Patenty so značkou «protilátku»

Protilátka anti-VLA-1, kompozície obsahujúce túto protilátku, sekvencie izolovanej nukleovej kyseliny, použitie kompozície, spôsob určovania hladiny VLA-1 in vitro v tkanive, bunka z bunkovej línie hAQC2, haAQC2, hsAQC2 alebo hybridómu mAQC2 a spô…

Načítavanie...

Číslo patentu: 288124

Dátum: 30.08.2013

Autori: Lyne Paul, Garber Ellen, Saldanha José, Karpusas Michael

MPK: A61K 39/395, A61P 29/00, A61K 49/16...

Značky: spô, hladiny, izolovanej, obsahujúce, sekvencie, vitro, hsaqc2, spôsob, určovania, použitie, haaqc2, maqc2, buňka, hybridomů, protilátku, tkanive, bunkovej, kyseliny, protilátka, kompozície, linie, nukleovej, anti-vla-1, haqc2, túto, vla-1

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu sú protilátky, ktoré sa špecificky viažu k integrínu VLA-1 a ktoré sú užitočné na liečenie imunologických ochorení. Vynález poskytuje kryštálovú štruktúru komplexov tvorených protilátkami VLA-1 a ich ligandy, a ďalej tiež antagonistov a agonistov identifikovaných spôsobom, keď sa používajú štruktúrne koordináty štruktúr podľa vynálezu.

Ľudská monoklonálna protilátka viažuca sa na CTLA-4, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, bunková línia produkujúca protilátku, nukleová kyselina a spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288057

Dátum: 01.03.2013

Autori: Mueller Eileen Elliott, Gilman Steven Christopher, Hanson Douglas Charles, Davis Geoffrey, Hanke Jeffrey Herbert, Neveu Mark Joseph, Corvalan Jose Ramon

MPK: A61P 35/00, A61K 31/395, A61P 29/00...

Značky: ctla-4, kompozícia, bunková, farmaceutická, nukleová, ludskej, monoklonálna, protilátky, línia, spôsob, přípravy, protilátka, obsahom, viažuca, kyselina, protilátku, ľudská, produkujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná ľudská monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na CTLA-4 alebo jej fragment viažuci antigén, farmaceutická kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej fragment viažuci antigén, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, nukleovákyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén a použitie...

V podstate čistý alebo rekombinantný polypeptid, nukleová kyselina, hostiteľská bunka, spôsob výroby polypeptidu, väzobná zlúčenina, kit, zmes obsahujúca protilátku a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287984

Dátum: 30.07.2012

Autori: Moore Kevin, Parham Christi, Chirica Madaline, Kastelein Robert

MPK: A61K 39/395, A61K 45/06, A61K 38/17...

Značky: rekombinantný, použitie, zlúčenina, buňka, kyselina, hostiteľská, protilátku, podstatě, spôsob, väzobná, obsahujúca, polypeptidů, polypeptid, čistý, nukleová, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Nukleové kyseliny kódujúce cicavčie, napr. primátové receptory, purifikované receptorové proteíny a ich fragmenty. Poskytnuté sú protilátky, tak polyklonálne, ako aj monoklonálne. Opísané sú spôsoby použitia prostriedkov, tak na diagnostické, ako aj na terapeutické využitia.

Humánna monoklonálna protilátka špecificky sa viažuca na IGF-IR alebo jej antigén-väzobná časť, farmaceutická kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej antigén-väzobnú časť, izolovaná bunková línia produkujúca protilátku, izolovaná molekula nukle…

Načítavanie...

Číslo patentu: 287954

Dátum: 11.06.2012

Autori: Gallo Michael, Corvalan Jose, Miller Penelope, Beebe Jean, Cohen Bruce, Moyer James

MPK: A61K 39/00, A01K 67/00, A61K 48/00...

