Patenty so značkou «průmyslových»

Způsob zpracování průmyslových zbytků, zejména zbytků z chemického průmyslu, obsahujících těžké kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270412

Dátum: 13.06.1990

Autori: Uckert Gotthard, Krier Adam, Lugscheider Walter, Wallner Felix, Freimann Paul

MPK: F23G 5/00, F23G 7/00

Značky: zbytků, způsob, zpracování, průmyslu, chemického, obsahujících, těžké, zejména, průmyslových

Text:

...obsažené. zejména těžké kovy, aby se při tom převedly do formy ve vodě nerozpustné a skladovatelné.Tento úkol se řeší tím, že se ke zbytkům obsahujícím těžké kovy jako vsádková látka dodatečně přlvádí kalová usazenina do primární plynové reekční zony, přičemž se účelně kalová usazenina přivádí v množství až 30 množství zbytků obsahujících těžké kovy.Výhodné se kalová usazenlna ke zbytku obeahujícímu těžké kovy přlmíchá před jeho...

Zařízení na čištění městských komunálních a průmyslových odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 268290

Dátum: 14.03.1990

Autori: Moschner Radko, Palata Stanislav

MPK: C02F 3/12

Značky: průmyslových, městských, komunálních, zařízení, čištění, odpadních

Text:

...a její chemické složení není pro akelný laminít rozhodující. Totěž platí o vnějších učincích agresivní spodní vody na stěny nádrže. Drsnost potrubí je výrazně nižší oproti betonovým povrchům, čímž se snižují poĺadavky na dodšvanou energií k občhověmu proudění. Spirĺlovítě-rotačním pohybom vody je dosnłenc dokonalé promíchúvíní směsi čistčné vody s aktivovaným kalem, jsou vyloučeny mrtvé prostory a i tím se zvyšuje celková učinnost...

Způsob vytváření vláknité vyzdívky průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267709

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vkočil Josef, Snížek Zdeněk, Svoboda Pavel, Marek Karel

MPK: F27D 1/00

Značky: průmyslových, vyzdívky, pecí, způsob, vytváření, vláknité

Text:

...Na rozdíl od známých způsobů se stena vyzdívky zhotoví poubym přiložením sousedních prvků k sobě nebo se mezi stykové plochy vkládá tlačené rohož z keramického vlákna,Tím jsou náklady na využívání pece podstatné nižší a nižší jsou také požadavky na kvalifikace k tomu potrebných pracovníků a jejich technické vybavení.Vytvořenou stenu není třeba kekonstrukci pece přichycovat bud vůbec, nebo pouze několika úchyty tvořenymi ocelov-ým trnem, na...

Kombinovaná tepelná izolace vodou chlazených trubek průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265918

Dátum: 14.11.1989

Autori: Adamec Zdeněk, Borek Jaroslav, Šmahlík Josef

MPK: F27D 3/02

Značky: tepelná, pecí, izolace, chlazených, trubek, průmyslových, vodou, kombinovaná

Text:

...armatury, na níž je ohtočena druhá vrstva vláknitého keramického materiálu, jejíž vnější povrch je obdusán žáruvzdornou plastickou hmotou. K vnějšímu povrchu plechové armatury jsou připevněny trny s kotevnímipodložkami ve dvou délkových odstupech.Kombinovaná tepelná izolace podle vynálezu vyniká vysokým tepelným odporem, snižujícím energetické ztráty odvodem tepla z pecního prostředí do chladící vody. Vzhledem ke kompaktnos ti a vysoké...

Způsob laboratorního měření skladovatelnosti tuhých průmyslových hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 265136

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novosad Jan, Čípa Jiří, Kozler Josef

MPK: G01N 3/24

Značky: hnojiv, tuhých, způsob, laboratorního, měření, průmyslových, skladovateľnosti

Text:

...dle vynálezu sestává ze tří vzájemně oddělitelných částí, tj. rozviratelného pláště, dna a víka. Aby porucha speku hnojiva nastala v přesně definované smykové ploše, tj. abychom měřili skutečnou hodnotu pevnosti u volného povrchu, je nutné, aby tyto plochy byly u volného povrchu válcověho speku hnojiva. Ronzolidační napětí je napětí, při jehož působení na hnojivo se v něm vytvoří mezní smyková pevnost, tzv. vnitřní tření. Smyková pevnost...

