Patenty so značkou «průřezu»

Podávací zařízení svitkové oceli kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260135

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jankásek Jan, Zábrš Evžen

MPK: B21F 23/00

Značky: svitkové, zařízení, podávací, oceli, průřezu, kruhového

Text:

...svitkově oceli kruhového průřezu je umístěno v částečně uzavřené skříni s opracovanou čelní stěnou ł a zadním víkem g. V čelní stěně ł a zadním víku g jsou vytvořeny souosě otvory pro uložení funkčních ústrojí umístčných uvnitř skříně. V horní části skříně Jsou v čelní stěně ł a zadním víku 2 připevněny pomocí šroubůdvě dvojice pouzdor 2 9 ložísky. V ložiskách Jsou uloženy hřídele 5.s pevnými kladkami 2. vo spední dvojici otvorů oválného...

Zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267225

Dátum: 12.02.1990

Autori: Barabosz Ondřej, Černý Jaroslav, Prokop Jiří, Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Jakubec Miroslav, Stach Josef

MPK: E21D 9/06

Značky: ražbu, velkého, zařízení, průřezu, podzemních

Text:

...operacích, které jsou maximálně mechanizovány a tak se podstatné snižuje podíl ruční práce.Na připojených obrázcích je znázorněn příklad provedení zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení pro ražbu podzemních děl v podélném ře~ zu, na obr. 2 je znázorněn čelní pohled na pološtít.Zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu sestává z pološítu l, ukladače gostění, pracovní...

Železobetonová monolitická výztuž svislých důlních děl kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265401

Dátum: 13.10.1989

Autori: Suchánek Jan, Sehnal Miroslav, Lecian Jaroslav

MPK: E21D 7/00, E21D 5/11

Značky: kruhového, důlních, výztuž, průřezu, monolitická, železobetonová, svislých

Text:

...dílce a obr. 4 znázorňuje radiální řez I-I z obr. 1, tj. řez stěnou svislého důlního díla v místě styku dvou obloukových dílců.V příkladném provedení tvoří armaturu jednoho výztužného věnce svislého důlního díla kruhového průřezu (obr. 1) osm obloukových dílců l. Každý obloukový dílec l je prostorovou konstrukcí, v jejíž vnitřní síti (obr. 2), ležící při vnitřním líci Q monolitického zdiva, je sedm hlavních nosných prvků 3 a v jejíž...

Způsob tváření podélných výkovků plného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265014

Dátum: 12.09.1989

Autori: Fryček Václav, Bosman Josef, Bystřický Josef, Skála Josef

MPK: B21J 5/00

Značky: průřezu, tváření, plného, podélných, výkovků, způsob

Text:

...je velké výrobní riziko, spočívající V exíeteuoi ehćogennĺch vměsiků na rozhraní inçotu a elekr trostruskově nateveného kovu. Nevýhodou elektrostruskověho přetavování jsou výsoké investiční a tím í výrobní náklady.Při vakuové uhlíkové desoxidaci nelze odstranit beze zbytku nepříznivé vlivy, vznikajioí při tuhnutí oceli. Spoleoným nedostatkem těchto způsobu je nízká výtěžnost ingotů, která so v průměru pohybuje mezi 50 až 65 .Uvedené...

Zařízení pro plynulou změnu průtočného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264886

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nevřala Milan, Kvapil Břetislav

MPK: F16K 7/14

Značky: průtočného, zařízení, plynulou, průřezu, změnu

Text:

...prvku. S výhodou lze jako uzavíracího prvku použít běžně vyráběné normalizované součástí tzv. O kroužky. Je tak dosaženo zjednodušení konstrukce při výrobě, spolehlivosti a životnosti. V případě, že je zařízení používáno v nepřetržitých provozech, a pro ty je převážně určeno, je možné při plánované údržbě uzavírací prvky preventivně vyměñovat bez velkých nákladů a nárokü na kvalifikaci obsluhy. Přítom je možné tímto zařízením velmi...

Rozebiratelný spoj prvků stejného příčného průřezu, zejména trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 264485

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kokeš Vlastimil, Holík Oldřich

MPK: F16L 37/08, E21B 17/08

Značky: stejného, zejména, průřezu, příčného, prvků, rozebíratelný

Text:

...výhodou zámku podle tohoto vynalezu je jeho jednoduchá výroba, například ne obráběcích strojích běžného typu a parametrů. Dale je možná upravit těsnění ve spáłe mezi stěnami spojovacích prvků proti případnámu vnikúní vody spod. Je tá možnŠ~vnější konec spodní strany zámku klínovitě zułovat tak, aby se usnadnilo jeho vnikaní do země.Na přiloäaném výkresu je zndzorněno schéma provedení zámku podle tohoto vynálezu. Na obr. 1 je pohled, na...

