Patenty so značkou «průběhu»

Zapojení generátoru galvanicky odděleného napětí pravoúhlého průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269935

Dátum: 14.05.1990

Autor: Pazderník Karel

MPK: H03K 3/00

Značky: pravouhlého, odděleného, galvanicky, zapojení, generátoru, průběhu, napětí

Text:

...23 druhého odporu Ž, s emitorem Zz druhého tranzístoru Z a s anodou 2 druhá diody 3. První vývod łáprvního sekundárního vinutí trenaformátoru ł je spojen s první výstupní svorkou 22 prvního ovládecího napětí. Druhý vývod łl prvního eekundárního vinutí transrormátoru 1je spojen s druhou výstupní svorkou 25 prvního ovládacího napětí. První vývod łg druhého sekundárního vinutí tranaformátoru ł je spojen 5 první výstupní svorkou D 5...

Zapojení generátoru průběhu se synchronním řadičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269919

Dátum: 14.05.1990

Autori: Brázdil Jaroslav, Růžička Ivo, Mareš Josef, Kožina Zbyněk, Kaprálek Alexandr, Šnévajs Ivo

MPK: H03K 3/72

Značky: generátoru, řadičem, synchronním, průběhu, zapojení

Text:

...tom,žo řídící signály řadíöe jsou p 1 ně sy-nohronní s generovaný-m průběhem.Příklsd zapojení podle vynâlozu jo na výkresu, ktorý znázorňuje blokové schémačítač 3 jo svým sáríovým vstupom 21 spoje s výstupom 1 g gsnorňtoru l obdélníkověho průběhu s paralelní výstupom g so vstupom 1 L transfer-náteru 1 kődu průběhu s současně je připojen no vstup lil tronsformâtoru Lg kődu řízení. Výstup 33 transfer-náteru 1 kódu průběhu jo spojen se vstupois...

Zařízení pro měření průběhu točivého momentu spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268387

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lacina Jiří

MPK: G05D 17/02, G01L 3/10

Značky: měření, motorů, zařízení, spalovacího, momentu, točivého, průběhu

Text:

...je svým prvním vstupem §ł spojen 5 výstupem čítače §, jehož signálový vstup §ł je spojen s výstupem hradla g. jehož první vstup gł je připojen na výstup generatoru 4 hodinových impulsů, přičemž druhý vstup 33 hradla 3 je připojen na prvnívýstup řídícího generátoru g a druhý výstup gg řídicího generétoru g je spojen s řídícím vstupem Q čítače Q. Výstup číslicového snímače ł polohy klikového hřídele je spojen jednak se vstupem kruhového čítače §...

Způsob sledování průběhu acylace při syntéze peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268230

Dátum: 14.03.1990

Autori: Krchňák Viktor, Lebl Michal, Vágner Josef

MPK: G01N 33/15, C07K 1/00

Značky: peptidů, způsob, sledování, průběhu, syntéze, acylace

Text:

...Hont esteru (5 ml 0,2 M roztoku v DMF) bylo prldáno0,1 ml 0,0 M roztoku bromtenolové modra v DMF a touto směsí byly acylovány volné amlnoskuplny. Reakční doba se pohybovala od 5 do 60 minut. Po vymlzení modrého zabarvení byla pryskyrlcc promyta a vzorek byl testován ninhydrlnem na prítomnost volných aminoskupln. Ani v jednom prípade nebyl ninhydrinový test pozltlvní. Výsledný peptld mel amlnokysollnovou analýzu a stanovení čistoty srovnatelné...

Zapojení pro stabilizaci vypínací charaktristiky ochrany na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267542

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: průběhu, zpětnou, charaktristiky, vypínací, třífázového, stabilizaci, zapojení, ochrany, složku

Text:

...vstupem. Pomocný vstup zapojení 93 je spojen s anodou diody l, jejíž katoda je spojena s jedním pôlem kondenzátoru g a prvním vývodem prvního rezistoru Ä. Dioda l je usměrňovací dioda, kondenzátor g je filtrační kondenzátor. Součin kapacity kondenzátora g a odporu rezistoru 3 musí být alespoň řadově větší než perioda střídavě složky na pomocném signálověm vstupu 93 zapojení. Druhý vývod rezistoru 1 je spojen s emitorem tranzistoru 1, jehož...

