Patenty so značkou «průmyslový»

Průmyslový podtlakový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260498

Dátum: 15.12.1998

Autori: Albrecht Jiří, Albrecht Martin

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslový, podtlakový, filtr

Text:

...dojde působením podtlaku uvnitř filtru k nasátí vzduchu z k-orýtka -dovnitř filtru na jeho zaprášenou stranu. estliže by se vyskytla netěsnost mezi těsnicím prvke-m a vnější boční stěnou .korýtka, .nebo mezi těsnicím prvkem a těsnicí manžetouvícekaipsové filtrační vložky, dojde üčinkem podtlaku v čisté části filtru k přisátí vzduchu z korýtka- dovmtř této čisté strany filtru. Množství přisátého okolního vzduchu v případě .netěsnosti je...

Průmyslový podtlakový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 275400

Dátum: 19.02.1992

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: filtr, podtlakový, průmyslový

Průmyslový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269124

Dátum: 11.04.1990

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslový, filtr

Text:

...hadic a na obr,5je znázornčn detail umístění stojin závěsných líšt v zářezech vodicích líšt.Jak ukazují obr. 1 a obr. 2 jsou filtrační hadice g svými spodníli konci uchycenyna hrdlech 3, vytvořených ve dnu 1 filtrační konory A. Svou horní částí je každá filtrační hadice g uchycena na víčku §, které je opatřeno pevné přichycenou závěsnou tyčí Q,která je provlečena otvoren § v zúvěané líště g a je vybavena pojistnýu prvkea Z, který je po...

Způsob šlechtění mikroorganismů rodu Cleviceps a nový průmyslový kmen Cleviceps purpurea (Fr.) Tul. CCM F-8043

Načítavanie...

Číslo patentu: 267573

Dátum: 12.02.1990

Autori: Malinka Zdeněk, Harazim Pavel, Spáčil Jiří, Strnadová Karin, Kybal Jan, Krajíček Alois, Svoboda Eduard

MPK: C12N 1/14

Značky: purpurea, nový, způsob, mikroorganismu, fr, průmyslový, f-8043, cleviceps, šlechtění

Text:

...uvedeným způsobem, odstraňuje výše uvedené nevýhody dosud užívených produkčnich kmenů. Nový knen se vyznačuje tím, že při stacionární povrchová saprofytní kultivaci produkuje mycalium s obsaham sumárních elkaloidů až přes 3 hmot. sušiny biomasy mycelia a při parazitická polní produkci na obílninách vytváří sklerocia s obsahom sumy alkaloidů až přes 2 hmot. eušiny sklarocií, přičemž sume alkeloídů je representována těmito alkeloidy...

Průmyslový bakteriální kmen Brevibacterium sp. CCM 4013

Načítavanie...

Číslo patentu: 265699

Dátum: 14.11.1989

Autori: Smékal František, Koníčková - Radochová Miluše, Koníček Jiří

MPK: C12N 1/20

Značky: brevibacterium, bakteriální, průmyslový

Text:

...jako Brevibacterium sp. M 27/A 46.265699 Morfologie kmene a) kolonie na kompletní agarové půdě po 72 hod. kultivace při 29 °c tvar okrouhlý okraje rovné povrch lesklý profil konvexní s mírně vyvýšeným středem barva sytě žlutá velikost 2 d 3 mmtyčinky silné krátké, ojediněle delší, občasné uspořádání ve dvojicích velikost šířka 1,04 1,2 umdélka 2,0. 3,6 um barvení podle Grama pozitivníGenetická charakteristika kmen je dependentní na...

Průmyslový hořák pro spalování plynných a kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263135

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hill Eduard

MPK: F23D 17/00

Značky: kapalných, palív, horák, průmyslový, plynných, spalování

Text:

...podle vynálezu, sestávající ze skříně s centrálním kanálem pro axiální přívod sekundárního spalovacího vzduchu, po jehož obvodu je uspořádána soustava trysek pro přívodvprimárního spalovacího vzduchu do směšovacího prostoru, na nějšň navazuje ústí hořáku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v centrálním kanálu je umístěna posuvná redukční clona, opatřená nejménějjedním řídícím otvorem, jehož průřez je v rozmezí 0,05 až 0,95 násobku menší...

