Patenty so značkou «průchodka»

Kabelová průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 271663

Dátum: 14.11.1990

Autori: Nezbeda Jiří, Kinšt Zdeněk

MPK: H01B 17/26

Značky: kabelová, průchodka

Tlaková světlovodná průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268350

Dátum: 14.03.1990

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G02B 6/24, G02B 7/00, G02B 6/36...

Značky: světlovodná, tlaková, průchodka

Text:

...těsněnim a je v tlakovém pouzdře světlovodné průchodky uložen tak, že jeho zužujici se část směřuje ven z tlakového prostoru, Na zužujici se část světlovodného členu s těsněním je nasazen prstenec se shodným vnitřním kőnusem, na jehož čelo dosedá převlečná matice spojená šroubením s vnějšim pláštěm tlakového pouzdra, Dotaženim převlečné matice je světlovodný člen s pryžovým těsněnim prostřednictvím prstence s vnitřnim kőnusem vtlačen...

Potrubní průchodka, zejména pro jaderné provozy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261587

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: G21C 13/06

Značky: potrubní, průchodka, provozy, zejména, jaderné

Text:

...stěny 3, vyrobené z betonu nebo jiného vhodného materiálu pohlcujícího radíoaktivní záření,je uložena ochranná trubka § e potrubím 5, které má menší průměr než ochranná trubka § a leží v její oee 55. Proetor mezi potrubim 5 a ochrannou trubkou § je vyplněn stínicí hmotou 5, například olověnou vetou nebo litinovou drtí. Ochranná trubka § je zekončena přírubou §, která je ueežena v zehloubení stínici etěny 3 v místě vyúetění průohodu g. Na...

Izolační průchodka termočlánku používaného pro měření teploty součástí ohřívaných doutnavým elektrickým výbojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259464

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hajný Josef, Holemář Alois, Kirchner František

MPK: G01K 1/14

Značky: teploty, doutnavým, používaného, izolační, elektrickým, průchodka, součástí, termočlánku, měření, ohřívaných, výbojem

Text:

...drátového termočlánku a na kovové vodítko průchodky. Toto napětí vyvoláváslabý výboj v prostoru mezi stěnou nádoby a kovovým vodítkem, protože stěna nádoby má opačný elektrický náboj. Při vzniku výboje začne proudit na povrchu termočlánku elektrický proud,který v místě zasunutí konce termočlánku do izolační trubičky vyvolává.lokální elektrický oblouk. V místě lokálního oblouku se termočlánek nahřívá a zkresluje měření. Postupně dojde k...

Stavitelná lanová průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259075

Dátum: 17.10.1988

Autor: Švarc Zdeněk

MPK: B66D 1/60

Značky: stavitelná, průchodka, lanová

Text:

...a mezi matici go a tělçsom jo tlačná pružina větší túhosri než je tuhost ťaž-°. ł . V ~ . . . 4 ,x Takto u ravcnou růchodku lze. cvně sáo it s ororoštemľ y P . 4 ł P vFychlGa gnadno zafixovat její polohu. Lang můäc dp spbdni čàsgti.průchodky vstupovat v obecných pracovních úhleçh, což je V praxi potřoüné, nniž by přitom došlo k jakěmukoliv vychýleni, Č průchodky 3 deformaci poŕoročtu. Montáž a demontáž je rychláPříkladnú...

Hermetická průchodka zonální tavící aparatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 242069

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pavlík Miroslav, Stanik Boetislav

MPK: C30B 13/24

Značky: průchodka, tavicí, aparatury, zonální, hermetická

Text:

...z izolační příruby l, dvou průchozích kovových dílů g a 1, izolační djstanční vložky A, těsnění § a stínícího štítu 1.Průchozí kovové díly g a 1 jsou ve tvaru obdélníkových měděných paeů, orientovaných k sobě širší stranou. Jejich šířka odpovídá šířce závitu sekundárního vinutí výstupního vysokofrekvenčního transformátoru 2. Uvnitř průohozíoh kovových dílů g a 3 jsou vytvořeny chladící kanálky ll. Konstantní vzdálenost mezi průohozími kovovými...