Keramická přepážka v průmyslových pecích pro roztavené kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264075

Dátum: 12.05.1989

Autori: Sýkora Libor, Maglia Petr

MPK: F27B 14/08, F27D 1/00

Značky: pecích, přepážka, keramická, roztavené, průmyslových

Text:

...mická tvárnice je v horní neponořené části rozšírená s výbě~ rem. Horní plochu a výplň výběru tvoří izolace s využitím minerálních vláken. Tím přepážka svoji horní rozšírenou plo~ Chou spolu s přiĺehlou plochou vyzdívkyvanypece tvoří izoě» lovanou, rozměrově stálou rovinu, která může být využita jako těsnící plocha topného víka pece. Tvarová pevnost tenké samonosné přepážkyje dále zajištěna alespoň jedním svislým žebrem, kterým prochází...

Zkušební zařízení, zejména pro zkoušení průmyslových armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 263444

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šuba Miroslav

MPK: G01M 3/00

Značky: zejména, zařízení, průmyslových, zkušební, zkoušení, armatur

Text:

...ievém podstavci łłł nosného rámu je uchyceneztěleso łá s váloovou část૧ a jeřábový sloup łg procházející průchozím otvořem v tělese łá. Na jeřábovém sloupu łi je uchyoen konzolový jeřáb Li. Na suportu łl je současně uloženo otočné rameno łlł, převodovka 1 g a měřící zařízení ł 12 zakončené upínacím hřídelem ł 1.0 točné rameno gzł jena suportu łl uloženo točně kolem svislé osy § 11 e je zajistitelné v potřebné poloze pomocí zápsdky § 15....

Aerační zařízení pro odvod vzduchu z větracích otvorů střech a světlíků průmyslových hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 262160

Dátum: 14.03.1989

Autori: Procházka Alexandr, Filipi Miroslav, Kouřil Jiří, Žyla Emil

MPK: E04D 13/03, F24F 7/02

Značky: otvorů, aerační, zařízení, vzduchu, střech, větracích, světlíků, průmyslových, odvod

Text:

...,průmětu hornílch hran větruných štítů 9, 1 D od vnitřąních otvorových hran střešních otvorů 5, 8 je rovma max. 0,37 násobku ,příčané šířky B střešních otvoril 5, B obr. 1.U budov se sk-loněncu- pultovou střeclrou 13 obr. 2, ,případně u budov se světlíky s.pultovou střechou se rozmerové poměry uvedené v prvním příkladu opakují, až naúhly sklonu větrných štítů, které nejsousymetrioké. Spodní -větrný štít 9 je opět skloněn jpod úhlem al, ale...

Způsob odstraňování dusíkatých látek amoniakálního typu z průmyslových odpadních vod tlakového zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261605

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bučko Zdeněk, Jindřich Luboš, Hromada Vladimír, Hladký Václav

MPK: C02F 3/14

Značky: látek, odpadních, průmyslových, amoniakálního, způsob, tlakového, odstraňování, zplyňování, dusíkatých, uhlí

Text:

...vyřešit způsobem podle tohoto vynálezu. Podstatou vynálezu je způsob odstraňovaní dusíkatýclí látek amoniakálního typu z průmyslových odpadních vod tlakového zplyňováíií uhlí, vyznačený tím, že směs duSíkatých látek a jejich oxidovaných forem se ve směsi částečně vyčištěne vody vzniklé recyklací z oxické a dosazovací nádrže o velikosti recyklu 0,5 - 1,5 a původní vody se nejdříve denitrifikuje směsnou kulturou denitrifikačních...

