Patenty so značkou «průtoku»

Automatický regulátor průtoku plynných a kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 260556

Dátum: 15.12.1998

Autor: Res Bohuslav

MPK: G05D 9/12

Značky: kapalných, médií, plynných, regulátor, průtoku, automatický

Text:

...je plovákový průtokoměr l, ve kterém je poloha plováku 3 sledována dvojici optoelektronických záver Q. 5 umistěných ve společném držáku g. závory tvoří jeden neboĺdva vysilače Q, pracujicl ve viditelné nebo infračervené části spektra a dva příjímače 1 schopne detekce zářeni vysiiače. Výstupy pžijimačů optoelektronických zâvor jsou připojeny na vstup čislicového rozhodovaciho členu s generátorem impulsů E, na jehož výstupu je reverzibilni...

Zařízení pro měření průtoku a množství nadojeného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260501

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kubát Stanislav, Vegricht Jiří, Kotrč Bohumír, Machálek Antonín

MPK: G01F 13/00, A01J 7/00, G01F 1/86...

Značky: měření, mléka, nadojeného, zařízení, množství, průtoku

Text:

...gg opakovat program střídání doby T 2 a doby Tí tato řídící jednotkaV gâ přítok ukončuje přičemž regístrovala vyprazdňování měrné komory É. Program může být dáleřešen tak, že po ukončení doby T 3 a zastavení měření na základě informace hladinoměru 32 připočte zbylé množstvíľmléka v měrné komoře Q k dosud índikovanému nádoji indíkátoremzdroje gl a vydá přes řídící jednotku Q signály k vypuštění zbylého mléka z měrné komory Q a měření průtoku a...

Zapojení čerpací stanice řízené od příkonu nebo od průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260440

Dátum: 15.12.1998

Autor: Malý Vladimír

MPK: G05D 7/06

Značky: průtoku, zapojení, příkonu, čerpací, stanice, řízené

Text:

...je na výstupu diferenciálního zesilovače 17 úroveň napětí úměrná neznázorněnému nereálnemu zápornému šestému vypínacímu průtoku, avšak s polaritou napětí opačnou,tedy shodnou s polaritou napětí na výstupu prvního operačního zesilovače 19.jakmile po zahájení odběru závlahové vody již nestačí pomocná čerpadla udržet tlak Y ve výstupním potrubí 6 nad úrovní zapínacího tlaku YZ a průtok překročí úroveňprvního zapínacího průtoku 1121,...

Zapojení elektromagnetu, zejména elektromagnetického ventilu k řízení průtoku plynných nebo kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 260417

Dátum: 15.12.1998

Autor: Úlehla Jiří

MPK: H01H 51/06

Značky: médií, elektromagnetů, zapojení, řízení, kapalných, plynných, elektromagnetického, ventilu, průtoku, zejména

Text:

...tyristoru je spojene s jedním, vývodeoí kondenzátora, k jehož druhému vývodu je do série připojen první odpor zapojený ,na katodu první diody a paralelné ke kondenzátoru je připojen druhý odpor. Místo druhého vinutí cívky je použito třetího odporuVýhoda tohoto zapojení spočíva především v~ materiál-olive úsgtíře, činící až 50 0/0 dosavadní spotřeby používaného měděnélír drátu na vínutí cívky elektromagnetického ventile. Mimo to je...

Zařízení pro udržování kontinuálního průtoku proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268679

Dátum: 11.04.1990

Autor: Greenwood Arthur

MPK: B65G 51/08

Značky: zařízení, udržování, průtoku, proudu, kontinuálního, plynů

Text:

...na ostatních místech regenerační nádoby nebo regeneračních nádob ae používá kontinuálního postupu. uvedeným pclokontinuálním pohybom katalyzétom se míní opakovany pohyb relativně malých množství katalyzétoru v ízce v-ymezenýoh proetorech v určitém čase. Například je možno uvést, že jedna vaázka katalyzétoru se odvédí z nádoby každé dvě minuty. Jeetliže je zásoba materiálu v nádobč dostatečně veliké, potom se tento pohyb blíží...