Značky: kompozícia, obsahujúca, protilátka, nukle, antigén-väzobná, produkujúca, humánna, protilátku, farmaceutická, viažuca, izolovaná, bunková, část, specificky, antigén-väzobnú, molekula, igf-ir, línia, monoklonálna

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná humánna monoklonálna protilátka alebo jej antigén-väzobná časť, ktorá sa špecificky viaže na receptor inzulínu podobného rastového faktora I (IGF-IR), pričom uvedená protilátka alebo jej časť inhibuje väzbu IGF-I alebo IGF-II na IGF-IR a inhibuje rast nádoru in-vivo farmaceutická kompozícia s jej obsahom izolovaná bunková línia produkujúca protilátku izolovaná molekula nukleovej kyseliny, ktorá kóduje ťažký reťazec alebo jeho...

Ľudská monoklonálna protilátka proti molekule AILIM, DNA kódujúca protilátku, vektor obsahujúci DNA, bunka produkujúca protilátku, genetický rekombinantný hostiteľ, farmaceutická kompozícia s obsahom protilátky a použitie protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287862

Dátum: 09.01.2012

Autori: Tezuka Katsunari, Hori Nobuaki, Tsuji Takashi

MPK: A61K 39/395, A61K 38/00, A61K 31/7088...

Značky: kódujúca, molekule, hostiteľ, protilátky, buňka, protilátka, použitie, rekombinantný, ailim, geneticky, farmaceutická, ľudská, obsahom, monoklonálna, kompozícia, vektor, proti, protilátku, obsahujúci, produkujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná ľudská monoklonálna protilátka proti molekule AILIM, ktorej variabilná oblasť ťažkého reťazca má aminokyselinovú sekvenciu definovanú v nárokoch
DNA kódujúca variabilnú oblasť ťažkého reťazca polypeptidu ľudskej protilátky
vektor obsahujúci DNA
bunka produkujúca protilátku
genetický rekombinantný hostiteľ
farmaceutická kompozícia s obsahom protilátky a použitie protilátky.

Kompozície zahrnujúce aP2-špecifickú protilátku alebo jej fragment na použitie na liečenie cukrovky, glukózovej intolerancie alebo obezitou indukovanej inzulínovej rezistencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19255

Dátum: 05.03.2010

Autori: Hotamisligil Gokhan, Cao Haiming

MPK: A61P 3/08, A61P 3/10, A61K 39/00...

Značky: protilátku, obezitou, použitie, liečenie, fragment, ap2-špecifickú, intolerancie, rezistencie, cukrovky, kompozície, indukovanej, zahrnujúce, inzulínovej, glukózovej

Text:

...(l/C) a inzulínom (lns).Obrázok 5 c je fotografia elektroforetického gélu znázorňujúca aP 2 v kondicionovanom médiu alebo v celobunkovom Iyzáte tukových explantátov liečených s forskolinom (FSK) alebo lBMX.Obrázok 5 d je stĺpcový graf znázorňujúci sérové hladiny aP 2 u myší, ktorým sa injektoval fyziologický roztok(kontrola) alebo izoproterenol, aby sa indukovala lipolýza, v porovnani s ich počiatočnými hladinami aP 2.Obrázok 5 e je...

Použitie jednoreťazcovej protilátky schopnej špecificky viazať epitop prítomný v C-koncovej oblasti proteínu p53 medzi zvyškami 320-393 a nukleovej kyseliny kódujúcej takúto protilátku na prípravu farmaceutickej kompozície na liečbu rakovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286978

Dátum: 27.07.2009

Autori: Debussche Laurent, Bracco Laurent

MPK: C12N 15/13, A61K 39/395, C07K 16/18...

Značky: rakovín, protilátky, 320-393, specificky, nukleovej, přípravu, jednoreťazcovej, oblastí, takúto, farmaceutickej, epitop, prítomný, protilátku, schopnej, kompozície, liečbu, použitie, proteínu, kódujúcej, viazať, medzi, kyseliny, zvyškami, c-koncovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie jednoreťazcových protilátok proti proteínu p53 schopných exprimovať sa v nádorových bunkách, schopných opraviť funkciu väzbovej DNA in vitro a funkciu transkripčného aktivátora in vivo. Ďalej sú opísané nukleové kyseliny kódujúce tieto molekuly, vektory, ktoré ich obsahujú, a ich použitie.