Frekvenčně kompenzovaný filtr na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267541

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: průběhu, filtr, frekvenčne, kompenzovaný, třífázového, zpětnou, složku

Text:

...2 a s výstupemzapojení. Druhý signálový vstup 93 zapojení je spojen s prvním vývodem prvního rezistoru Z. Tretí signálový vstup Q zapojení je spojen s prvním vývodem třetího rezistoru 1, jehož druhý vývod je spojen s druhým polemtřetího kondenzátoru Ž, s prvním pólem čtvrtého kondenzátoru Q ars prvním vývodem štvrtéhorezistoru Q. Druhý pól ćtvrtého kondenzátoru Q je spojen se druhým pólem druhého kondenzá toru 2 a se společným polem...

Zapojení pro záznam a vyhodnocení průběhu dynamické únavové zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264867

Dátum: 12.09.1989

Autori: Patrovský Jiří, Šťastný Alois, Nejedlý Vladimír

MPK: G01N 3/00, G01N 3/38

Značky: vyhodnocení, únavové, průběhu, zkoušky, zapojení, dynamické, záznam

Text:

...činnosti dovoluje pomocí signálu, který je běžně k dispozici na výstupu řídicího bloku pulsátoru, měřit s velkou přesností kmitočet namáhání přímo v závislosti na počtu únavových cyklu, přičemž automaticky vypouští nadbytečná data, nepotřebuje během své činnosti až do samočinného ukončení zkoušky žádnou obsluhu a ze zaznamenaných hodnot může snadno určovat ostatní důležité závislosti,které charakterizují ünavovou zkoušku, přičemž kultura...

Zařízení pro zpracovávání proudu kapalného kovu nebo kapalné slitiny na bázi hliníku nebo hořčíku v průběhu jeho postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264309

Dátum: 12.07.1989

Autori: Le Scoul Thierry, Hicker Jean-marie, Mairet Serge

MPK: C22B 21/06

Značky: kapalného, hořčíku, zpracovávání, bázi, postupu, zařízení, proudu, průběhu, slitiny, hliníku, kapalné

Text:

...vykyvování. Obr. 3 je pohled shora na pánev a na zařízení pro dvojité vykyvování.obr. 4 je v částečném řezu pohled se strany.Obr. 5 a 6 znázorňují otáčivý injektoz, ktezého lze použít jako ústrojí pro vstřiknvání zpracovávacího činidla.Na obr. 1 jsou znázorněny různé prvky tvořící celek zařízení. Další vyobrazení znúzorñují podrobnosti konstrukce.Plošinu ł je nepoddajný člen, ktorý tvoří pevný hlavní rám. S výhodou obsahuje seřizovací šrouby g...

Obvod pro měření maximální hodnoty periodických průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263544

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikulec Milan, Havlíček Václav

MPK: G01R 19/25, G01R 19/00, G01R 19/04...

Značky: hodnoty, periodických, měření, obvod, maximální, průběhu

Text:

...měření. Řízení spínacího obvodu resp. vzorkovacího zesilovače je nřitom velmi jednoduché, nebot je ą ně~ mu využíván přímo opernöní Zesilovač jednocestnóho operačníhozapojení obvodu podle vynálezu s použitím integrovanéhovzorkovncího zesilovače je mnohdy vyhodnějšl z hlediska konvstrukčního uspořádání. J tomto případě je šok nutno použítPříklad zapojení obvodu podle vynálezu je bloxově uveden2 jo nnznařenn varianta s intejrovnnjm...