Průchodka pro vyvedení kabelů snímačů z vnitřních prostorů tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 254373

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matal Oldřich, Šmakal Vladimír

MPK: H01B 17/26

Značky: nádob, kabelů, snímačů, vyvedení, průchodka, vnitřních, tlakových, prostoru

Text:

...na centrální otvor modulů průchodky. Průchodková hlava průchodky s jedním modulem je tvořena modulem opatřeným závěrným dnem.Průchodku podle vynálezu lze použít pro yyvedení pláščových kabelů z vnitřních prostorů tlakových nádob jak odnímatelnými víky tak, že funkce vík zůstane zachována, tak 1 alternativně pomocí dodatečných a správně dimenzovaných nátrubků na pláštích tlakových nádob,kdy otvory pro Vyvedení kabelů ve stěnách tlakových...

Elektrická průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253865

Dátum: 17.12.1987

Autor: Podracký Jan

MPK: H01B 17/26

Značky: elektrická, průchodka

Text:

...jimi příznivého rozložení elek trického pole na koncích elektrické průchodky.Příklad elektrické prüchodky podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, na němž je zobrazena elektrická průchodka v podélném řezu.Torre 1 elektrické prúchodky je zhotoveno z elektricky izolačního materiálu, například z epoxidové pryskyřice. Ve střední části vnějšího obvodu je na tělese l vytvořen nákružek g,který slouží jako prostředek k upevnění elektrické...

Průchodka přívodů vysokofrekvenčního plošného transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246758

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pálffy Alexander, Chaloupka Vladimar

MPK: H01B 17/16

Značky: transformátoru, přívodů, průchodka, plošného, vysokofrekvenčního

Text:

...došlo ke zúžení proudové dráhy. Vzhledem k nízke indukční složce impedance přivodů je .pracovní napětí malé a vzhledem k nízké ohmické složce jsou zanedbatelné ztráty, čímž je dosaženo vyšší účinnosti celého isekundárního obvodu zdroje vysokotrekvenčního ohřevu.Na pripojených výkresech je na obr. 1znázorněna vprůchodka s trubkovým izolačním tělesem umístěným na izolační distanční desoe plošného vysokotrekveněního transformátoru. Na obr. 2 je...

Průchodka vodiče stěnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238030

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vyroubal Jiří

MPK: G01H 1/00

Značky: stěnou, vodiče, průchodka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je účinná a dlouhodobě spolehlivá ochrana spoje vodiče proti působení pronikajícího média u vodiče uloženého ve stěně v ucpávce. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že ucpávka /12/ je u konce bližšího aktivnímu prostředí pracovního prostoru /3/ opatřena dekompresní komorou tvořenou druhým zahloubením /6/ spojeným s vnějším prostředím /20/ o nižším tlaku a na druhém konci je opatřena třetím zahloubením /10/ spojeným s prostředím o...

Termočlánková průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243108

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zban Róbert, Dúcky Jozef, Kováe Anton, Zajac Jaroslav, Straka 1uboš, Csányi Anton

MPK: G01K 1/14

Značky: termočlánková, průchodka

Text:

...vytváření difuzních a tenkych vrstev.Na přiloženám výkrese je konkrétní provedení termočlánkové prüchodlq dle vynálezu. Termočlánková průchodka sestává z několika součástí, které budou blíže popsány v dsldí části, tyto součástí prdchodlq jsou uloženy v přírubě | 6, pouzdře Q a třmenovám ryohlospoji u. Y plášti vakuová nádoby 18 je uložens trubka 2 Q a k ní je vakuovým svaren j), přivařene přírube 16.V ní je těsnč ustaven etředící kroužek 3,...

Vícevodičová průchodka pro vysoké tlaky a teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252697

Dátum: 17.09.1987

Autori: Labík Vladimír, Elger Rudolf

MPK: H01B 17/26

Značky: teploty, průchodka, vysoké, vícevodičová, tlaky

Text:

...jedním konoem trubičky tak, že do každé této trubičky je umístěn vodič, který je na druhém konci trubičky zataven do skelného izolantu.Předností této konstrukce je to, že pro průchodku s libovolným počtem vodičů se používá jednotný základní element, tj. trubička se zataveným vodičem. Pro výrobu libovolné průchodky postačuje jediná spuprava přídavků a zařízení k provedení skleněného zátavu. Tím se sníží výrobní náklady a dosáhne se větší...

