Patenty so značkou «průmyslové»

Způsob separace amoniaku, fenolu nebo formaldehydu ze vzorku kalu, průmyslové vody nebo/a pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270385

Dátum: 13.06.1990

Autori: Roušalová Blanka, Beranová Marie, Staňková Oldřiška, Kutý Václav

MPK: C02F 1/04

Značky: vzorků, způsob, fenolů, pevného, separace, odpadů, formaldehydu, kalů, průmyslové, amoniaku

Text:

...eiolky pohl cuje uvedeným absorpčnlm roztokom. Vlastní stanovení se potom provádí pravidla bůžnými íotometrlckými motodamí. V případl íenolu nebo tormaldehydu obsahuje absorpční roztok v Goeckol-contatovä uzaväru s výhodou i vybarvovací činidlo. elouäící do jako uvedonő analytickć činldlo pro stanovovanou látku.Nový způsob využití -Goeckol-Contatova uzáver umožňuje náhradu klasické dostilační motody absorpcí plynno íáze. Způsob podle...

Klenba plamenem vytápěné průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269100

Dátum: 11.04.1990

Autori: Holec Jiří, Křížková Jitka, Smrček Josef, Kašpar Jiří, Bendlová Alena

MPK: C03B 5/00

Značky: klenba, vytápěné, plamenem, průmyslové

Text:

...případně so sestaví zo stejně dlcuhých klínů, nebo ksmenů JeJioh posunutím řad a pod. K dosažení účinku vynález není bezpcdmínečně nutná použít specielně tvarovanýoh kamenň ěi klínů, ale Je možné využití běžně dostupzüch, nomnlizovanýoh kamenů či klíg nů., ktoré se při stavbě klenby pouze posunou k vytvoření žádaně drážky. zvýšením emisivity klanby s dríäkeni dochází k Íspcře paliva o 10 f až 20 ve srovnání s klelheu be drážek.Příkladnó...

Odklápěcí mechanismus ventilátoru a ucpávky průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268605

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kříž Ivan

MPK: F27B 9/30

Značky: průmyslové, mechanismus, odklápěcí, ucpávky, ventilátoru

Text:

...je opatřena isolací §, je usazeno levé vodítko ll ukončené prvním náběhem 15 a, dále pravé vodítko lg ukončené druhým náběhem 15 b a mezitěmito dvěma náběhy 15 a, 15 b je střední vodítko ll, ukončené nahoře obloukovou vo dicí částí lg. Střední vodítko má U-profil. V levém vodítku li je uložena oběžná kladka lg, která je otočně upevněna na kostře 3 odklápěcího mechanismu. Na střednímyodítku ll je uložena středová kladka ll, také otočně...

Zařízení k vyrovnávání obrysů dvou vrstev pro průmyslové šicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268167

Dátum: 14.03.1990

Autor: Romano Antonio

MPK: D05B 33/00

Značky: obrysu, zařízení, vrstev, vyrovnávání, průmyslové, šicí, stroje

Text:

...do vybrání ie v horní plošo dolní destičky 1, takže na stavení úhlové polohy destiček i, 3 lze provádčt natáčením matice gl. která je spojene s hornim koncom 20 a vnitřního kolíku 20.Na svislé vnitřní objímce łg je nasunuta vnější objímka gg, která má závit z vnějšku i 2 vnitřku a jejíž dolní konec je rozšířen v přírubu 33, která zapadá do vyhrání 35 horní destičky 5, které je souosé s otvorem gä a umožňuje těsné přitisknutí destiček k...

