Patenty so značkou «průběžných»

Přítlačný systém u koželužských průběžných ždímacích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 260232

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radovan

MPK: C14B 1/58

Značky: strojů, usní, ždímacích, přítlačný, systém, průběžných, koželužských

Text:

...obr. 1 je bokorys přítlačného systému a na obr. 2 řez uložením spodních ždímacích válců.Na rámu 1 stroje jsou pevně uchycena ložisková tělesa 5,Ž, ve kterých jsou otočně uloženy horní ždímací válce g,. Závěsy §,1 ložiskovýoh těles 5,5 nesou čepy §,g, na kterých visí těleSELlQ,ll přítlačných.hydraulických válců 1 g,1, tvořících silovou jednotku. Spodní ždímací válce li,1 § jsou otočně uloženy V dolních ložiskových tělesech l§,11...

Zařízení pro snímání polohy usní u koželužských průběžných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270634

Dátum: 12.07.1990

Autori: Zadražil Jan, Patík Ivan, Moravec Radoslav, Janda Vladimír

MPK: C14B 1/58

Značky: zařízení, strojů, koželužských, snímání, průběžných, usní, polohy

Text:

...případně konce usně při průchodu strojom, přičemž při poeunutí usne obsluhou proti smeru pohybu dopravníku nedojde k poškození zařízení a snímač svým výstupom kromě indíkace polołq usne může řídit činnost koželužského stroje.Příkledné provedení zařízení pro snímaní polohy usní podlevynálezu je znázorněno na výkresoch, kde na obr. l je znázorněn bokorya zařízením, na obr. 2 bokorys zařízením v okamžiku aepnutí snímače e na obr. 3 nárye...

Zařízení pro rozhrnování usní zejména na průběžných ždímacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 242638

Dátum: 01.05.1988

Autori: Sokol Václav, Barták Kamil, Koutský Rudolf, Hostomský Konrád, Faulhaber Ervín

MPK: C14B 1/58, C14B 1/30

Značky: průběžných, ždímacích, zařízení, strojích, usní, rozhrnování, zejména

Text:

...usní na pružném pogumovaném válci, který neklade usni při rozhrnování odpor a svou pružností eliminuje nestejnoměrnou tlouštku usně. V místě, na které působí rozhrnovací váleo, procházejí dopravní elementy v drážkách, takže jsou chráněny před rozhrnovaoím účinkom ruzhrnovacího válce. Toto uspořádání dále umožňuje využít známý způsob zavádění usně mezi ždímací válce, kde rozdílem rychlosti zaváděcího dopravníku a ždímacíoh válců se dosáhne...

Přídavné zařízení pro řízené odsávání plynů z plynotěsných průběžných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244226

Dátum: 15.12.1987

Autor: First Miroslav

MPK: F27D 7/06, F27B 9/04

Značky: přídavné, průběžných, plynotesných, zařízení, pecí, plynů, řízené, odsávání

Text:

...zőně pece, napojeno na odsávací rozvod.Pokrok vynálozu lze apetřovat v tom, že do značné míry stabilizuje nezbytnou rychlost prouděni plynu chladící zónou poco, noliujo eníłit potřebu duziku, onozujo vliv zcplněni vypalovacího kanálu na kolísání obsahu kysliku v chledicí zóně a umožňuje lepší využití pece při nižším rozptylu sledovaných vlastností výrobků.Na výkreau je schematicky znázorněna chladici zona płynotěsné prüběžné pece,...

Přípravek ke chromování průběžných dutin součástí, zejména trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252648

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jasinský Zdeněk, Staško Eduard

MPK: C25D 7/04

Značky: součástí, trubek, zejména, přípravek, průběžných, dutin, chromování

Text:

...zvyšuje životnost zařízení,do něhož jsou budovány tyto chromované součástí.Na přiloženém výkresu je příkladné znázorněn svislý řez přípravkem podle vynálezu.Přípravek ke chromování průběžných dutín součástí, zejména trubek podle příkladného provedení sestava s víceramenného nosiče l a viceramenné svěrky 3, suvně uložených a upevněných na svislém sloupu 3, na který je shora napojen přívod záporného pôlu A elektrického proudu. Každé rameno...

Žíhací rošt průběžných válečkových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243360

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bílek Zbyšek, Papež Stanislav

MPK: C21D 9/56, F27D 5/00

Značky: průběžných, pecí, válečkových, rošt, žíhací

Text:

...odnímetelnými stebinzečnimi členy, která Jsou uloženy v zepuštšnych pouzdrech, pevne upevnšných v žíhacím roštu.Výhode žíheciho roštu podle vynálezu epočíve v tom, že je vyŕešene stabilite svitků drátu na žihacim roštu pri průchodu pecí, přičemž lze počet etabilizečních členů operetivnč měnit dle potřeby.úpravou žíheciho roštu podle vynálezu je možno provâdšt na průběäných vâlečkových tretích mezioperečni 1 základní žihání po předchozím...

Dvěře spodní dráhy průběžných tunelových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238156

Dátum: 01.05.1987

Autor: Kohout Augustin

MPK: F27D 1/18, F27B 9/02

Značky: pecí, dráhy, dveře, tunelových, průběžných, spodní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vstupních a výstupních dveří spodní dráhy průběžných tunelových pecí s dvoupatrovým dopravníkem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že těsnicí plocha spodních dveří je vytvořena ve tvaru segmentu válce a osa čepů, spojených s válcovou těsnicí plochou pomocí bočních části, je totožná s osou válcové těsnicí plochy spodních dveří. Dveře spodní dráhy podle vynálezu jsou určeny pro průběžné tunelové pece s dvou nebo vícepatrovým...