Cicavce iné ako človek schopné produkovať protilátku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15758

Dátum: 29.06.2009

Autori: Houtzager Erwin, Pinto Rui Daniel, Logtenberg Ton, Throsby Mark

MPK: C07K 16/00, A01K 67/027, C12N 15/85...

Značky: produkovat, človek, protilátku, cicavce, schopné

Text:

...ich využitia ako cielených terapeutík pre ľudskéochorenia. mAb sú identické, pretože sú produkované jedinou B bunkou a jej potomstvom. mAb sú pripravované fúziou buniek zo sleziny Inyši, ktorá bola imunizovaná požadovaným antigénom, s myelómovými bunkami na vytvorenie imortalizovaných hybridomov. Jednou z hlavných prekážok na vývoj in vivo použitia mAb u ľudí je vlastná imunogenicita Ig, ktoré nepochádzajú z človeka. Pacienti...

Peptid vyvolávajúci tvorbu protilátok, protilátka reaktívna s týmto peptidom a diagnostická súprava obsahujúca peptid a protilátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286063

Dátum: 28.01.2008

Autori: Meulenberg Janneke, Van Nieuwstadt Antonie Paul, Langeveld Jan

MPK: C07K 14/005, C07K 16/08, A61K 39/12...

Značky: reaktívna, vyvolávajúci, peptidom, protilátku, tvorbu, protilátok, týmto, protilátka, peptid, diagnostická, obsahujúca, súprava

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný peptid skladajúci sa z 10 až 15 aminokyselinových zvyškov vyvolávajúcich tvorbu protilátok, ktoré reagujú s najmenej dvomi rôznymi PRRSV izolátmi, pričom peptid obsahuje sekvenciu VNQLCQLLGA alebo VNQLCQMLGK, alebo peptid obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu odvodenú umelými zmenami alebo aminokyselinovú substitúciu z aminokyselinovej sekvencie zodpovedajúcej konzervovanému miestu PRRSV proteínu N, pričom konzervované miesto je...

Farmaceutické kompozície obsahujúce monoklonálnu anti-idiotypickú anti-CA-125 protilátku a hliník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9553

Dátum: 28.06.2007

Autori: Gröger Karsten, Manzini Stefano, Schmitz Reinhard, Flemming Jens

MPK: A61K 39/39

Značky: anti-ca-125, protilátku, farmaceutické, hliník, kompozície, anti-idiotypickú, obsahujúce, monoklonálnu

Text:

...zlepšilo celkový proñl bezpečnosti a účinnosti. To by bolo nielen vysoko priaznivé pre pacientov, ale vie k celkovo uľahčenej manipulácíí s týmito cennými liečivami.najmä aplikácie monoklonálnych anti-idiotypických protilátok ako terapeutických vakcín proti 30 nádorom.0009 Takáto vakcina by mala aktivovať imunitný systém hostiteľa stimulovanim humorálnej a bunečnej aktivity proti nádoru.0010 Vývoj a definícia tohto typu formulácie sú...

Chimérické molekuly obsahujúce protilátku proti RANKL a PTH/PTHRP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16231

Dátum: 13.11.2006

Autori: Boone Thomas Charles, Shen Wenyan, Kostenuik Paul

MPK: A01K 67/027, A61P 19/10, A61K 39/395...

Značky: proti, obsahujúce, protilátku, rankl, molekuly, chimerické

Text:

...na RANKL akde PT H/PT HrP peptid je kovalentne viazaný na protilátku, a kde RANKL protilálkaPTH/PTHIP Chimćrickej molekuly (i) inhibuje väzbu RANKL na aktivátore receptora .NF-kB(RANK) a (ii), sa viaže na PT H -1 receptor a/alebo PTH-Z receptor.2. RANKL protilátka-PTH/PľHrP Chimćrickej molekuly 1, kde protilátka, ktorá sa viaže na RANKL obsahuje ťažký reťazec a ľahký reťazec, kde ťažký reťazec obsahuje aminokyselinovú sekvenciu, ktorá má...