Zařízení pro rovnoměrné podávání drátu o proměnném průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263722

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ševela Pavel, Kudrna Milan

MPK: B29L 23/00, B29C 47/10

Značky: zařízení, podávání, průřezu, proměnném, rovnoměrné, drátu

Text:

...na sekaci hlavě. Také tvar jednotlivých pružných prstenců může být různý. Z výrobniho hlediska je výhodné,je-li jejich tvar jednotný. Je však možné na jednom válci kombinovat dva i vice různých tvarů prstenců za předpokladu, že bude za chován stejný vnější průměr podávacího válce všemi tvary prstenců. ý Prstence jsou fixovány proti axiálnimu posunu nákružky a drážkamipna podávacich válcich. Proti pootočení nebo prokluzu na válci jsouzajištěny...

Způsob tepelného zpracování plochých průřezů z titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263092

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vilhelmová Emílie, Machek Václav

MPK: C21D 9/52

Značky: tepelného, plochých, zpracování, průřezu, způsob, titanu

Text:

...(ruzmezí 4 stupně podle ASTĽ).Uvedené nedostatky te.elného zpracování odstranuje způsob spodle vynílezu, jehož pod ata spočívá V izv. stupnovitém žíháni,kdy se vsázka ohřeje na 680 až 760 OC, na této teplotě probíhá ž 7 hání 1 až 4 hodiny a pak se teplota žiháni zvýši te teplotu720830 °c.teltose mąteriál íšiihá po dobu z až 8 nI hodin. Celé žínąni se provádí ve vakuu TO 3 la a méně. Chlad probíhá libovolnou rąohlostí.o tašnosti vyšší než Ľ 5...

Zařízení ke zjišťování přímosti tyčových předmětů kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263063

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šotek Ivan, Vavroš Ladislav, Lepiarz Vítězslav, Stuchlý Václav

MPK: G01B 5/00

Značky: zařízení, kruhového, tyčových, zjišťování, průřezu, přímosti, předmětů

Text:

...na trubce barevným značením.vynález je v příkladu provedení sonmeticky znázorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje čelní pohled na lícní stranu zařízení a obr. 2 je řezem A - A z obr. 1, na kte~ rám nejsou pro větší přehlednost znázoŕněna všechna etředící tělesa v detailech. .V dopravní oee válečkového dopravníku, po níž je přcpravována zkoušená trubka gą je před defektoskopickým zařízením instalována zákledová deska A s...

Tvářecí zařízení zejména pro výrobu pružin z drátu nekruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262843

Dátum: 11.04.1989

Autori: Schwarzrock Pavel, Neischl Jaroslav

MPK: B21F 3/04

Značky: zařízení, zejména, průřezu, výrobu, pružin, tvářecí, nekruhového, drátu

Text:

...lg je sražena v radiálním směru do hloubky 0,5 až 1.0 mm se sklonem vzhledem k čelu osazení lg pod úhlançl 10 až 2 D°a tvoří náběhovou plochu li. Obdobná náběhová plocha li je upravena na stejném průměru i na přilehlém čele pouzdra 3, které rovněž může být upraveno alespoň na své části do tvaru levochodé šroubové plochy, jak je znázorněno na obr. 3. Na větším průměru je na části obvodu tohoto čela pouzdra 2 upraven tvarovací věnec lg....

Čidlo magnetického defektografu k určování změn průřezu na dlouhých úsecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262666

Dátum: 14.03.1989

Autor: Martyna Roman

MPK: G01R 33/24

Značky: magnetického, dlouhých, změn, čidlo, určování, průřezu, defektografu, úsecích

Text:

...měřicí hlavy.Předností čidia magnetického iíefektografu Ipodle vynálezu je získání signálu nezávislého na rychlosti pohybu -zk-oumaného předmětu a vyloučení vlivu změn tepl-oty na délku mezery, ve které je umístěn měnlč magnetického pole na elektrické napětí,protože čidlo je provedeno z materiálu o stejné lineární roztažnosti jako magnetic 4ka kotve měřicí hlavy. Kromě toho místo,kde je umístěno jho čidla, je chrání před náhlymi změnami...