Průmyslový kmen mikroorganismu volvokální řasy Chlamydomonas geitleri ETTL A-794, kmen N – F11

Načítavanie...

Číslo patentu: 243977

Dátum: 01.07.1988

Autori: Föry Werner, Mckay Garry Michael, Gibson David Vincent

MPK: C12N 1/12

Značky: geitleri, mikroorganismu, chlamydomonas, a-794, volvokální, řasy, průmyslový

Text:

...může pak na delší dobu významné narušit kultívaci, nebot zygoty kličí teprve až po delšim časovém obdobi. Při produkčních velkokulturách je proto nutno brat zřetel i na tyto skutečnosti.K produkčně významným charakteristikám patří i výsledky chemické analýzy biomasy Chlamydomonas geitlerí biomasa obsahuje až 60 Z bilkovin v sušině a má z nutričniho hlediska přiznivé složení aminokyselín /tab 2/.Charakteristiky nového kmene Chlamydomonas...

Průmyslový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 242625

Dátum: 01.05.1988

Autori: Bobrzik Verner, Beránek Antonín

MPK: B01D 46/02

Značky: filtr, průmyslový

Text:

...hladká prodyšná vrstvička může být dvou různých provedení. U prvního provedení je vytvořena-například z polyesteru nebo polypropylenu nebo polyakrylnitrilu nebo aromatického polyamidu a na své vnitřní straně prochází tato vrstvička 2 amorfního stavu do tvaru syntetických vláken tvořících alespoň součást struktury vpichované»textílie vícekapsové filtrační vložky. U druhého provedení jehladkou prodyšnou vrstvičkoulpolytetrafluoretylenová főlieve...

Průmyslový filtr pro zachycování prašných příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254801

Dátum: 15.02.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: prašných, filtr, průmyslový, zachycování, příměsí

Text:

...ke šnekovému dopravníku jsou částíce prachu větěího průměru vlivem setrvačnosti směrovány do prostoru vnítřku otáčejícího se ěneku. Vlivem společného účinku setrvačností a rozruěení shora přívedeného proudu nosné vzdušíny uvnitř otáčejícího se ěnekového dopravníku dochází k účínnému odlučování částic většího průměru, které jsou průběžně dopravovány šnekem přes prostor vlastní výsypky filtru do výstupního dvoru. Masívní konstrukce...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr. ) TUL. CCM F-755

Načítavanie...

Číslo patentu: 242138

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vencl Lubomír, Dostál Jaroslav, Kühnl Zbynik, Eerník Jioí

MPK: C12N 1/14

Značky: druhu, nový, mikroorganismu, průmyslový, claviceps, purpurea, f-755

Text:

...vysoká produkce sumy alkaloídů ve sklerociích, která dosahuje průměru 0,74 sušiny biomasy, vysoké zastoupení ergotaminu v sumě alkaloidů (92,1 ) a nízký obsah doprovodných alkaloidů(7,9 sumy), z toho pak zejména nežádoucího ergostinu (1,3 sumy). Další výhodou nového kmene je vysoká schopnost infikovat hostitelské rostliny, která umožňuje při recentně užívané optimální agrotechnice pěstování námele na žitě dosahovat hektarového výnosu 516...

Průmyslový bakteriální kmen Brevibacterium sp. CCM 3632

Načítavanie...

Číslo patentu: 236206

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koníčková - Radochová Miluše, Smékal František, Krumphanzl Vladimír

MPK: C12N 1/20

Značky: brevibacterium, průmyslový, bakteriální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průmyslového bakteriálního kmene Brevibacterium sp M27/P28 produkujícího L-Lysin, uloženého v Československé sbírce mikroorganismů University J.E. Purkyně tř. Obránců míru 10, Brno, pod označením CCM číslo 3632. Vyznačuje se zvýšenou produkcí esenciální aminokyseliny proti výchozímu rodičovskému kmeni Brevibacterium sp.

Průmyslový kmen houby Claviceps fusiformis Loveless F 27CC-4/85

Načítavanie...

