Patenty so značkou «průběžnému»

Přídavné zařízení k průběžnému čištění štětiček rotačních kartáčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259620

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kosla Adolf, Pavlík Dušan, Přikryl Jan, Poruba Michal

MPK: C14B 15/02, D06B 9/00

Značky: kartáčů, průběžnému, štětiček, rotačních, přídavné, zařízení, čištění

Text:

...regulace apřepad Ve Vaně. K rychlé změně nanášeného množství mořidla se musí rychle změnit výška hladiny mořici lázně vůči štětičkám. Aby se nemuselo čekat na zvednutí či pokles hladiny mořidla přes plovákovou regulaci, může se rychle zvednout či spustit celá vana o potřebnou Výšku, pomocí páky a excentru.Aby se mohly částečně eliminovat rozdíly v tloušikách mořených kožek, je dopravní zařízení vůči kartáčům odpruženo. Odpružením se...

Zařízení k bezdotykovému průběžnému měření příčného rozměru předmětu rozmítáním laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257716

Dátum: 15.06.1988

Autori: Miler Miroslav, Mošna Zbyněk

MPK: G02B 27/17, G02B 5/32

Značky: průběžnému, předmětů, rozmítáním, paprsků, rozměrů, laserového, měření, příčného, bezdotykovému, zařízení

Text:

...a soustavou čoček je zařazené zrcadlo.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že přítomnost zrcadle umožňuje oriento~ vat osu rozmítače rovnoběžně s osou optické soustavy. zrcadle také může na sebe převzít částečně i funkci justáže rozmítače vzhledem ke kolimační čočce. Příčným a podélným přesunem se nastavuje poloha rozmítací roviny. Uhlovým nastavením se justuje správný úhel difrakce. samozřejmě i režim práce motorku nezávisí...

Zařízení k bezdotykovému a průběžnému měření příčného rozměru předmětů rozmítáním laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255153

Dátum: 15.02.1988

Autori: Třísková Marta, Skalský Miroslav, Miler Miroslav

MPK: H01S 3/10, G03H 1/22, G02B 27/00...

Značky: předmětů, bezdotykovému, měření, rozmítáním, zařízení, průběžnému, rozměrů, příčného, laserového, paprsků

Text:

...na nepřesnosti měření.Mnohé z těchto nevýhod odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že na čele rozmítací jednotky je umístěn plochý holografioký difrakční rozmítač.výhody zařízení podle vynálezu spočívají v nízké hmotnosti funkční části rozmítací jednotky a jejím rovnoměrném rozložení, protože může být vyrobene jako plochý kotouč. současně nevytváří vířivý pohyb vzduchu při rychlé rotaci. Také bod dopadu zůstává na...

Zařízení k průběžnému měření hustoty průmyslových kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246294

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ogawa Mikiyoshi

MPK: G01N 9/12

Značky: hustoty, měření, průběžnému, kapalin, průmyslových, zařízení

Text:

...zařízení k průběžnému měření hustoty průmyslových kapalin se vznášecím tělískem podle vynälezu, jehož podstata spočíva v tom, že vznášeci tělísko ve tvaru kužele s valcovou vodicí částí, zhotovené z průsvitného materiálu, je umístěno ve vodicí trubce, která je opatřena protilehlými otvory, jejichž osa je kolmá na osuvodicí trubky. K těmto otvorům je z jedné strany připojen optický kabel od světelného zdroje a z druhé strany vyveden optický...

Zařízení k průběžnému řezání minerálně vláknitých koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253375

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kucharský Zdeněk, Mach Lumír

MPK: B26D 1/06

Značky: koberců, řezání, vláknitých, minerálně, průběžnému, zařízení

Text:

...nasunut na výstředníku hřídele. Hřídel je uložen v ložisku držáku a je na jednom svém konci opatřen řemenicí. Unášeč s oválným otvorem je dále opatřen dvěma drážkamí s podélnými ose~ mi kolmými na podélnou osu oválného otvoru a těmito dvěma drážkami uložen na čepech, které jsou jedním koncem spojený s držákem.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že je schopno řezat koberce a desky z minerálně vláknitého materiálu různé tuhosti,přičemž v...

Zařízení k průběžnému měření zrychlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250420

Dátum: 15.04.1987

Autor: Halamíček Jiří

MPK: G01P 15/08

Značky: zařízení, průběžnému, zrychlení, měření

Text:

...tělísko 7, které je upevněno na konci pružného drátu 3 vetknutého do podložky 2 a vedeného ve vodítkách B. Za mezerou 5 je optický kabel 1 připojen k fotodetektoru 8, který je elektrickým vodičem 9 spojen se zesilovačem 1 lJ, na jehož výstup e připojen voltmetr 11 a zvukové zařízení12. Zařízení je uzavřeno v pouzdře 13. Šipkou 14 je vyznačen směr pohybu tělesa.Zařízením je snímána poloha optického tělískia 7 zhotoveněho z materiálu...

Zařízení k průběžnému zakládání pneumatik do velkokapacitního spádového regálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249625

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pallay Ján

MPK: B65G 1/04

Značky: regálu, průběžnému, zařízení, velkokapacitního, pneumatik, zakládání, spádového

Text:

...výhodou je to, že pohon, jaů.má poměrně malý příkon,je apolečný pro více zakládacích moetů a relativně velkou kapacitou zakládání, přičemž jejich zdvih je individuální. Výhodou je takě úplné odatránění pružení a ohvění moatů při zakládání. Rovněž je výhodou jednoduohoat konstrukce zařízení.Na přiloženýoh výkresoch je znézorněno příkledně provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je čelní vstupní pohled na spádový regál včetně...

