Patenty so značkou «provzdušňování»

Zařízení k přečerpávání a k provzdušňování vody, zvláště odpadní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5

Dátum: 07.07.1993

Autor: Dostál Antonín

MPK: C02F 3/18

Značky: vody, přečerpávání, provzdušňování, zvláště, odpadní, zařízení

Text:

...soustava.jakož i soustava s otevřenými trubkami. pracuje s malou účinností a nijak nepřispívá k zlepšení kyslíkových poměrů v od~ padní vodě v řečené usazovací nádrži. resp. v jiné hydraulic ké soustavě čistírny odpadní vody.Další nevýhodou dosavadních známých zařízení je jejichurčitá provozní nespolehlivost. vyplývající ze způsobu ulože ní hřídele spodní řemenice pro otevřené trubky nebo korečkovýdopravník. Hřídel a řemenice jsou...

Způsob provzdušňování biologických podélně protékaných nádrží na čištění odpadních vod jakož i míchání odpadní vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268169

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nagy Olivér, Doma György, Nagy Zoltán, Kovács Attila, Koltai András

MPK: C02F 3/14

Značky: odpadních, zařízení, provzdušňování, protékaných, jakož, nádrží, způsob, odpadní, biologických, čištění, podélné, míchaní, provádění

Text:

...nahoře naproti tomu komoramí É lomícími se do vodorovné ro viny. Komory 6 jsou výstupnímí otvory Ä ležícími ve svislé rovine spojeny pod hladinoukapaliny 5 okolním prostorem naplněným kapalinou. Na svislý úsek prostoru 1 navazují üstrojí Q pro rozptylování plynu a s nimi spojená rozváděcí plynová potrubí 3. ústrojí Q pro rozptylování plynu jsou upravena obecně na dně prostorů 1 naplněných kapalinon, avšak někdy je üčelnější vestavět tato...

Zařízení na provzdušňování sil, zejména obilních

Načítavanie...

Číslo patentu: 262846

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vrba Viktor, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří

MPK: F26B 17/12, F24F 7/08

Značky: zařízení, provzdušňování, obilních, zejména

Text:

...vertikální řez silem a obr.2 je detailem dutého regulačního pístu, umístěného ve vertikálním prvzdušñovacím kanála a obr.3 je příčným řezem zařízením.Ve vertikálním sile L, opatŕeněm dnem gnapř.kuže 1 ovým, je uspořádáno alespoň jedno výtłlčné svislé potrubí Q a alespoň jedno odsávací svislé potrubí 1, přičemž obě potrubí g,5 jsou opatŕena perforovanými obvodovými úseky § a půnými obvodovými úseky §. Výtlačné svislé potrubí Q je napojeno na...

Zařízení pro provzdušňování zemědělských i jiných sypkých produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247223

Dátum: 01.08.1988

Autori: Drahooovský Jan, Mostecký Jioí Akademik, Kubelka Vladislav, Paleeek Jaroslav, Votava Vladimír

MPK: B26B 3/4

Značky: sypkých, jiných, provzdušňování, produktů, zemědělských, zařízení

Text:

...5, s výhodou flexibilního, s jedním koncem vstupního potrubí §, vedeného průchodem lg v opěrné stěně l do skladovacího pros toru ll.Druhý konec vstupního potrubí § je opatřen vnitřním spojovacím-prstencem §, vsunutým do vnějšího spojovacího prstence Q, kterým je na jednom svém konci opatřena perforovaná potrubní sekce 1.Ve vnitřním spojovacím prstenci § a vnějším spojovacím prstencí Q jsou s výhodou vytvořeny spojovací otvory Q. Při...

Zařízení pro provzdušňování nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 255838

Dátum: 15.03.1988

Autori: Spilka Vladimír, Hradil Oldřich

MPK: B01F 13/02

Značky: provzdušňování, zařízení, nádrže

Text:

...odpadá nosná konstrukce míchadla. Vlastní nádrž není potom míchadlem, event. potrubím namáhána a její konstrukce je jednodušší. Tím, že sací trubka začíná v otvoru pro obvod přebytečného vzduchu, je využita tepelná energie obsažená v přebytečném vzduchu a to tak,že se většina tohoto vzduchu vrací zpět kompresorem do nádrže. Podle potřeby technologického procesu v nádrži může být spojení otvoru pro odvod přebytečného vzduchu se sací...