Číslo patentu: 253097

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krajíček Alois, Rylko Viktor, Spáčil Jiří, Chomátová Stanislava, Bárta Miroslav, Řeháček Zdeněk, Pilát Petr, Břemek Jan, Homolka Ladislav, Pažoutová Sylvie, Kozová Jaroslava, Sajdl Přemysl, Malinka Zdeněk

MPK: C12N 1/14

Značky: houby, claviceps, fusiformis, loveless, průmyslový

Text:

...chanoklavin (erg) g/l F 27 UV 1 000 4,4 71 24 3Na rotačním třepacim stroji V Erlenmayerových bankách (300 ml) s 60 ml média (Řeháček et. al. A 0 199 986).Kmen F 27 byl vyšlechtěn z prúmyslového kmene C. fusiformis W 1 (čs. A 0 000 000). Veškeré kultivace kmenú probihaly v temnu při 24 Íl °C. Spôry mateřské kultury C. fusiformis W 1,která byla kultivována 3 až 4 týdny v Endo zkumavkách na zešikmené agarové živné půdě T 2(C. Spalla, in...

Proudukční průmyslový houbový kmen mikroorganismu Aspergillus terreus CCF 1890

Načítavanie...

Číslo patentu: 235284

Dátum: 01.10.1987

Autori: Honová Jaroslava, Volfová Olga, Jechová Eva, Krumphanzl Vladimír

MPK: C12N 1/14

Značky: průmyslový, houbový, mikroorganismu, aspergillus, terreus, proudukční

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je produkční houbový kmen mikroorganismu Aspergillus terreus, jež využívá k růstu celulózu a lignocelulózové odpady, přičemž produkuje na těchto médiích zvýšené množství enzymů celuláz a vysoké množství termostabilní ?-glukosidázy, který je uložen ve sbírce kultur hub Katedry botaniky nižších rostlin (CCF) pod číslem 1890. Tento kmen je použitelný jako producent enzymového komplexu, který štěpí účinně celulózu, ale i škrob,...

Průmyslový kmen houby Claviceps purpurea (Fr.) Tul. 59 CC 5-86

Načítavanie...

Číslo patentu: 252603

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pažoutová Sylvie, Křen Vladimír, Kozová Jaroslava, Řeháček Zdeněk, Sajdl Přemysl, Rylko Viktor

MPK: C12N 1/14

Značky: houby, průmyslový, claviceps, fr, purpurea

Text:

...púdě T 2, byly suspendovány ve fyziologickém roztoku.Výsledná suspense obsahovala 3,9 . 107 spór/ml. Z isolátů po ozářeni UV světlem dávkou 1 000 erg/mmz byl vybrán kmen 41, který tvořil ploché kolonie, dobře spoluroval, a kličivost jehož spôr byla 67 . V podmínkách submersni fermentace produkoval 3 až 4 9/1 alkaloidů. Ve spektru těchto alkaloidů převládl, stejně jako V případě rodičovského kmene 35, agroklavin.Mutacispörkmene 41 dávkou UV...

Průmyslový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 244803

Dátum: 14.08.1987

Autor: Eunderlaková Anna

MPK: F23D 14/20

Značky: horák, průmyslový

Text:

...potom ve směru šipek i ptstencovou štěrbinou mezi spelovací trubkou 5 a vnitřní stěnou otvoru g ve stěně g pece do sběrné komorýä, odkud se odvádějí .odváděcím hrdlom 21.Přitom odevzdávají spaliny na dráze z pecního prostoru l do sběrné komoryčást svého tepla přes teplosměnná žebra g, 10 rekuperátoru l přiváděnámu spalovacímu vzduchu,který se tak předehřívá.Rekuperátori je dimenzován tak, aby spalovací vzduch se předehříval nejméně na 50 i a...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr.) TUL. CCM F-734

Načítavanie...

Číslo patentu: 239884

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kirsch Roland, Svoboda Eduard, Ružieka Jioí, Jakeš Milan, Šroubek František

MPK: C12N 1/14

Značky: druhu, claviceps, purpurea, fr, f-734, nový, průmyslový, mikroorganismu

Text:

...která dosahuje průměru 0,51 tsušiny biomasy, velmi nízká tvorba nežádoucich doprovodných alkaloidů, které tvoří průměrně 6 sumy alkaloidů avysoká tvorba žádoucích alkaloidů ergokorninu, alfa-ergokryp tinurabeta-ergokryptinu (průměr 94 sumy) ve velmi přiznivém poměru.průměrně 3,3 2,1 l. Další výhodou nového kmene je vysokajschopnost infikovat hostitelskou rostlinu, která umožňuje při recentně užívané agrotechnice pěstování námele...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr) TUL. CCM F-745

Načítavanie...