Pneumatický držák příslušenství pro průmyslové šicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268166

Dátum: 14.03.1990

Autor: Romano Antonio

MPK: D05B 91/12

Značky: průmyslové, šicí, příslušenství, držák, stroje, pneumatický

Text:

...k tomu, aby příslušenství, které není okamžitě v provozu, nepřekáželo v pracovní rovině, je dána rychlospojem lg a neznázorněným kotevním šroubem, kolem kterého se zařízení natáčí. Tento šroub může být umístěn například V otvoru lg rozváděče lg. Zablokování tohoto zařízení a jeho zakotvení na pracovní rovině šicího stroje je tvořeno dvěma kolíky,které jsou upevněny na pracovní rovině. Kolík gz má vodorovnou kruhovou drážku, se kterou zabírá...

Ohřívač vzduchu pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 267002

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fabík Miroslav, Červín Miroslav

MPK: F27D 17/00

Značky: vzduchu, ohřívač, průmyslové

Text:

...okruh sestava z piívodu se vstupním otvorem e odvodu s vystupním otvorem, ktoré jsou navzájom propojeny přechodem, přičemž přívod,odvod i přechod mají s výhodou obdelníkový profil.Vyhodou tohoto uspožádání je nanrazení rekuperátoru jako samostatné jednotky ohřívačem vzduchu jednoduchého řešení z materiálu běžné kvality, který nezabírá větší zastavěnou plochu než samotná pec. Dvojnásobná rekuperace pak umožňuje vyuzití zbytkoveho tepla...

Velkoplošný sálavý prvek pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 266466

Dátum: 12.01.1990

Autori: Scheidling Gunter, Bäger Werner, Scheidling Matthias, Bormann Frank, Mieth Peter

MPK: F27D 1/02

Značky: veľkoplošný, prvek, průmyslové, sálavý

Text:

...pexynepawnsuuü nonorpen nonBonnmoro noąnyka npn onuoapemenhou oxnamnenuu àyŕeposxn owaepcwua u apmarypm. 3 TH ůaxwu uMemwÁnpeuMymecrao no ownomenum K ycmoügnnocrn usnyqamunx sneMGHTOB çoomnercwnenuo usoöperenum.Cornacno npeHMymecTneHHoMy Hcnonnennm npn KOTOPOM bTnaaeT Heoőxonnnocwb npuuenenug Konueuwpnqeçxoü wpyóu nas nonqqa Boanyxa Tonnusuo-Bosnymuoro CMGCHTEHLHOPO ycrpoücwna, Momno HOBHCHTB sůąexw noorpena Bosnyxa n oxnamnemuz myreposxu...

Způsob odtahu spalin z průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 264517

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krajina Aleš, Bulina Vladimír, Kňura Jaromír

MPK: F23J 3/02

Značky: způsob, průmyslové, odtahu, spalin

Text:

...výkonech pece se dosáhne snížením,resp. í zastavením přívodu tlakového plynu do trysky ejektoru a současným zvýšením množství tlakového plynu do přívodu bez ejekčního účinku a tedy i eliminací účinků komína. Výhodou způsobu pro odtah spalín podle vynálezu je dále to, že nevyžaduje použití žádného pohyblívého regulačního členu pro spaliny, případně klapky nebo hradítka a že umožňuje konstrukcí odtahu a komína pro relativně nízké teploty...

Zařízení k signalizaci hlídaných a poruchových stavů průmyslové televize

Načítavanie...

Číslo patentu: 263442

Dátum: 11.04.1989

Autor: Haška Antonín

MPK: H04N 17/02

Značky: poruchových, průmyslové, zařízení, hlídaných, signalizaci, televize, stavu

Text:

...místa, kde je umfst×n monitor. Tento požadavek se dosud řeší samostatnými signnlizsřnfro obvodv, což je konstrukřnš náročné e nákladné.Uveiené nevúhodv stáv°jfcího stvvu technikv se odstraní zaří zením k siąnelizoci hlíianŕch a ooruchových stevů orůmvslové telnvize nodle vvnálezu, jehož wodstate spočívé V tom, že sestává ze svnchronizvčnfho ohvoñu kemerv, ne jehož výstup je napojen prvni směšovací obvod e venerální značky, kde ne výstup...

