Patenty so značkou «protipovodňová»

Ochranná protipovodňová bariéra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7217

Dátum: 04.08.2015

Autor: Janeček Miroslav

MPK: E04H 9/14, E02B 3/10

Značky: ochranná, bariera, protipovodňová

Text:

...alebo pred chráneným objektom V tvare kvádra.Tiež je Výhodné, ak je povrch aspoň jednej strany plniaceho vaku od hladiny vody spevnený, pričom toto spevnenie je vzájomne nad sebou osadenými alebo vzájomne nad sebou prekrývajúcimi ochrannými pásmi V tvare horizontálnych žalúzie.Ďalej je Výhodné, ak sú aspoň dva plniace Vaky osadené za sebou Vzájomnými dotykmi cez prepojené plniace otvory a ak je miesto styku susediacich plniacich Vakov z...

Protipovodňová zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6300

Dátum: 05.11.2012

Autor: Klokner Lóránd

MPK: E02B 3/04, E02B 3/12, E02B 3/10...

Značky: zábrana, protipovodňová

Text:

...na vtok povodňovej vody do vnútomého priestoru segmentu a na hrebeni otvorom na nasávanie vzduchu. Hrebeňjednotlivých segmentov je vybavený závesnými prvkami určenými na nesenie týchto segmentov nosným zariadením pri montáži alebo demontáži. Môžu zároveň slúžiť ako otvory na prívod vzduchu. Prepojovací medzikus je z ohýbateľného materiálu a ako súčasť protipovodňovej zábrany umožňuje prípadne potrebné natáčanie tejto zábrany v...

Stála ručná gumová protipovodňová roleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6184

Dátum: 03.07.2012

Autor: Banga Štefan

MPK: E04B 1/92, E02D 31/04, E06B 9/00...

Značky: gumová, stála, roleta, ručná, protipovodňová

Text:

...na živote,zdraví a majetku.Uvedené nedostatky pomôže odstrániť aj predkladané technické riešenie. Stála ručná gumová protipovodňová roleta zabudovaná na mieste tomu určenom zabráni vniknutiu vody do objektov. Stála ručná gumová protipovodňová roleta sa skladá zo základného rámu, prítlačnej lišty, vrchného rámu a gumovej rolety. Na vrchnom ráme stálej ručnej gumovej protipovodňovej rolety sú jednoduché, prítlačné kĺby. Manuálne ovládanie...

Dočasná protipovodňová zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6174

Dátum: 03.07.2012

Autor: Valach Stanislav

MPK: E02B 3/00, E02B 7/00

Značky: protipovodňová, dočasná, zábrana

Text:

...od zadnej časti tabule a pevne zañxovať kovovými klinmi do zeme. Dĺžku vzpery je možné pred fixáciou regulovať podľa profilu za tabuľou pomocou skrutky vjej spodnej časti vertikálne. Spôsob zostrojenia takejto dočasnej hrádzeje rýchly a zároveň veľmi efektívny, s porovnaním s inými spôsobmi ochrany pred prívalovou vodou, ako sú rôzne výkopové práce, stavba pevných hrádzi, pripadne zavážanie daného územia s pieskovými vrecami a pod....

Protipovodňová bariéra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6075

Dátum: 03.04.2012

Autor: Baran Ľuboš

MPK: E02B 3/10

Značky: bariera, protipovodňová

Text:

...sa plní vodou, a to hlavne z vyliatych tokov. Plachty tvoriace protipovodňovú bariéru, podľa technického riešenia, sú navzájom spojené teplovzdušným zvarom so šírkou 80 mm a na koncoch sú riešené ohnutím tuby a použitým zvarom vysokej frekvencie so šírkou tiež 80 mm. Protipovodňová bariéra, keďže sa plní vodou hlavne z rozlíateho toku pri povodni, je vybavená napúšťacím ventilom a odvzdušňovacím ventilom. Protipovodňová bariéra, podľa...