Vysokotlaká průchodka čidel a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241185

Dátum: 15.08.1987

Autor: Šmíd Josef

MPK: G21C 17/10

Značky: vysokotlaká, čidel, výroby, průchodka, její, způsob

Text:

...vývody čidel do spodní zátky, pote se ve vakuu zapájí tyto vývody čidel do horní zátky a pak se mezi spodní a horní zátku vloží podélně dělené rozpěrná trubka. Podstata způsobu výroby vysokotlaké průchodky čidel spočíva také v tom, že se po zapájení vývodů čidel do spodní i hornízatky provedou tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti této vysokotlaké průchodky čidel.Výhodou vysokotlaké průchodky čidel podle vynálezu je možnost vložení celého...

Bezucpávková hermetická magnetická průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251889

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kos Miloslav, Přikryl Petr

MPK: F16D 27/01

Značky: magnetická, průchodka, bezucpávková, hermetická

Text:

...magnetů.Výužitím sčítäní magnetických toků sousedních permaanentních mognetů v jedinom póllovêm nástavci, přídržné síly nesouhlasiných pólů pólových IlĚlSÍJHIVCů vrnějšího a vsnitřrníhlo routoru při malé vzdálenosti sousedních póllových Inástavců umožňuje zvy 4šepí při nąšen§lho« yýklonu a zmenšení objenzýą mgřyngtitjłgéhoĺąjmaíerůlu, spolehlivá upevoě tperrtilarxentních msag-netů s póllowými más-tavoi v jeden klonmąpraknní celek,...

Izolační průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236140

Dátum: 01.08.1987

Autori: Vomočil Miloslav, Gregor Josef

MPK: H01B 17/26

Značky: izolační, průchodka

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační průchodka je určena zejména pro tlakové ionizační komory, kde se uplatní její vysoký izolační odpor. Sestává z izolačního tělesa, které je rozděleno na dvě části, mezi nimiž je umístěn stínící kroužek z elektrovodivého materiálu. Stínící kroužek lze připojit na zemnící potenciál nebo jiný žádoucí potenciál, čímž se zabrání zatížení sběrné elektrody například svody, povrchovými proudy a podobně. Přednosti izolační průchodky se projeví...

Průchodka, zejména střešní vpust

Načítavanie...

Číslo patentu: 239477

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kadlec Vítizslav, Svatoš Zdenik

MPK: E04D 13/04

Značky: průchodka, střešní, vpust, zejména

Text:

...tretiu tepla, erdłení vlhkoeti s jejího přenosu do rdive.Pri pouzit dvoupldetove strechy lze vhodnou ddlkou prdchorí odpedove roury doedhnout umístění jednotlivych epojd mimo vnitřní prostor dvoupleltovd etŕeolw, ktere tak lze kontrolovat a opravovat bez deetrukoe strach. Nove provedení umołnuje vysoce produktivní výrobu jeho dílů na mechanieovenýoh případně automatiaovanjch výrobních eldvtrensidoĺ linkich. Příkledlkonkretniho...

Bezucpávková pojistná hermetická magnetická průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249083

Dátum: 12.03.1987

Autori: Přikryl Petr, Kos Miloslav

MPK: F16D 27/14

Značky: magnetická, hermetická, průchodka, bezucpávková, pojistná

Text:

...a výn robnich nákladoch. Vhodným dimenzovánim magnetického obvodu je zabezpečeno jištěni proti přetiženi. Při překročeni dovoleného zatíženi dojde k vzájemnému prokluzováni hnaného a hnaci ho rotoru a tim se bráni destrukoi hnacích a hnaných části.249 083 Na přiloženém výkrese je schematicky v řezu znázorněnopřikladné provedení průchodky podle vynálezu. Zařízení sestává z nemagnetického hnaného rotoru ł opa třeného magnetickým jhem łg s...

Vícenásobná průchodka vzájemně izolovaných elektrických vodičů stěnou závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235465

Dátum: 15.11.1986

Autori: Martinec Josef, Laboda Ludvík, Hampl Tomáš, Děcký Jan

MPK: H01B 17/26

Značky: vodičů, vzájemné, stěnou, elektrických, průchodka, izolovaných, vícenásobná, závěru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru nevýbušných elektrických zařízení v hornictví. Vynález se týká vícenásobné průchodky vzájemně izolovaných elektrických vodičů pro průchod stěnou nevybušného, zejména pevného závěru. Podstata spočívá v tom, že jednotlivé elektricky izolované vodiče tvoří vlastní průchody stěnou nevýbušného závěru. Jsou alespoň na jednom konci upraveny tak, že tvoří jednu část kluzného rozpojitelného kontaktu. Těleso vícenásobné průchodky může...