Regenerační komora pro průmyslové pece, zejména martinské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260953

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schubert Werner, Franke Heinz, Ruscher Alois

MPK: F27B 3/10

Značky: průmyslové, pece, komora, martinské, regenerační, zejména

Text:

...cpeuueň crenxoň aonb HanpaBneHHz nowoka Ha ne nonyxamepm. 3 Ta cpeuax cTeHxa pacnonomeua co ua npocwpaucwna non Hacanxoů no nepxnero cnos HacaKH. Hocpecrsom HeCKOHbKHX pasnenuwenhnux crenox B npoonbuom H nonepeuuon Hanpanneuuax ornocnwenbno Hanpanneuua noToKa nonyxauepu eme pa 3 nenHmTcH Ha yqacTKH. Hpu COOTHOMEHHH nnnnu H mMpHHupereHepaTHnHoä Kanepu 0 0,50 no 2,0 OTHOmeHHe paanennrenbubm CTEHOK B npoonbuom H nonepeunou Hanpannenunx HaxonHTcH...

Nosič topného článku tvarovaného do šroubovice pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 259708

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vyskočil Josef, Svoboda Pavel, Marek Karel, Snížek Zdeněk

MPK: H05B 3/06

Značky: nosič, průmyslové, topného, článků, tvarovaného, šroubovice

Text:

...opěrná plocha činí minimálně 600 mmHlavní výhodou řešení nosiče topného článku podle vynálezu je, že je možno vsadit jej do otvoru vyvrtaného přímo do vyzdívky, a to v libovolné rozteči a velikosti podle potřeby, takže odpadá nutnost tvarovaných nosných tvárnic ve vyzdívce. Opti 4malizací rozměrů nosiče se zajistilva jeho maximální nosnost při jeho minimální hmotnosti a snížení působení kloupněho momentu samotného nosiče i s příslušnou částí...

Snímač manipulační tolerance, zejména pro průmyslové roboty a manipulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257055

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kopal Jiří

MPK: B23Q 7/14

Značky: snímač, průmyslové, manipulační, zejména, tolerance, roboty, manipulátory

Text:

...stroje a dalšímu chodu manipulátoru, čímž je zabráněno ohrožení obsluhy a poškození zařízení.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,který představuje schéma snímače manipulační tolerance.Na rameni l manipulátoru je přes přírubu g upevněno těleso Q chapadla. K tělesu l chapadla je přes tři pružné elementy 3 uchycena odpružená dotláčecí deska §. Na tělese l chapadla jsou dále upevněny dva stavěcí...

Způsob vyzdívání nebo opravy pohyblivého dna průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256902

Dátum: 15.04.1988

Autor: Böhme Georg

MPK: F27D 1/00, F27D 1/16

Značky: průmyslové, vyzdívání, pohyblivého, opravy, způsob

Text:

...c Mnemmeňcn nnomanbm nana.Uenb Hsoöperenun cocwour a nonmmeuun cpoka cnyxöm nonnmnux noos npoMmmmeuHux neueñ c npHMeHeHHeM nemenoro M, n o 6 meM, MMemmerocn nnocra 7 oqRoM Konaqecrse MarepHananx yrepoaKH HHH peMoHra noaepxuocrn nana.B ocuoay H 3 OÓpeTeHHR nonoxena aanaua, HOBHCHTB H 3 HOCOCTOŘKOCTb nosepxnocreü noa no ownomeunm K aucoxnn Mexaunuecxnn Harpy 3 xaM. uns sroro cnenyer noenr CHTb Mexannuecxyw npouxocrb nonepxnocrn nona H Cn 0...

