Patenty so značkou «proudového»

Zařízení pro diagnostiku proudového namáhání silnoproudých zařízení elektrizační soustavy při zkratových poruchách, řízené mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269229

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rez Jiří, Císař Josef, Křipský Adolf, Svoboda Vojtěch

MPK: G01R 19/30, G01R 19/25, G01R 19/252...

Značky: soustavy, zařízení, silnoproudých, namáhání, proudového, mikropočítačem, elektrizační, řízené, zkratových, diagnostiku, poruchách

Text:

...okamžiku vzorkování amplitudy bez ohledu na změny kmitočtu sítě nebo nesymetrii zkratových proudů vlivem stejnosměrné složky. Doba sledování poruchy při tomto způsobu může dosáhnout až 40 s.- Možnost identitikace zařízení, které poruchu způsobuje (například poruchového vedení,připojeného na diagnostikovaný transtormátor).- Programové zpracování naměřených hodnot, spočívající ve výpočteeh nárazového zkratové ho Dľ°UdU ekvivalentního...

Zapojení stejnosměrného proudového zdroje pro induktivní zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 265669

Dátum: 14.11.1989

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02P 8/00

Značky: stejnosměrného, zdroje, proudového, zátěže, induktivní, zapojení

Text:

...svorku gg napájecího zdroje. íDruhý vývod první a druhé zpětné diody Ql, Q je zapojen na kolektor prvního a druhého epínacího tranzietoru§ä, gâ a emitor prvního a dru L hého spínacího tranzistoru gâ, EQ je zapojen na druhou svorku gg na pájecího zdroje. Báze prvního a druhého spínacího tranzietoru gâ, gá je připojena na výstup prvního a druhého spínače ägł, §§g, jehož vstup je epojen s prvním a druhým ovládacím vstupom ggł, lg, který je sou~...

Zařízení pro odblokování regulátoru otáček volné turbiny proudového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265633

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jiřík Karel

MPK: F02K 11/00

Značky: proudového, odblokování, otáček, zařízení, regulátoru, motorů, volně, turbiny

Text:

...matice s koncovkou bovdenu, který je svým druhým koncem upevněn na úchytné hrídeli páky bovdenu, jež je připojena přes druhý čep ke třmenu rukojeti.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že se jedná o dálkově ovládání odblokování regulátoru otáček volné turbíny přímo z kabiny vrtulníku, při chodu druhého motoru a točícím se nosném rotoru. Pomocí tohoto zařízení se odstraňuje namáhavost práce častým vstupem do prostoru motoru. Sníží...

Zapojení pro měření intenzity proudového pole v zemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264870

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novotný Tomáš, Valoušek Rudolf

MPK: G01V 3/22

Značky: měření, proudového, intenzity, zapojení

Text:

...přímém odečtu velikosti intenzity proudového pole. Tím se značně zvyšuje operativnost oelého měření, které umožňuje komplexní informaci o situaci ve sledovaném místě.Další výhodou je kompenzace diferenčního napětí mezi referenčními elektrodsmi. Tím je umožněn přímý odečet napětí mezi elektrodami a také není nutné zvyšovat vzdálenost mezi nimi, což značně zvyšuje spolehlivkost odečtu a přesnost měření. Příklad zapojení podle vynálezu je...

Obvod pro měření proudového zesilovacího činitele tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258966

Dátum: 16.09.1988

Autor: Láznička Pavel

MPK: G01R 13/02, G01R 17/02, G01R 19/10...

Značky: zesilovacího, obvod, činitele, tranzistorů, měření, proudového

Text:

...A. Emitor měřeného tranzistoru.Aje dále spojen s druhým výstupem 11 zdroje 2 bázového proudu. Výstup §§ diferenciálního zesilovače§ je spojen s druhým vstupem gg komparátoru 3,jehož výstup 22 je spojen s prvním vůtupem łgł klopného obvodu łá. Jeho výstup lg je spojen s prvním vstupom lg vratného čítače łł, jehož první výstup łłg je spojen s prvním vstur pem 1 klíčovacího obvodu 1. Výstup 1 klíčovacího obvodu 1 je spow jen s druhým vstupom gg...