Nástroj pro vytváření ventilových otvorů v ráfcích autokol z tyčí proměnného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262550

Dátum: 14.03.1989

Autori: Stanovský Lubomír, Vašek Miroslav

MPK: B21D 53/30

Značky: autokol, ráfcích, ventilových, tyčí, otvorů, vytváření, proměnného, nástroj, průřezu

Text:

...průstřižníku presahuje před horní nosič o rozměr, rovný zehloubení rovinné plošky kolem ventilováho otvoru e dále z průstřižnice uložené v nosiči, která je na svém funkčním konci osazena na rozměr neosszené části průstřižníku, kde hloubka osození je rovná hloubce zahloubení rovinné plošky kolem ventilového otvoru.Výhodou nástroje pro vytváření ventilových otvorú v ráfcíoh autokol podle vynâlezu je to, že umožňuje vytvářet ventilové otvory...

Zařízení pro rovnání tyčí nebo trub kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262362

Dátum: 14.03.1989

Autor: Starý Josef

MPK: B21D 3/02

Značky: kruhového, tyčí, průřezu, rovnání, zařízení

Text:

...płipojených výkresoch.Obr. 1 znázorňuje boční pohled na dvouválcový kosoúhlý rovnací stroj, obr. 2 horizontální řez A-A rovnacím strojem z obr. 1. Na obr. 3 je detail horní části držáku vodicí lišty a na obr. 4 schéma uložení excentrických čopů.Mezi stojanom l rovnacího stroje (obr. 1) a a ním spojeným horním płíčníkem 3 je umíetěn vertikálne stavitelný mezipříčník g. Na stojanu l a mezipłíčníku 3 jsou otočné uchyceny apodní tvarový rovnací...

Zařízení pro navíjení svitků silových kabelů různých délek a průřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259969

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bezstarosti Vladislav, Drapač Václav, Kintr Jiří, Novák Jan

MPK: H02G 1/18, B65H 75/34

Značky: zařízení, kabelů, různých, průřezu, navíjení, silových, délek, svitku

Text:

...dělenáa skládá se z pevné části g a z odsouvatelné části gg. Přitom je pevná část g navíjecí cívky g upevněna na výstupním hřídeli lli převodovky ll pohonu l.0 Jsouvatelná část gg naví jecí cívky g je upevněna na hřídeli Ql rychloupínače Q. kterým je například závitový spoj, umistěném na pojízdném podvozku 1,pojíždějícim po podélném vedení łgg nosného rámu lg a ovládaném ručním kolem gg. Odsouvetelná část gg je spojene s pevnou částí gl...

Propichovací uzávěr a spojovací prvek hrdel malého průřezu nádob z křehkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259814

Dátum: 15.11.1988

Autori: Beneš Jan, Filandr František

MPK: B65D 39/08, B65D 39/00

Značky: nádob, malého, materiálů, spojovací, uzáver, prvek, hrdel, křehkého, propichovací, průřezu

Text:

...protože tepelný koeficient roztažnosti skla a křemene je obvykle jiný než u tvárných materiálů. Stejná situace nastáva při lepení nebo tmelení, kde navíc lepidla a tmely nejsou odolné vůči široké škále rozpouštědel a reagenclí, používaných v chemických a biologických laboratořích a provozech.Patentový spis US 4253 583 je příkladem řešení uzávěru, kde prstenec je nasazen na hrdlo nádoby s rozšíreným okrajem, aniž by byl konstrukčně fixován...

Zařízení pro tažení trubek nebo tyčí mnohoúhelníkových průřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259308

Dátum: 17.10.1988

Autori: Svoboda Ivan, Konečný Ladislav, Kolařík Ladislav

MPK: B21C 3/04

Značky: zařízení, mnohoúhelníkových, průřezu, tyčí, trubek, tažení

Text:

...svazku osových nebo ve svazku s osou nástrojů rovnobčžnýoh rovin. Takto vzniklé přímkové plochy tvoří tvar nástrojů V přechodovém tvářecím pásmu.Úsečkové přechodové tvářeoí pásmo tvarově a rozměrově navazujo na předcházející egalizační pásmo a na následující pásmo kalihrační. Vstupní egalizační pásmo je tvořeno u průvlaku pláštěm komolého rotačního kužele, majícího shodnou základnu s následujícím úsečkovým přeohodovým tvářecím pásmem Vstupní...