Ovládací ústrojí průmyslové armatury se stoupavým netočivým vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236232

Dátum: 01.02.1988

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 31/50

Značky: stoupavým, armatury, průmyslové, ústrojí, ovládací, vřetenem, netočivým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení stavební výšky armatury a zvýšení univerzálnosti ovládacího ústrojí vzhledem k různým druhům použitého pohonu. Podstatou vynálezu je, že na vnějším obvode můstku (l) třmenu (2) armatury je upevněna středicí plocha (5) ovládacího náboje (6), opatřená obvodovou drážkou (11), v níž je uložen alespoň jeden zajišťovací prvek (12) uložený zároveň v ovládacím náboji (6).

Průmyslové hnojivo z částic rostlinného původu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241908

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kaše Oldoich, Kartous Vladimír, Ptáeek Jaroslav

MPK: C05P 11/02

Značky: způsob, průmyslové, rostlinného, výroby, původu, hnojivo, částic

Text:

...biogenníoh prvků, protože tyto prvky jsou uměle vázány na částice rostlinného původu, které v podstatě vytvářejí uměle vyrobený humus, ze kterého jsou biogenní prvkyuvolňovány jen velmi pomalu a přitom především působením kořín 3 241 908kůrost 1 in. Tím je prakticky zabráněno pronikání iontů z hnojiva do spodních vod i do povrchových vod. Hnojivo se po odčerpání biogenních prvků dále rozkládá püsobením pýdních mikroorganismů,e jejichž pomocí...

Přitlačovací zařízení pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 253650

Dátum: 12.11.1987

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27D 3/12, F27B 9/30

Značky: průmyslové, zařízení, přitlačovací

Text:

...poloze zevřeno.Ne obr. 4 je znázorněnn tčnnioí souprava v poloze dot 1 ečeno e. Dotlečoveoí zařízení 1 eetává z pracovního válce 3, uzavřenáho vodicím víkem 3 e upevňovecím víkem 4.ráh 1 o 5 je vedeno vodicím víkn 3, pínt § je v prącovnín vá 1 oi.3. V precovnímválci g je tlačrwívýplň 1, jíž může být pružina, tlakový vzduch nebo kopalina. Dotlačovací zařízeníal IN vřozeno mezi tahotlačnou jednotku § a přitlačovací mechanizmus 3, s nímž je...

Osazovací rám pro hliníkové výplňové prvky průmyslové a občanské výstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252701

Dátum: 15.10.1987

Autor: Beňo Eduard

MPK: E06B 1/16

Značky: občanské, výplňové, hliníkové, prvky, osazovací, výstavby, průmyslové

Text:

...lištou těsnost spoje a samotný rám z tenkostěnného ocelového prolamovaného U profilu snižuje hmotnost -osazovacího rámu až o 70 v porovnání se současně používanými konstrukcemi.Nia připojeněm- výkresu je znázorněn příklad provedení osazovacího rámu pro hliníkové výplňové prvky podle vynálezu. Konkrétně se jedná o příčný řez spodním vodorovným osazovacím rámem.Osazovací rám je vytvořen ze základního tenkostěnného ocelového rámu 1,...

Stavitelné přitlačovací zařízení těsnicích žlabů pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252623

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jirka Josef, Berka Miroslav

MPK: F27D 3/12, F27B 9/30

Značky: žlabu, těsnicích, průmyslové, přitlačovací, zařízení, stavitelné

Text:

...nebot všechny ustavující prvky jsou snadno přísłupné. Na nepřístupném místě jsou pouze tlačné části, jejichž polohu je však možno sledovat z vnější strany a je tudíž možné snadné ustavení celé těsnicí soupravy do nové polohy jednoduchým způsobem změnou délky koncového stavitelného táhle, spojujícího stavitelný paralelogram s tsžným zařízením.stavitelné přitlačovací zařízení těsnicich žlabů pro průmyslové pece je zobrazeno na obr. 1 až 5.Obr....