Průchodka induktoru pro vysokofrekvenční pásmovou tavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229600

Dátum: 15.09.1986

Autori: Štencl Stanislav, Mrázek Dušan

MPK: H05B 6/36, H05B 6/10

Značky: induktoru, pásmovou, vysokofrekvenční, tavbu, průchodka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení účinnosti induktoru, zjednodušení a urychlení jeho montáže při dosažení vysoké těsnosti. Uvedeného účelu se dosáhne průchodkou induktoru, která je tvořena tělesem průchodky, opatřeným těsnicí plochou lícovanou na přírubu pracovní komory. Vnitřní prostor tělesa průchodky je vyplněn izolační vložkou s osovým dorazem, vzájemně utěsněnou s tělesem průchodky a opatřenou otvory. V otvorech jsou hermeticky uloženy přívody...

Tlaková samosvorná elektrická průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233814

Dátum: 01.07.1986

Autor: Wiedermann Ján

MPK: H01B 17/26

Značky: samosvorná, průchodka, elektrická, tlaková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tlakovou elektrickou průchodku, která umožňuje vyvést na malé ploše z tlakového prostoru vodiče, které jsou současně elektricky izolovány od kostry. Podstata průchodky podle vynálezu spočívá v tom, že těsnění vodiče prochází pryžovou výplní a ta je při zvyšujícím se tlaku stlačována čelem držáku čidla, zcela vyplní vnitřní prostor průchodky a zároveň je vtlačována do kónické části průchodky. Míra sevření vodičů, a tím i jejich...

Průchodka pro jeden nebo více vodičů ke snímači vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 226671

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rufer Zdeněk, Kulhánek Jiří

Značky: vodičů, vlhkosti, průchodka, více, snímací

Zhrnutie / Anotácia:

Průchodka pro jeden nebo více vodičů ke snímači vlhkosti, sestávající z izolační vložky, ve které jsou vytvořeny otvory pro průchod vodičů, vyznačená tím, že osazený otvor umístěný v tělese (1) průchodky je vyplněný izolační vložkou (2) z materiálu se sníženou absorpcí vodní páry, například z teflonu, přičemž těleso (1) průchodky je vyplněno zálivkou (5) vyztuženou v horní části tělesa (1) průchodky opěrnou deskou (6), která je po obvodu...

Vícedrátová elektrická průchodka v nevýbušném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219836

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bracháček Lumír, Gromnica Oldřich, Juchelka Emil

Značky: průchodka, elektrická, provedení, vícedrátová, nevýbušném

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu, které se vyskytují na plynujících hlubinných dolech a v chemických provozech. Vynález řeší novou konstrukci vícedrátové elektrické průchodky s ohledem na snadné, bezpečné, nevýbušné utěsnění a zajištění vodičů průchodky proti vytržení. Podstatou vynálezu je, že každý vodič je provlečen tělesem průchodky samostatným otvorem se zahloubením. V tomto zahloubení je...

Elektrická průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215261

Dátum: 01.08.1985

Autor: Podracký Jan

Značky: průchodka, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zmenšení roztečí mezi fázemi a tím zmenšení rozměrů celého elektrického zařízení, například elektrického rozvaděče elektrické energie a usnadnění demontáže elektricky izolovaných přípojnic z elektrického zařízení bez demontáže průchodky. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukcí průchodky pro elektrický vodič pokrytý vrstvou z elektricky izolačního materiálu, například z polyvinylchloridu, procházející otvorem v tělese z...

Proudová průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218012

Dátum: 15.02.1985

Autori: Miškovský Otto, Holata Vladimír, Daďourek Karel

Značky: průchodka, proudová

Zhrnutie / Anotácia:

Proudová průchodka pro nádoby s doutnavým výbojem používaná při chemicko-tepelném zpracování kovových součástí např. v zařízení na iontovou nitridaci. Proudová průchodka se skládá ze svorníku, matice, izolátorů a izolační vložky. Izolátor je vytvořen z 1 kusu nevodivého materiálu, je na obvodovém povrchu opatřen zápichy. Izolační vložka, kterou prochází svorník, je opatřena těsněním na styčných plochách.