Zařízení pro provzdušňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253809

Dátum: 17.12.1987

Autori: Altmann Josef, Beran Bohumil

MPK: C02F 7/00

Značky: kapalin, zařízení, provzdušňování

Text:

...odváděna odpadním potrubím gg.Válcový plášč il mnmutového čerpadla 1, v jehož ose je na drážku 55 suvně uložena stavěcí trubka 3 dole zakončená bublinovým roštem 33, je upevněn závěsy si na plovácích gg.Činnost zařízení pro provzdušñování kapalin podle vynálezu může probíhat ve dvou pracovních režimech. V kontinuálním pracovním režimu, který nastane vždy, kdy bude průtok nádrží vyšší než je hltnost zařízení podle vynálezu, natéká poháněcí voda...

Biodisk pro provzdušňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243434

Dátum: 14.08.1987

Autori: Olson Gary Lee, Berger Leo, Piccardi Paolo

MPK: C02F 3/08

Značky: provzdušňování, biodisk, kapalin

Text:

...výhodnou tvarovou konstrukcí pro výotŕik velkých tonkostinaých výlisků při jejich výrobě. Jednoduchá výroba funkčních částí formy pro zhotovení výlisků. Při vyjmutí výlisků z lisu se tento položí ne rovnou plochu k vychlszení, přičenž nedojde k deťormsoi rovlnnosti výliaků.Biodiaky jsou opapřemr průchozími pouzdry, která umožňují jejich vzájemná spojení spojovecími prvky. Při použití ,biodisku podle tohoto vynálesu dojde k úspołe elektrické...

Zařízení na provzdušňování vysokých násypů zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251026

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Vrba Viktor, Dlabaja Zdenek

MPK: A01F 25/22

Značky: vysokých, zrnin, zařízení, provzdušňování, násypů

Text:

...je vybaveno uzavíratolným krytom, a skladovacími prostory zrnin je uspořádán tepelný výměník s přídavným ventilátorem.Zařízení na provzdušňovâní vysokých násypů zrnín podle vynálezu zaručuje účinné pcovčtrâvání a schlazování velmi vysokých vrstev zrnin, předchâzí nadněrnemu zahřívání vzduchu kompresí a zabezpečuje odstranění nežádoucí samovolná ventilace skladovanýchPríklad provedení zařízení podle vynâlezu je ve schematiokém nárysu znàzorněn...

Zařízení k provzdušňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243646

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hoíšný Josef, Lonský Jioí, Petr Zdenik, Novotný Jaromír

MPK: B01F 13/02

Značky: provzdušňování, kapalin, zařízení

Text:

...ejektoru vyměnitelná bez demontáže potrubí a hladkost povrchu plastu zabraňuje zarüstání. Jako zdroje tlaku je použito běžné, provozně odzkoušené čerpadlo, které je ponořeno, stále zaplaveno a zaručuje spolehlivý chod i při přerušovaném provozu. Na ejektor je napojeno směšovací potrubí s rozptylovačem, které je uzpůsobeno tak, že zpomaluje proud kapaliny a snižuje víření v nádrži. Vlastní ejektor a směšovací potrubí je vyrobeno z plastů - z...

Zařízení pro lokální provzdušňování násypu zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249412

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dlabaja Zdenek, Grečo Vladimír, Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Vrba Viktor

MPK: A01F 25/08

Značky: násypů, lokální, zrnin, zařízení, provzdušňování

Text:

...vložka uchycená spojkami.zařízení pro lokální provzdušňovàní nieypu zrnin podle vynálezu, je velmi jednoduche e prevazne nenákladné. Umolůuje velmi účinná místní provzduňňováuí teplých hnízd v náeypu zrnin a zabraňuje tak značný národohoepodáŕełdm ztratam, vzniklým znehodnocením zrnin okladovaných náeypem.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve eohematickćm Mryee znlzernem na připojenem výkrese. Vzduchové roura 2 je aleepoň na ěieti...