Zařízení pro měření objemového průtoku tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267408

Dátum: 12.02.1990

Autori: Valenta Svatopluk, Kára Jan, Rybín Miroslav

MPK: G01F 1/34

Značky: tekutin, průtoku, objemového, zařízení, měření

Text:

...odběrnými otvory s ústrojím pro snímaní tlaků a teploty. na obr. 2 je příčný řez prvním provedením čidla ve šroubovaném provedení. obr. 3 znázorňuje podélný řez čidlem z obr. 2, obr. 4 příčný řez druhým příkladným provedením čidla, opatřeného pouzdrem pravoúhelníkového průřezu. a na obr. 5 je příčný řez třetím příkladným provedením čidla. uloženého ve svařovaném pouzdru.Zařízení pro měření průtoku tekutín sestává 2 čidla 1, tvořeného...

Zařízení pro mechanickou regulaci průtoku kapalného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 266701

Dátum: 12.01.1990

Autor: Chlebný Jan

MPK: G01F 3/00

Značky: kapalného, zařízení, regulaci, průtoku, mechanickou, media

Text:

...kapalného média v průtočné nádobě. Z uvedeného vztahu plyne, že regulaci průtoku kapalného média lze provést regulací výšky náplně kapalného média v průtoěné nádobě.Přínosem zařízení pro mechanickou regulaci průtoku kapalného média podle vynalezu je jednoduché konstrukční uspořádání bez pohybujících se mechanických prvků, ktere nevyžaduje přídavné přístrojové vybavení ani zdroj pomocné energie, a vyznačuje se snadnou, na kvalifikaci...

Zařízení pro měření průtoku sypkých hmot s digitálními stopkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266165

Dátum: 13.12.1989

Autori: Brabec Michal, Ševčík Vladimír, Brabec Zdeněk

MPK: G01F 11/26

Značky: digitálními, sypkých, průtoku, zařízení, stopkami, měření

Text:

...A a s překlápěcím dnem 2. vnější část klapky § tvoří rameno se závažím Q a kovovou clonkou 1, která při pžeklopení klapky Š se příblíží k čelní plošce horního indukčního snímače g. Rovněž překlápěcí dno 2 je opatřeno ramenem s protizávažím lg a kovovou clonkou ll, která při sklopení dna 2 se přiblíží k čelní plošce dolního indukčního snímače lg.Před měřením průtoku sypkého krmiva překlopí se ručně ovládaná klapka 3 v přívodním potrubí l...

Rotační snímač k měření průtoku tekutiny v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265940

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jenčík Josef, Rejha Bohumil

MPK: G01F 1/07, G01F 1/06, G01F 1/075...

Značky: snímač, průtoku, tekutiny, rotační, měření, potrubí

Text:

...se uplatňuje menší hydraulický odporový součinítel. Otáčky rotoru jsou úměrné střední rychlosti proudění tekutiny V tom rychlostním profilu, který prochází osou rotoru.je rotor ve tvaru úzkého válce, Přihlašovaný snímač, znázorněný na obr. 1 až 10, se skládá z rotoru g a z vysílače impulsů §, který je upevněn na čepu 5. osa rotoru 3 je kolmá k ose potrubí 1. Délka rotoru g je bud rovnapříčnému rozměru potrubí Ä (obr. l, 2), nebo je rovna...

Elektromagnetické čidlo pro měření objemových průtoků zahuštěných silně abrazivních suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265499

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tomáš Ivo, Volný Miroslav, Súchop Antonín

MPK: G01F 1/58

Značky: silně, suspenzí, průtoku, zahuštěných, elektromagnetické, abrazivních, objemových, čidlo, měření

Text:

...pryže s vysokým měrným odporem v podstatné silnější vrstvě než u dosud používaných ěidel. Elektrody jsou zhotoveny rovněž z pryže mající stejnou odolnost proti otěru jako pryž výstelky, ale s vysokou elektrickou vodivostí. Výpočtem je stanovena poloha elektrod na obvodu měřicí trubice a výstelky elektromagnetického čidla tak, že chyba měřené hodnoty prútoku vzniklé zvětšením prutočného průřezu vlivem erozivních účinku proudicího média, to...