Vysokonapěťová průchodka k zavádění vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229647

Dátum: 01.11.1984

Autori: Pankasz László, Feuertag Otto, Grosz László, Villamos Berendezés És Elektronikal Vállalat

MPK: H01B 17/26

Značky: průchodka, vysokonapěťová, zavádění, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysokonapěťové průchodky k zavádění vodičů, která ve srovnání se známým provedením vykazuje mnohem příznivější podmínky pro výrobu a zvláště příznivé podmínky pro montáž a přitom splňuje beze zbytku požadavky kladené na elektrickou pevnost a bezpečnost. Izolační těleso obklopuje dutinu, jejíž podélná osa probíhá rovnoběžně s podélnou osou vodiče (vodičů) a vzduchový prostor dutiny je rozdělen podél roviny kolmé na podélnou osu...

Vícenásobná izolační průchodka pro zadní drátování v rozváděčích

Načítavanie...

Číslo patentu: 216750

Dátum: 01.10.1984

Autori: Mareš Josef, Picka Jan

Značky: vícenásobná, drátování, průchodka, izolační, rozváděčích, zadní

Zhrnutie / Anotácia:

Vícenásobná izolační průchodka pro zadní drátování v rozváděčích, sestávající z nosného dílu a čtyř nebo více uzavíracích dílů, tvarových výlisků vyznačená tím, že nosný díl (1) je dole opatřen pružnými tvarovými upevňovacími ozuby (4), boční strany jsou ukončeny spojovacími ozuby (5), (6), v horní části nosného dílu (1) je ve středu tvarové dělící odlehčení (7) a čtyři nebo více vybrání obdélníkového tvaru (2) pro vodiče (1), opatřená na...

Průchodka elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216724

Dátum: 01.10.1984

Autor: Hvížďala Jaromír

Značky: průchodka, proudu, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nové konstrukce průchodek pro přívod elektrického proudu do uzavřených nádob k elektrickým spotřebičům zejména v chemickém průmyslu. Podstatou vynálezu je, že přívodní svorník je v části vyčnívající nad vnější stranu stěny uzavřené nádoby opatřen nákružkem opírajícím se horní stranou přes těsnění o kovový kroužek, který přitlačuje přes těsnění kroužek z elektricky nevodivého materiálu do vybrání ve vnější straně stěny, přičemž...

Hermetická průchodka pro tesná provedení, zejména pro krdiostimulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 223789

Dátum: 01.07.1984

Autori: Banýr Josef, Holeš Zdeněk

Značky: provedení, hermetická, tesná, průchodka, krdiostimulátor, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Hermetická průchodka pro těsná provedení, zejména pro kardiostimulátor, sestávající z kontaktního nástavce nebo plošného kontaktu s propojovacím vodičem a víčka, vyznačená tím, že kontaktní nástavec (1) nebo plošný kontakt (10) s propojovacím vodičem (7) je pomocí pájky (3) připevněn na horní čelo (2) keramického tělíska (6), přičemž spodní čelo (4) keramického tělíska (6) je pomocí pájky (3) připevněno na víčko (5).

Pryžová průchodka pro vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 213878

Dátum: 01.05.1984

Autor: Laštovica Milan

Značky: pryžová, vodiče, průchodka

Zhrnutie / Anotácia:

Pryžová průchodka pro vodiče podle autorského osvědčení č. 206929, vyznačená tím, že má dutiny (3) s příčným průřezem podlouhlého tvaru.

Jednosměrná vysokofrekvenční kondenzátorová průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 213653

Dátum: 01.04.1984

Autori: Sasínek Zdeněk, Muff Vladimír, Šramar Jaroslav

Značky: jednosměrná, vysokofrekvenční, kondenzátorová, průchodka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednosměrná vysokofrekvenční kondenzátorová průchodka podle vynálezu je tvořena dvěma koaxiálními kondenzátory s keramickým dielektrikem. Mezi jejich vnitřní elektrody je galvanicky zapojena polovodičová dioda. Vnější elektroda je společná oběma koaxiálním kondenzátorům a je spojena s montážní armaturou. Tím je zároveň provedeno stínění průchodky.

Průchodka vodičů elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 213593

Dátum: 01.03.1984

Autor: Maléřová Ludmila

Značky: stroje, vodičů, průchodka, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Průchodka vodičů elektrického stroje zhotovená z ploché pryže a opatřená otvory pro vodiče, vyznačená tím, že otvor /6/ pro vodič je nastřižen.