Zapojení pro automatické zpracování časových průběhů seizmických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262936

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sglunda Radomír, Štverka Václav, Holub Karel, Kalenda Pavel, Slavík Jiří, Bigos Radomír, Kořínek Jan

MPK: G01V 1/30

Značky: seizmických, zapojení, časových, automatické, zpracování, průběhu, signálu

Text:

...vyhodnocených časových průběhů seismických signálu pro případnou reinterprefaci při zachování zpracování časových průběhů seismickýphhsignálů na jednotlivých důlních podnicích dle současného způsobu. získání vyhodnocení časových průběhu seismických signáĺůiumožňuje okamžitou reakci na důlních podnicích v rámci řešení protiotřesového boje na dolech akutně ohrožených otřesovými jevy.Na přiloženém obrázku je znázorněn příklad zapojení pro...

Zařízení k provádění centrální regulace průběhu tahových sil během snování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262825

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vitamvás Zdeněk, Machaň Oldřich, Prášil Vladimír, Haruda František

MPK: D02H 13/26

Značky: provádění, ťahových, během, průběhu, zařízení, snování, regulace, centrální

Text:

...Obr. 2 znázorňuje schematícky zařízení k provádění centrální regulace průběhu tahových síl během snování podle vynálezu sestávajíní z čidla232 325 pro sledování váhy oívky. Obr. 3 znázorňuje schematicky zařízení k provádění centrální regulaoe průběhu tahových síl během snování podle vynálezu sestávajírí z čidla pro zjiščování doby snování. Na obr. 4 je znázorněne závislost tahové síly F na průměru oívky É během snování. Na obr. 5 je znázorněna...

Zařízení k měření zejména časového průběhu tepelného odporu vlhkých porézních materiálů, například textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259946

Dátum: 15.11.1988

Autori: Melichar Oldřich, Hes Luboš, Páč Petr

MPK: G01N 33/36

Značky: textilií, odporu, měření, zařízení, vlhkých, zejména, průběhu, tepelného, porézních, materiálů, časového, například

Text:

...Je však rovněž možno uložit zkoušený porézní materiál na tuto porézní vrstvu s vyhovujícím tepelným kontaktem mezi nimi. Kapalinu je možno dávkovat po čâstech, přičemž lze použít dávkovacího zařízení v podobě dávkovací byrety.Bližší vysvětlení podstaty a činností zařízení podle vynâlezu je patrné z připojených výkresů. které znázorñují na obr. 1 příkladné provedení s funkčními celky v řezu a na obr. 2 časový průběhu tepelného toku, tj....

Způsob korekce chyby číslicově analogového převodníku pro generaci einusového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246390

Dátum: 01.08.1988

Autori: Kadlas Pravdomil, Marek Oldoich, Hájaeek Odon, Vrbecký Jan, Ma?átko Jan, Oihánek Stanislav

MPK: H03M 1/06

Značky: číslicové, způsob, průběhu, generaci, korekce, analogového, chyby, einusového, převodníku

Text:

...(obr. 1) výstupního napětí z číslicově analogového převodníku, který má tvar ideální sinusovky, by se objevil na výstupu číslicově analogového převodníku V případě, že by rychlost spínání odporové sítě byla nekonečná. V praxi však spínače na vstupu odporové- 4 246 390 sítě apínejí ryohleji při apínání do log. O než do log. l,takže se výsledný průběh deformuje (obr. 4). V místech,kde dochází k čaatějšímu přepínání údajů na vstupu převod~ níku,...

Způsob řízení průběhu neutralizace alkalického roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244391

Dátum: 01.06.1988

Autori: Novák Štipán, Kosla Adolf

MPK: B01J 19/00

Značky: průběhu, neutralizace, roztoku, alkalického, způsob, řízení

Text:

...produkce. Nákladný pH-metr je možno nahradit podstatné jednodušším zařízením a místo citlivých skloněných elektrod použít eloktrody kovové, ktoré nejsou tak citlivé na znečištění. Občasné vyčištění těchto kovových elektrod je pak jednoduché a rychlé, aniž by hrozilo jejich poškození. V provozních podmínkách je pak možnocelý proces neutralizace zautomatizovat.Způsob provádění neutralizace na základě měření elektnbké vodivosti roztoku...