Číslo patentu: 239883

Dátum: 01.07.1987

Autori: Máca Karel, Kudrna Stanislav, Hublar Josef, Šestauber Karel, Ružieka Karel, Maxa Milan Nad Labem, Ambrož Miloslav, Lorenc Josef

MPK: C12N 1/14

Značky: druhu, mikroorganismu, purpurea, nový, průmyslový, f-745, claviceps

Text:

...1,8 1. Dalšívýhodou je nízká tvorba nežádoucích doprovodných alkaloidů (erv gokornam, ergokryptamy, ergometrin), které tvoří průměrně 12 sumy alkaloidů. Další výhodou jsou velmi vysoké hektarové výnos sy sklerocií, které dosahují při užití recentní agrotechniky pěstování námele průměru 847 kg. Tyto vlastností kmene umožňují získat při polním pěstování sklerocia za nižší pořizovací cenu,než při pěstování dosud používaného kmene CCM F-508....

Kapsový průmyslový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 249065

Dátum: 12.03.1987

Autori: Albrecht Jiří, Smrž Bohuslav

MPK: B01D 46/06

Značky: kapsový, filtr, průmyslový

Text:

...rozpěrne výztuže zasahují dovnitř vnějšího obrysu vnitřní rozpěrné výztuže mezi její jednotlivé svislé díly, došlo k odstranění mezery mezi výztužemi. Toto uspořádání výztuží vede k dokonalejšímu využití prostoru filtru, nebot na jednotku objemu filtru lze umístit vyšší počet výztuží,a tím současně i větší filtrační plochu. Uspořádání podle vynálezu umožňuje, oproti stávajícímu provedení kapsových filtru při zachování jejich vnějších...

Průmyslový mutant houby Claviceps fusiformis W1 CC-1-85

Načítavanie...

Číslo patentu: 248612

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sajdl Přemysl, Křen Vladimír, Řeháček Zdeněk, Rylko Viktor, Kozová Jaroslava

MPK: C12N 1/14

Značky: mutant, claviceps, průmyslový, fusiformis, cc-1-85, houby

Text:

...alka 1 °idy V podmínkách submersni fermentace (Řeháčekĺet. el., če. A 0 199935) Alkaloidy byly stanovany ve fermentačni púde 21 dennich aubmerenich Kultur kalorinetrieky (G.J.Banks et sl J.gen. Mikrobiol 82,345,1974) a metodou vysokoúčinné kapelinové chromatografie (M.Wurst et. al., J.Chromat. 150,477, 1978).Charakteristika vysokoprodukčního mutanta. Srovnání základních znaků vysokoprodukčniho kmene W 1 se znaky rodičovského kmene MI 525...

Průmyslový kmen mikroorganismu Aspergillus foetidus var. pallidus AN 166 CCF 1899

Načítavanie...

Číslo patentu: 247531

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hollerová Ida, Šeflová Marcela, Novák Miroslav

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganismu, aspergillus, pallidus, průmyslový, foetidus

Text:

...homogenní materiál, který V následných produkčních experimentech dával reprodukovatelné výsledky 5 vysokou koncentrací vznikající kyseliny glukonově. Tento kmen byl cznačen AN 166 a určen jako Aspergillus foetidus var. pallidus.Nový kmen produkuje v podmínkách submersní kultivace na syntetickém minerálním mediu s cukernatým substrátem převážně kyselinu citronovou a jenom malé množství kyseliny glukoncvé. Kmen byl podroben selekci v...

Průmyslový bakteriální kmen Brevibacterium sp. CCM 3633

Načítavanie...

Číslo patentu: 234909

Dátum: 15.01.1987

Autori: Koníčková Miluše, Krumphanzl Vladimír, Smékal František

MPK: C12N 1/20

Značky: bakteriální, průmyslový, brevibacterium

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká průmyslového bakteriálního kmene Brevibacterium sp. CCM 3633, uložený v Československé sbírce mikroorganismů University J. E. Purkyně, tř. Obránců míru 10, Brno, pod označením CCM číslo 3633. Vyznačuje se zvýšenou produkcí esenciální aminokyseliny proti výchozímu rodičovskému kmeni Brevibacterium sp.

