Patenty so značkou «proudící»

Výměník tepla pro horké proudící plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270243

Dátum: 13.06.1990

Autor: Herrmann Hellmut

MPK: F28D 7/10

Značky: výměník, plyny, proudící, horké, tepla

Text:

...je sestaven z jednotlivých trubek, ktoré jsou tepelná vodivá spojeny spolu a se stenou plynovodná trouby,pričamZ spojovací materiál má vyšší teplotní vodivost než plášť z trubek. Podle výhodnáho provedení vynálezu jsou trubky tvorící plášť s centrální plynovodná trouba spolu spojený tepelná vodlvě licí tvrdou pájkou.Řešení podle vynálezu má tu výhodu, že ty části parnľho kotle, které přicházejí do styku s vodou, to znamená vnější trubky s...

Laserový anemometr pro měření rychlostí ve více bodech prostoru proudící tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268245

Dátum: 14.03.1990

Autori: Severa Miroslav, Gardavský Jiří

MPK: G01P 5/02

Značky: rychlostí, proudící, měření, prostoru, tekutiny, anemometr, bodech, laserový, více

Text:

...možnost plynulé změny vzájemné polohy bodů měření. Další výhodu je možnost uspořédat body měření v optické ose laserového anemometru. V uspořádání s nízkým počtem bodů měření lze laserový enemonetr podle vynálezu realízovst jednodušejí než dosud známé řešení.Příklad provedení optické části laserového anemometru ppdle vynálezu je v uspořá dání se dvěma body měření v optické ose laserového anemometru znázorněn schematicky na přípojeném...

Hubice kombinované odběrové sondy pro měření koncentrace tuhých příměsí v proudicí vzdušnině

Načítavanie...

Číslo patentu: 264620

Dátum: 14.08.1989

Autori: Urbaczka Jan, Janeczek Ondřej

MPK: G01N 1/02

Značky: proudící, hubice, kombinované, měření, odběrové, vzdušnině, příměsí, sondy, koncentrace, tuhých

Text:

...odsávání dílčího proudu vzdušiny na předepsaný rozdíl statických tlaků vně a uvnitř hubice.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno provedení hubice odběrové sondy dle vynálezu. Na těleso odběrově sondy je hubice napojena převlečnou maticí, umožňující její snadnou výměnu.Hubice je konstruována jako zehnutá trubice o vnitřním průměru Q, vnějším průměru Q a tlouštce 5 stěny. Čelní část je pülkulatá a V jejím středu je umístěn ve...

Způsob měření koncentrace složek v proudící kapalině a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260057

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šlais Karel, Štikarovský Jiří

MPK: G01N 30/64

Značky: provádění, složek, zařízení, způsob, koncentrace, způsobu, proudící, kapalině, měření, tohoto

Text:

...s invertujícím vstupem zesílovačem 3 střídavé složky a jednak přes cívku g s invertujícím vstupem zesilovače lg stejnosměrné složky. Zesilovač 5 střídavé složky je přemostěn prvním zpětnovazebným rezistorem 5. Ne invertujícím vstupem je spojen se zdrojem É střídavého napětí a svým výstupem je spojen přes vyhodnocovací zařízení 1 střídavé složky proudu s výstupní svorkou g napětí úměrného střídavé složce proudu. Zesilovač lg stejnosměrné...

Způsob vytváření plošné textilie účinky proudící tekutiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259917

Dátum: 15.11.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 23/00, D04H 3/05

Značky: zařízení, účinky, plošné, vytváření, provádění, tekutiny, tohoto, proudící, způsobu, textilie, způsob

Text:

...kde po jedné straně ústí smyčkového kanálu má oddělovací lamela příraznou hranu, a dále pak je V soustavě lamel za smyčkovým kanálem směrem k osnovnímu válu uspořádáno zátal hové ústrojí, rovněž napojené na zdroj tekutiny prostřednictvím svrchní zátahové dutinyve svrchní lamele, dále pak je nad odtahovou rovinou umístěna proti čelu textilie směřujícípokládací tryska, také napojená na zdroj tekutiny, jejíž ústí je skloněno způsobem, že směr...

Způsob měření rychlosti, například proudící tekutiny, pomocí laserového dopplerovského anemometru s korekcí na šum

Načítavanie...

Číslo patentu: 259078

Dátum: 17.10.1988

Autor: Ptáčník Milan

MPK: G02B 17/08, G01P 5/20, G02B 27/00...

Značky: měření, tekutiny, dopplerovského, korekcí, způsob, například, rychlostí, laserového, proudící, pomocí, anemometru

Text:

...i uvedené šumy, což vede ke znečnému zkreslení výsledků měření, v některých případech ąž o desítky procent, takže metoda je pak v podmínkách nízkeho odstupu signálu od šumu nepoužitelná.Procesor laserového dopplerovského anemometru má ve svéAvetupní analogové jednotce filtrcvou propust a regulovetelný ze silovač. I při relativně dobrých šumových poměrech jsou výsledky měření ovlivněny nastavením ovládacích prvků procesoru. Optimalizace...