Fluidický snímač časového průběhu rychlosti útkové nitě během prohozu v bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256217

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: G06D 1/00, D03D 49/00

Značky: snímač, tkalcovském, bezčlunkovém, časového, stavu, nitě, rychlostí, fluidický, během, útkové, průběhu, prohozu

Text:

...Do diagonály můstku je zapojen polovodičový zesilovač 1 je použit standardní operační zesilovač v inteqrovaném provedení. Mezi jeho výstupní svorkou lg a uzeměním je k dispozici elektrický výstupní signál X úměrný rozvážení můstku.Předpokládâ se, že v základním stavu ze klidu útkové niti l je Wheatstoneův mústek vyvážen vhodnou volbou nebo úpravou jak prvního čidla gł a druhého čidla §g, tak prvního odporu gg a druhého odporu gg....

Zařízení pro určování změn úhlu zkrutu na rotujícím hřídeli v průběhu otáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255716

Dátum: 15.03.1988

Autor: Buřič Zdeněk

MPK: G01L 3/00

Značky: rotujícím, úhlu, určování, hřídeli, otáčky, zařízení, změn, zkrutu, průběhu

Text:

...11. Jeden výstup klopného obvodu zg je spojen s druhým vstupem druhého hradla 11 a druhý výstup je spojen s prvním vstupem třetího hradla li. Druhý vstup třetího hradla 15 je připojen na výstup druhé přepínatelné děličky 3. Výstupy třetího a čtvrtého hradla Z 1 a li jsou spojený a tvoří výstup převodníku 1, k němuž je připojen v tomto případě obvod § signalizace stavu měřených impulsů. Výstup druhého snímače Q synchronizačního otáčkového...

Zařízení na změnu průběhu řezné rychlosti pracovního a zpětného zdvihu na obrážecích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255224

Dátum: 15.02.1988

Autori: Paulík Josef, Hofmann Jan

MPK: B23D 7/10

Značky: změnu, rychlostí, zpětného, pracovního, řezné, zařízení, strojích, průběhu, zdvihu, obrážecích

Text:

...kulisy, obr. 3 alternativní provedení pohonu dle obr. 1 a obr. 4 kinematickou polohu kulisy z obr. 3. jJak je patrno z obr. 1 je neznázorněnými elektromotorem poháněna řemenice l, od níž je pohyb přenášen na hnací hřídel 3, který je pevně spojen s kulisou § a uložen v ložisku Q, V kulise á je posuvně uložen kamen §, spojený otočně s klikou 1 a touto s hnaným hřídelem g, uloženým otočné v tělese 1. Hnaným hřídelem g je poháněna další klika...

Zařízení na změnu průběhu řezné rychlosti pracovního a zpětného zdvihu na obrážecích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255223

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hofmann Jan, Paulík Josef

MPK: B23D 7/10

Značky: zpětného, pracovního, zařízení, průběhu, rychlostí, zdvihu, obrážecích, změnu, řezné, strojích

Text:

...l, od níž je přenášen pohyb na hnacíhřídel g, který je otočně uložen v přestavitelném těleee 3,posuvném ve vodíoích plochách 5. S hnacím hřídelem gje pevně apojena kulisa §, ve které je poauvně uložen kámen §, spojený otočné s klikou 1 a touto s hnaným hřídelem§, uloženém otočně v ložisku g. Hnaným hřídelem 3 je poháněna další klika ll, na níž je otočně uložen další kámen ll, který je posuvný v kulise objímky lg pracovního vřetena lg....