Rekuperátor průmyslové vozové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252329

Dátum: 13.08.1987

Autori: Noga Zdeněk, Vlček Věroslav

MPK: C21D 9/00, F27B 9/10

Značky: vozové, průmyslové, rekuperátor

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že situuje rekuperétor do nejúčínnějäí tepelné zóny v odtehovćm systému pece, ani by vyvoleval prídavný místní odpor, který by komplikovel funkci přeruěoveče tehu. Umístění tohoto rekuperdtoru na přepâžku řeší zásadne snížení spotreby otopného plynu a ekonomický provoz těchto pecí.vynález je v příkladu provedení znázorněn na připojeném výkresu, který ve schématickém řezu na obr. I znázorňuje konstrukcí...

Spalinový odtahový trakt průmyslové vozové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252326

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vlček Věroslav, Noga Zdeněk

MPK: F27B 9/10, F27B 9/26

Značky: spalinový, trakt, vozové, odtahový, průmyslové

Text:

...přakáłkou míetěnou v aitonu podle vynálezu, jeho podstata epočívá v ton, ie přepáiku tvoří dvojité membránová stěns trubkováho rekuperátoru.vytvorením pŕepázląy v odtahovám systému rekuperátorovou etänou podle vynálezu ee zac chovává doaavadní funkce přepáłky, vynucujíoí obtok spalín a navíc umístuje se do optinálního níata odtahového eyatámu rekuperátor, který možňuje zvýšení účinnosti vyaokorychlostních hořák předehřeven epalcvacího...

Plochá samonosná stropní deska z vyztuženého žáruvzdorného betonu pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 245702

Dátum: 15.07.1987

Autori: Krumphanzl Zdenik, Crha Vladimír

MPK: F27D 1/02

Značky: deska, plocha, žáruvzdorného, průmyslové, vyztuženého, stropní, samonosná, betonů

Text:

...aHaqnTenLHo Mensme Mawepmaáa M óoneenerKo MOHTKPYBTCH- c npyrmmm camoaeoymmn peópucmuu noTonKaMuTpeóyeT Mensme 3 aTpaT.Ha Mamepuan K msrowonxenue npu anaqmwensno nyqmx ycnoBHHX npuMeHeHnn. °B O 0 HOBy M 30 ÓpeTeHMH sanomeno Banaáne, coanamb nnobxym camonecymym nomomoquym nnnwy na apmnponanaoro orneynopnoro óeToHa nan npoMHmneHHH neqeñ u Temnepawyp np IB 5 o°C. npuqem B cnyqae Heoóxonumoçwn ñomonoquue ropenmn nommnu KPGHHTLCH óes...

Látkový filtr pro filtraci průmyslově znečištěného plynu tuhými exhalacemi ve stavebnicovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 243001

Dátum: 15.05.1987

Autor: Fenik Milan

MPK: B01D 46/00

Značky: látkový, filtrací, exhalacemi, uspořádání, plynů, tuhými, filtr, znečištěného, stavebnicovém, průmyslové

Text:

...základní filtrační jednotkuv příčnćm řezu a na obr. 3 je vícenásobný filtrační členZákladní filtrační jednotky l podle obr. I jsou řazeny za sebou ve směru podélné osy vstupního kanálu z proohâzejícího vnitřním prostorem výsypky i.Vstupní kanál 3 je ve spodní časti zcela otevřený do prostoru výsypky 1 a boční stěny vstupního kanálu z jsou tvoŕeny podélnými zaluziemi j. spojením jednotlivých vstupních kanálů 3 základních filtračních...

Způsob doplňování krmiv a průmyslově vyrobených směsných krmiv L-lysinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237345

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tanner Herbert, Spindler Manfred

MPK: A23K 1/16

Značky: vyrobených, způsob, krmiv, doplňování, l-lysinem, směsných, průmyslové

Zhrnutie / Anotácia:

Použití vodných roztoků L-lysinu s hmotnostním obsahem v rozmezí 50 až 70 % k způsobu doplňování krmiv a průmyslově vyrobených směsných krmiv L-lysinem. Uvedené roztoky jsou v srovnání s krystalickým L-lysinem značně stálejší a mají při použití v ekvimolárním množství stejnou účinnost jako známé používané formy L-lysinu.

