Patenty so značkou «provozního»

Zapojení provozního měřidla odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262369

Dátum: 14.03.1989

Autori: Abrahám Vilém, Löwl Petr, Špalek Bohumil, Šefl Josef

MPK: G01R 27/02

Značky: zapojení, provozního, měřidla, odporu

Text:

...kontakt łgl je napojen na druhý vstup sedmého potenciometru gg. sedmnáctý kontaktł 1 integrovaného obvodu Ag je napojen na šestou svorku gg. Katoda druhé diody 15 LED je nnpojena na dvanáctý, třináctý, čtrnáctý a patnáctý kontakt 11, lil, łj, ł§integrovaného obvodu 52, jehož osmý, devátý, desátý a jedenáctý kontakt gl, 2, łg, ll je napojen na katodu třetí diody 31 LED. Katoda čtvrté diody 55LED je napojena na čtvrtý, pátý, šestý a sedmý...

Způsob prodloužení provozního cyklu pyrolýzy kapalných uhlovodíkových surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255065

Dátum: 15.02.1988

Autori: Nájemník Jiří, Dvořák Luděk, Tichý Vladimír

MPK: C10G 9/16

Značky: surovin, provozního, kapalných, pyrolýzy, způsob, uhlovodíkových, cyklu, prodloužení

Text:

...bud stejného, nebo jiného destilačního rozmezí. Výsledkem výše uvedených operací je skokový pokles povrchových teplot vlásenek o 20 až 60 °C, popř. i více a prodloužení provozní periody pece o 25 ažMechanismus děje je patrně zapříčiněn zvýšením tepelné vodivosti vrstvy koksu na vnitřním povrchu trubky. Zvýšení tepelné vodivosti vrstvy koksu je způsobeno snížením tlouštky vrstvy koksu a též fyzikálně chemickou změnou vrstvy, jejíž efektem je...

Zapojení pro simulaci provozního zatížení telefonních svazků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253481

Dátum: 12.11.1987

Autor: Budín Luděk

MPK: H04M 1/53

Značky: zatížení, zapojení, simulaci, telefonních, provozního, svazků

Text:

...zapojení. Přes tytovýstupy pak navrhované zapojení generuje po dobu testu, to je během jednoho měřícího úseku 15 minut dle doporučení CCITT, vysoký počet signálůobsazení jednotlivých okruhů svazku. Sígnály obsazení před~stavuji jednotkové hovory se známou dobou trváni a se známým rozložením pravděpodohnoetí obsazování jednotlivých okruhů. Početjednotkovýeh hovorů se registruje. Srovnání generovaných hodnot s hodnotami zpracovanými měřičem...

Zařízení pro samočinné přepínání provozního a náhradního zdroje tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 241731

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hájek Karel, Ditrych Zdenik, Vašíeek Zdenik

MPK: F15B 20/00

Značky: tlakového, přepínání, provozního, zařízení, náhradního, zdroje, samočinně, media

Text:

...tlakového média a obvykle zavadu zjistí, až se projeví na aparátu nebo akčním členu. V tom případě obsluha musi zajistit pomocí ručních ventilů otevření náhradního zdroje tlakového média z centrálního rozvodu nebo ruční uzavření nejdůležitějších akčních členů.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že v cestě náhradního zdroje tlakového média je vestavěna jednosměrna uzavíraci armatura a za...

Způsob provozního, nezávislého nastavení zesílení a posuvu výstupního napětí stejnosměrného zesilovače a zapojení k provádění tohoto nastavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231876

Dátum: 15.12.1986

Autor: Nálevka Zdeněk

MPK: H03F 1/02, H03F 1/00

Značky: výstupního, stejnosměrného, posuvu, provozního, nezávislého, zesilovače, způsob, zesílení, tohoto, zapojení, napětí, provádění, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru zesilovačů signálu ze snímačů a převodníků fyzikálních veličin. Týká se způsobu provozního nezávislého nastavení výstupního napětí stejnosměrného zesilovače v mezních stavech vstupního napětí a zapojení k provádění tohoto nastavení. Podstata vynálezu spočívá v zavedení pomocného nulování na vstupu zesilovače, které umožní nezávislé nastavení výstupního napětí při maximálním vstupním napětí a nezávislý stejnosměrný posun...

Způsob čištění provozního kondenzátu z výroby syntézního plynu a vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217969

Dátum: 15.01.1985

Autori: Jóźwiak Henryk, Wasała Tadeusz, Dmoch Marek

Značky: plynů, vodíku, kondenzátu, provozního, výroby, syntézního, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění provozního kondenzátu z výroby syntézního plynu a vodíku. Provozní kondenzát se čistí od nečistot v něm rozpuštěných tím, že se jím za tlaku v rozmezí 0,2 až 6 MPa provádí částečné nebo veškeré množství vodní páry před jejím použitím při chemické konverzi suroviny ve vodík nebo syntézní plyn. Veškeré množství vodní páry, odcházející z vypuzovacího stupně a obsahující těkavé produkty získané odplyněním provozního...

Zapojení pro indikaci provozního režimu zdrojové soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217782

Dátum: 15.08.1984

Autor: Provazník Vladimír

Značky: indikaci, zdrojové, soupravy, provozního, režimu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro indikaci provozního režimu zdrojové soupravy například pro motorová vozidla, spočívající v úpravě běžného polovodičového regulátoru napětí je vyznačeno tím, že k výstupu řídicího členu regulátoru (l) tvořeného tranzistorem (T 1), je připojen obvod pro indikaci (II) sestávající z diody (D 2) zapojené v sérii s odporovým děličem sestaveným z odporů (R 5) a (R 4), v jehož středu je připojena báze spínacího tranzistoru (T 2), který v...

Dezaktivační kapalina provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214281

Dátum: 01.06.1984

Autori: Bár Jaromír, Urbančík Libor, Zlesák Ivan, Žižka Bernard

Značky: generátoru, provozního, elektrárny, zvláště, parního, kapalina, dezaktivační, zařízení, jaderné

Zhrnutie / Anotácia:

Dezaktivační kapalina provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru, vyznačená tím, že obsahuje 80 až 97 % hmotnosti chlorovaných organických rozpouštědel, 0,5 až 10 % hmotnosti povrchově aktivních látek, 1 až 5,0 % hmotnosti kyseliny olejové nebo její alkalické či amonné soli, 0,1 až 2,0 % hmotnosti buď kyselinu dusičnou nebo komplexon a 0,1 až 10,0 % hmotnosti vody.