Zařízení pro automatickou kontrolu průběhu výrobního procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243073

Dátum: 15.11.1987

Autor: Mockoveiak Pavel

MPK: H03K 21/40

Značky: automatickou, výrobního, zařízení, procesu, průběhu, kontrolu

Text:

...atd. Všechny prvky zařízení pro automatickou kontrolu jsou běžné na našem trhu a mohou používat k svému pohonu energií elektrickou, pneumatickou či mechanickou.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněnno zařízení pro automatickou kontrolu průběhu výrobníh-o procesu v technologickém zařízení, opatřeném snímačem měřené veličiny.Zařízení podle výkresu je tvořeno tech 243073nologickým výnohním zařízením 1, opatřeným spouštěcím prvkem 2 tohoto...

Způsob průběhu komprese plynu i páry s minimální spotřebou mechanické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253395

Dátum: 12.11.1987

Autori: Havelka Zdeněk, Petrovský Ivan

MPK: F04D 29/58, F28C 3/08

Značky: mechanické, páry, komprese, průběhu, energie, minimální, plynů, spotřebou, způsob

Text:

...s mírnou vlhkostí plynu a/nebo u páry v blízkosti křivky sytosti, za vnitřního chlazení průběžným vstřikováním s následným odpařovánímpřehřátého kapalného mědia, jehož teplota je vyšší než teplota sytosti v daném místě stroje. Vstřikování se provádí do protisěru proudění plynu a/neho páry. Vstřikované kapalné médium je současně vstřikováno do turbulentní mezní vrstvy a/nebo na povrch průtočného kanálu.Uvedeným způsobem podle vynálezu se...

Zařízení pro měření množství tepla uvolněného při průběhu exotermních pochodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253005

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kudrna Milan, Forman Luboš, Matějíček Alois, Šíma Milan, Šimsa Vladimír, Balcar Miroslav, Kaška Jiří, Lešek František

MPK: G01K 17/08

Značky: exotermních, tepla, průběhu, uvolněného, zařízení, množství, pochodů, měření

Text:

...přičemž je vo vnitřním prostoru pláště g utěsněn jednak těsnícím kroužkem 34 v otvoru dne gL, na ktorý dosedá tlokem utěsňovací příruby L 1 3 těsněním hrdla LgL na hrdlo Lg, a jednak ucpávkou gz 5 ucpávkovou přírubou QJL v otvoru uzavírecí příruby gą. Dokonalé utěsnění spojů jednotlivých částí pláště 3 je zajištěno těsněním gg mezi dnem 2 L a obvodovým pláštěm gg a mezi obvodovým pláštěm gg a uzavírací přírubou gj. Hrdlo Lg reaktoru L je...

Způsob měření a zjišťování průběhu potenciálu pří elektrolytickém vylučování kovů a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243827

Dátum: 15.06.1987

Autori: Richtr Josef, Bódi Jan

MPK: G01R 29/14

Značky: zjišťování, provádění, způsob, elektrolytickém, zapojení, potenciálu, měření, pří, průběhu, vylučování, způsobu, kovů

Text:

...dodatečných úprav kvalitnäji pokovený. vzorek.Příkladné provedení zapojení podle vynálezu je vyznačeno na pripojených vyobrazeních,kde na obr. 1 je celkové schéma zapojení, a na obr. Za, 2 b a Zc jsou různé typy signálu snímaného na stínítku osciloskopu.Na obr. za ěárkovaná r wka l značí základní polohu časové zakladny bez signálu, přímka 2 vertikální výchylku ćan-Äwé základny úměrnou potenciálu měřicí sondy v elektrolytu bez qalvanizačního...

Zapojení stabilizovaného zdroje pro potlačení kolísání amplitudy sinusového průběhu síťového napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250805

Dátum: 14.05.1987

Autor: Indruch Jaroslav

MPK: H02M 5/44

Značky: potlačení, průběhu, síťového, kolísání, napětí, zapojení, amplitudy, zdroje, sínusového, stabilizovaného

Text:

...tyristor yâ.Tyristor vg je v každé půlperiodě síčového napětí gs spínán impulsy z řídicího obvodu gg. Na emitor tranzistoru yłg je přiváděno pilovité napětí kondenzátoru 93, který se nabíjí přes odpory 31, gä, a to z napětí, stabilizovaného Zenerovými diodami yg, E 1,gg. Na bázi téhož tranzistoru yłg je však přes dělič, tvořený odpory 35, 31, 35 přiváděno napětí, které je přímo úměrné síčovému napětí gs.za těchto okolností bude okamžik...