Farmaceutický prípravok obsahujúci protilátku proti receptoru epidermálneho rastového faktoru (EGF)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6912

Dátum: 26.10.2004

Autori: Müller Robert, Mahler Hanns-christian

MPK: A61K 47/06, A61K 47/02, A61K 39/395...

Značky: proti, faktoru, prípravok, egf, protilátku, rastového, receptoru, epidermálneho, farmaceutický, obsahujúci

Text:

...odber z nádoby obsahujúcej roztok. Okrem toho môže dôjst pri parenterálnej aplikácii roztoku s obsahom častíc k embóliám. Z uvedeného vyplýva, žeaplikácia protilátok proti EGFR pacientom prostredníctvomroztokov protilátok v požadovaných dávkach nie je vždy možné reprodukovateľne zaistit a aplikáciu nie je teda možnéAgregáty je síce možné pred injekciou zachytit filtráciou. Tento postup však zahrnuje dodatočný prevádzkový krok a je...

Farmaceutické prípravky vo forme roztoku obsahujúce protilátku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8929

Dátum: 14.02.2003

Autori: Kikuchi Jun, Mizushima Hidefumi, Imaeda Yoshimi, Kakuta Masaya

MPK: A61K 47/04, A61K 47/10, A61K 39/395...

Značky: farmaceutické, formě, obsahujúce, přípravky, protilátku, roztoku

Text:

...roztokových formulácií obsahujúcich protilátky a v ktorých by bola ďalej potlačená tvorba degradačných produktov.Vďaka starostlivým štúdiám uskutočňovaným za účelom splnenia vyššie uvedenejúlohy sme na základe zistenia, že tvorbe dimérov počas cyklov zmrazenia/rozmrazenia alebotvorbe multimérov a degradačných produktov pri dlhodobom skladovaní je možné zamedziť pridaním cukru a že tvorbe nerozpustných častíc pri cykloch...

Použitie mikročastíc obsahujúcich na sebe adsorbovaný proteín a protilátku na prípravu farmaceutického prostriedku na intranazálne podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282398

Dátum: 17.12.2001

Autori: Cremaschi Dario, Porta Cristina

MPK: A61K 9/16

Značky: použitie, obsahujúcich, prostriedku, podanie, farmaceutického, intranazálne, adsorbovaný, přípravu, mikročástic, protilátku, proteín

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie mikročastíc, obsahujúcich na sebe absorbovaný proteín a protilátku na prípravu farmaceutického prostriedku na intranazálne podanie, pričom proteín je vybraný zo skupiny zahrňujúcej BSA, inzulín, enkefalín, hormóny, rastové faktory, cytokíny, koagulačné faktory, polypeptidy, antimikrobionálne činidlá a ich fragmenty.

Mezidruhový lymfocytární hybridom produkující protilátku proti stadijně specifickému emybryonálnímu antigenu TEC-5

Načítavanie...

Číslo patentu: 267035

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nosek Jindřich, Martínková Jitka, Drábek Petr, Hinzová Eva, Pokorná Zora

MPK: C12N 5/00

Značky: produkující, tec-5, antigenů, hybridom, specifickému, mezidruhový, proti, stadijně, protilátku, lymfocytární, emybryonálnímu

Text:

...zárodky, morulami, česnými a pozdnĺmí blastocystamí) B nereaguje 3 žádnýmí mladšímí vývojovýmí stadíi6 hybrido Aby bylo možno pomnožit hybridomcvévbuňky in vívo, bylo aplíkcváno 5 x 10 msvých buněk do peritoneálnĺ dutiny bezthymových nu/nu myší. Aby došlo k větší produkcí aecitícké tekutíny, byla myš 14 dní před aplikaci hybridomových buněk ovlívněna olejem 2,6,IC,14-tetremethylpentadecenem (0,5 ml intraperitoneélně). Po 14 dnech růstu...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému choriogonadotropnímu hormonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265473