Zařízení k provzdušňování organických odpadních hmot, zvláště prasečí a hovězí kejdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217187

Dátum: 15.02.1986

Autori: Sojka Jaroslav, Hotař Zdeněk, Barták Richard

Značky: hmot, provzdušňování, prasečí, zařízení, zvláště, odpadních, organických, kejdy, hovězí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k provzdušňování suspenzí organických odpadních hmot, zvláště prasečí a hovězí kejdy, pomocí ejektoru pod hladinou kejdy, který je za účelem udržení žádoucí vrstvy plovoucího aerosolu a jeho přisávání do kejdy upraven tak, že ústí přívodu vzduchu, vyvedené nad úrovní hladiny, je opatřeno sběrným přepadem.

Způsob hlubokého provzdušňování odpadní, průmyslové nebo biologické vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221833

Dátum: 15.07.1985

Autor: Frukacz Boleslav

Značky: biologické, odpadní, provzdušňování, provádění, průmyslové, tohoto, způsobu, zařízení, hlubokého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém snížení nákladů na provzdušňování odpadní vody, zvýšení efektivnosti jejího čištění a umožnění činnosti zařízení pro čištění odpadní vody v jakýchkoli atmosférických podmínkách. Způsob podle vynálezu spočívá v tom, že se vrstva odpadní vody odvádí z povrchu zařízení pro čištění odpadní vody s počáteční rychlostí od 5 m/s do 20 m/s, s výhodou od 8 m/s do 12 m/s do blízkosti dna nádrže zařízení, řídí se v šikmém směru ke dnu...

Plovoucí nosná konstrukce, zejména pro povrchové provzdušňování kapalin, zvláště vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 216656

Dátum: 15.12.1984

Autori: Tapolczai József, Fogarasi Ferenc, Boda László, Szendröi György, Tóth Imre, Gergely Lajos, Niebling István

Značky: plovoucí, konstrukce, kapalin, povrchové, nosná, zvláště, provzdušňování, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Plovoucí nosná konstrukce, zejména pro povrchové provzdušňování kapalin, zvláště vody, skládající se z nosného rámu pro upevnění provzdušňovacího zařízení, ze šikmo dolů skloněných opěrných nosníků a ze spojovacích nosníků, v jejichž styčnících jsou připevněny plováky, zejména plovatky, vyznačující se tím, že šikmé opěrné nosníky (2), umístěné na hranách myšleného komolého jehlanu, jsou svými konci spojeny jednak s nosným rámem (1) a jednak se...

Zařízení pro provzdušňování kapalin náchylných k tvorbě pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216165

Dátum: 15.10.1984

Autor: Hauser Hans Ulrich

Značky: kapalin, pěny, tvorbě, zařízení, náchylných, provzdušňování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zhotovit provzdušňovací zařízení bez přídavných zařízení, to jest které je samo schopné zpracovat vzniklou pěnu a udržovat ji tím v povolených mezích. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že zařízení obsahuje plovákové těleso, které je spojeno se vzduchovým velením a lopatkovým kolem, které je uspořádáno mezi vzduchovým vedením a kapalinovým vedením, ústícím na jeho spodní straně tak, že udržuje vtokový otvor vzduchového vedení...

Zařízení na čištění a/nebo provzdušňování vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 215043

Dátum: 15.10.1984

Autori: Reinhardt Karl Horst, Müller Heinz Joachim

Značky: zařízení, provzdušňování, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na čištění a/nebo provzdušňování vody sycením vody stlačeným plynem a následným snížením tlaku ve flotační nádrži, vyznačující se tím, že sestává ze dvou proudových čerpadel (1, 2), zapojených za sebou s dopravním čerpadlem (4), z odebíracího potrubí (37), napojeného na výstup (35) vyčištěné vody (40) z flotační nádrže (3), do něhož je přes dělič proudu zaústěno přes škrticí ventil (39) odbočné potrubí (38), vedoucí ke vstupu (11)...