Způsob automatické regulace míry otupení obráběcího nástroje, zejména nože soustruhu v průběhu obrábění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237288

Dátum: 01.05.1987

Autori: Valenta Jiří, Taraba Oldřich

MPK: B23Q 15/00

Značky: zařízení, otupení, automatické, průběhu, tohoto, zejména, obraběcího, nože, způsobu, soustruhů, způsob, regulace, provádění, nástroje, obrábění, míry

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu automatické regulace míry otupení obráběcího nástroje, zejména nože soustuhu v průběhu obrábění. Ultrazvukový signál, generovaný v obráběcím nástroji (2), se snímá piezokeramickým snímačem (4). Po zesílení se ultrazvukový signál vyhodnotí a v závislosti na zjištěné míře otupení obráběcího nástroje (2) se případně upraví velikost jeho záběru. Zařízení k provádění způsobu má na suportu (3) nebo nástroji (2) obráběcího...

Zařízení pro snímání vzniklého průběhu chemické reakce výbušného charakteru u výrobků, obsahujících výbušninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237265

Dátum: 01.05.1987

Autori: Černošek Jaroslav, Valenta Pavel, Šlimar František, Vizina Jaroslav

MPK: G01N 33/22

Značky: vzniklého, charakteru, výbušného, obsahujících, reakce, průběhu, výbušninu, výrobků, snímání, chemické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontroly funkce, zejména časových intervalů výrobků s obsahem výbušniny, zejména iniciátorů. Pro sledování časového intervalu od okamžiku po popudu k rozvoji výbušné chemické reakce do okamžiku vnějšího projevu výbuchu, který vytvoří elektromagnetické pole, se pro okamžik "stop" elektronického časového vyhodnocovacího zařízení použije dvojice elektrod tvořící kapacitní soustavu, přičemž jedna elektroda je vložena ke zkoušenému...

Zapojení řídicích obvodů číslicových měřicích přístrojů pro měření integrálních veličin periodických průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249815

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štěpař Vratislav, Havlíček Václav, Kugler Vlastimil, Novák Jiří

MPK: G01R 19/25

Značky: číslicových, měření, integrálních, průběhu, přístrojů, periodických, zapojení, měřicích, obvodů, řídících, veličin

Text:

...l řídic ch impulsů o kmitočtu fo.i je připojen přes dělič g kmitočtu, který je zároveň připojen přes čítač § period na vstup řídicího obvodu 1, na první vstup obvodu 2 fázového závěsu. Jeho druhý vstup je připojen na zdroj signálu synchronního s měřeným signálemo kmitočtu fx. Výstup obvodu 2 fázového závěsu je připojen na ovládací vstup generátoru l řídicích impulsů, jehož výstup je zároveň připojon na referenční vstup převodníku Ž...

Způsob indikace průběhu diazotace 2,5-dialkoxy-4-morfolinylanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238792

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jiří Kubias, Jaroslav Lakomý

MPK: C09B 29/033, C07C 113/00, C09B 29/09...

Značky: průběhu, způsob, indikace, 2,5-dialkoxy-4-morfolinylanilinu, diazotace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sledování průběhu diazotace 2,5-dialkoxy-4-morfolinylanilinu butylnitrátem.

Zapojení pro vytváření dvou synchronních napětí trojúhelníkového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249076

Dátum: 12.03.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: H03K 4/06

Značky: průběhu, synchronních, napětí, vytváření, zapojení, trojúhelníkového

Text:

...jednak na druhý vstup prvého střídače g,jednak na vstup děličky frekvence 1, jejíž výstup je zapojen na druhý vstup druhého střídače 1. Výstup druhého střídače§JE zapojen ná vstup druhého integrátoru Q, jehož výstup tvoří druhý výstupysystému. Předpokládejme stejnoaměrné napětí na vstupu prvního integrátoru 1. Pak na výstupu tohoto prvního íntegrátoru 5 napětí poroste líneárně s časem tak dlouho, až způsobí překlopení následného...