Protipovodňová zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5928

Dátum: 04.11.2011

Autor: Klokner Lóránd

MPK: E02B 3/04

Značky: protipovodňová, zábrana

Text:

...a gumovým tesnením. Spojenie je doplnené vsadenými dolnými spínacími prvkami.Z hľadiska funkčného je podstatné, že zo strany vody nie je Vodotesnosť otočných pántov úplná, čo zabezpečuje vyrovnanie tlaku vo vnútri rrmožstva spojených poskladaných konštrukčných prvkov a samotné zaťaženie vtečenou vodou, ktorá sa takto stáva súčasťou protipovodňovej zábrany. Z hľadiska funkčného je tiež vhodné ak vzdialenosť otočných pántov na hrebeni...

Protipovodňová zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5855

Dátum: 04.10.2011

Autor: Figura Pavol

MPK: E02B 3/12

Značky: zábrana, protipovodňová

Text:

...alebo s možnosťou priameho spojenia začiatku vaku s jeho koncom a vytvorenia zábrany napr. okolo stavby a pod. Počítame s tým, že voda má hmotnosť 1000 kg /l m 3 a stlpec vody vysoký 10 m nám vytvorí tlak 1 atm. Tieto vaky sú v podstate pružné, dostatočne pevné, podľa konštrukcii stabilné, uzatvárateľné potrubia s určitou dĺžkou, ktoré sa dajú spájať. Do týchto vakov sa voda, iná kvapalina, tlakový vzduch alebo plyn budú napúšťať hlavne...

Protipovodňová zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5726

Dátum: 05.04.2011

Autor: Jacina Petr

MPK: E04H 9/00, E06B 7/00, E02B 3/00...

Značky: protipovodňová, zábrana

Text:

...môžu byť pre lepšie utesnenie Vytvorené ako zaoblené s určitým polomerom zaoblenia. Na zaistenie správnej polohy protipovodňovej zábrany voči rámčeku slúžia najmenej dva vysúvacie nerezové kolíky. V prípade nebezpečenstva vniknutia Vody do objektu obsluha vloží prenosnú základnú dosku do rámčeka v určenom otvore, zaistí ju pomocou výsuvných nerezových kolíkov voči rámčeku a nafúkne tesnenie. Po opadnuti vody sa tesnenie vypusti a základná...

Protipovodňová stena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11506

Dátum: 08.10.2008

Autori: Jensen Jürgen, Barich Rotger, Barich Lutz

MPK: E04B 1/61, E02B 3/10

Značky: stěna, protipovodňová

Text:

...tak, že jej spodný okraj prekrýva spodnú hranu profilových nosníkov. Použitie fólie pre obstaranie protipovodňovej steny sa nejaví ako vhodné, pretože táto môže sotva odolávat vysokým zaťaženiam povodne.0009 V DE 28 42 353 Al je popísaná konštrukcia hrádze, ktorá má viac nosných rámov, rozložených po dĺžke hrádze, a flexibilný pruh materiálu so strednou časťou a s hornou, a so spodnou okrajovou časťou. Pretože flexibilný pruh materiálu sa...

Protipovodňová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6093

Dátum: 22.05.2006

Autor: Harbeck Rudolf

MPK: E02B 3/10

Značky: protipovodňová, ochrana

Text:

...vrecami po0012 Práve tak je však tiež možne vzájomne spojit k sebe priliehajúce spojovacie strany susedných vriec tým, že je vzájomne spojený materiál susediacich vriec, najmä zošitím alebo na suchý zips. Výstužné štruktúry môžu v takom pripade napríklad pozostávat z tyčí, ktoré sú zasunuté do0013 Napokon je dalej možné k sebe priliehajúce spojovacie strany susedných vriec vzájomne spolu spájať tým, že vrecový materiál jedného vreca je...

Protipovodňová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3912

Dátum: 27.10.2004

Autor: Lerchbaumer Dieter

MPK: E04H 9/14

Značky: protipovodňová, ochrana

Text:

...časti nároku 1. Vďaka realizácii vodotesného prostriedku na rýchle spojenie môže fólia, uložená mimo vlastné miesto montáže, napríklad v skladoch alebo vpriestoroch firmy špecializujúcej sa na protipovodňovú ochranu, byť pozdĺžjednej svojej strany rýchlo, bezpečne a vodotesne spojená s pripevňovacim prvkom, ktorý je zas sám pripevnený na budove. Protilahlá strana potom môže byť pripevnená v stanovenej výške, ktorá je prispôsobená...