Zařízení pro clonové měření a řízení průtoku plynů a kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264851

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kerlín Kurt, Gala Alexandr, Bureš Bohuslav, Hrádek Václav, Mikyšková Marcela

MPK: G01F 1/42

Značky: měření, zařízení, plynů, průtoku, řízení, clonové, kapalin

Text:

...- na základě již zmíněné provozní charakteristiky přestavitelné segmentová clony - je v samotné přestavitelné segmentová cloně prepojené s elektronicky ovládaným servopohonem sloučena funkce měřicí s funkcí akční.Geometrický tvar segmentová úseče činí přestavitelnou segmentovou clonou a tím též celé zařízení podle vynálezu zvláště výhodné pro měření a řízení průtoku kapalin obsahujících pevné častice se sklonem k sedimentaci i znečištěných...

Dělič-slučovač s automatickou regulací poměru průtoků tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264375

Dátum: 12.07.1989

Autor: Vršecký Jan

MPK: F15C 3/04

Značky: tekutin, automatickou, průtoku, regulaci, dělič-slučovač, poměru

Text:

...rozvětvuje nejméně do dvou podružných potrubí která se k sobě příblíží tak, že část obvodové stěny podružných potrubí je spoločná a je tvořena membrénou, přičemž V úseku membrány jsou podružná potrubí zúžena a v úsekuvza membránou jsou podružná potrubí oddelene a rozšíŕena.Hlavní výhody uspořádání děli§ey 1 učovače průtoku podle vynalezu spočívají v tom, že zařízení je při zabezpečení optimálních vlastností automatického děliče-slučovače...

Zařízení pro určení přesného objemového průtoku větrů důlním ventilátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264207

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mičulek Jaroslav, Kopáček Ferdinand

MPK: E21F 1/00

Značky: zařízení, určení, větru, průtoku, důlním, přesného, objemového, ventilátorem

Text:

...podle vynálezu je vhodné k využití pro všechny hlubinné doly, u nichž jsou použitý k ovětrávání důlních prostorů ventilátory o velkých výkonech, jakož i pro průmyslové zařízení, která používají ventilátory s mezikruhovými difuzory. jeho využitím se dosáhne přesného určení objemového průtoku vzdušin. V závislosti na známém objemovém průtoku vzdušin,hodnotě dynamického tlaku a ekvivalentním průřezu dolu je možno kontinuálně řídit výši...

Zařízení pro bezdotykové měření průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263835

Dátum: 12.05.1989

Autor: Szop Miroslav

MPK: G01F 1/66

Značky: zařízení, bezdotykové, průtoku, měření

Text:

...na analogově-číslicuový převodník, který je spojen s mikropočítačem. Na vstup multiplexoru je také připojen výstup integračního členu. Mlkropočítač na svém výstupu poskytuje údaj o měřeííém průtoku.Výhodou tohoto zařízení je, že nevyžaduje instalaci žádných částí čí překážek do potrubí nebo koryta, takže žádné části mě 2řioího zařízení. nepřijdou do styku sproté kajícímnzmédieníua zařízení je použitelnápro měření média kapalného, plylíného i...

Zařízení pro předčištění velkých průtoků dešťových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 262942

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pazdera Oldřich Ing, Koníček Zdeněk

MPK: E03F 5/10, C02F 3/12

Značky: veľkých, předčištění, zařízení, průtoku, dešťových

Text:

...vynálezu, jehož podstata epočivá v tom, ne na spirálový koncentrátor je napojen nejméně jeden vírový separátor suspenzí. Při počátku deštového odtokupřípadně při nižší intenzitě deštšprotéká voda žlabem spirálového koncentrátoru do virového separátoru,přípedně do většího počtu seperátorů zapojených paralelné. V nich dochází k zachyceni usaditelných a plovoucích látek, které ve formě ka lu odtékají do čistírny odpadních vod. Předčištěná...

Indikační čidlo změny rychlosti průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262147

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lisner Antonín, Dušek Jiří

MPK: G01F 1/38, G01F 1/36

Značky: čidlo, změny, rychlostí, indikační, průtoku

Text:

...vzroste při ukon-čeiíí uprütoku dopravované kapaliny nebo suspenze .ą počátku průtoksu vtlakového média, kterým se doprava kapaliny nebo suspenze nskutečňovala. Toto zvýšení podtlaku lze s výhod-ou zaznamenat připojením vývodu z komory tělesaindikačního rěidla na vhodný prevodník.Úč-elnost vynálezu se projevuje v jedno duchosti indikačníh-o čidla, malé stavební výšce, jeho snadné výrobě a nenároučnosti na údržbu. Čidlp nemá žádné pohyblivé...