Zapojení systému pro zviditelnění průřezu výtokového proudu tekutin, nebo tekutin s dispersí pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258841

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kopečný Jan, Mikolajek Jan, Jasinský Zdeněk

MPK: G02F 1/01

Značky: tekutin, látek, systému, zviditelnění, dispersí, průřezu, proudu, výtokového, zapojení, pevných

Text:

...Dále je výhodou to, že výsledný obraz je možno vyhodnotit v černobílá nebo i barevné projekcí. Jedná se například o tlaky či teploty.Płíkladné provedení zapojení podle vynálezu je znázorněno na priložených výkreaech,kde obr. l je jeho schéma avna obr. 2 sohematícký průřez snímací jednotkou snímající příčný a šikmý průřez proudu plynu.zapojení v příkladném provedení podle vynálezu eestává ze snímscí jednotky l tvorené otočným záříčem g, kolem...

Způsob určení zbylého napětí na průřezu tělesa(jeho varianty)

Načítavanie...

Číslo patentu: 258034

Dátum: 15.07.1988

Autor: Michajlov Oleg

MPK: G01B 5/30

Značky: průřezu, zbylého, varianty, tělesa(jeho, způsob, napětí, určení

Text:

...nocne xaxnoro swana nsMepnm 7 noxasaHnn ąawuuxon n no neůopuaf ~uaM onpeennmr ocwarounue uanpaxeunn so nce öonee rnyóoxnx cnoax.Ha sranax yrnyönenun 0,2,3,á,6 MM uns pacqewa ocwawouaux Hanpxxenü ncnonnsymw uoxasanua napu nawuuxon 3, max nan ouu, cornacno~npnneeuauM mopMyr naM, na rum aranax oñnanamw onwnManbuon uyncrnuwenhhocrbm u rounocwnm. Ha swanax yrnydneunn 6-25 MM nn pacuera ucnonnsymw noxasanna nap aruaxon 4, u n nnrepaane | 2-40 MM...

Zařízení pro jemné rozdělování kapaliny po vodorovném průřezu kolonového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257711

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kautský Otakar, Werner Dietrich

MPK: B01D 3/00

Značky: aparátu, kapaliny, průřezu, zařízení, jemné, rozdělování, kolonového, vodorovném

Text:

...takže kapalina střídavě teče po jednom prvku zleva doprava a po dalším prvku zprava doleva.Zlepšenĺ zařízení podle vynálezu proti základnímu řešení spočívá dále v tom, že konstrukce zařízení je tužší a výrobné jednodušší, protože počet prvků žebrovité struktury je menší a na každý prvek žebrovíté struktury je připcvněno několik nátokových destiček. Konstrukcezařízení podle vynálozu a jeho detaily jsou znázorněny na priložených výkresech....

Zařízení pro jemné rozdělování kapaliny po vodorovném průřezu kolonovým aparátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256436

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dietrich Werner, Kautský Otakar

MPK: B01D 3/00

Značky: rozdělování, průřezu, kapaliny, zařízení, aparátem, kolonovým, jemné, vodorovném

Text:

...děrovanými kanály, korýtky a výřezy a epodni úsek. s výhodou svislý. je rozdělen na další rozdělovací úsek, určený pro rovnoměrný rozvod kapaliny na alespoň jeden další svislý úsek, určený pro pevné a těsné spojeni s prvkem žebrovité struktury pro převod kapaliny na258 435 Timto uspořádánim se dosáhne toho, že kapalina se přeu vádi nejméně z jednoho pásma vodorovného průřezu kolonovým aparátem na nejméně jednu nátokovou deštičku, e výhodou...

Suvné vedení tyčových předmětů kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256325

Dátum: 15.04.1988

Autori: Harabiš Jaroslav, Tyleček Antonín

MPK: B23Q 3/12

Značky: předmětů, průřezu, vedení, tyčových, kruhového, suvné

Text:

...přičemž do uložení zadní části vodícího tělesa na válcovém pouzdru je vestavěn hydraulický tlumič rázů a stavěcí matice, jíž se nastavuje hloubka zasunutí vodícího tělese na válcovém pouzdru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na povrchu přední části válcového pouzdra jsou v pravidelném obvodovém rozestupu vytvořeny nejméně tři úchyty s čepy, na nichž jsou výkyvně zavěšena táhla, uložená svým zaobleným koncem otočně na čepech V šikmých...