Sonda pro zjišťování směru vektoru rychlosti v proudící tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 250094

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01P 5/06

Značky: proudící, sonda, zjišťování, tekutině, rychlostí, směru, vektoru

Text:

...rozdíl od známých řešení s tlakovými snímači tak může být sonda výrazně menší, takže méně uovlivňuje vyšetřované proudění. etdnoduchotst a možnost samostatného zhotovení umožňuje také, aby sonda byla levnější. Odpadají problémy s šu 253554Na pripojených třech obrázcích je jako príklad praktického provedení sondy pro zjištování směru vektoru rychlosti podle tohoto vynálezu, přičemž na obr. 1 je podělný řez vedený osou otáčení D, kdežto na...

Kalorimetr pro stanovení entalpie a vlhkosti proudící mokré páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 249597

Dátum: 15.04.1987

Autor: Valha Jan

MPK: G01K 17/00

Značky: stanovení, vlhkosti, páry, kalorimetr, mokré, entalpie, proudící

Text:

...střední komora Q a kalorimetr je ukončen výstupní komorou §. Ve vstupní komoře g e střední komoře 2 je umístěn ohřívací element 3,§, k jejímž výstupům jsou připojeny vířiče A, 1, které svým výstupem ústí do následující komory j §. U výstupu prvního víříče 1 je umístěno první teplotní čidlo gg a ve výstupu druhého viřiče 1 je umístěno druhé teplotní čidlo gą. Každá komore 3, 2, §je opatřena tlskovým odběrem 31,gg, gg. Ohřívací elnnnnty j,4 §...

Způsob odstraňování plovoucích znečišťujících látek, zejména oleje z povrchu proudící vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223892

Dátum: 15.04.1986

Autor: Szereday Pál

Značky: proudící, odstraňování, způsob, povrchu, způsobu, zejména, látek, tohoto, znečišťujících, oleje, provádění, plovoucích, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování plovoucích tekutých znečišťujících látek, zejména oleje, z povrchu proudící nebo do proudění uváděné vody oddělením vrstvy obsahující znečišťující látky od proudu vody, vyznačující se tím, že se vodní proud vede do uzavřeného prostoru nastaveného čelní otevřenou částí proti směru vodního proudu, přičemž se nejprve zvýšením rychlosti toku vnějšího vodního proudu sníží v uzavřeném prostoru vzhledem k okolnímu proudu vodní...

Průtokový spínač a indikátor proudící tekuiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223200

Dátum: 15.03.1986

Autori: Škoda František, Vejlupek Jiří

Značky: tekuiny, indikátor, proudící, spínač, průtokový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší průtokový spínač a indikátor proudící tekutiny, zejména pro chladicí okruh výkonového laseru, využívající Venturiho jevu. Podstata vynálezu spočívá ve využití rozdílů tlaků v rozšířené trubici k pohybu tělíska, např. ve tvaru kuličky, která spíná a rozpíná kontakty nebo působí změnou své polohy na elektrický resonanční obvod nebo na jiné elektronické zařízení, které ovládá relé nebo jiný elektronický spínač. Při průtoku tekutiny...

Zařízení k separování kapalné fáze z proudící dvoufázové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 229218

Dátum: 01.03.1986

Autor: Valha Jan

MPK: F01D 5/00

Značky: separování, dvoufázové, směsi, kapalné, proudící, zařízení, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je na výstupu z . vysokotlaké části turbiny, na sytou páru, odstranit část kapalné fáze obsažené v proudící mokré páře. Využívá se toho, že se v procesu expanze v průtočné části turbiny kapalné fáze odstřeďuje v periferii a tím v této oblasti narůstá její koncentrace. Odvod kapalné fáze se dosahuje tím, že na výstupu z difuzoru je vložena dutá anulární lopatka,která napomáhá zakřivení proudového pole. Na jejím povrchu se v...

Zařízení pro automatické uzavírání kanálu s proudící tekutinou při zvýšení její teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228988

Dátum: 01.02.1986

Autori: Novotný Pavel, Zetek Miroslav, Janíček Erich

MPK: G05D 23/02

Značky: teploty, automatické, zařízení, proudící, tekutinou, její, zvýšení, kanálu, uzavírání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické uzavírání kanálu nebo potrubí při zvýšení teploty protékající tekutiny na mez, nebezpečnou pro funkci zařízení, umístěného v proudu tekutiny. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve vstupním prostoru kanálu (1) je na stěně pláště kanálu (4) výkyvně uložena svým jedním koncem odpružená uzavírací klapka (2). Na té straně pláště kanálu (4), kde je uzavírací klapka (2) přichycena, je pevně uchycen jeden konec...

Zařízení ke snímaní tlaku proudící kapaliny, zejména v chemických provozech

Načítavanie...

Číslo patentu: 219650

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kleiber Antonín

Značky: tlaku, proudící, zejména, zařízení, kapaliny, snímání, chemických, provozech

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení spadá do oboru měřicí techniky a týká se zařízení pro snímání tlaku proudící kapaliny, zejména ve vysokotlakých i nízkotlakých rozvodech chemických provozů, dopravujících chemicky agresivní kapaliny. Podstatou vynálezu je použití čidla přenosu tlaku ve tvaru pístku, uloženého suvně ve vodicím pouzdru, kde spodní část pístku je ve stálém styku s proudící kapalinou, zatímco horní část pístku opatřená opěrným nákružkem zasahuje do dutiny...