Pohybová jednotka, zvláště pro manipulátory, průmyslové roboty a protetické náhrady

Načítavanie...

Číslo patentu: 237906

Dátum: 15.03.1987

Autor: Kovář Josef

MPK: A61F 2/00

Značky: manipulátory, roboty, jednotka, náhrady, zvláště, průmyslové, protetické, pohybová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohybové jednotky, zejména pro manipulátory, průmyslové roboty a protetické náhrady. Obsahuje polohovací a orientační část, pohonnou jednotku a zařízení pro transformaci pohybu od pohonné jednotky k orientační části. Podle vynálezu je polohovací část, tvořící kinematickou dvojici s orientační částí, s touto orientační částí spojena soustavou alespoň dvou vláken, jejichž jedny konce jsou uchyceny na rotačním výstupu pohonné...

Otopný systém průběžné ohřívací průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234703

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vlček Věroslav, Vojtěchovský Stanislav

Značky: systém, ohřívací, průběžné, průmyslové, otopný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otopný systém uspořádaný v monolitické vyzdívce půdy průběžné ohřívací průmyslové pece s cílem zintenzivnění ohřevu vsázky v okrajových partiích pecní půdy. Otopný systém průběžné ohřívací průmyslové pece s monolitickou půdní vyzdívkou, v níž jsou vytvořeny topné kanálky vyvedené v prodloužení podélných os kluznic do prostoru pod kluznicemi v ohřívací zóně pece, má v monolitické půdní vyzdívce (2) vytvořeny topné kanálky (4) kolmo...

Zapojení pro regulaci teplot elektricky ovládané vícezonové průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 233592

Dátum: 01.02.1987

Autori: Růžička Ivoj, Liman Petr, Schliksbier Eduard, Synek Pavel, Losenický Miroslav, Vitinger Jiří, Ullrich Gert

MPK: G05D 23/19

Značky: ovládané, regulaci, vícezonové, zapojení, elektricky, průmyslové, teplot

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je zapojení pro regulaci teplot elektricky ovládané vícezonové průmyslové pece. Vynález spadá do oboru elektrické regulace a řeší problém spočívající v kolísání teplot pece řízením otopu mikroprocesorem, na jehož řídicí výstupy jsou pomocí převodníků číslo-analog zapojeny výkonové členy, ovládající topná tělesa jednotlivých tepelných zón, opatřených čidly teplot a snímačem topného proudu. Pomocí převodníků analog-kmitočet, číslicového...

Stropní konstrukce průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234576

Dátum: 01.01.1987

Autor: Novák Jaromír

MPK: F27D 1/02

Značky: průmyslové, stropní, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Stropní konstrukce průmyslové pece má vertikálně posuvný strop ze žáruvzdorných keramických vláken, který je zavěšen pod pevným stropem na alespoň jednom závěsném elementu.

Textilie pro stavební a průmyslové účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 226525

Dátum: 15.05.1986

Autori: Steinz Stanislav, Kotrouš Jiří, Domas Josef

Značky: průmyslové, textilie, účely, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Textilie pro stavební a průmyslové účely, sestávající z podélně uspořádaných rovnoběžných nití a šikmo uložených výztužných nití, vyznačující se tím, že na paralelně horizontálně uspořádané, podélně orientované nitě (1) jsou alespoň z jedné strany šikmo přímkově uloženy nejméně dvě vrstvy výztužných nití (3a, 3b), proložených vlákennou pavučinou ze střížových, zejména chemických vláken, přičemž výztužné nitě (3a, 3b) mají úhel (alfa) zešikmení...