Zařízení pro řízení průtoku a množství tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261988

Dátum: 10.02.1989

Autori: Preisler Vlastimil, Král Jan

MPK: G01F 1/30, G01F 1/28, G01F 1/32...

Značky: průtoku, tekutiny, řízení, množství, zařízení

Text:

...přípojeneho v-ýkresu, na němž obr. 1 značí jpodélný řez zařízením a obr. 2 komoru s výpustným kanälem.jak je patrno z obr. 1, je v tělese 4 vytvořen kanál 1, jímž přítéká nosič řízenéhoprůtoku a množství tekutiny. V tělese 4 je uložen ventil 3, uuchycený na membrráně 2,ktera se nalézá V řídící komoře 11, jejíž ohjem je možno měnit zašroubováním jejího víka. Ventil 3 je .opatřen průtočným otvorem 1 U, který »propojuje hlav-ní otvor ventilu 3 s...

Zařízení pro indikaci průtoku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261969

Dátum: 10.02.1989

Autor: Majer Jiří

MPK: B23Q 11/12

Značky: kapaliny, průtoku, zařízení, indikaci

Text:

...spočíva v tom, že v tělese z nekovového materiálu jsou vertikálne proti sobě vytvořeny dvě dutiny oddělené slabou stěnou, přičemž ve spodní dutině je umístěno závaží välcového tvaru a v horní dutině bezkontaktní spínač, Ke spodní častí dolní dutiny uzavřené zátkou je přiřazen přívod kapaliny a k horní části dolní dutiny výv-od kapaliny.Výhodou zařízení pro indikaci průtoku kapaliny podle vynálezu je možnost zjišťování průtoku i malých množství...

Čidlo průtoku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261938

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vaněk Pavel, Černý Alexandr

MPK: G01F 1/00, G01F 1/05

Značky: kapaliny, průtoku, čidlo

Text:

...na zúženou část tělesa 1 čidla. Plášt Ž čidla je tvořen trubkou z plastické hmoty. Držák Q optického čidla je válcového tvaru, uproetřed je otvor pro vložení těle sa l čidla. Kolmo na těleso l čidla jsou V držáku 6 optickéhočidla vyvrtány otvory pro zdroj světla 2 opticke čidlo. Držák Q optického čidla je s výhodou půleny a na těleso l čidla se připevňuje sešroubováním dvěma šrouby. Elektronický obvod je umístěn na desce § plošnýoh spojů,...

Zařízení k regulaci průtoku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261749

Dátum: 10.02.1989

Autor: Soukup Ladislav

MPK: F25B 49/00

Značky: regulaci, zařízení, průtoku, chladiva

Text:

...pro kondenzátory.Tyto nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že v přívodu chladíva je před vstupem do termostatíckého expanzního ventílu vytvořena paralelní odbočka vedoucí do výparníku přes díferenční ventil a přídavný termostatícký expanzní ventil.Zařízení podle vynálezu pomáhá v šírokém rozsahu teplot venkovního vzduchu provozu kompresorových chladících zařízení s kondenzátory chlazenymí vzduchem...

Omezovač průtoku kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261385

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kulle Josef, Hamr Miroslav, Billian Vladimír

MPK: F16T 1/20

Značky: omezovač, kondenzátorů, průtoku

Text:

...je opatřen čepem.Vyssl učinek řešení podle vynálezu oproti známým konstrukcím se projevuje v tom, že umožňuje podstatné zmenšit rozměry,snížit spotřebu materiálu, hmotnost,a tím má vliv i na snížení ceny výrobku. vložením vütšího počtu tryskových kotoučů do vnitřního prostoru tělesa omezovače průtoku kondenzátu je možné nahradit dřívější výkonovou řadu jedním omezovečem kondenzátu pro celý výkonový rozsah. Neméně podstatný účinek...

Ventil pro číslicové řízení průtoku kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261152

Dátum: 12.01.1989

Autori: Preisler Vlastimil, Adamec Josef, Baláš Vratislav, Kolník Ján, Nechyba Jan

MPK: F16K 1/32

Značky: kapaliny, plynů, číslicové, průtoku, ventil, řízení

Text:

...desky.Základní výhoda ventilu podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje přenášet časové průběhy z paměti programu do skutečného průtoku tekutiny s požadovanou přesností a řídit průtoky v širokém rozsahu podle počtu a velikostí provedených průtcčných otvorů ventilu. Dále umožňuje podstatné zjednodušení konstrukce ventilu dvoupolohovým ovládáním uzavíracího prvku, kterým se nahradí ucpávková konstrukce uzavíracího prvku úplným...