Dátum: 13.10.1989

Autori: Holan Vladimír, Boukalová Jitka, Madar Jindřich, Mančal Petr, Machala Oldřich, Vančatová Alena, Kumičáková Estera, Hraba Tomáš

MPK: C12N 5/00

Značky: myší, choriogonadotropnímu, proti, protilátku, lidskému, hormonu, hybridom, lymfocytární, produkující

Text:

...monoklonální protilátka je využitelná pro specifickou detekci HCG. To umožňuje zcitlivění doposud používaných aglutinačních testů a zavedení nových forem diagnostických testů, jako jsou testy enzymoimunologické a radioimunologické.Využití monoklonálních protilátek proti HCG umožňuje zcitlivění detekce HCG. Úspěšná příprava monoklonálních protilátek proti HCG byla již v zahraničí popsána a monoklonální protilátky jsou využívány pro citlivou...

Myší lymfocytární hybridom GF-101 produkující protilátku proti gliovému kyselému proteinu středních filament

Načítavanie...

Číslo patentu: 264947

Dátum: 12.09.1989

Autori: Slavíčková Alena, Kuklová Eva, Dráber Pavel, Viklický Vladimír, Lukáš Zdeněk

MPK: C12N 5/00

Značky: lymfocytární, středních, myší, filament, kyselému, produkující, gliovému, proteínu, gf-101, proti, hybridom, protilátku

Text:

...dutině myší kmene BALB/c. Hybridom GF-01 je vhodný k dlouhodobému uchovávání v konzervách uložených V kapalném dusiku. Produkci monoklonální protilátky je možno zahájit po rozmrazení buněčné konzervy, aniž by bylo třeba dalšího antigenu. Monoklonální protilátka, produkovaná hybridomem GF-01, reaguje s lidským GFAP a nereaguje s žádným proteinem středních filament ani s dalšími buněčnými bílkovinami,jak bylo zjištěno imunoblotingem,...

Myší lymfocytární hybridom NF-01 produkující protilátku proti 210 kDa proteinu neurofilament

Načítavanie...

Číslo patentu: 264946

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kuklová Eva, Viklický Vladimír, Lukáš Zdeněk, Dráber Pavel, Slavíčková Alena

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, myší, neurofilament, proti, produkující, lymfocytární, proteínu, nf-01, protilátku

Text:

...tkáně zmražené parafinované parafinované Výsledná reakceVýsledky ukazují, že tato protilátka může být využita na všech patologických oddělenich pro rutinni diferenciálni diagnostiku k odlišení nádorů pocházejícich z neuronů.Hyhridom NF-01 je možné kultivovat in vitro V médiích vhodných pro pěstováni živočišr ných buněk nebo V podmínkách in vivo v peritoneální dutině myši kmene BALB/c. Hybridom NF-01 je vhodný k dlouhodobému uchovávání v...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti sekreční komponentě

Načítavanie...

Číslo patentu: 263450

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vojtěšek Bořivoj, Šimečková Jana, Stašková Zdenka, Tlaskalová Helena, Kovařík Jan, Bártek Jiří

MPK: C12N 5/00

Značky: lymfocytární, protilátku, komponentě, hybridom, produkující, myší, proti, sekreční

Text:

...kovinami(napřL sérovými),-jak bylo zjiětěno imuno B 1 otingem, enzymoimúnologickým testom, nepřímoulimunoperoxi dázovou a nepřímoušimunofluoresoenöní metodou. Průkoz byl získán po elektroforetickém přenosu ronmáhlőho spektra buněőných a tkáňových lyzátů a preparáfů lidského kolostra, a to po separaci bílkovinných komponent v polyakrylamidovém gelu v prostředí dodecylsulfátu sodného za redukujících podmínek. Po přenosu rozdělených bílkovin na...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému alfa-fetoproteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263123

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štefanová Irena, Hořejší Václav, Angelisová Pavla, Krištofová Hana, Hilgert Ivan

MPK: C12N 5/00

Značky: produkující, hybridom, alfa-fetoproteinu, myší, lymfocytární, lidskému, proti, protilátku