Důlní ocelová výztuž obloukovitého průřezu uzavřeného u počvy protiklenbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256014

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bláha František, Janas Petr, Roček Arnošt

MPK: E21D 11/18

Značky: výztuž, ocelová, uzavřeného, protiklenbou, průřezu, počvy, obloukovitého, důlní

Text:

...neboř mezera mezi vnějšim a vnitřním rámem vytváří navíc přiznivě působićł amortizačni prostor vůči bočnim posunům vnějšiho rámu. Únoenost ve svislám směru lze účinné zvýšit použitim středních stojek stavěných pod horni oblouk vnitřniho rámu a na protiklenbu či práh. eventuú 1 něpři Použití podvlakú a prahů. Bezpečnost pracovníků pohybujicioh se v takto vyztužsném důlnim dile lze dále pasívnim způsobem zvýšit tim, že veškerá potrubí, kabely a...

Způsob výroby kovových předmětů stálého průřezu tažením kovové taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255982

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hradec František

MPK: B21D 26/00

Značky: tažením, stálého, výroby, kovové, způsob, průřezu, kovových, předmětů, taveniny

Text:

...uvedene dále. P ř í k 1 a d č. 1Do trubice ze skla Unihost vnějšího ů 5,5 mm a světlosti 4,0 mm na jednom konci zatavené byly vloženy odstřižky olova. Pozvolným zahříváním asi 1 cm délky trubice nad plamenem došlo k roztavení kovu a později k změknutí skla. Bylo provedeno tažení rukou rychlostí asi 1 m.s-1. Po odleptání skla kyselinou fluorovodíkovou byl získán olověný drátek o průměru 0,2 mm.Do trubice 2 olovnatého skla o přibližně stejné...

Zařízení k rozdělování kapaliny po vodorovném průřezu kolonového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255963

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dietrich Werner, Kautský Otakar

MPK: B01J 10/00

Značky: aparátu, rozdělování, kolonového, průřezu, zařízení, kapaliny, vodorovném

Text:

...výkonné vestavby kolonového aparátu, sestavené např. ze svislých rovnoběžných desek bud z plného plechu nebo ze sítoviny, např. z tahokovu. Bylo zjištěno, že při použití dosud známých rozdělovačů, např. korýtek s výřezy po stranách, jsou právě uvedené vestavby ze svislých desek ve výkonu omezovány tím, že dochází k zahlcení rozdělovače při nižším výkonu, např.o 40 a více procent, než je maximálně možný výkon samotných vestaveb. Při...

Způsob výroby kruhových průřezů a plochých průřezů vyráběných ploštěním kruhových průřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243715

Dátum: 01.04.1988

Autori: Vodieka Ivan, Hezina Jaroslav, Koldovský Karel, Frank Josef, Koscelanský Jozef, Hertel Jan, Benko Viktor

MPK: C21D 9/52, C21D 8/12

Značky: plochých, způsob, kruhových, vyráběných, výroby, ploštěním, průřezu

Text:

...tešenína ploätőním na kruhové a ploché průřezy, které ae po chřevu na 700 až 860 °G,a výdrží na teplote 1 až 30 II 1 nut,do 15 sekundochladí na vzduchu nebo v oleji nebo vo vodě.Uvedené tepelné zmacorvůní podle vynálezu unožnuje delší zpraoováníxvöetnä tvarcváni kruhových a plochých průřezů do forny tomých odporovýoh a odporových článků a zařízení určenýchpředevším pro elektrotechnický průmysl. Způsob výroby dle vynálezu se...

Brousicí zařízení na ohnuté nábytkové dílce kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252938

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B24B 19/24

Značky: dílce, zařízení, průřezu, brousící, ohnuté, kruhového, nábytkové

Text:

...pohled shore.Rotační buben 1, je uložený na volnoběžných kladkách g ve stojanu § a má na obvodu vytvořeny drážky 3 pro klínové řemeny Ž pro pohon §. Uvnitř rotačního bubnu 1 jsou rotační brousicí tělesa 1 pevně uchycena na otočných hřídslích Q opatřených ozubenýni pastorky g, které zapadají do ozubeněho věnce lg pevně uchyceného na bočnici ll stojanu 1. Rotační buben 1 a ozubený věnec lg mají společnou středovou osu lg. Otevřená část...

Zařízení pro broušení vývalků čtvercového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246695

Dátum: 15.10.1987

Autor: Matijka Karel

MPK: B23Q 7/00, B24E 7/02

Značky: vývalků, průřezu, zařízení, broušení, čtvercového

Text:

...pohonu ll hřídele lg. Na hřídeli lg jsou dále pevně uložena nejméně dvě první ramena ll se sedlovým hrotem lg na své horní ploše a druhé rameno lg. Ve vodicích a šikmých lištách §, g se pohybují spodní díly pohyblivých částí lg upínacích čelistí, které jsou na pracovním stole lg upevněny pomocí čepů ll. Proti těmto pohyblivým částem lg upínacích čelistí jsou na pracovním stole lg upevněny pevné části ll upínacích čelistí. Na rámu g...