Zařízení k průběžnému bezkontaktnímu snímání polohy válcovacích trnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234720

Dátum: 01.03.1987

Autori: Wiesner Hubert, Navrátil Jan

MPK: B21C 51/00

Značky: trnů, zařízení, snímání, průběžnému, polohy, válcovacích, bezkontaktnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednoduchého zařízení, které je schopno podle charakteristických změn polohy magnetického jádra indukční metodou zjistit poruchy nebo nevyhovující stavy při válcování trub na poutnické válcovací stolici. V nemagnetickém nástavci válcovacího trnu je upevněno magnetické jádro, přičemž vně válcované trubky je uložen indukční snímač.

Zařízení k průběžnému impulsnímu počítání pneumatik anebo jiných kruhových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248198

Dátum: 12.02.1987

Autor: Pallay Ján

MPK: G06M 7/04

Značky: jiných, předmětů, zařízení, počítání, anebo, pneumatik, průběžnému, impulsnímu, kruhových

Text:

...umístěný na ovládacím pultě.Zařízení k průběžnému impulsnímu počítání pneumatik nebo jiných kruhových předmětů v příkladném provedení sestává z kopírovacího kola l neseného přes otočný čep teleskopickou vidlicí g, která je regulovatelně vsuvně uložena v matrici 1 a jištěna šroubem 3. Matrice 3 je pevně spojena s deskou otočného segmentu §,.který je přes svůj náboj otočně uložen na svislém čepu lg stabilního segmentu ll.Otočný segment je přes...

Hlavice k průběžnému měření průměru válcových polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235611

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kolář Karel, Kopecký Radko, Košvica František

MPK: G01B 5/10

Značky: válcových, průměru, průběžnému, hlavice, měření, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší provedení hlavice k průběžnému měření válcových polotovarů, zejména tyčí před stříháním a bezvýronkovým kováním. Funkční a pomocná čela hlavice jsou opatřena vodicími břity pro polotovar. K funkčnímu čelu jsou uvnitř hlavice připojena dvě měřicí ústrojí, sestávající z paralelogramů s měřicími dotyky a dvojicí snímačů. Měření průměru lze provádět buď ve dvou na sebe kolmých směrech, nebo jen v jednom směru. Uplatnění vynálezu je...

Zařízení k průběžnému ochlazování plochých ohebných útvarů z termoplastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230101

Dátum: 01.05.1986

Autor: Trvaj Josef

MPK: B29F 3/08

Značky: ochlazování, průběžnému, zařízení, útvaru, termoplastických, plochých, ohebných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k průběžnému ochlazování plochých ohebných útvarů z termoplastických hmot zejména z PVC, PE nebo pryže, tvořené vstupní podávací částí, ochlazovací částí a výstupem vyznačující se tím, že podávací část je tvořená děleným pásovým dopravníkem /l/ s pohonem, na který vertikálně navazuje libovolný počet stupňovitě, protilehle uložených ochlazovacích baterií s pohonem, tvořených spodním podávacím válcem /4/ částečně obepnutým nekonečným...

Zapojení k průběžnému kapacitnímu měření výšky a rychlých změn výšky hladiny kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223315

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sobotka Jiří, Straka Miloslav

Značky: výšky, kapalin, hladiny, průběžnému, kapacitnímu, zapojení, změn, měření, rychlých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k průběžnému kapacitnímu měření výšky a rychlých změn výšky hladiny kapalin řízením frekvence oscilátoru z číslicových integrovaných obvodů v tlakových i beztlakových zásobnících. U provedení podle vynálezu těleso kapacitní sondy, izolovaná elektroda, první hrdlo, druhé hrdlo integrovaného obvodu a odpor tvoří řízený oscilátor, jehož frekvence je přímo závislá na změně hladiny kapaliny v kapacitní sondě, přičemž...

Elektrické zapojení k průběžnému zobrazování vyhodnocených srdečných arytmií

Načítavanie...

Číslo patentu: 224955

Dátum: 01.12.1984

Autor: Jurek František

Značky: arytmií, průběžnému, zobrazování, zapojení, elektrické, srdečných, vyhodnocených

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojení k průběžnému zobrazování vyhodnocovaných srdečných arytmií, vyznačené tím, že k výstupům informací (IN) o normálním stahu srdce a informací (IA) o arytmií monitoru (MA) arytmií je připojen řídicí obvod (ŘO), který je propojen s čítačem (ČN) normálních QRS komplexů, spojeným s pamětí (PN) normálních QRS komplexů, s čítačem (ČA) arytmií spojeným s pamětí (PA) arytmií a současně je řídicí obvod (ŘO) spojen přímo s oběma paměťmi...

Zařízení k průběžnému odvodňování plochých vláčných materiálů, například usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 223582

Dátum: 01.09.1984

Autori: Baják Karel, Opluštil Václav

Značky: zařízení, materiálů, usní, odvodňování, vláčných, plochých, například, průběžnému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k průběžnému odvodňování plochých vláčných materiálů, například usní, s alespoň jedním nekončitým dopravním pásem vedeným mezi činným válcem zavěšeným na hydraulických válcích uchycených na tělese ložiska dutého hřídele, vyznačující se tím, že činný válec (1) je sestaven z pneumatických segmentů (2) upevněných na nosném dutém hřídeli (6) půlkruhovými segmenty (7), přičemž alespoň některé přítlačné válce (3) mají děrovaný povrch.