Uložení průběžných a dělených hřídelů pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250353

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čillík Milan, Novotný Ludvík

MPK: D03D 51/00

Značky: průběžných, dělených, pneumatického, stroje, uložení, tkacího, hřídelů

Text:

...a dělených hřídelů pneumatického tkacího stroje podle vynálezu, jehožpodstatou je, že ložiska čepů jsou asymetrieky upevněna v otsočnýcb přírubách. Další podstatou uložení podle vynâlezu je, že každá příruba má pro každý druh bidloveho mechanismu předem zvolenou polohu, přičemž nastavení příruby do zvolené polohy je provedeno děleně po 90 °.Výhodou uložení podle vynálezu je, že při přeměně prohozního a přírazového ústrojí odpadá...

Zařízení k měření teplotních profilů, zejména v průběžných sklářských chladicích pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 222511

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kerbler Viktor, Veselý Boleslav, Brabec Ludvík

Značky: průběžných, pecích, zejména, teplotních, zařízení, sklářských, měření, chladicích, profilů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měření teplot a není omezen výlučně na sklářský průmysl. Vynález řeší problém měření teplot až 600 stupňů Celsia i více v prostředích, která nejsou přístupná pro zavedení běžných měřicích přístrojů teploty a zaznamenávání jejich časového průběhu. Zařízení s vlastními napájecími zdroji se vkládá na pás průběžné pece a během průchodu peci zaznamenává měřené údaje o teplotě do své vnitřní paměti. Po vyjmutí z pece se v paměti...

Automatická stranová regulace a napínání pásu průběžných pecí, zejména pekárenských

Načítavanie...

Číslo patentu: 226477

Dátum: 15.11.1985

Autori: Šedivý Oldřich, Kornherr František, Zahradník Ladislav

Značky: pekárenských, regulace, napínání, pásu, průběžných, automatická, stranová, zejména, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická stranová regulace a napínání pásu průběžných pecí, zejména pekárenských, sestávající z regulačního válce a příslušného ovládacího ústrojí, vyznačená tím, že v pevném rámu (1) v místě vstupní části pece je umístěna svisle pohyblivá kostra (2) s vedením (3) a s válcem (4), na kostře (2) je uchycena vačka (5) se servomotorem (8).

Zapařovací zařízení průběžných pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225643

Dátum: 01.07.1985

Autor: Holásek Oldřich

Značky: zařízení, pecí, zapařovací, pekařských, průběžných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapařovací zařízení průběžných pekařských pecí opatřené perforovanými trubkami, vyznačené tím, že zapařovací zóna je v podélném směru rozdělena přepážkou (5) na dvě části spojené spojovacím kanálem (9), jehož jedna stěna je tvořena přepážkou (5) a druhá stěna je tvořena lomenou deskou (4), která je vedena nad pásem (7) v zadní části (2) zapařovací zóny, zatímco přední část (1) zapařovací zóny je opatřena perforovanými trubkami (6).

Zařízení k vytápění průběžných pekárenských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225388

Dátum: 30.06.1985

Autor: Zahradník Ladislav

Značky: průběžných, pecí, pekárenských, vytápění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vytápění průběžných pekárenských pecí vyznačené tím, že vyztužená vytápěcí tělesa (1) jsou pomocí podpěr (4) kluzně spojena s podstavci základu (2) a s vyrovnávacími deskami (3).

Způsob rozvodu spalin u cyklotermických průběžných pekárenských pecí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225387

Dátum: 30.06.1985

Autor: Zahradník Ladislav

Značky: zařízení, cyklotermických, provádění, spalin, tohoto, rozvodu, způsob, pecí, průběžných, způsobu, pekárenských

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob rozvodu spalin u cyklotermických průběžných pekárenských pecí vyznačený tím, že cirkulující spaliny se dělí do dvou okruhů, přičemž první okruh tvoří spaliny ohřáté ve spalovací komoře, procházející topnými kanály I. event II. teplotní zóny a druhý okruh tvoří část spalin z prvního okruhu po výstupu z topných kanálů I. event. II. teplotní zóny, procházející topnými kanály III. až VI. teplotní zóny, přičemž ochlazené spaliny prvního...

Vyrovnávací zařízení pro ploché filmy, zvláště pro ploché mikrofilmy v průběžných kontaktních kopírovacích přístrojích.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213675

Dátum: 01.04.1984

Autor: Wiessner Manfred

Značky: vyrovnávací, kontaktních, průběžných, zvláště, mikrofilmy, ploché, přístrojích, zařízení, kopírovacích, filmy

Zhrnutie / Anotácia:

Vyrovnávací zařízení pro ploché filmy, zvláště pro ploché mikrofilmy v průběžných kontaktních kopírovacích přístrojích, s dorazem, vychylitelným z dráhy transportu a uspořádaným před zdrojem osvětlení, pro přední hrany kombinace listů, skládající se z originálu filmu a kopírovacího filmu. Před pohyblivým dorazem pro vyrovnání přední hrany kombinace listu jsou uspořádány dvě unášecí páky poháněné klikou, které přesahují kombinaci listů se strany...