Bezprašná uzavírací vrstva složišť tuhých průmyslových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261320

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štěpánek Robert, Výšková Alena, Vyhlídalová Alena, Bílý Miroslav

MPK: E04B 1/12, C04B 7/26

Značky: průmyslových, odpadů, vrstva, složišť, uzavírací, tuhých, bezprašná

Text:

...propustná vrstva ukládaného odpadu, která nemá schopnost alespoň dočasné vázat srážkovou vodu a tím omezit prašnost povrchu složiště.Dále je známe, že z popílku a vody dávkovaných většinou v poměru 1 hmotnostní díl vody a 2 až 3 hmotnostní díly suchého popílku je možno připravit koncentrované popílkové suspenze, které po zatuhnutí vytváří hutný homogenní materiál. Mechanické a fyzikální vlastnosti zatuhlých popílkových suspenzí lze...

Způsob ochrany průmyslových energetických rozvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259902

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vašátko Eduard, Pšeničný Bořivoj

MPK: H01B 7/28, C09K 21/00

Značky: způsob, průmyslových, rozvodu, energetických, ochrany

Text:

...požární úsek trasy, což dále podstatně zvyšuje náklady na stavbu .většinu výše uvedených nevýhod řeší způsob ochrany průmyslových energetických rozvodů, založený na použití flexibilní sintrující nehořlavé směsi akrylátové vodné disperze, kovových kysličníků a sekaných sklenených a minerálních vláken podle vynálezu. Jeho podstata spočíváv tom, že se ochranná směs stříká na povrch kabelu zbavený mechanických volných nečistottak, že se nejprve...

Způsob výroby obalovaných průmyslových hnojiv s prodlouženou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 258817

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vídenský Jan, Vosolsobě Ján, Štajer Pavel, Glaser Vladimír

MPK: C05C 9/02

Značky: výroby, průmyslových, obalovaných, hnojiv, účinnosti, způsob, prodlouženou

Text:

...se takto vyrobená hnojiva stěvejí oproti hnojivům vyrobeným známymi výrobními postupy z hlediska účinnosti výhodnějěími.Výroba může být kontinuální, diskontinuělní, nebo kombinací obou těchto poatupů. Postupuje se například tak, že se na vrstvu zahřátých a pohybujících se granulí hnojiva nanáěí, za současnéhosušení, jednotlivé níže popsané složky neho jejich libovolná aměs nebo jejichcelkově směs a minerální kyselina nebola kysele reaqující...

Dvířka průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246392

Dátum: 01.08.1988

Autor: Fueík Vladimar

MPK: F27D 1/18

Značky: pecí, dvířka, průmyslových

Text:

...podle vynálezu umožňují snadnou montáž a případné topàlné deformacs neovlivňují provozní spolehlivost dvířek.Éříkladné provedení dvířek podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu v pohledu zboku, kde na obr. l jsou dvířka V uzevírací poloze, na obr. 2 na počátku otevírací polohy a na obr. 3 v otevírací poloze.Těleso lg dvířek je na obou bočních stěnäch opatŕonoWhorní nosnou kladkou 1 a dolní nosnou kladkou 1,2 nichž každáje pákou ll...

Způsob tepelného izolování kleneb a jiných částí průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256922

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ljuckanov Stojan, Božkov Dimitr

MPK: C03B 5/00, C03B 5/04, F16L 59/00...

Značky: kleneb, izolování, jiných, průmyslových, způsob, pecí, částí, tepelného

Text:

...oöpasouannue orneynopmum nsonnnommu xuýnh von pemerxn 2 nycwué nonasanonHam 7 cx ornąynobnoů naonnuuoàmoü Maccoü, Kara-~pym nonyqamT nywen cnemuaanna cnenymmnx KOMHOHBHT 9 necoaux uacTnx orHe~ Í ynopuoů nnacrnwuoñ ľnHHH 25, Knapuenoro necka 15, anwuowocmawuoü csasu Z 0H nąum 40. K 100 Kr TRKHM oñpasou nonyúeunoň cuecn nböaannmr I 50 nHrpon pnconoü menyxn, CMECB cnona rouoreunsupymr H ona roroaa K Hcnonbaonauwm. nocnesawnepneaaunn...