Připojovací člen se samočinným uzavíráním průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259729

Dátum: 17.10.1988

Autori: Maška Jan, Pokorný Jaroslav

MPK: A61M 1/10

Značky: uzavíráním, připojovací, průtoku, člen, samočinným

Text:

...otvor.Výhodou řešení podle vynálezu je jednoduchost ai rychlost při připojování, samočinné uzavírání průtoku a tím zabránění vytékání kontaminované kapaliny, která znečišťuje zařízení, obsluhující personál a okolí a podstatnýni způsobem se tím snižuje riziko přenosu virové hepatitídy B.Príklad provedení .připojovaoího členu se samočinným uzaviráním podle vynálezu je znázorněn V uzavřeném stavu na obr. 1 a ve stavu, kdy je připojen na...

Zařízení pro měření objemového průtoku kapaliny nebo plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259304

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rybín Miroslav, Valenta Svatopluk, Král Jan, Kára Jan

MPK: G01F 1/34

Značky: objemového, plynů, zařízení, kapaliny, průtoku, měření

Text:

...kapaliny nebo plynu a na snímání statického tlaku ve dvou místech kanálu l, přičemž odběry 2 statíokého tlaku jsou umístěny v odstupu od sebe ve směru proudění tekutiny. Podle obr. 1, 2 a 3 je kanál l tvořen kruhovou drážkou, vyhloubenou v horní krycí desce 5 čidla a přerušenou V jednom místě příčným můstkem Q, který je V příkladném provedení rozdělen na dvě části spojovacím radíálním úsekem 1 těsnicích drážek 3, které jsou ještě podrobněji...

Zařízení k rovnoměrnému rozdělování průtoků médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259187

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vyskočil Josef, Nožička Zdeněk, Běhounek Ladislav

MPK: B01D 53/02

Značky: rovnoměrnému, průtoku, médií, zařízení, rozdělování

Text:

...je z jedné strany připojena přes třàtí vstupní odbočku 1k přívodnímu potrubí 1 a z druhé strany přes třetí výstupní odbočku Q k odváděcímu potrubí §. tRovnoměrné rozdělení průtoku média, jako je regenerační vzduch, do druhé a třetí adsorpční nádoby łg,LL při odpojené první nádobě Qąje zajištěno konstrukčním uspořádáním, při kterém součet průtokových odporu příalušné části přívodního potrubí J, druhé vstupní At odbočky g, druhé adsorpční...

Zařízení pro vytváření etalonu průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259058

Dátum: 17.10.1988

Autori: Preisler Vlastimil, Žižka Jan, Talich Stanislav

MPK: A01J 7/00

Značky: průtoku, vytváření, zařízení, etalonu

Text:

...několi ka laminárnimi štěrbinami łl. Laminární výtok Lg jetěsně na sebe přiléhajícíoh, v nichž jsou lamínárníje štěrbiny łl provedeny. Spodní plechy Lg jsou překâryty horním plechem łg. Laminární výtok łg je zaveden do spojovacího výtokového tělesa gg. To je např.opatřeno vtokovým trychtýřem gł, navazujícím na vý tokovou dutinu gg. V ní je zasązen uklidňovací kúžel gg. Na výtokovou dutinu gg, s výhodou alespoň. z části průhlednou, navazuje...

Zapojení impulzního generátoru pro řízení průtoku tekutého média

Načítavanie...

Číslo patentu: 258975

Dátum: 16.09.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G05D 7/06

Značky: generátoru, media, zapojení, tekutého, impulzního, řízení, průtoku

Text:

...druhé diody Z. Výstupní svorka l zdroje řídícího napětí je dále spojena přes čtvrtý a pátýodpor § a g s katodou první diody 5 a s anodou třetí diody lg,jejíž katoda je spojena s výstupem druhého operačního ZeSíl 0 Vçče ll, kterého vstup je připojen mezi čtvrtý a pátý odpor § a g a současně je spojen přes šestý odpor lg s anodou čtvrté diody lg. Výstup spínacího obvodu li je spojen s anodou druhé diody Z,s katodou čtvrté diody ll, se...