica ľavého hydraulického valca (7) je spriahnutá s vystreľovacou pružinou (9) uloženou vo valci (15), s ktorou je spriahnutý tiež baran (6) opatrený tvarovým vybraním (61) do ktorého...

Nástroj na zalisovávanie, najmä poistných pružín do zápichov čapov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224902

Dátum: 01.11.1984

Autor: Majerník Milan

Značky: pružin, najmä, nástroj, zalisovávanie, poistných, čapov, zápichov

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj na zalisovávanie najmä poistných pružín do zápichov čapov pozostávajúci z lisovacieho a strediaceho dutého tŕňa vyznačujúci sa tým, že lisovací dutý tŕň /2/ jo prostredníctvom nosnej skrutky /5/ pevne uchytený na nosnom puzdre /8/ lisovacej jednotky, pričom na lisovacom dutom tŕni /2/ a v nosnom puzdre /8/ je posuvne uložený strediaci dutý tŕň /l/, ktorý je oproti nosnej skrutke /5/ uložený na pružine /4/, kým v dolnej časti telesa...

Zařízení k omezení působení souosých pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214366

Dátum: 01.06.1984

Autor: Kropáček Jaroslav

Značky: pružin, působení, zařízení, souosých, omezení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru strojních sou částí a do oboru armatur a řeší zařízení k omezení působení vnitřní pružiny souosých pružin, zejména na membránu tlakového čidla jistících stupňů bezpečnostních rychlouzávěrů za beztlakového stavu, sestávající z tělesa, v něm sou uloženy souose vřeteno, opatřené první dosedací plochou a alespoň dvě tlačné pružiny, jejichž činné konce jsou opatřeny opěrnými talíři, kde opěrný talíř vnější pružiny opatřený...