Způsob chlazení šarží v přerušovaně pracujících průmyslových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 256381

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ebner Peter

MPK: C21D 1/767

Značky: pecích, pracujících, průmyslových, šarží, způsob, přerušované, chlazení

Text:

...přeměñuje V teplo. Propláchnutím prostoru pece na konci chlazení dusíkem, případně jeho evakuací se ochranný plyn uvede na nehořlavou koncentraci.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení a připojených výkresů,kde na obr. 1 jsou znázorněny křivky pro obvyklou zvonovou žíhací pec při nezměněném složení ochranného plynu a na obr. 2 jsou znázorněny odpovídající křivky při provádění způsobu podle vynálezu.Príklad způsobu...

Činidlo pro orientační kontrolu čísla kyselosti průmyslových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255262

Dátum: 15.02.1988

Autori: Nováček Vladimír, Marek Vladislav

MPK: G01N 33/26

Značky: olejů, orientační, činidlo, průmyslových, kontrolu, kyselosti, čísla

Text:

...jehož podstata podla vynálezu spočíva v tom, že sestava z 90 až 98 S hmot. ethylalkoholu, 1 až 10 9 hmot. benzinu, 0,003 až 0,1 Q hmot. bromthymolové modři a 0,06 až 0,8 S hmot. hydroxidu alkalických kovů, například hydroxidu draselného.Výhoda činidla pro orientační kontrolu čísla kyselosti prúmyslových olejů podle vynálezu je především v tom, že se zjednosuší způsob stanovení a současně odstraní nutnost používat nezbytné laboratorní vybavení....

Dvířka průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254738

Dátum: 15.01.1988

Autori: Horák Karel, Kříž Ivan

MPK: F27D 1/18

Značky: dvířka, průmyslových, pecí

Text:

...dvířek podle vynálezu je na připojených výkresech, kde na obr. 1 je řez pohybovým mechanismem dvířek u zavřené pece, na obr. 2 je pohybový mechanismus dvířek ve fázi skončení kolmého odsunu dvířek, na obr. 3 je pohybový mechanismus ve fázi vodorovného odsunu dvířek od pece a na obr. 4 je příčný pohybovým meohanismem z obr. 1.Těleso dvířek l, obr. 1, je na spodní straně opatřeno dvěma shodnými dvojicemi shodných pohybových mechanismů,...

Referentní elektroda pro systémy elektrochemické ochrany průmyslových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254403

Dátum: 15.01.1988

Autori: Payer Vladimír, Veselá Ludmila, Bystrianský Jaroslav, Mokrá Miluše, Novák Pavel, Bartel Vlastimil, Podval Jaroslav

MPK: C23F 13/00

Značky: elektroda, referentní, zařízení, ochrany, systémy, elektrochemické, průmyslových

Text:

...křivky 10 (zhruba od potenciálu -0,22 V do 1,7 V) platí kladná znamćnka proudové hustotyj,pro katodickou část křivky 10 (od -0,22 V do-1,0 V) je proudová hustota j záporná. V katodické .oblasti (mezi body A a B) vidíme úsek ~ 11, jehož strmost je 120 mV nadekádu proudové hustoty,konkrétne V oblasti proudových hustot 0,1 až 100 A . ma, je tedy menší než požadovaných 200 mV na dekádu. Proto lze pro toto hnojivo použít katodicky polarizovanou...

Způsob odstraňování nečistot z průmyslových plynů adsorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246521

Dátum: 15.12.1987

Autori: Brezula 1udovít, Révus Miloš, Runa Alfréd

MPK: B01D 53/02

Značky: odstraňování, nečistot, plynů, způsob, průmyslových, adsorpci

Text:

...X 1 na alumogelu A, MS 3 A B a náplně složené z 50 0/0 alumogelu na vstupu a MS 3 A na výstupu 50 0/0 pro různé relativní časy a poměru průtoku na diferenciální navážku 35 ml/min, průřez adsorbéru 1,53 cmz.Na obr. ZA je tento průběh demonstrován pro alumogel, kde relativní hodnota adsorpce dosahuje hodnoty 1,0, zatímco u molekulového síta 3 A K-forma - obr. Z B dosahuje maximální hodnoty 0,47 podmíněnou poměrem adsorpční kapacity...