Trysková hlavice proudového směšovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 243968

Dátum: 01.07.1988

Autori: Frere Bernard, Heck Friedrich

MPK: B01D 47/06, C07C 50/18

Značky: proudového, trysková, hlavice, směšovače

Text:

...a obr. 4 znázorňuje axiálně posuvný segment 5 v boko~ ľySuoProvozně odzkoušene byla trysková hlavice podle vynálezu v proudovém směšovači pro odlučování zbytkových krystalků produktu z proudu plynů, odpadajících z výroby ąntrachinonu fluidní katalytickouoxidácí antracenu. Mezi hlavní části této tryskové hlavice v praktickém provedení patří dutý komolý ku»- 3 243 968 žel l vyrobený z oceli třídy 17, jehož délka je 90 mm, vstupní průměr vnitřní...

Zapojení obvodu proudového čidla impulsních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238567

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

MPK: G01R 17/02

Značky: zdrojů, impulsních, obvodů, čidla, proudového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je zvýšit přesnost nastavení proudové pojistky a odstranit vliv rušení spínacího zdroje. Účelu se dosáhne zapojením obvodu, vyznačujícího se tím, že k výstupu generátoru (1) impulsů je připojen vstup obvodu (2) pro řízení šířky impulsů a současně zpožďující obvod (3), jehož druhý vstup je připojen k výstupu obvodu (2) pro řízení šířky impulsů, který je připojen k impulsnímu stabilizátoru (4), jehož výstup je spojen s proudovým čidlem...

Převodník, zejména pro galvanické oddělení stejnosměrného a proudového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240215

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lazarev Jurij Petrovie

MPK: H03M 5/00

Značky: oddělení, proudového, stejnosměrného, zejména, převodník, galvanické, signálu

Text:

...vysoké.Na připojeném výkresu je nakreslen schematicky příklasd provedení vynálezu.Převodník, zejména pro galvanické oddělení stejnosměrněho a proudového signálu pozůstavá ze střídače 1, připojeného výstupom 11 přes transformâtor 2 na vstup41 děličlçy kmitočtu 4. Dělička kmitočtu 4 je prvním výstupom 43 připojena na první vstup 85 synchronního usměrňovače 8. Napájecím vstupem 42 je děllčka kmito-čtu 4 spojene s Výstujpem 32 usměrňovače 3,...

Zapojení pomocného proudového zdroje svařovacího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249659

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pykal Miloš, Vasilev Ljudmil

MPK: B23K 9/06

Značky: usměrňovače, zapojení, zdroje, svařovacího, proudového, pomocného

Text:

...tívnš projevuje při ovořovňní na nízkých proudeoh.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje zapojení pomocného proudováho zdroje podle přodloženáho vynálozu. Podstatou vynálozu je, že v sérii s napájooím vinutím-pomooněho můetkováho diődového uomorñovačo je zapojon omozujíoí kondenzátor.zapojení podle vynálozu dociluje fázový posuv mezi napě tím pomoonáho zdnojo o mezi napätím hlavního svořovooího no. 249 ess měrňovače. Tímto se dooílí...

Zapojení pro snížení proudového odběru bezkontaktního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 247606

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hančl Ivo, Loukota Antonín

MPK: H03K 17/60

Značky: proudového, snížení, bezkontaktního, spínače, odběru, zapojení

Text:

...transistoru spínače je připojena báze transistoru opačné polarity, přičemž jeho emitor je spojen s přívodem napájecího napětí a jeho kolektor je spojen přes odpor s emitorem vstupního transistoru spínače.Ve srovnání s dosavadním stavem je zapojení podle vynálezu výhodné tím, že umožňuje snížit proudový odběr 2 napájecího zdroje ve stavu, kdy je bezkontaktní spínač rozepnut a kdy obvodem neprochází signál.Dosud docházelo k proudovému odběru...