Průmyslový komín

Načítavanie...

Číslo patentu: 228387

Dátum: 15.06.1986

Autor: Tomáš Jiří

Značky: průmyslový, komín

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že styková spára mezi jednotlivými díly je opatřena mezi výškově poslední vrstvou ochranné vložky předchozího dílu a první vrstvou tvarovek ochranné vložky následujícího dílu dilatační mezerou, která je vyplněna pružným materiálem, například azbestovým provazcem, přičemž mezera mezi výškově sousedními tepelně izolačními vrstvami je vyplněna těsnicí, tepelně izolační hmotou a vnější mezera mezi železobetonovými...

Průmyslový manipulátor pro odebírání kusového, zejména textilního zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 227229

Dátum: 15.11.1985

Autor: Melgr Petr

Značky: manipulátor, textilního, zejména, kusového, odebírání, průmyslový, zboží

Zhrnutie / Anotácia:

Průmyslový manipulátor pro odebírání kusového, zejména textilního zboží od pracovního stroje, který na základě signálu z čidla přítomnosti zboží na výstupu pracovního stroje, převedeného na jediný pneumatický impuls provede uchopení, odtažení, uložení na složku, přidržení na složce, započítání kusu zboží a vrátí celý mechanismus do výchozí vyčkávací polohy dříve, než pracovní stroj dohotoví další kus. Toto zařízení lze použít například při...

Podtlakový vícekomorový průmyslový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 220225

Dátum: 15.11.1985

Autor: Smrž Bohuslav

Značky: filtr, průmyslový, vícekomorový, podtlakový

Zhrnutie / Anotácia:

Podtlakový vícekomorový průmyslový filtr s regenerací filtrační vložky zpětným proplachem má před vstupem do jednotlivých filtračních komor umístěnu klapku na škrcení průtoku znečištěné vzdušiny. Hřídel této škrticí klapky je opatřena převodem na společný ovládací mechanismus klapek regeneračního zařízení. Současně s otevřením klapky na přívodu proplachovacího vzduchu nastaví se do potřebné polohy škrticí klapka na vstupu, sníží se průtok...

Průmyslový robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 223933

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vrhel Bohumil, Vozandych Josef, Greill Antonín

Značky: průmyslový, robot

Zhrnutie / Anotácia:

Průmyslový robot se šesti stupni volnosti s polohovacím ústrojím se třemi stupni volnosti a orientačním ústrojím se třemi stupni volnosti, sestávající z rotačních, posuvných a kloubových jednotek, přičemž jeho polohovací ústrojí (1) sestává z na základové desce (2) upevněné rotační jednotky (3) a jejího pohonného agregátu (4), zdvihové jednotky (5) s lineárním pohybem, jejíž lineární motor (54) má pístnici (55) ukotvenu na základním talíři (6)...

Průmyslový molekulárně selektivní senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222242

Dátum: 15.09.1985

Autori: Havas Jenö, Porjesz Emma, Nagy Géza, Pungor Ernö

Značky: průmyslový, molekulárně, senzor, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průmyslového molekulárně selektivního senzoru, který odstraňuje nevýhody doposud známých senzorů, zejména krátkou životnost, nízkou mechanickou pevnost a dlouhou dobu odezvy, přičemž podstata senzoru podle vynálezu, sestávajícího z otevřeného, dutého tělesa naplněného roztokem elektrolytu, do něhož je ponořena potenciometrická nebo voltmetrická indikační elektroda a referenční elektroda, blány propustné pro plyny nebo plyny a...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu Claviceps purpurea (Fr.) TUL. CCM F – 672

Načítavanie...