Zařízení k průběžnému měření hustoty průmyslových kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246294

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ogawa Mikiyoshi

MPK: G01N 9/12

Značky: průmyslových, hustoty, zařízení, průběžnému, měření, kapalin

Text:

...zařízení k průběžnému měření hustoty průmyslových kapalin se vznášecím tělískem podle vynälezu, jehož podstata spočíva v tom, že vznášeci tělísko ve tvaru kužele s valcovou vodicí částí, zhotovené z průsvitného materiálu, je umístěno ve vodicí trubce, která je opatřena protilehlými otvory, jejichž osa je kolmá na osuvodicí trubky. K těmto otvorům je z jedné strany připojen optický kabel od světelného zdroje a z druhé strany vyveden optický...

Způsob detoxikace průmyslových odpadů s obsahem toxických komplexů solí těžkých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246057

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vavoín Petr, Vojta Vladimír, Schwarz Vladimír, Kebhart Miloslav, Argay Vladimír, Mazae Rudolf, Trmae Jioí, Pivooka Petr

MPK: C02F 11/14

Značky: detoxikace, průmyslových, toxických, komplexu, těžkých, obsahem, solí, odpadů, způsob, kovů

Text:

...za přít-orhnosťľkyseliny sírové. 7 ľi možugojjsgąůspěcłtem provddět přiĺ původní tep lotě suspenze, při vyšší Šteploťěyšak dochánzízikeązvýšení- raąkční ryb-hlasu.P-o ukončení reakce, jejíž rychlost je závisláýíía teplote, .se .suspenze ,zahusty například tak, že se ionty těžkêhĺo ko fvyĺrríyjí vodou nebo zředěnou kyselinou síŕbvom zbytek se neutralizuje hašeným vápnem a pak se z roztoku oddělí. .trujijwvysrážení-m a pak se skladují ...

Vodou chlazené pecní dveře průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239026

Dátum: 01.11.1987

Autor: Filipi Miroslav

MPK: C21C 5/04

Značky: dveře, průmyslových, pecní, vodou, pecí, chlazené

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou chlazené pecní dveře průmyslových pecí zejména nístějových sklopných i stabilních ocelářských zkujňovacích agregátů, jejichž rám je chlazen vodou, které sestávají z vodní nádoby, z níž je vyústěna průtoková trubice, sledující spodní a boční obrys konstrukce rámu pecních dveří, jsou vytvořen podle vynálezu tak, že vodní nádoba (4) je opatřena zešikmeným dnem (9) a přepažena svislou přepážkou (10) a prostor vodní nádoby (4) mezi jejím čelem...

Způsob likvidace průmyslových odpadních vod využitím odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237169

Dátum: 01.10.1987

Autori: Čechtický Josef, Buriánek Karel

MPK: C02F 1/04

Značky: likvidace, průmyslových, tepla, využitím, odpadních, odpadního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká využití odpadního tepla kouřových plynů ze sklářských tavicích agregátů. Účelem vynálezu je využití tepla kourových plynů k přímému odpařování odpadních vod. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se odpadní voda rozstřikuje přímo do kouřových plynů, které proudí chladicí věží. Voda se odpaří a suchý zbytek se spolu s prachem, který odnášejí kouřové plyny z tavicího agregátu, odstraní ve filtru zařazeném za chladicí věž. Vynálezu...

Způsob odstranění čpavku z průmyslových odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 247139

Dátum: 28.09.1987

Autori: Hano Alexander, Bueko Michal, Doležal Jioí, Jirůtka Vladimír, Mikláš Emil, Bárta Miroslav, Kolman Bohumil

MPK: C02F 9/00, C01C 1/10

Značky: čpavku, způsob, průmyslových, odstranění, odpadních

Text:

...crpyxrypu, noaeeuns npn enaunnannu H cnocoönocwn npnnnnannn K HHM rnepnux Bemecwn, a Takze ycwauannuu naeuue MMM basonme pemuum Hcxnmqamr ocaxnenue Gnoaccu, ecnu ouu nnonrcnB 0 TFOHHYwKOHOHHY B Bane őecnopnnouąpä Haónnxn. . Drenenne önonaccu nepen orrouxoň anyaxąiuoxer nponsnonrbcn, ecnn STGneoöxonuno nan aeennn pemuua npennapurenbnoň öuoxnunqecxoñ ouucwxn, nnnnenpepunnoň me axcnnyarauuu B svou Her Heoöxonuuocru.CTOKH ówrouxu aumuaxa 5...