Obvod pro měření časových údajů impulsních průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230993

Dátum: 01.03.1987

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G01R 19/00

Značky: časových, měření, údajů, průběhu, impulsních, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro měření časových údajů impulsního průběhů. Obsahuje multiplexory, logické a klopné obvody a čítače, které jsou řízeny mikropočítačem. Obvod podle vynálezu zajišťuje časová měření impulsních průběhů v různých bodech měřeného objektu, přicházejicích nesynchronně s požadovaným okamžikem měření, přičemž je možno volit mikropočítačem vyhodnocení šířky impulsů, jejich mezery nebo opakovací periody pro zvolený rozsah měření.

Zapojení modulu programově řízených galvanicky oddělených převodníků sinusového průběhu na dvojnásobný obdélníkový průbeh

Načítavanie...

Číslo patentu: 234311

Dátum: 01.03.1987

Autori: Krejčí František, Kovařík Stanislav

MPK: H03K 12/00

Značky: převodníku, průbeh, zapojení, sínusového, programové, obdélníkový, modulu, oddělených, průběhu, řízených, dvojnásobný, galvanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení modulu programově řízených galvanicky oddělených převodníků sinusového průběhu na dvojnásobný obdélníkový průběh je určeno pro zajištění přenosu a ošetření řídicích-řízených veličin sinusového průběhu pro využití hlavně při řízení pracovních strojů a technologických procesů v reálném čase. Zapojení podle vynálezu se skládá z bloku řízeného technologického procesu, který je připojen na modul programově řízených galvanicky oddělených...

Zařízení pro záznam průběhu poslední fáze jízdy motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234201

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hampel Arpád, Klapetek František

MPK: G01P 1/12

Značky: fáze, motorového, jízdy, poslední, zařízení, průběhu, záznam, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro záznam průběhu poslední fáze jízdy motorového vozidla se týká především výrobců elektrotechnických zařízení určených pro motorová vozidla. Vynález řeší problém registrace poslední fáze jízdy motorového vozidla před zastavením nebo ukončením jízdy (rychlost vozidla, brzdná dráha, celkový režim jízdy s ohledem na vzdálenost od místa zastavení). Podstatou vynálezu je magnetofonový záznam konstantních časových impulzů na uzavřenou...

Zapojení pro tvarování periodického průběhu napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248844

Dátum: 12.02.1987

Autor: Beneš Jan

MPK: H03K 5/01

Značky: napětí, tvarování, průběhu, zapojení, periodického

Text:

...g rovněž na invertující vstup zesilovače Q. Společný bod prvního a druhého odporu §, g je přes druhý kondenzátor lg připojen na střední svorku § zdroje. Výstup obvodu g kombinační nebo sekvenční logiky je přes odporový dělič Q připojen na střední svorku § zdroje. Posuvný kontakt děliče Q je připojen na vstupy integračních odporu 55, AQ, až gg,jejichž výstupy jsou po jednom připojeny na vstupy analogového multiplexoru Ž.Ze základního generátoru...

Zapojení tvarovače pilového průběhu napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236025

Dátum: 01.02.1987

Autori: Laňka Zdeněk, Smolík Antonín

MPK: H03K 4/08

Značky: zapojení, pilového, tvarovače, napětí, průběhu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení tvarovače pilového průběhu napětí z proudových impulsů, jehož jádrem je Millerův integrátor, přičemž paralelně k integrační kapacitě je připojena trasa kolektor - emitor vybíjecího tranzistoru, jehož báze je vstupem tvarovače. Zapojení podle vynálezu je určeno zejména pro obvody fázového řízení tyristorů.