Patenty so značkou «průtočný»

Průtočný parní kotel s oběhovým čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268866

Dátum: 11.04.1990

Autor: Matev Milan

MPK: F22B 29/00

Značky: oběhovým, kotel, parní, průtočný, čerpadlem

Text:

...potrubímv místě za hlavním napájecím ventilem potrubím s nejméně jednou armaturou. Mezi vstupem oběhového čerpadla a regulační armaturou je přitom k potrubí připojeno nejméně jedno potrubí pro přívod oběhové vody.Hlavní výhoda provedení podle vynálezu oproti známým schematům kotlů je v tom, že spojuje užitečné funkce najížděcího ventilu s regulačního ventilu pro vstřik nebo trvalý přívod napájecí vody do potrubí na sání do čerpadla, přičemž...

Průtočný extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265389

Dátum: 13.10.1989

Autori: Doležal Bohuslav, Panáček Radan, Vaniš Václav, Novák Vladimír, Horejš Jan, Uher Karel

MPK: B01D 11/04

Značky: průtočný, extraktor

Text:

...podstatné snížena křehkost extraktoru, oddělená usazená extrahovaná kapalina je ihned vírem míchadla nasâvána do míchané zőny, a tak je zabezpečen maximální styk obou fází po celou dobu extrakce.Konstrukce extraktoru podle vynálezu je patrná z připojených výkresů, ne nichž obr.1 značí uspořádání souosých válců V extraktoru a obr.2 půdorys extraktoru pro případ, že směr otáčení magnetického míchadla je proti směru chodu hodinových...

Průtočný ohřívač, zejména pro ohřev vzdušiny a aerosolu v generátoru kondenzačního aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259660

Dátum: 17.10.1988

Autori: Doušek Karel, Vitáček Jiří, Juza Josef

MPK: B01J 19/00

Značky: vzdušiny, generátoru, ohrev, aerosolů, zejména, ohřívač, průtočný, kondenzačního

Text:

...jev průtočný ohřívač možno využít, Prostor mezi topnou trubkou a její ochrannou trubkousve tvaru mezikruží je s výhodou vyplněn tepelnou izolacíza účelem omezení tepelných ztrát konvekcí e sáláním z vnějéího povrchu topné trubky. Topné trubky, kterých může být několik, jsou svými konci u vstupu ohřívaného média zeústény do společného vstupního hrdla, zetímco jejich h výstupy jsou napojeny do společného odnímatelného výstupního potrubí,...

Chemisorpční objemový nebo průtočný chromatografický přístroj s volitelnou funkcí na měření disperze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242432

Dátum: 01.12.1987

Autor: Goljak Oleg Leontjevie

MPK: G01N 31/00

Značky: objemový, kovů, průtočný, prístroj, volitelnou, chemisorpční, funkcí, disperze, chromatografický, měření

Text:

...adsorpční nádobky.j Tento způsob spočívá v dávkování adsorbátu do nosného plynu s tím í proměření celkového adsorbovaného množství. Přístroj pro tento typ měření lze pro případ namíchání směsného nosného plynu použít i pro termoredukcí, případně i termooxidaci a v neposlední řadě i pro termodesorpci. výhodou tohoto typu přístroje je jednoduchost konstrukce, operativnost a jednoduchost měření. Nevýhodou pak obtížně, nebo ne zcela rigorózně...

Průtočný hydrocyklón

Načítavanie...

Číslo patentu: 243678

Dátum: 15.07.1987

Autor: Popek Jioí

MPK: B03B 5/34

Značky: hydrocyklón, průtočný

Text:

...výtok tuhýcłučástíc.Podstata vynllezu spočívá v tom, že ne tengenciální tétok nsvezuje kuželový přechod s válcově mezíkruäí e rozvćděcími dutými lopatkami s přepsdovou tryekou.Suspense do průtočnćho hydrocyklőnu vstupuje tengenciúlním nútokem na větěím polomáru, prochází přes kuželovou část, kde dojde vlivem Coriolísova srychlení k zvětšení obvodové rychlosti a vstupuje do válcovćho Iezikruží s dutými rozváděoímí lopstkemi, která obvodovou...

Průtočný extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239478

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dobrovolný Jan, Stoupal Petr, Hammer Vladimír, Halámek Ivan

MPK: B01D 11/04

Značky: průtočný, extraktor

Text:

...části uravřena zdtkou se vstupom kapaliny a ve své spodní časti dalěí zdtkou, nasasenou na tělo mechenickć části sxtraktoru, do něj je zaúetěna výstupní trubice a a něj vyústuje koncový ěroub.Základní výhoda prdtočnáho extraktoru podla vynález spočíva v dosežení intenzívního oirkulačního pohybu směsi obou fází během extrakce. Prostorove uspořádání extraktoru je ŕeěano tak, aby podělná osa výstupní trubice byla souhlasna s vertikálním směrem....

Průtočný olejový odlučovač s dvoustupňovou tlakovou flotací

Načítavanie...

Číslo patentu: 236996

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kočandrle Josef, Svoboda Karel, Nečesaný František, Jadrný Jan

MPK: C02F 1/40

Značky: olejový, flotací, dvoustupňovou, průtočný, tlakovou, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Průtočný olejový odlučovač s dvoustupňovou tlakovou flotací je určen k odstraňování ropných látek a dispergovaných mechanických nečistot z odpadních vod. Jeho podstatou je, že přívod tlakové vzduchem nasycené vody je dělen do dvou samostatných proudů, přičemž první proud je napojen do přívodního potrubí vyvločkované kapaliny ještě před jeho vyústěním do horní části flotační věže a druhý proud je napojen do spodní části flotační věže a že...

Průtočný parní generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 234054

Dátum: 01.10.1986

Autor: Šedivý Petr

MPK: F22B 21/22

Značky: průtočný, parní, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení materiálových nákladů a zmenšení rozměrů průtočného parního generátoru kompenzací teplotních dilatací plášťové trubky se svazkem teplosměnných trubek se současným zlepšením přestupu tepla mezi sekundárním a primárním médiem a dále co nejúčinnější distancí a fixací svazku teplosměnných trubek. Uvedeného účelu se dosahuje tvarováním teplostěnných trubek do šroubovice o vysokém stoupání s nejtěsnějším vystřídavým...

Průtočný plynový kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216584

Dátum: 01.08.1984

Autori: Šedivý Pavel, Jindřich Václav

Značky: plynový, kotel, průtočný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší průtočný plynový kotel s radiačním a konvekčním prostorem, který intenzifikací tepla v radiěním prostoru, malým vodním obsahem a tepelným výkonem je vhodný k sestavování do baterií v domovních a blokových kotelnách. Kotel sestává z vodorovně uloženého hořáku nad jehož aktivní sálavou plochou je uloženo průtočné trubkové těleso, které sestává ze závitů vedených podél pláště, spodního meandru perforované keramické desky a prchního...