Zařízení pro vytápění prostoru průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241378

Dátum: 15.09.1987

Autori: Raszka Karel, Král Jan, Neuhäusl Emil, Valenta Svatopluk

MPK: F27D 23/00

Značky: prostoru, vytápění, zařízení, pecí, průmyslových

Text:

...přicházejícímu do vysokorychlostního hořáku.V uzavřeném okruhu recirkulovaných spalín je jejích teplo využíváno tak, že spaliny částečně předávají teplo jedné nebo více perfor-ovaným stěnám, které zajištují přestup tepla sáláníín, dále potom proudí o vysoké rychlosti do pracovního prostoru tepelného zařízení, kde je využíváno kinetické energie proudících spalín k předánítepla konvekcí. V dalším potom teplo od cházejících spalín je...

Přepravní vůz průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243838

Dátum: 15.06.1987

Autor: Tyralík Jindoich

MPK: F27B 9/34, F27B 9/26

Značky: pecí, přepravní, průmyslových

Text:

...ärovést z izolačních vláken, rohoží nebo desek s vlľmľ nízkou tepelnou vodivostí, které lze v případě potřeby překrýt na povrchu slabou kernmickou nebo kdvovou vrstvou.Imzi úložnou plochou a povrchem izolační vrstvy vzniká volný prostor, dokterého 1 ze~ směrovat spaliny ze spodních hořáků anebo vzduch z chladicích trysek. téměř celý Spodnípovrch vsázky je přístupný přímému spodnímu phřevu a chlazení.Hlavní prednosti přepravního vozu podle...

lntegrační regulátor, zejména pro obvody regulace rychlosti u průmyslových robotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245273

Dátum: 15.06.1987

Autor: Inczédy Péter

MPK: G05B 11/40

Značky: lntegrační, průmyslových, regulátor, regulace, zejména, robotu, rychlostí, obvody

Text:

...0 p 0 M. a Tpebbe cyuunpymmee aneuo COBÄHHGHO c TpeTBMM mnrerpamopou u npn Hanuqwm curaana Ha BTOp 0 M cyumnpymmeu sneae Tpemmñ murerparop ycwanasnunaerca Ha X 5 0. a npn Hanuqmn cmruana Ha Tperseu cymmmpymmeu sneue BTOp 0 M murerpamop ycraHHBHWBHGTCH Ha Xa 0. qro Bropon mnrerparop coemueu c nepnum nepenawouauu aneuou c nepennmqammen xapaxwepucmuxou n rpernn marerpamop co Bropmu nepenammmu aneaou c nepexnmqammen xapaxT 6 pHCTMKOñ W...

Zařízení pro příjem a naskladňování sypkých průmyslových hnojiv ve skladech

Načítavanie...

Číslo patentu: 251185

Dátum: 11.06.1987

Autor: Harant Jan

MPK: B65G 67/02, B65G 67/24

Značky: skladech, sypkých, příjem, zařízení, naskladňování, průmyslových, hnojiv

Text:

...nebo bexů,ne něž navazuje další technika zajíätující další přemístovàní hnojív. v případě použítí následné jeřàbove techníky je možno příjíoací prostor optimálne naplnít, příton není nutne aby v době vyklàdky byl v činností jeràb.Neapornà přednost spočíva v ton, že sa 251 185 uotnà vykladka není vazána na přítomnost kvalifikované obsluhy jořàbu. Způsob i zařízení podle vynàlezu je oproti současně používaný technologií konstrukčnč...

Způsob přípravy speciálních průmyslových tvarovaných filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250299

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schmidt Ivan, Kubový Otto

MPK: B01D 39/18

Značky: speciálních, filtru, tvarovaných, způsob, průmyslových, přípravy

Text:

...amonných, vztaženo na výslednou hmotnost resolu, V množství 0,0001 až 50 hmot. , vztaženo na hmotnost suchého materiálu před impregnací, potom se impregnovaný materiál skládá a při teplotách 35 C až 180 °C vytvrzuje. Takto vyrobené tvarované průmyslové filtry mají celistvou neporušeííoil impregnaci a v případě aplikace tosforečnanťi i sníženou hořlavost.Pro objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedení.V 9 250 g...