Číslo patentu: 222150

Dátum: 15.07.1985

Autori: Spáčil Jiří, Harazim Pavel, Malinka Zdeněk

Značky: průmyslový, fr, purpurea, mikroorganismu, claviceps, nový

Zhrnutie / Anotácia:

Nový průmyslový kmen pyrenomycety Claviceps purpurea (Fr.) TUL. je určen k polní produkci sklerocií námele s vysokým obsahem velmi čistého alfa-ergokryptinu. Účelem nového průmyslového kmene je zlepšení vlastností námelové drogy, která slouží jako surovina pro výrobu námelových alkaloidů a jejich lékových forem. Sklerocia tohoto kmene je možné využít k výrobě alfa-ergokryptinu, který může být konečným produktem nebo může sloužit pro...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu Claviceps purpurea (Fr.) TUL. CCM F – 722

Načítavanie...

Číslo patentu: 222145

Dátum: 15.07.1985

Autori: Spáčil Jiří, Malinka Zdeněk, Harazim Pavel

Značky: nový, claviceps, purpurea, průmyslový, mikroorganismu, fr

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení vlastností sklerocií námele, užívaných při výrobě námelových alkaloidů a jejich lékových forem. Uvedeného účelu se dosáhne použitím nového průmyslového kmene pyrenomycety Claviceps purpurea (Fr) TUL. CCM F-722 pro polní produkci námelové drogy. Sklerocia tohoto kmene se vyznačují velmi vysokou produkcí ergokristinu. Tato sklerocia je možné využít k efektivní výrobě čistého ergokristinu a jeho darivátů, které jsou...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu Claviceps purpurea (Fr.) TUL, CCM F-721

Načítavanie...

Číslo patentu: 225272

Dátum: 01.07.1985

Autori: Malinka Zdeněk, Spáčil Jiří, Harazim Pavel

Značky: fr, průmyslový, nový, purpurea, f-721, claviceps, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Nový průmyslový kmen mikroorganismu Claviceps purpurea (Fr.) TUL., CCM F-721, vytvářející v polní kultuře na žitě sklerocia s obsahem sumy alkaloidů nejméně 0,36 % vztaženo na sušinu biomasy, s obsahem alfa a beta-ergokryptinu minimálně 90 % sumy alkaloidů a se vzájemným poměrem alfa-ergokryptinu ku beta-ergokryptinu 0,9 : 1 až l,8 : 1.

Průmyslový hořák pro plynná nebo kapalná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 214780

Dátum: 15.09.1984

Autor: Wünning Joachim

Značky: kapalná, paliva, plynná, průmyslový, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Průmyslový hořák pro plynná nebo kapalná paliva s regulovaným přívodem paliva a vzduchu pra vytápění pecních prostorů v průmyslových pecích, s rekuperátorem, protékaným spalovacím vzduchem a odpadními plyny v protiproudu a spojeným s hořákem do jedné stavební jednotky, vyznačující se tím, že v horní části druhého prstencového prostoru (13), vytvořeného plášťovou sálavou trubkou (2) a s ní souose upraveným válcem (20) vedení vzduchu je upraven...

Elektricky poháněný průmyslový robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 214266

Dátum: 01.06.1984

Autori: Pavlík Marian, Staniček Zdenko, Skoupý Josef

Značky: robot, poháněný, elektricky, průmyslový

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky poháněný průmyslový robot sestávající z pevné základny se svislým čepem pro uložení otočné základny opatřené sloupem, umístěným souose s osou otáčení otočné základny, na němž je uspořádán svisle posuvný suport nesoucí rameno s úchopovou hlavicí, vodorovně výsuvné ve směru své podélné osy a uložené mimoběžně vůči sloupu, přičemž v otočné základně je uložen první elektromotor pro otáčení otočné základny, druhý elektromotor pro svislý...

Rozpěrná výstuž pro přůmyslový filtr na čištění horkých vzdušin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215368

Dátum: 29.02.1984

Autor: Albrecht Jiří

Značky: výstuž, rozpěrná, vzdušin, filtr, horkých, průmyslový, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpěrná výztuž provedená podle vynálezu plní vedle funkce podpěry filtrační textilie, uspořádané do tvaru hadic nebo kapes, současně funkci výměníku tepla. Je vytvořena jako svislý dutý uzavřený prvek, který je opatřen vstupním a výstupním otvorem pro kapalinu ohřívanou účinkem horké vzdušiny proudící podél vnějších povrchů rozpěrné výztuže. Zvolenou konstantní výstupní teplotu ohřívané kapaliny lze regulovat rychlostí průtoku kapaliny...