Zapojení číslicově řízeného proudového budiče stejnosměrného servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234683

Dátum: 01.01.1987

Autori: Závodný Miloslav, Čermák Bohuslav, Thuma Jiří, Šob Jozef

MPK: G05F 1/50

Značky: zapojení, budiče, řízeného, servopohonů, stejnosměrného, proudového, číslicové

Zhrnutie / Anotácia:

Proudový budič pro napájení stejnosměrných pohonů středního výkonu, 100 - 300 W, v číslicově řízených rychlostních nebo polohových servomechanizmech. Zapojení dovoluje číslicově, pomocí dat v binárním kódu na datovém vstupu budiče, měnit směr toku a velikost výstupního proudu do připojené zátěže. Budič potřebuje přitom ve výkonové části zapojení pouze jeden napájecí zdroj. Využití se týká zejména technologických zařízení ve strojírenství a v...

Zapojení pro zvětšení předstihu při startu proudového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 232507

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zdeněk Miroslav, Smolík Antonín

MPK: H02P 13/24

Značky: startu, střídače, zapojení, předstihu, proudového, zvětšení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zvětšení předstihu při startu proudového střídače a řeší problém rozdílných požadavků na předstih střídače ve fázi rozběhu a ve fázi trvalého pracovního chodu. Účelu se dosahuje tak, že v zapojení sestávajícím z obvodu fázového řízení střídače převodníku středofrekvenčního napětí střídače, generátoru lineárně klesajícího stejnosměrného napětí a komparátoru napětí je výstup převodníku středofrekvenčního napětí...

Zařízení pro bezdotykovou indikaci proudového zatížení přívodů elektrod například při elektrolytickém vylučování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226210

Dátum: 01.02.1986

Autor: Šimčák Peter

Značky: zařízení, indikaci, kovů, zatížení, elektrolytickém, vylučování, například, elektrod, přívodů, bezdotykovou, proudového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro bezdotykovou indikaci proudového zatížení, přívodu elektrod například při elektrolytickém vylučování kov vyznačující se tím, že v magnetickém obvodu jsou umístěny jazýčkové relé /Re 1/ a dva integrované obvody /I01, I02/s hallovou sondou, navzájem pootočené o 180 stupňů, přičemž jeden vývod jazýčkového relé /Re 1/ je připojen na kladný pól napájecího zdroje,zatímco k jeho druhému vývodu je připojena jednak sériová kombinace prvního...

Zapojení proudového děliče.

Načítavanie...

Číslo patentu: 225658

Dátum: 01.07.1985

Autor: Klaška Karel

Značky: zapojení, proudového, děliče

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení proudového děliče, vyznačené tím, že první vstupní svorka (1) je připojena na běžec potenciometru (6) zapojeného mezi emitory prvního tranzistoru (7) a druhého tranzistoru (8), přičemž kolektor prvního tranzistoru (7) je připojen na druhou vstupní svorku (2), kolektor druhého tranzistoru (8) je připojen na třetí svorku (3) a vzájemné propojené báze obou tranzistorů (7, 8) jsou připojeny na pátou svorku (5).

Zapojení pro řízení napětí proudového stabilizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213949

Dátum: 01.06.1984

Autor: Grýgera Ladislav

Značky: stabilizátoru, zapojení, napětí, řízení, proudového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení napětí proudového stabilizátoru s aktivním stíněním, se třemi zesilovači, sériovým regulačním prvkem o oddělovací diodou zapojenou mezi vstup druhého zesilovače proudu a výstup třetího zesilovače pro napěťové omezení. Zapojením podle vynálezu se dosahuje výborných dynamických vlastností proudového stabilizátoru.