Text:

...které mohou poškodit nativnístrukturu a 1 fa~fetoproteinu a tak ovlivnit spolehlivost získaného standardu.Podstatného pokroku se dosáhne, jestliže se k izolací alfa-fetoproteinu imunoafinitní chromatografií použije monoklonální protilátky produkované hybridomem, uloženým ve Sbírce hybridomů Ústavu molekulární genetiky ČSAV v Praze 4, 263 123 Vídeňská 5. 1033, pod označením IMG czgs AFP-O 1. Při použití této monoklonální protilátky k izolaci...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému alfa-fetoproteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263122

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hilgert Ivan, Angelisová Pavla, Krištofová Hana, Hořejší Václav, Štefanová Irena

MPK: C12N 5/00

Značky: produkující, lymfocytární, alfa-fetoproteinu, proti, lidskému, myší, hybridom, protilátku

Text:

...pozorovány nepříznivé nespecifické efekty neředěného lidského séra, které byly odstraněny.teprve ředěním vzorků 110.Tyto nevýhody odstraňuje použití monoklonální protilátky produkované hybridomem uloženým ve Sbírce hybridomů Ústavu molekulární genetiky ČSAV v Praze 4, Vídeňská č. 1083 podoznačením mo OZAS AFP-H . Tento hybridom dobře roste jakve tkáňová kultuře in vitro, tak in vivo v peritoneální dutině myši kmene BALB/c, takže je možno v...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému alfa-fetoproteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263121

Dátum: 11.04.1989

Autori: Angelisová Pavla, Hilgert Ivan, Hořejší Václav, Krištofová Hana, Štefanová Irena

MPK: C12N 5/00

Značky: lymfocytární, hybridom, produkující, lidskému, alfa-fetoproteinu, proti, protilátku, myší

Text:

...byly pozorovány nepříznivé nespecifické efekty neředěného lidského séra, které byly odstraněny teprve ředěnim vzorků 110.Tyto nevýhody odstraňuje použití monoklonální protilátky produkované hybridomem uloženým ve Sbirce hybridomü Ústavu moiekulárni genetiky ČSAV v Praze 4, Vídeňaká č. 1083, podoznačením IMG CZAS AFP-03. Tento hybridom dobře roste jakve tkáňové kultuře in vitro tak in vivo v peritoneálni dutině myší kmene BA 1 EVc, takže...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému keratinu 18

Načítavanie...

Číslo patentu: 263087

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lauerová Ludmila, Kovařík Jan, Bártek Jiří, Vojtěšek Bořivoj

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, lidskému, keratinů, protilátku, myší, lymfocytární, produkující, proti

Text:

...molekulové hmotnosti přibližně 45 Ooofioznačovaný jako keratin 18,a nereaguje s žádným dalším proteinem středních filament ani s dalšími buněčnými bílkovinami, jak bylo zjištěno imunoblotingem, enzymoimunologickým testemnepřimou imunoperoxidázo vou a nepřimou imunořluorescenčni metodou. Průkaz byl ziskànpo olektroforetickém přenosu rozsáhlého spektra buněčných a tkáňových lysátů a preparátů izolovaného cytoskeletu různých lidských i zviřecich...

Myší lymfocytární hybridom C-04 produkující protilátku proti keratinu 18

Načítavanie...

Číslo patentu: 262046

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vojtěšek Bořivoj, Bártek Jiří, Kovařík Jan

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, keratinů, protilátku, produkující, lymfocytární, myší, proti

Text:

...je specifické výhradně pro keratin o relativní molekulově hmotnosti přibližně 45 000 označovaný jako keratin 18 a nereaguje t e žádným dalším proteinem středních filament ani dalšími bílkovinami cytoekeletu, jak bylo zjištěno imuncblotinsemp enzľmoimunologickým teetem, nepřímou imunoperoxidázovou a napřímou imunofluoreecenční metodou. Průkaz byl získán po elektronĺwv- 3 232 040 foretickěm přenosu rozsáhlého spektra buněčných s tkáňových...