Zařízení s dutinou pro tváření těles vřetenového tvaru a kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242290

Dátum: 15.09.1987

Autor: Straka Jaromar

MPK: B21D 11/06

Značky: vřetenového, těles, tváření, dutinou, kruhového, tvaru, průřezu, zařízení

Text:

...a stoupání,způsobené zejména paměťovými vlastnostmi přetvářeného materiálu provozně zanedbatelné.Charakter tvaru dutiny je schematiclçy znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je v osovém řezu znazorněn profil dutiny a na obr. 2 průběh polohy středu kruhovéh-o průřezu dutiny v průběhu při pohledu směrem osy dutiny.Dutina 1 s osou 100 je podle obr. 1 tvořena náběhov-ou částí 11, přechodovou částí 12 a kalibrační částí 13....

Zařízení pro samočinné dělení tyčového materiálu, zejména kruhového nebo hranatého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241826

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sýkora Anton, Rapant Štefan

MPK: B21D 43/28

Značky: kruhového, zejména, dělení, zařízení, materiálů, samočinně, průřezu, tyčového, hranatého

Text:

...jež je v .záběru s hřídelem 3 prostřednictvím ozubení 31, vytvořeného na jeho osazené části. Obě ozubení 21, 31 tvoří jpřeuvodi 30. Pohybový šroub 2 je volně otočné uložen na tělese 4 zařízení prostřednictvím ložiska 22.Hřídel 3 je volně otočné uložen na .tělese 4 prostřednictvím ložisek 32 a 33 a je opatřen CÍFĚŽKIOU 34. Na hřídeli 3 je uspořádána pojistná spojka 5, zahrnující dva kroužky 51, 5.2 a třecí kotouč 53, který je vložen mezi...

Nástroj pro vrtání děr kruhového průřezu do dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252135

Dátum: 13.08.1987

Autori: Brož Oldřich, Štíhel Miroslav, Klepetko Jan

MPK: B27B 15/02

Značky: nástroj, dřeva, průřezu, kruhového, vrtání

Text:

...tvorená krátkou strmou dvouchodou šroubovici přochási plynule do vynášecí části, tvorené jednochodou šroubovicíVrtaci část a vynáěecí část jsou s výhodou vyrobeny odděleně. přičemž se pro jejich spojeni s výhodou použije svařování, pájení nebo lepení. Vrtací část má v čele dvě břitové hrany, jejichž vrcholový úhel je větší než 180 ° a středicí špičku jehlancovitého tvaru, přečnívajíci břitové hrany na obvodu nástroje.Nástroj pro vrtání děr...

Požárně odolný nosný prvek uzavřeného dutého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251856

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zoufal Roman, Karpaš Jan

MPK: E04B 1/94

Značky: průřezu, odolný, prvek, dutého, uzavřeného, nosný, požárně

Text:

...prvku je, aby byl umožněn odvod přetlalcových vodních par, které vznikají při požáru oąhřevem betonového jadra v dutině. Za tím ůčelem je třeba v plášti prvku vytvořit systém otvlorů, kterými mohou přebytečné vodní páry dífundiovat. Přitom tyto otvory mohou být prekryté z vnější strany povrchovou vrstvou, pokud tato nevytvoři při požáru parotěslnou zábranu. Na druhé straně však nemohou být tyto otvory vvužívány ako prostupy technologických...

Zařízení k dělení tyčového materiálu, zejména kruhového nebo hranatého průřezu, na objemově přesné polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: 243198

Dátum: 15.07.1987

Autori: Krabec Zdenik, Presl Jioí

MPK: B21D 43/28

Značky: přesné, kruhového, objemové, polotovary, materiálů, zejména, zařízení, průřezu, dělení, tyčového, hranatého

Text:

...neznázorněným servopohonem.Snímač 3, který může být proveden jako kontaktní, anebo - při dělení ohřátého tyčového materiálu, válcovaného za tepla - jako bezkontaktní, je napojen na řídící systém lg, zahrnující v daném případě měřicí zařízení łł, mikropočítač 3 a povelový systém lg výstup řídicího systému lg je napojen na řídící obvod 2, ovládající prostřednictvím krokového motoru § v závislosti na impulsních sígnálech řídicího systému lg -...