Podpěra pro průmyslové ohřívací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 230635

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rous Ivan, Bulina Vladimír, Vojtasík Otakar

MPK: F27D 5/00

Značky: ohřívací, podpera, průmyslové

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit podpěru pro průmyslové ohřívací pece se systémem odparního chlazení a s maximálně teplosměnnou plochou a s jednoduchou vnitřní vestavbou. Za tím účelem sestává podpěra z nosné vodorovné trubky se vstupním a výstupním hrdlem chladící kapaliny, na kterou navazují svislé nosné trubky, kde v nosné vodorovné trubce je vestavěna vnitřní vodorovná trubka a ve svislých nosných trubkách vestavěny vnitřní svislé trubky,...

Plášť průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 226835

Dátum: 01.09.1985

Autor: Miškovský Otta

Značky: plášť, průmyslové

Zhrnutie / Anotácia:

Plášť průmyslové pece, vytvořený z plechových částí vyznačený tím, že jeho stěny, dno, strop i obě čela jsou vytvořena z plechových ohýbaných širokých U profilů (3), které jsou spojeny svarem bočních stran (4).

Způsob hlubokého provzdušňování odpadní, průmyslové nebo biologické vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221833

Dátum: 15.07.1985

Autor: Frukacz Boleslav

Značky: průmyslové, způsob, způsobu, zařízení, hlubokého, provádění, odpadní, provzdušňování, tohoto, biologické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém snížení nákladů na provzdušňování odpadní vody, zvýšení efektivnosti jejího čištění a umožnění činnosti zařízení pro čištění odpadní vody v jakýchkoli atmosférických podmínkách. Způsob podle vynálezu spočívá v tom, že se vrstva odpadní vody odvádí z povrchu zařízení pro čištění odpadní vody s počáteční rychlostí od 5 m/s do 20 m/s, s výhodou od 8 m/s do 12 m/s do blízkosti dna nádrže zařízení, řídí se v šikmém směru ke dnu...

Konstrukce stěny průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 225397

Dátum: 30.06.1985

Autor: Berka Miroslav

Značky: konstrukce, průmyslové, stěny

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukce stěny průmyslové pece, vhodná pro stropy i dveře, sestávající z rámu ocelové konstrukce s pláštěm z azbestocementových desek a z vyzdívky, vyznačená tím, že azbestocementové desky (3) a rám (2) ocelové konstrukce jsou uspořádány posuvně vůči sobě navzájem, přičemž azbestocementové desky (3) jsou součástí vyzdívky (4), která je upevněna k rámu (2) ocelové konstrukce.

Zapojení pro automatickou ochranu sítě kamer průmyslové televize proti zdrojům silného světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 217572

Dátum: 15.09.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: průmyslové, zapojení, silného, sítě, kamer, automatickou, televize, světelného, ochranu, proti, zdrojům, záření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu chrání sít kamer průmyslové televize tak, že tyto jsou neustále zacloněny, teprve při volbě libovolné kamery se tato automaticky odcloní na krátký časový úsek nezbytný pro pozorování, při němž ještě nedojde k nevratnému poškození obrazové elektronky kamery. Ostatní kamery zůstávají v nezměněném stavu. Zapojení se využije k ochraně sítí kamer průmyslové televize zejména v prostředích, kde se do záběru dostávají silné...

Zapojení pro automatickou ochranu kamery průmyslové televize proti zdrojům silného světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 217571

Dátum: 15.09.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: zapojení, záření, kamery, proti, automatickou, průmyslové, televize, ochranu, světelného, zdrojům, silného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatickou ochranu kamery umožňuje její ovládání z více nezávislých ovládacích pracovišť. Během krátké doby měření nedochází k nevratnému poškození obrazové elektronky. Zapojení lze použít zejména v prostředí se silnými světelnými zdroji jako tekutý kov, osvětlovací tělesa apod. Dále může sloužit jako dálkově nebo ručně ovládaný přepínač sítě kamer průmyslové televize s více nezávislými pracovišti vždy na samostatný monitor....