Patenty so značkou «protikorózny»

Bezchrómový, teplom vytvrditeľný protikorózny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12246

Dátum: 30.05.2007

Autori: Sander Jörg, Roth Marcel, De Zeeuw Ard

MPK: C09D 133/02, C09D 133/08, C09D 133/06...

Značky: prípravok, bezchrómový, protikorózny, vytvrditeľný, teplom

Text:

...(bariérový pigment) zabraňuje difúzii vody alalebo iných korozívnych činidiel cez nanesenú vrstvu, alebo môže odovzdať protikorozívne pôsobiace molekuly alebo ióny. Výhodne sa ako pigment na ochranu proti korózii používa zlúčenina s katiónovýmennými vlastnosťami. Obzvlášť výhodná je zlúčenina, ktorá obsahuje katióny dvoj- a viacmocných kovov, ktoré sú vymeniteľné iónmi alkalických kovov. Katióny Ca, Ce, Zn, Sr, La, Y, Al a Mg sú tie katióny,...

Protikorózny uzáver päty stožiara

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1891

Dátum: 05.08.1998

Autori: Šůcha František, Barták Jiří, Kasková Jana, Maule Petr

MPK: F16S 3/00

Značky: paty, uzáver, protikorózny, stožiara

Text:

...voda,odrážajúca sa za dažďa od betónovej pätky. Jedná sa 0 výšku 300 až S 00 mm. Na zvýšenie pevnosti novej betónovej výplne a tým aj celej päty stožiara je možné opatrit ju armovaním. Niekedy je vhodné zvýšiť celú pätku dobetónovaním nad úroveň okolitej vegetácie. Súčasne je možné zvýšiť sklon jej horných plôch,zvýšiť tak výšku ostrekovej zóny a tým urýchliť odtekanie dážďovej vody z pätky.Je účelné utesnit Škáru medzi hornou hranou...

Protikorózny prostriedok s dispergačno-sekvestračným účinkom pre vodné chladiace okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246335

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rattay Vladimar, Holéci Ivan, Garaj Ján, Kúdela Štefan, Saleš Bohumil, Gábriš František, Bodó Peter, Štefanec Jozef

MPK: C23F 11/16

Značky: protikorózny, okruhy, prostriedok, dispergačno-sekvestračným, vodné, chladiace, účinkom

Text:

...mĺ CSHGO lnĺCzHaů lp 0 H kdem p z 4 až 10, pričom symboly m, p sú rovnaké, »alebo rôzne Celé čísla, n .je 4 až 12 a z 5 až 30 hmot. dielov olkylpolyglykolesterfosfátu všeobecného vzorca0 Me kde Me je alka-lický kov, .alebo amín s počtomZ je bud zhodné s Me, alebo predstavuje ľadĺkál ĺciłHĺlolyĺRü 7R 1, R 3 sú buď zhodné, alebo rôzne a pred stavují alkyl, alebo alkyltenyl so 6 až 20 tómami uhlíka s výhodou nonylfenolu, x, y sú bud zhodné,...