Patenty so značkou «proužku»

Zařízení pro výtok proužku skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267209

Dátum: 12.02.1990

Autori: Staněk Karel, Višinský Luděk

MPK: C03B 7/00

Značky: proužku, skloviny, výtok, zařízení

Text:

...V nichž jsou uloženy topné elementy.Hlavní výhody zařízení podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že odpadá náročná výroba keramických tverovek, které jsou zdrojem provozníoh poruch. Napájecí žlab ze žárobetonu se odlévá přímo při montáži zařízení a je přikryt shore vaničkemi. Topné elementy umístěné v těchto veničkách jsou tím chráněny před působením těkavýoh látek vycházejícíeh z rozta~ vené skloviny.Na výkresu je na obr. 1 naznačeno...

Fotometrická cela pro vyhodnocení zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263524

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šťastný Miloslav, Popela František, Mostecký Jiří, Karhan Jiří, Stejskal Josef, Anděl Michal, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Kolář Milan

MPK: G01J 1/04

Značky: proužku, reagenčních, vyhodnocení, fotometrická, zabarvení

Text:

...žluté oracovní luniniscenčnídiody 5 a zelené pracovní luminiscenční diody Q.Fotometrické cely podle vynálezu je možno využít například k vyhodnocování víceploškových různobarevně se vvbarvujících reagenčních proužků používaných pro komplexní diagnostiku, to je určení obsahu glukózy, acetonu a jiných látek v tělesných tekutinách.Fotometrické cela podle vynálezu pracuje následujícím způsobem. Červená pracovní luminiscenční dioda 4 a žlutá...

Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocení zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262201

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pavelka Ivan, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Mostecký Jiří Akademik, Šťastný Miloslav, Kolář Milan, Anděl Michal, Karhan Jiří

MPK: G01J 1/58

Značky: zabarvení, proužku, fotometrická, reagenčních, objektivní, vyhodnocení

Text:

...Osvědčení č. 260 640-1. jeho podstata spočíva v tom, že v kanálku reťerenční luminiscenční »diody je mezi luminlscenční ldiwodu a. fotooclpor vložen zeslabovací prvek.Vyšší (účinek vynálezu spočíva v osvětlení fotoodporu oběma lumlniscenčnímí diodaml na stejné ploše, přičemž dochází k lepšímu využití jeho účinné plochy. Rovnoměrnějšĺ osvětlení se projeví ve zlepšení průběhu signálu, takže při stejne citlivosti je dosaženo ostřejšího...

Dvoupaprskový fotometr pro vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260684

Dátum: 12.01.1989

Autori: Anděl Michal, Kolář Milan, Doležal Bohuslav, Karhan Jiří, Šťastný Miloslav, Mostecký Jiří Akademik, Pavelka Ivan, Volf Radko

MPK: G01N 1/50

Značky: fotometr, proužku, intenzity, zabarvení, reagenčních, vyhodnocení, dvoupaprskový

Text:

...vynálezu spočívá v nahrazení drahého depréz ského měřidls dvojicí indiksčních luminisosnčních diod a v po užití levného e citlivého fotoodporu. Další výhodou je podstatné zseněení geometrických rozměrů přístroje a snížení výrobníchZařízení k objektívom vyhodnocení intenzity zabervení reagenčních proužků. je dále blíže vysvětleno na připojeném výkresu.Dvoupeprskový fotometr sestúvá z měřicí cely l, která je tvořeno luminiscenční diodou g,...

Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260601

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pavelka Ivan, Kolář Milan, Doležal Bohuslav, Mostecký Jiří Akademik, Anděl Michal, Karhan Jiří, Šťastný Miloslav, Volf Radko

MPK: G01J 1/50

Značky: reagenčních, proužku, intenzity, vyhodnocení, objektivní, zabarvení, fotometrická

Text:

...plošky reagenčníh-o proužků úhel oc V nozsahu 30 ° až 55 °, optická osa kanálku totoodporu svírá s optickou osou kanálku praco-vní luminiscenční diody úhel (i v rozsahu 35 ° až 60 ° a osa kanälku referenční luminiscenční diody svirá s rovinou činné plochy fotoodporu úhel y V rozsahu 10 ° až 80 °.Vyšší účinek vynálezu spočíva ve využití levnějšího a citlivějšiho fotoodporu amožnosti zvýšit citlivost měření zařazenim absorpční komůrky,...

Zařízení k orientaci malých dávek oddělených z natékajícího proužku skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223775

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hofman Milan, Petříček Ladislav, Vedral Karel

Značky: oddělených, proužku, orientaci, natékajícího, zařízení, malých, skloviny, dávek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k orientaci malých dávek oddělených z natékajícího proužku skloviny, sestávající ze střihacího ústrojí, které je tvořeno pevným nožem a nejméně jedním podkovovitým segmentem, z vodicích opěrek a vodicí trubky, vyznačující se tím, že pod podkovovitým segmentem (4), uloženým na rotoru (2) rotačního tvarovacího stroje, je umístěna vodicí trubka (7), na níž je na páce (8) výkyvně uložena klapka (9), a na rámu (1) téhož rotačního...