Způsob srážení síranových iontů v průmyslových odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238741

Dátum: 16.03.1987

Autori: Drázský Josef, Fuchs Petr, Grünwald Alexandr, Kubička Rudolf

MPK: C02F 1/58, C02F 1/52

Značky: odpadních, způsob, srážení, průmyslových, vodách, iontů, síranových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob srážení síranových iontů z odpadních vod přídavkem odpadních vod z výroby etylbenzenu obsahujících hlinité ionty, v dávce odpovídající 0,045 až 0,36 g Al3+ na 1 g S042- za současného přídavku rozpuštěné soli vápníku v dávce 0,2 g až 1,66 g Ca2+ na 1 g SO42-. Způsob je vhodný k úpravě průmyslových vod, čištění odpadních a důlních vod, dočišťování vod ve vodárenství.

Samonosný izolační povlak stavebních a průmyslových konstrukcí a zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237915

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kroutil Václav, Vojáček Tomáš

MPK: E04B 1/66

Značky: izolační, konstrukcí, samonosný, průmyslových, zařízení, stavebních, povlak

Zhrnutie / Anotácia:

Samonosný izolační povlak, zejména nádrží a bazénů, sestává z tuhé vrstvy, zejména z tuhého neměkčeného polyvinylchloridu, a z nejméně jedné ohybné vrstvy, zejména z fólie z měkčeného polyvinylchloridu, spojené v celé ploše například svařením nebo slepením s tuhou vrstvou. Tuhá vrstva je sestavena zejména z jednotlivých desek, kladených na sraz vedle sebe a na vazbu nad sebe, přičemž ohebná vrstva přesahuje na nejméně dvou stranách přes okraje...

Vyzdívka vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233930

Dátum: 01.03.1987

Autor: Filipi Miroslav

MPK: F27D 1/18, C21C 5/04

Značky: pecí, dveří, průmyslových, vyzdívka, chlazených, vodou, pecních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyzdívky vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí a je vhodný zejména pro sklopné nístějové ocelářské pece. Vyzdívka vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí, zejména sklopných nístějových ocelářských pecí, má podle vynálezu žáruvzdorné keramické tvarovky (5) uloženy k zadní stěně (6) konstrukce rámu (1) pecních dveří naplocho a s úklonem rovnajícím se 0,9 až 1,0 násobku úhlu naklopení pece, přičemž vždy jedna...

Bajonetový spoj, zejména pro použití u průmyslových armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 238131

Dátum: 16.02.1987

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 27/08

Značky: zejména, průmyslových, použití, spoj, armatur, bajonetový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je snížení rozměrů, hmotnosti a tím i ceny spoje. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že vstupní otvor 10 jeho objímky a jeho vnitřní část 2 v místě vnitřní obvodové drážky 11 objímky 8 mají tvar čtyřhranu 4. Spoj může být zajištěn bočním čelem 17 T-hlavy 16 šroubu 15, uloženého v objímce 8 nebo zajišťovacím prvkem, uloženým v zajišťovacím otvoru upraveném ve čtyřhranu 4 a v objímce 8 tečně k největšímu rozměru čtyřhranu 4.

Zařízení na výrobu průmyslových kompostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248162

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kapic Bohumil

MPK: C05F 9/02

Značky: průmyslových, výrobu, zařízení, kompostů

Text:

...krátkou životnost.Předmětem vynálezu je zařízení na výrobu kompostů vytvořené linkou následujícího uspořádání sestává z otočného hrubého roštu na zachycení objemných předmětů např. velkých kamenů,trámů, kusů zdí, želez, lan apod., pod ním je umístěn zásobník na svoz kompostovatelných surovin např. přístupný ze tří stran, z úzké čelní strany pro transport suroviny u hlavního zdroje - dopravníkem (nebo i vyústěním kapalných hnojiv) a z...